Керівництво

Боднар Оксана Ігорівна

Боднар О.І.
Доктор біологічних наук

Декан хіміко-біологічного факультету

Доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін 


e-mail:
 bodnar@chem-bio.com.ua


Профілі:  
     Google Scholar
     ORCID

     ResearcherID

     ScopusУ 1997 році поступила до Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка на хіміко-біологічний факультет. У 2002 році закінчила даний навчальний заклад і отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія». 


У 2004 – 2007 роках навчалася в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету при кафедрі загальної біології.

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Адаптивні властивості водоростей за дії іонів металів» у Спеціалізованій вченій раді Інституту гідробіології НАН України зі спеціальності 03.00.17 – гідробіологія.

Після закінчення аспірантури працювала науковим співробітником кафедри загальної біології.

У січні 2010 року була прийнята на посаду асистента кафедри загальної біології хіміко-біологічного факультету. Стаж науково-педагогічної діяльності – 11 років.


Впродовж 2016-2018 року навчалася в докторантурі, по закінченні якої захистила докторську дисертацію "Адаптація і регуляція зовнішніми чинниками метаболізму та продукування біологічно активних речовин у Chlorella vulgaris Beij. в аквакультурі" у Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича за спеціальністю 03.00.04 - біохімія. 


Герц Андрій Іванович


Заступник декана  з навчальної роботи:


кандидат біологічних наук

Герц Андрій Іванович

 


Біографія

Народився 26 серпня 1977 р., Україна, м. Тернопіль. Закінчив Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка – 1999, спеціальність – магістр педагогічної освіти, викладач біології, вчитель хімії; аспірантуру при кафедрі загальної біології − 2003.

Кандидат біологічних наук («Особливості росту і розвитку Brassica rapa var. Astroplants у змінних світлових полях різної інтенсивності та спектрального складу») – 2009, 03.00.12 – фізіологія рослин, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України (м. Київ).

Наукові інтереси: фотобіологія. Основні наукові проблеми: «Фізіологічні та екологічні аспекти регуляції фотосинтезу». Автор 22 наукових і науково-методичних праць (1 навчально-методичний посібник), 8 статей у наукових фахових виданнях, 13 тез та матеріалів науково-практичних конференцій. Відзначений міжнародним грантом «Соросівський студент» − 1998.  


Хоменчук

Заступник декана з наукової роботи
 

кандидат біологічних наук

Хоменчук Володимир ОлександровичПоштова скринька:
khomenchuk@tnpu.edu.ua
Біографія

Народився 12 жовтня 1974 року в с. Країв Острозького району Рівненської області. У період з 1991 по 1996 рр. навчався на природничому факультеті Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю “Вчитель хімії і біології”. З 1996 по 1997 рр. – старший лаборант держбюджетної теми. У 1997-1998 рр. – служба в збройних силах України. З 1998 по 1999 рр. – молодший науковий співробітник держбюджетної теми. З 1999 по 2002 рр. – аспірант Тернопільського державного педагогічного університету. З 2002 р. – асистент кафедри хімії. У грудні 2003 р. захистив дисертацію на тему: “Біохімічні особливості проникнення і розподілу деяких важких металів в організмі коропа лускатого” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.04 – біохімія. З 2007 р. і до сьогодні – доцент кафедри хімії та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Читає навчальні дисципліни “Неорганічна хімія”, “Аналітична хімія”, “Високомолекулярні сполуки”, “Хімія комплексних сполук”. 

У 2018 році проходив стажування на кафедрі загальної хімії та хімічного матеріалознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Наукові інтереси: фізіологія та біохімія гідробіонтів, екологія, біомоніторинг. Основні наукові проблеми: фізіолого-біохімічні механізми формування токсикорезистентності в організмі водних тварин, пошук фізіолого-біохімічних маркерів для оцінки забруднення металами прісноводних екосистем.

Автор понад 100 публікацій. У тому числі: 2 навчально-методичні посібники, 2 патенти України, близько 50 статей у провідних фахових наукових виданнях, учасник понад 40 наукових конференцій, з’їздів і симпозіумів.

Відповідальний секретар журналу «Наукові записки» Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія.

За успіхи у навчальній і науковій роботі удостоювалася стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених (1999–2000 рр.).

Нагороджений грамотами Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2011, 2015, 2016, 2017, 2018 рр.), грамотою Тернопільської обласної державної адміністрації за сумлінну творчу працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня науки (2019 р.).

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси