Кафедра хімії та методики її навчання

Кафедра хімії та методики її навчання

Завідувач: Барановський Віталій Сергійович, кандидат хімічних наук, доцент


Поштова скринька: kaf_chemistry@chem-bio.com.uaІсторія кафедри


Кафедра хімії була створена в 1952 році. Першим завідувачем кафедри хімії був кандидат технічних наук, доцент Рева Ф.К. Він очолював кафедру хімії до 1955 року.


З 1955 року по 1965 рік завідувач кафедри хімії – кандидат хімічних наук, доцент Сташко Н.М.


1965-1975 – кафедру хімії очолював кандидат хімічних наук, доцент Крайнер З.Я.


В 1976 році кафедра хімії була поділена на кафедри неорганічної і органічної та біологічної хімії, які відповідно очолювали доц. Куратова Т.С. (1976-1984) та проф. Явоненко О.Ф. (1976-1982).


З 1984 по 1987 рік кафедру неорганічної хімії очолювала кандидат хімічних наук, доцент Царьова Н.В.


З 1983 по 1987 рік кафедру органічної та біологічної хімії очолював кандидат хімічних наук, доцент Грищук Б.Д.


В 1987 році кафедри неорганічної хімії і органічної та біологічної хімії знову об’єднали в одну кафедру хімії, яку очолив доктор хімічних наук, професор Грищук Б.Д.


З 01.09.2013 р. кафедра хімії перейменована на кафедру хімії та методики її навчання.


З вересня 2018 року обов’язки завідувача кафедри виконує кандидат хімічних наук, доцент Барановський В.С.


Кафедра хімії та методики її навчання здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю 014.06 Середня освіта (Хімія) та магістрів за спеціальністю 102 Хімія. 


Кафедра хімії та методики її навчання

На факультеті кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: 
 • загальна хімія – доц. Тулайдан Г.М.;
 • неорганічна хімія – доц. Хоменчук В.О., доц. Тулайдан Г.М., асист.Петрушка Б.М.;
 • аналітична хімія – доц. Хоменчук В.О., асист. Горин О.І.;
 • фізична та колоїдна хімія – доц. Барановський В.С., доц. Тулайдан Г.М.;
 • органічна хімія – доц. Барановський В.С., доц. Симчак Р.В.;
 • біологічна хімія – проф. Столяр О.Б.;
 • біоорганічна хімія – проф. Столяр О.Б.;
 • молекулярна біологія – проф. Столяр О.Б.;
 • фізико-хімічні методи дослідження – доц. Барановський В.С., доц. Симчак Р.В. ;
 • будова речовини – доц. Барановський В.С.;
 • високомолекулярні сполуки – доц. Хоменчук В.О.;
 • основи хімічної технології – проф. Курант В.З., асист. Петрушка Б.М.;
 • методика навчання хімії – доц. Гладюк М.М.;
 • методика розв’язування задач з хімії – доц. Гладюк М.М.;
 • неорганічний та органічний синтез –доц. Симчак Р.В.;
 • математичні методи в хімії – доц. Хоменчук В.О.;
 • хімія навколишнього середовища – асист. Горин О.І.;
 • хімія гетероциклічних сполук – доц. Симчак Р.В. ;
 • методика викладання хімічних дисциплін – доц. Гладюк М.М.;
 • основи квантової хімії – доц. Барановський В.С.;
 • теоретичні основи органічної хімії – доц. Барановський В.С.;
 • координаційна хімія – доц. Хоменчук В.О.;
 • статистичні та хемометричні методи в хімії – доц. Хоменчук В.О.;
 • теорія і механізми хімічних процесів – доц. Барановський В.С.;
 • сучасні методи органічного синтезу – доц. Барановський В.С.;
 • супрамолекулярна хімія – проф Столяр О.Б.;
 • медична і фармацевтична хімія – доц. Тулайдан Г.М.;
 • біохімія спорту – проф. Курант В.З.;
 • хімія з основами (біо)геохімії – асист. Петрушка Б.М.

Склад кафедри

Зараз на кафедрі працює 9 викладачів з них 2 професори:


доктор біологічних наук Володимир Зіновійович Курант  
доктор біологічних наук Оксана Борисівна Столяр

5 доцентів


кандидат хімічних наук  Віталій Сергійович Барановський  
кандидат біологічних наук Хоменчук Володимир Олександрович 
кандидат педагогічних наук Гладюк Микола Миколайович
кандидат хімічних наук Тулайдан Галина Миколаївна
кандидат хімічних наук Симчак Руслан Васильович 

2 асистенти

доктор філософії (09 Біологія) Горин Оксана Ігорівна

завідувач лабораторіями Петрушка Богдан Михайлович


2 старших лаборанти  


Сфера наукових інтересів

Викладачі кафедри працюють над розробкою важливих колективних науково-дослідних тем:

 • «Продукти дедіазоніювання як білдинг-блоки нових біологічно активних сполук, оптичних матеріалів та модифікаторів епоксидних нанокомпозитів». Науковий керівник – к.х.н., доц. В.С. Барановський. 
 • Молекулярні адаптації водних тварин на прикладі металотіонеїнів та інших стрес-реактивних та детоксикаційних молекулярних систем водних тварин, пошук біохімічних маркерів для оцінки екологічних ризиків. Науковий керівник – д.б.н., проф. Столяр О.Б.
 • «Пошук фізіолого-біохімічних маркерів для оцінки забруднення металами прісноводних екосистем за допомогою риб». Науковий керівник – д.б.н., проф. Курант В.З.
 • «Розробка молекулярної тест-системи для оцінки біобезпеки ціанотоксинів та фармацевтиків». Науковий керівник – PhD Горин О.І.
Наукові здобутки кафедри

На кафедрі функціонує 4 науково-дослідні лабораторії:
 • хімії ненасичених сполук (науковий керівник – к.х.н., доц. В.С. Барановський);
 • порівняльної біохімії і молекулярної біології (науковий керівник – д.б.н., проф. Столяр О.Б.);
 • екологічної біохімії (науковий керівник – д.б.н., проф. Курант В.З.);
 • хімії навколишнього середовища та біоіндикації (науковий керівник – PhD Горин О.І.).
Функціонує аспірантура з органічної хімії і біологічної хімії. 15 випускників кафедри успішно захистили докторські і кандидатські дисертації, консультантами або керівниками яких були проф. Грищук Б.Д., проф. Столяр О.Б., проф. Курант В.З.

Викладачі кафедри співпрацюють з науковими установами та навчальними закладами України:
- Інститутом органічної хімії НАН України,
- Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України,
- Інститутом гідробіології НАН України,
- Інститутом біохімії НАН України ім. О. В. Палладіна,
- Інститутом біології тварин НАА України (м. Львів),
- Київським національним університетом імені Тараса Шевченка,
- Львівським національним університетом імені Івана Франка,
- Національним університетом «Львівська політехніка»,
- Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича,
- Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника,
- Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя,
- Житомирським державним університетом,
- Тернопільським національним медичним університетом ім. І.Я. Горбачевського,
- Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя,
- Національним університетом «Чернігівський колегіум»  ім. Т.Г. Шевченка.

В останні роки під керівництвом проф. Столяр О.Б. виконано низку спільних науково-дослідних робіт з провідними науковими установами інших країн, зокрема реалізовано міжнародні білатеральні проекти спільно з: 
 • Університетом Північної Кароліни (Шарлотта, Фонд цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global));
 • Університетом Інсбруку (Австрія) (2 проекти);
 • Індійським інститутом хімічної технології (CSIR) (Хайдарабад, Індія);
 • Лімнологічним Науковим інститутом Балатону, Угорська Академія Наук;
 • Національним університетом Пукійонга (Пусан, Республіка Корея);
 • Університетом Реймса (Реймс, Франція);
 • Університетом Аристотеля (Салоніки, Греція);
 • Університетом Латвії (Рига, Латвія);
 • Центром природних досліджень (Вільнюс, Литва);
 • Університетом Реймса Шампань-Арденни (Франція).
Результати опубліковано та цитовано у провідних закордонних наукових виданнях. Зараз ця робота продовжується.

Кафедра була організатором проведення низки наукових конференцій:
 • XVI і ХХІІІ Всеукраїнські конференції з органічної хімії (1992, 2013 р.);
 • ІІІ і VI Всеукраїнські конференції «Домбровські хімічні читання» (2007, 2015 р.);
 • ІІ-IV Міжнародні науково-практичні конференції «Coordination compounds: Synthesis and properties» (In memory of Corresponding Member of the NAS of Ukraine, professor Kovtun H.О.) (2013, 2015, 2018 р.);
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми природничих наук та методики викладання» (2013 р.);
 • І-IX Міжнародні науково-практичні конференції «Fundamental and Applied Research in Modern Chemistry» (2014-2023 рр.)
Результатом наукової роботи викладачів кафедри є монографії, наукові статті, тези доповідей на наукових конференціях. За останні 10 років науковцями кафедри опубліковано:
 • 1 монографія «Екотоксичність промислових наноматеріалів. Аналіз проблеми та методологічні засади оцінювання» (автор проф. Столяр О.Б.),
 • 2 навчальних підручники з грифом МОНУ «Органічна хімія» (автор проф. Б.Д. Грищук), «Основи агрохімії» (автор доц. Гладюк М.М.);
 • 4 навчальних посібники з грифом МОНУ «Задачі та вправи з органічної хімії» та «Лабораторні роботи з органічної хімії» (автор проф. Б.Д. Грищук), «Біологічна хімія» та «Молекулярна біологія» (автор проф. О.Б. Столяр).
Впродовж багатьох років викладачами та аспірантами кафедри опубліковано:
- 35 навчальних посібників з грифом МОН України для студентів, 
- 40 методичних рекомендацій,
- понад 1300 наукових праць у фахових наукових виданнях, зокрема близько 250 статей у журналах, які входять до наукометричних баз Scopus і Web of Science,
- одержано 30 патентів та 6 авторських свідоцтв.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси