Кафедра ботаніки та зоології

Кафедра ботаніки та зоології


Завідувач:
Пида Світлана Василівна
            доктор сільськогосподарських наук, професор 
Поштова скринька:
 kaf_botany@chem-bio.com.ua


Історія кафедри 

Кафедра ботаніки та зоології утворена 01.09.2013 року внаслідок об’єднання кафедри ботаніки та кафедри зоології (наказ № 161 від 26.06.2013 року), завідувачем призначено доктора с.-г. наук, професора В. І. Квашу, а з 2014 року і до тепер кафедру очолює доктор с.-г. наук, професор С. В. Пида.


Кафедра ботаніки утворилася у 1950 р. внаслідок поділу кафедри природознавства i географії Кременецького педагогічного інституту. Першим завідувачем кафедри був канд. с.-г. наук, доцент, він же одночасно і ректор інституту з 1950 до 1974 р. – М. Л. Бригінець. Згодом керівництво кафедрою здійснювали: М.М.Кравченко – канд. с.-г. наук, доцент, з 1958 до 1967 р.; В. О. Шиманська – канд. біол. наук, доцент, з 1967 до 1977 та з 1981 до 1988 рр.; Т. К. Зеленчук – доктор біол. наук, професор, з 1977 до 1981 р.; І. М. Бутницький – канд. біол. наук, доцент, з 1988 до 2002 р., М. М. Барна – доктор біол. наук, професор з 2002 по 2013 р. У різні роки на кафедрі працювали доктори біол. наук, професори Б. В. Заверуха, Т. К. Зеленчук, канд. біол. наук, професори К. М. Векірчик та І. В.Мороз, канд с.-г. наук, доценти І. В. Шуваєва, І. П. Теребуха, А. Д. Синільник, канд. біол. наук, доценти І. М. Бутницький, В. О. Шиманська, Т. Б. Трофим’як, Н.М.Страшнюк (Дробик), Н. В. Мшанецька (Феник), канд. пед. наук О. Д. Гончар, канд. фарм. наук, доцент С. М. Марчишин, старші викладачі М. С. Кривошея, В. К. Никон, В. М. Семенюк, С. Ф. Кутішевський, Б. П. Воляник, П. С. Кушнірик, С. В. Зелінка, асистенти Д. М. Ступак, З. О. Комар, Я. Г. Грицюк, Н. Д. Шанайда, Г. М. Барановська, В. Я. Брич, зав. гербарієм М. І. Шанайда.

Кафедра зоології створена також у 1950 р. Першим завідувачем кафедри був старший викладач Д. П. Чижов, згодом канд. біол. наук, доцент О. В. Денисевський. З 1969 до 1982 р. кафедру очолював канд. біол. наук, доцент Л. Г. Кузьмович, із 1982 до 1998 – канд. біол. наук, доцент Б. Р. Пилявський, з 1998 р. по 2013 рік – доктор с.-г. наук, професор В. І. Кваша. У 50-х роках на кафедрі зоології працювали доценти: Є. В. Молєв, І. В. Марисова, К. А. Татаринов; викладачі: А. Н. Коршун, О. І. Лукаш, Л. Г. Кузьмович, С. Ф. Кутішевський, М. А. Панчук, О. Д. Гончар, а пізніше – доценти К. І. Орчук, В. С. Талпош, асист. М. Л. Кузьмович. Крім зоологів на кафедрі працювали викладачі О. А. Шиманська, В. О. Яковлєв, О. Д. Черетянко, В. С. Зеленський, О  П. Лукацький, М. Б. Грицишин, А. В. Демченко, О. В. Жеребцов. У 70-і роки кафедра поповнилась доцентами Б. Р. Пилявським, М. В. Пономаренком, В. М. Тарєєвим, викладачами Ю. М. Антонюком, В. К. Никоном, І. М. Костинником,  у 80-і – ст. викладачем Г. Ш. Батировою, асистентом  М. А. Кузьмович, з 1999 р. – доцентом С. С. Подобівським, з 2004 р. – асистентом Д. В. Страшнюком. 

.


На факультеті кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:


014. 05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 014. 06 Середня освіта (Хімія), 014. 15 Середня освіта (Природничі науки)

 • Основи агрохімії і землеробства – доц. О. Б. Конончук, доц. О. Б. Мацюк; Ботаніка – проф. М. М. Барна, доц. Н. В. Герц, доц. О. Б. Мацюк;
 • Генетика з основами еволюційного вчення – доц. М. А. Крижановська;
 • Еволюційне вчення –викладач Г. М. Голіней, асист. О. Ю. Майорова;
 • Ґрунтознавство – доц. О. Б. Конончук, доц. Н. В Герц;
 • Зоологія – доц. Л. О. Шевчик, викладач Г. М. Голіней;
 • Основи сільського господарства – доценти О. Б. Конончук, О. Б. Мацюк, Н. В. Герц;
 • Охорона природи – викладач Н. В. Москалюк;
 • Систематика рослин – асист. Р. Л. Яворівський;
 • Фізіологія рослин – проф. С. В. Пида, асист. Н. В. Москалюк;
 • Агрохімія – доц. О. Б. Конончук;
 • Мікробіологія з основами вірусології – проф. С. В. Пида, доц. О. Б. Мацюк.


202 Захист і карантин рослин

 • Сільськогосподарська зоологія – доц. Л. О. Шевчик;
 • Генетика з основами селекції – доц. М. А. Крижановська;
 • Гербологія – доц. Н. В. Герц;
 • Ґрунтознавство – доц. О. Б. Конончук, доц. Н. В Герц;
 • Охорона природи – викладач Н. В. Москалюк;
 • Загальна та сільськогосподарська ентомологія – викладач Г. М. Голіней;
 • Насінництво і селекція – доц. М. А. Крижановська;
 • Технологія зберігання і переробки продуктів рослинництва – доц. М. А. Крижановська;
 • Фізіологія рослин з основами біохімії– проф. С. В. Пида;
 • Землеробство з основами ґрунтознавства – доц. О. Б. Конончук;
 • Агрохімія – доц. О. Б. Конончук;
 • Рослинництво, плодівництво та овочівництво – доц. О. Б. Конончук;
 • Ботаніка з основами мікології – доц. О. Б. Мацюк;
 • Загальна та сільськогосподарська фітопатологія – доц. О. Б. Мацюк;
 • Мікробіологія з основами вірусології – проф. С. В. Пида, доц. О. Б. Мацюк;
 • Хімічний захист рослин – доц. О. Б. Мацюк;
 • Основи карантину рослин – доц. Н. В. Герц;
 • Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва – доц. М. А. Крижановська;
 • Основи наукових досліджень у захисті рослин – асист. О. Ю. Майорова;
 • Кліщі, нематоди – викладач Г. М. Голіней;
 • Захист рослин від кліщів і нематод – викладач Г. М. Голіней;
 • Генетичні ресурси рослин – доц. М. А. Крижановська;
 • Насінництво – доц. М. А. Крижановська;
 • Захист квіткових, декоративних і лікарських рослин – доц. Н. В. Герц;
 • Хвороби квіткових, декоративних і лікарських рослин – доц. Н. В. Герц;
 • Прогноз розвитку хвороб сільськогосподарських культур – викладач Н. В. Москалюк;
 • Основи фітоценології – асист. Р. Л. Яворівський;
 • Систематика рослин – асист. Р. Л. Яворівський;
 • Родентологія – доц. Л. О. Шевчик;
 • Сільськогосподарська родентологія – доц. Л. О. Шевчик;
 • Імунітет рослин – викладач Н. В. Москалюк;
 • Стійкість рослин до біотичних стресорів – викладач Н. В. Москалюк;
 • Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур – доц. Л. О. Шевчик;
 • Прогноз чисельності шкідників сільськогосподарських культур – доц. Л. О. Шевчик;
 • Основи біологічного захисту рослин від шкідників – асист. О. Ю. Майорова;
 • Теоретичні основи біометоду – асист. О. Ю. Майорова.
 • Навчальна практика із захисту і карантину рослин – доц. О. Б. Конончук, викладач Г. М. Голіней, доц. Н. В. Герц, доц. О. Б. Мацюк, доц. Л. О. Шевчик.


Магістратура: 014. 05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 014. 06 Середня освіта (Хімія), 014. 15 Середня освіта (Природничі науки), 091 Біологія.

 • Еволюція життя –  доц. Л. О. Шевчик;
 • Основи цитоембріології в квіткових рослин – проф. М. М. Барна;
 • Механізми продуктивності рослин – проф. С. В. Пида;
 • Методи наукових досліджень – проф. С. В. Пида.


Склад кафедри 


У даний час на кафедрі працює 13 науково-педагогічних працівників,

з них 2 професори
доктор 
сільськогосподарських наук  Пида Світлана Василівна  
доктор біологічних наук Микола Миколайович Барна
5 доцентів 
кандидатів біологічних наук

кандидат біологічних наук 
Олександр Борисович Конончук
кандидат біологічних наук Любов Омелянівна Шевчик
кандидат біологічних наук Наталія Володимирівна Герц 
кандидат сільськогосподарських наук 
Маргарита Анатоліївна Крижановська
кандидат біологічних наук Оксана Богданівна Мацюк  


 2 викладачі, кандидати біологічних наук


кандидат с.-г. наук Галина Михайлівна Голіней
кандидат пед. наук Наталія Володимирівна Москалюк

 3 асистенти
кандидат біологічних наук  Майорова Оксана Юріївна,
кандидат біологічних наук Прокоп'як Мар’яна Зіновіївна 
кандидат біологічних наук  Руслан Любомирович Яворівський,  
а також зав. навчальною лабораторією морфології та систематики рослин – гербарій Р. Л. Яворівський,
зав. навчальною лабораторією експериментальної біології І. Б. Прокопів.


3 старші лаборанти  М. Р. Чекан, М.Я. Кравець, О.Я. Паскевич.


Сфера наукових інтересів

Наукові інтереси викладачів кафедри ботаніки та зоології охоплювали широке коло питань. Зокрема, проводилися і проводяться активні дослідження в галузі флористики та систематики рослин (В. О. Шиманська, Н. В. Мшанецька, С. В. Зелінка, Р. Л. Яворівський), морфології рослин (М. М. Барна, Т. К. Зеленчук), фізіології рослин (К. М. Векірчик, С. В. Пида, І. М. Бутницький, О. Б. Конончук), цитоембріології (М. М. Барна, Н. Д. Шанайда, Н. В. Герц, О. Б. Мацюк, М. І. Шанайда), сільського господарства (А. Д. Синільник, О. Б. Конончук), екології та охорони рослинного світу (М. М. Барна, Т. К. Зеленчук, В. О. Шиманська, Н. В. Мшанецька, С. В. Зелінка, Р. Л. Яворівський), мікології (Г. Ш. Батирова), ентомології (С. С. Подобівський, Й. І. Лукаш, Г. М. Голіней), малакології (Л. Г. Кузьмович, М. А. Панчук, М. Л. Япринцева), орнітології (В. С. Талпош, І. В. Марісова, Д. В. Страшнюк), екології хребетних тварин (К. А. Татаринов, В. І. Кваша, К. І. Орчук, Б. Р. Пилявський, М. А. Крижановська, Л. О. Шевчик, А. Н. Коршун, Ю. М. Антонюк, Г. М. Голіней), історії біологічної науки (М. М. Барна, К. М. Векірчик, С. В. Пида, М. Л. Бригінець, І. М. Бутницький, О. Б. Конончук, Б. В. Заверуха, О. Я. Конончук), фітопатології (В. Я. Франківський), селекції (Л. М. Кравченко, М. М. Барна), методики викладання природничих дисциплін у вищій школі (Н. В. Москалюк).


Викладачі кафедри працюють над розробкою важливих колективних науково-дослідних тем:

– «Рослинні угрупування Західного Поділля: морфолого-систематичні, дендрологічні, цитоембріологічні, фізіолого-біохімічні, генетичні, фітопатологічні, екологічні та історичні аспекти». Державна реєстрація №0116U002131. Науковий керівник – д. с.-г. н., проф. Пида С. В.

– «Дослідження фауни Західної України: біологія, екологія, генетика, еволюція, охорона, освіта і методичні аспекти теорії і практики навчання зоології». Державна реєстрація №0116U002132. Науковий керівник – кандидат біол. наук, 

доц. Шевчик Л. О.


Наукові здобутки кафедри

На кафедрі функціонують:

  2 науково-дослідні лабораторії: цитоембріологіїфізіології рослин та мікробіології, керівниками яких є професори М. М. Барна та С. В. Пида;

– навчальна лабораторія морфології та систематики рослин – гербарій, яка містить понад 30 тисяч гербарних аркушів рослин Поділля, Полісся і Карпат, серед них зібрано гербарій рідкісних рослин, занесених до «Червоної книги України. Рослинний світ (2009)». Упорядковано іменні гербарії проф. Б. В. Заверухи, доц. В. О. Шиманської, Н. В. Мшанецької, викладача С. В. Зелінки;


– навчально-методичний кабінет Зоологічний музей, що нараховує понад 1100 екземплярів чучел тварин і птахів, вологі препарати безхребетних, колекції комах, молюсків, губок, кишковопорожнинних, гнізд і яєць птахів, які є науковим та експозиційним матеріалом, який щорічно поновлюється. 

– навчальна лабораторія експериментальної біології, яка оснащена сучасними приладами.

На кафедрі функціонує постійно діюча аспірантура. Науковими керівниками захищених дисертаційних робіт є професори М. М. Барна, С. В. Пида.

Викладачі кафедри співпрацюють з науковими установами та навчальними закладами України: Інститутом ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Інститутом фізіології рослин і генетики НАН України, Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, Національним ботанічним садом ім. М. М. Гришка НАН України, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут землеробства НААН України», Інститутом агроекології і природокористування та Інститутом сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України, Інститутом зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Національним педагогічним університетом ім. М. П. Драгоманова, Національним університетом ветеринарної медицини та біотехнології ім. С. З. Гжицького, Державним природничим музеєм НАН України (м. Львів), Східноєвропейським національним університетом ім. Лесі Українки (м. Луцьк).


На базі кафедри проведено такі наукові конференції:


 • республіканська (Всеукраїнська) конференція «Біологічна фіксація молекулярного азоту і азотний метаболізм бобових рослин» (1991 р.);
 • міжнародна наукова конференція «Онтогенез рослин, біологічна фіксація молекулярного азоту та азотний метаболізм» (2001 р.);
 • ІІІ з’їзд Українського товариства фізіологів рослин (2002 р.);
 • міжнародна наукова конференція «Різноманіття фітобіоти: шляхи вивчення та збагачення. Історія та перспективи» (2007 р.);
 • регіональні науково-практичні конференції «Дослідження флори і фауни Західного Поділля» (2008 та 2013 рр.);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Охорона різноманіття комах у західному регіоні України: стан, проблеми та перспективи» і V львівська ентомологічна школа (2011 р.);
 • ІV Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та практичні аспекти біології у сучасній зоології» (2011 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Біологічна фіксація азоту» (2014 р.);
 • Всеукраїнська наукова-практична конференція з міжнародною участю «Тернопільські біологічні читання Ternopil bioscience», присвячена 20-річчю заснування наукового фахового видання України «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія» (2017 р.); 
 • Всеукраїнська наукова-практична конференція «Тернопільські біологічні читання Ternopil bioscience», присвячена 20-річчю заснування Голицького біостаціонару Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2018 р.).
 • Наукові читання, присвячені 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором Університету святого Володимира С. Г. Навашиним. (2019 р.)
 • Всеукраїнська наукова-практична конференція «Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2019», присвяченої 80-річчю від дня народження д.б.н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д.б.н., проф. Явоненка Б. В. (2019 р.)


За роки існування кафедри професорсько-викладацький колектив постійно удосконалює організацію та зміст наукової роботи і навчального процесу, основними результатами якої є монографії, підручники, посібники, методичні рекомендації, наукові статті, патенти, тези доповідей на наукових конференціях, з’їздах тощо. Так, професор К. М. Векірчик вперше в Україні опублікував підручник «Мікробіологія з основами вірусології» (1987), посібники «Фізіологія рослин. Практикум» (1984), «Практикум з мікробіології» (2001) та ін. які рекомендовано МО України для природничих факультетів педагогічних інститутів. 

З моменту створення кафедри її професорсько-викладацький склад працює над оптимізацією навчально-методичної роботи зі студентами шляхом впровадження інноваційних інтерактивних педагогічних технологій, власних доробок та надбань європейської та світової науки. Велика увага приділяється вихованню студентів, метою якого є формування цілісної і гармонійно розвиненої особистості з високою національною самосвідомістю.


 

 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси