Кафедра ботаніки та зоології

Кафедра ботаніки і зоології


Завідувач:
Пида Світлана Василівна
            доктор сільськогосподарських наук, професор 
Поштова скринька: 
pyda@tnpu.edu.uaІсторія кафедри 

Кафедра ботаніки та зоології утворена 01.09.2013 року внаслідок об’єднання кафедри ботаніки та кафедри зоології (наказ № 161 від 26.06.2013 року), завідувачем призначено доктора с.-г. наук, професора В. І. Квашу, а з 2014 року і до тепер кафедру очолює доктор с.-г. наук, професор С. В. Пида.

Кафедра ботаніки утворилася у 1950 р. внаслідок поділу кафедри природознавства i географії Кременецького педагогічного інституту. Першим завідувачем кафедри був канд. с.-г. наук, доцент, він же одночасно і ректор інституту з 1950 до 1974 р. – М. Л. Бригінець. Згодом керівництво кафедрою здійснювали: М. М. Кравченко – канд. с.-г. наук, доцент з 1958 до 1967 р.; В. О. Шиманська – канд. біол. наук, доцент з 1967 до 1977 та з 1981 до 1988 рр.; Т. К. Зеленчук – доктор біол. наук, професор з 1977 до 1981 р.; І. М. Бутницький – канд. біол. наук, доцент з 1988 до 2002 р., М. М. Барна – доктор біол. наук, професор з 2002 по 2013 р. У різні роки на кафедрі працювали доктори біол. наук, професори Б. В. Заверуха, Т. К. Зеленчук, М.М.Барна, канд. біол. наук, професори К. М. Векірчик та І. В. Мороз, канд с.-г. наук, доценти І. В. Шуваєва, І. П. Теребуха, А. Д. Синільник, канд. біол. наук, доценти І. М. Бутницький, В. О. Шиманська, Т. Б. Трофим’як, Н. М. Страшнюк (Дробик), Н. В. Мшанецька (Феник), канд. пед. наук О. Д. Гончар, канд. фарм. наук, доцент С. М. Марчишин, старші викладачі М. С. Кривошея, В. К. Никон, В. М. Семенюк, С. Ф. Кутішевський, Б. П. Воляник, П. С. Кушнірик, С. В. Зелінка, асистенти Д. М. Ступак, З. О. Комар, Я. Г. Грицюк, Н. Д. Шанайда, Г. М. Барановська, В. Я. Брич, зав. гербарієм М. І. Шанайда.

Кафедра зоології створена також у 1950 р. Першим завідувачем кафедри був старший викладач Д. П. Чижов, згодом канд. біол. наук, доцент О. В. Денисевський. З 1969 до 1982 р. кафедру очолював канд. біол. наук, доцент Л. Г. Кузьмович, із 1982 до 1998 – канд. біол. наук, доцент Б. Р. Пилявський, з 1998 р. по 2013 рік – доктор с.-г. наук, професор В. І. Кваша. У 50-х роках на кафедрі зоології працювали доценти: Є. В. Молєв, І. В. Марисова, К. А. Татаринов; викладачі: А. Н. Коршун, О. І. Лукаш, Л. Г. Кузьмович, С. Ф. Кутішевський, М. А. Панчук, О. Д. Гончар, а пізніше – доценти К. І. Орчук, В. С. Талпош, асист. М. Л. Кузьмович. Крім зоологів на кафедрі працювали викладачі О. А. Шиманська, В. О. Яковлєв, О. Д. Черетянко, В. С. Зеленський, О  П. Лукацький, М. Б. Грицишин, А. В. Демченко, О. В. Жеребцов. У 70-і роки кафедра поповнилась доцентами Б. Р. Пилявським, М. В. Пономаренком, В. М. Тарєєвим, викладачами Ю. М. Антонюком, В. К. Никоном, І. М. Костинником,  у 80-і – ст. викладачем Г. Ш. Батировою, асистентом  М. А. Кузьмович, з 1999 р. – доцентом С. С. Подобівським, з 2004 р. – асистентом Д. В. Страшнюком. 

На факультеті кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

014. 05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 014. 06 Середня освіта (Хімія), 014. 15 Середня освіта (Природничі науки)

 • Ботаніка –доц. Н. В. Герц, доц. О. Б. Мацюк;
 • Генетика з основами еволюційного вчення – доц. М. А. Крижановська;
 • Еволюційне вчення – доц. Г. М. Голіней, викладач О. Ю. Майорова;
 • Ґрунтознавство – доц. О. Б. Конончук, доц. Н. В Герц; 
 • Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів – доц. О. Б. Конончук;
 • Охорона ґрунтів – доц. Н. В. Герц;
 • Зоологія – доц. Л. О. Шевчик, доц. Г. М. Голіней; доц. Н.В. Москалюк.;
 • Основи агрохімії і мікології –доц. О. Б. Мацюк, асистент Р. Л. Яворівський;
 • Основи агрохімії і землеробства та фітопатології – доц. О. Б. Конончук;
 • Основи сільського господарства – доценти О. Б. Конончук, Н. В. Герц;
 • Охорона природи – доц. Н. В. Москалюк;
 • Основи агрохімії та хімічної взаємодії рослин – доц. О. Б. Мацюк;
 • Збереження біорізноманіття – доц. Н. В. Москалюк;
 • Систематика рослин – асист. Р. Л. Яворівський;
 • Симбіотичні взаємодії рослин – доц. М. З. Прокоп’як;
 • Фізіологія та біохімія рослин – проф. С. В. Пида, доц. Н. В. Москалюк; 
 • Фізіологія рослин – проф. С. В. Пида, доц. Н. В. Москалюк;
 • Агрохімія  – доц. О. Б. Конончук;
 • Мікробіологія з основами вірусології – проф. С. В. Пида, доц. О. Б.  Мацюк;
 • Екологія тварин – доц. М. З. Прокоп’як; 
 • Лікарські рослини – доц. М. З. Прокоп’як;
 • Гербологія – доц. Н. В. Герц;
 • Дендрологія – доц. Н. В. Герц;
 • Генетика з основами селекції – доц. М. А. Крижановська.

202 Захист і карантин рослин

 • Сільськогосподарська зоологія – доц. Л. О. Шевчик;
 • Генетика з основами селекції – доц. М. А. Крижановська;
 • Гербологія – доц. Н. В. Герц;
 • Ґрунтознавство – доц. О. Б. Конончук, доц. Н. В Герц;
 • Охорона природи – доц. Н. В. Москалюк;
 • Загальна та сільськогосподарська ентомологія – доц. Г. М. Голіней;
 • Насінництво і селекція – доц. М. А. Крижановська;
 • Технологія зберігання і переробки продуктів рослинництва – доц. М. А. Крижановська;
 • Фізіологія рослин з основами біохімії– проф. С. В. Пида;
 • Землеробство з основами ґрунтознавства – доц. О. Б. Конончук;
 • Агрохімія – доц. О. Б. Конончук;
 • Рослинництво, плодівництво та овочівництво – доц. О. Б. Конончук;
 • Ботаніка з основами мікології – доц. О. Б. Мацюк;
 • Загальна та сільськогосподарська фітопатологія – доц. О. Б. Мацюк;
 • Мікробіологія з основами вірусології – проф. С. В. Пида, доц. О. Б. Мацюк;
 • Хімічний захист рослин – доц. О. Б. Мацюк;
 • Основи карантину рослин – доц. Н. В. Герц;
 • Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва – доц. М. А. Крижановська;
 • Основи наукових досліджень у захисті рослин – викл. О. Ю. Майорова;
 • Кліщі, нематоди – доц. Г. М. Голіней;
 • Захист рослин від кліщів і нематод – доц.  Г. М. Голіней;
 • Генетичні ресурси рослин – доц. М. А. Крижановська;
 • Насінництво – доц. М. А. Крижановська;
 • Захист квіткових, декоративних і лікарських рослин – доц. Н. В. Герц;
 • Хвороби квіткових, декоративних і лікарських рослин – доц. Н. В. Герц;
 • Прогноз розвитку хвороб сільськогосподарських культур – доц. Н. В. Москалюк;
 • Основи фітоценології – асист. Р. Л. Яворівський;
 • Систематика рослин – асист. Р. Л. Яворівський;
 • Родентологія – доц. Л. О. Шевчик;
 • Сільськогосподарська родентологія – доц. Л. О. Шевчик;
 • Імунітет рослин – доц.  Н. В. Москалюк;
 • Стійкість рослин до біотичних стресорів – доц. Н. В. Москалюк;
 • Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур – доц. Л. О. Шевчик;
 • Прогноз чисельності шкідників сільськогосподарських культур – доц. Л. О. Шевчик;
 • Основи біологічного захисту рослин від шкідників – викл. О. Ю.  Майорова;
 • Теоретичні основи біометоду – викл. О. Ю. Майорова;
 • Симбіотичні взаємодії рослин – доц. М. З. Прокоп’як;
 • Навчальна практика із захисту і карантину рослин – доц. О. Б. Конончук, доц. Г. М. Голіней, доц. Н. В. Герц, доц. О. Б. Мацюк, доц. Л. О. Шевчик.

162 Біотехнологія та біоінженерія 

 • Генетика – доц. М. А. Крижановська;
 • Зоологія – доц. Л. О. Шевчик, доц. Г. М. Голіней;
 • Анатомія та фізіологія рослин – проф. С. В. Пида, доц. Н. В. Герц;
 • Загальна мікробіологія та вірусологія – проф. С. В. Пида;
 • Агроекологія – доц. М. А. Крижановська;
 • Ґрунтознавство – доц. О. Б. Конончук;
 • Екологія мікроорганізмів – доц. О. Б. Мацюк;
 • Екологія тварин – доц. М З. Прокоп’як;
 • Екологія рослин – викладач О. Ю. Майорова;
 • Мікологія – асист. Р. Л. Яворівський;
 • Альгологія - асист. Р. Л. Яворівський;
 • Імунітет рослин – доц.  Н. В. Москалюк;
 • Загальна фітопатологія – доц. О. Б. Мацюк;
 • Стійкість рослин до біотичних стресорів – доц. Н. В. Москалюк;
 • Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур – доц. Г. М. Голіней;
 • Прогноз розвитку хвороб сільськогосподарських культур – доц. О.  Б.  Мацюк;
 • Симбіотичні взаємодії рослин – доц. Прокоп’як М. З;
 • Збереження біорізноманіття – викладач О. Ю. Майорова.

Магістратура: 014. 05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 091 Біологія.

 • Еволюція життя –  доц. Л. О. Шевчик;
 • Основи цитоембріології  квіткових рослин – доц. Герц Н. В.;
 • Механізми продуктивності рослин – проф. С. В. Пида;
 • Методика наукових досліджень – проф. С. В. Пида;
 • Філогенія та сучасна таксономія організмів – доц. М. З. Прокоп’як.


Склад кафедри 

У даний час на кафедрі працює 10 науково-педагогічних працівників, з них 1 професор (доктор с.-г. наук С. В. Пида), 8 доцентів (кандидати біол. наук О. Б. Конончук, М. З. Прокоп′як,   Л. О. Шевчик, Н. В. Герц, О. Б. Мацюк та кандидати с.-г. наук М. А. Крижановська, Г.М. Голіней, кандидат пед. наук Н.  В. Москалюк), 1 викладач (кандидат біол. наук О. Ю. Майорова),  завідувачі навчальними лабораторіями морфології та систематики рослин – гербарій (Р. Л.  Яворівський), експериментальної біології (І. Б. Прокопів) і 3 ст. лаборанти (М.  Я. Кравець, В. О. Козак, І. Р. Кізлик).


1 професор

доктор сільськогосподарських наук  Пида Світлана Василівна  

8 доцентів
кандидат біологічних наук Олександр Борисович Конончук
кандидат біологічних наук Любов Омелянівна Шевчик
кандидат біологічних наук Наталія Володимирівна Герц 
кандидат сільськогосподарських наук Маргарита Анатоліївна Крижановська
кандидат біологічних наук Оксана Богданівна Мацюк 
кандидат біологічних наук Прокоп'як Мар’яна Зіновіївна
кандидат с.-г. наук Галина Михайлівна Голіней

кандидат пед. наук Наталія Володимирівна Москалюк


1 викладач

кандидат біологічних наук
  Майорова Оксана Юріївна

2 завідувачі навчальними лабораторіями

завідувач навчальною лабораторією морфології та систематики рослин – гербарій  Руслан Любомирович Яворівський

завідувач навчальною лабораторією експериментальної  біології 
Ірина Богданівна Прокопів.


Сфера наукових інтересів

Наукові інтереси викладачів кафедри ботаніки та зоології охоплювали широке коло питань. Зокрема, проводилися і проводяться активні дослідження в галузі флористики та систематики рослин (В. О. Шиманська, Н. В. Мшанецька, С. В. Зелінка, Р. Л. Яворівський), морфології рослин (М. М. Барна, Т. К. Зеленчук), фізіології рослин (К. М. Векірчик, І. М. Бутницький, С. В. Пида, О. Б. Конончук, Н. В. Москалюк), мікробіології (К. М. Векірчик, І. М. Бутницький, С. В. Пида,), цитоембріології (М. М. Барна, Н. Д. Шанайда, Н. В. Герц, О. Б. Мацюк, М. І. Шанайда), сільського господарства (А. Д. Синільник, О. Б. Конончук), екології та охорони рослинного світу (М. М. Барна, Т. К. Зеленчук, В. О. Шиманська, Н. В. Мшанецька, С. В. Зелінка, Р. Л. Яворівський, Н. В. Москалюк), мікології (Г. Ш. Батирова), ентомології (С. С. Подобівський, Й. І. Лукаш, Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як), малакології (Л. Г. Кузьмович, М. А. Панчук, М. Л. Япринцева), орнітології (В. С. Талпош, І. В. Марісова, Д. В. Страшнюк), екології хребетних тварин (К. А. Татаринов, В. І. Кваша, К. І. Орчук, Б. Р. Пилявський, А. Н. Коршун, Ю. М. Антонюк, М. А. Крижановська, Л. О. Шевчик, Г. М. Голіней), історії біологічної науки (М. М. Барна, К. М. Векірчик, М. Л. Бригінець, І. М. Бутницький, Б. В. Заверуха, О. Я. Конончук, С. В. Пида, О. Б. Конончук), фітопатології (В. Я. Франківський), селекції (Л. М. Кравченко, М. М. Барна), методики викладання природничих дисциплін у вищій школі (Н. В. Москалюк).

Викладачі кафедри працюють над розробкою важливих колективних науково-дослідних тем:

«Фітоценози Західного Поділля в природних і антропогенно змінених умовах». Державна реєстрація №0121U108035. (2021-2025 рр.). Науковий керівник – д. с.-г. н., проф. Пида С. В.

«Тваринний світ західного регіону України: біологічна класифікація, стан різноманіття, екологія, генетика, охорона, освітні і методичні аспекти навчання». Державна реєстрація №0121U107913. (2021-2025 рр.). Науковий керівник – кандидат біол. наук, доц. Шевчик Л. О.


Наукові здобутки кафедри

На кафедрі функціонують:

– 2 науково-дослідні  лабораторії:  фізіології рослин та мікробіології, прикладної ботаніки, керівниками яких є професор С. В. Пида та доцент Н. В Герц; 

– навчальна лабораторія морфології та систематики рослин – гербарій, яка містить понад 30 тисяч гербарних аркушів рослин Поділля, Полісся і Карпат, серед них зібрано гербарій рідкісних рослин, занесених до «Червоної книги України. Рослинний світ (2009)». Упорядковано іменні гербарії проф. Б. В. Заверухи, доц. В. О. Шиманської, Н. В. Мшанецької, викладача С.  В. Зелінки;

– навчально-методичний кабінет Зоологічний музей, що нараховує понад 1100 екземплярів чучел тварин і птахів, вологі препарати безхребетних, колекції комах, молюсків, губок, кишковопорожнинних, гнізд і яєць птахів, що є науковим та експозиційним матеріалом, який щорічно поновлюється. 

– навчальна лабораторія експериментальної біології, яка оснащена сучасними приладами.

На кафедрі функціонує постійно діюча аспірантура. Науковим керівником аспірантів та докторанта, захищених дисертаційних робіт є професор С.  В.  Пида.

Викладачі кафедри співпрацюють з науковими установами та навчальними закладами України: Інститутом ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Інститутом фізіології рослин і генетики НАН України, Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, Національним ботанічним садом ім. М. М. Гришка НАН України, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут землеробства НААН України», Інститутом агроекології і природокористування та Інститутом сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України, Інститутом зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Національним педагогічним університетом ім. М. П. Драгоманова, Національним університетом ветеринарної медицини та біотехнології ім. С. З. Гжицького, Державним природничим музеєм НАН України (м. Львів), Східноєвропейським національним університетом ім. Лесі Українки (м. Луцьк).

На базі кафедри проведено такі наукові конференції:

 • республіканська (Всеукраїнська) конференція «Біологічна фіксація молекулярного азоту і азотний метаболізм бобових рослин» (1991 р.);
 • міжнародна наукова конференція «Онтогенез рослин, біологічна фіксація молекулярного азоту та азотний метаболізм» (2001 р.);
 • ІІІ з’їзд Українського товариства фізіологів рослин (2002 р.);
 • міжнародна наукова конференція «Різноманіття фітобіоти: шляхи вивчення та збагачення. Історія та перспективи» (2007 р.);
 • регіональні науково-практичні конференції «Дослідження флори і фауни Західного Поділля» (2008 та 2013 рр.);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Охорона різноманіття комах у західному регіоні України: стан, проблеми та перспективи» і V львівська ентомологічна школа (2011 р.);
 • ІV Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та практичні аспекти біології у сучасній зоології» (2011 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Біологічна фіксація азоту» (2014 р.);
 • Всеукраїнська наукова-практична конференція з міжнародною участю «Тернопільські біологічні читання – Ternopil Вioscience – 2017», присвячена 20-річчю заснування наукового фахового видання України «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія» (2017 р.); 
 • Всеукраїнська наукова-практична конференція «Тернопільські біологічні читання –Ternopil Вioscience – 2018», присвячена 20-річчю заснування Голицького біостаціонару Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2018); 
 • Всеукраїнська наукова-практична конференція «Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2019», присвячена 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О.Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н., проф. Яковенка Б.В. (2019 р.);
 • Наукові читання, присвячені 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором Університету святого Володимира С. Г. Навашиним (2019 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2020», присвячена 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2020 р.);
 • Всеукраїнська наукова-практична конференція «Тернопільські біологічні читання – Ternopil Вioscience – 2021», присвячена 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича (2021 р.);
 • Міжнародна наукова-практична конференція «Тернопільські біологічні читання –Ternopil Вioscience – 2022», (2022 р.);
 • Міжнародна  наукова-практична конференція «Тернопільські біологічні читання –Ternopil Вioscience – 2023», присвячена 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, кандидата біологічних наук, доцента Валентини Омелянівни Шиманської (2023 р.) .


За роки існування кафедри професорсько-викладацький колектив постійно удосконалює організацію та зміст наукової роботи і навчального процесу, основними результатами якої є монографії, підручники, посібники, методичні рекомендації, наукові статті, патенти, тези доповідей на наукових конференціях, з’їздах тощо. Так, професор К. М. Векірчик вперше в Україні опублікував підручник «Мікробіологія з основами вірусології» (1987), посібники «Фізіологія рослин. Практикум» (1984), «Практикум з мікробіології» (2001) та ін. які рекомендовано МО України для природничих факультетів педагогічних інститутів. 

Вагомий внесок у розвиток навчально-методичної бази кафедри, наукових досліджень з ботаніки, цитоембріології рослин, декоративної дендрології, історії біологічної науки вніс доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік АН вищої школи України, відмінник освіти України, відмінник охорони природи України, почесний член Українського ботанічного товариства, Соросівський професор, стипендіат Кабінету Міністрів України М.М. Барна. Він автор і співавтор понад 450 наукових і науково-методичних праць, з них:  9 монографій, 2 бібліографії, 3 словники, 5 науково-популярних видань, 15 навчальних посібників для студентів закладів вищої освіти України, у тому числі 8 з грифом МОН України, 17 навчальних посібників для учнів закладів загальної середньої освіти України, у тому числі 9 з грифом МОН України, 12 посібників для вчителів біології, у тому числі 4 з грифом МОН України, 5 методичних рекомендацій, у тому числі 2 з грифом МОН України, 5 авторських свідоцтв на винаходи, понад 140 статей у наукових фахових виданнях категорії Б МОН України та інших виданнях, 125 матеріалів і тез доповідей на міжнародних конгресах, конференціях та Всеукраїнських конференціях, з’їздах наукових товариств, симпозіумах і семінарах, 15 публікацій у газетах. Підготував 7 кандидатів біологічних і педагогічних наук. М.М. Барна спільно з доцентом Шиманською В.О. розробили проєкт і заклали дендрарій Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (1971 – 1977 рр.); Микола Миколайович заснував гербарій кафедри ботаніки (1977 р.), науковий фаховий журнал «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія»  (1997 р.), лабораторії біології та екології «Голицький біостаціонар університету» (1998 р.), організував і провів понад 15 наукових і науково-практичних конференцій, з’їздів наукових товариств тощо. Миколі Миколайовичу належить ідея створення на базі дендрарію університету Біблійного ботанічного саду.

З моменту створення кафедри її професорсько-викладацький склад працює над оптимізацією навчально-методичної роботи зі студентами шляхом впровадження інноваційних інтерактивних педагогічних технологій, власних доробок та надбань європейської та світової науки. Велика увага приділяється вихованню студентів, метою якого є формування цілісної і гармонійно розвиненої особистості з високою національною самосвідомістю.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси