Боднар Оксана Ігорівна

Боднар Оксана Ігорівна


Декан хіміко-біологічного факультету,


доктор біологічних наук,


професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Е-mail:
 bodnar@chem-bio.com.ua
Профілі:  
     Google Scholar
     ORCID

     ResearcherID

     Scopus

Народилася у м. Тернопіль. Навчалася у Тернопільській Українській гімназії ім. Івана Франка. У 1997 році поступила у Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка на хіміко-біологічний факультет, після закінчення якого у 2002 році отримала диплом за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія». 


У 2004 – 2007 роках навчалася в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету при кафедрі загальної біології.


У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Адаптивні властивості водоростей за дії іонів металів» у спеціалізованій вченій раді Інституту гідробіології НАН України зі спеціальності 03.00.17 – гідробіологія.


Після закінчення аспірантури працювала науковим співробітником кафедри загальної біології. У січні 2010 року прийнята на посаду асистента кафедри загальної біології (з 2013 р. кафедра загальної біології та методики навчання природничих дисциплін) хіміко-біологічного факультету, згодом здобула посаду викладача (2012 р.), доцента (2018 р.) і професора (2021 р.).


Впродовж 2016-2018 року навчалася в докторантурі, по завершені якої захистила докторську дисертацію «Адаптація і регуляція зовнішніми чинниками метаболізму та продукування біологічно активних речовин у Chlorella vulgaris Beij. в аквакультурі» у Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.


Сфера наукових інтересів

Екологічна токсикологія, біохімія та фізіологія водних рослин і тварин, біотехнологія одноклітинних водоростей, онтогенетичні зміни розвитку і функціонування організму людини.


За час наукової діяльності у складі авторського колективу працювала над виконання 5 держбюджетних тем та ґрантового проєкту Національного фонду досліджень України «Розробка методології інтегральної оцінки біобезпеки забруднення оточуючого середовища пестицидами для цільових та нецільових організмів» (2020-2021 рр.).


Входить складу редакційної колегії наукових періодичних видань «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія» та науково-практичного часопису «Фітотерапія» – фахові наукові журнали категорії «Б». 


Авторка більше 120 наукових праць, з них статей у фахових виданнях – 50, в тому числі і іноземних, близько 60 тез, доповідей, матеріалів конференцій та з’їздів, 4 патентів на корисну модель, решта – методично-наукова література.


Член Гідроекологічного товариства України з 2005 року.


Член Біохімічного товариства України з 2018 року.


Громадські інтереси та захоплення: виховна діяльність у ГО «Пласт», мистецтво, література.


Стажування (підвищення кваліфікації)

  • Львівський національний університет імені Івана Франка – кафедра біофізики та біоінформатики (2015 р.);
  • Wyższa Szkoła Lingwistyczna (Poland) about «The Innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice. Professional Education; Biology» (2016, 2021 рр.). 
  • Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського – кафедра медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання (2023 р.).


Відзнаки

  • 2001-2002 н.р. стипендія Президента України
  • 2007-2008 рр. стипендія Кабінету Міністрів України
  • 2018-2020 рр. стипендія Кабінету Міністрів України
  • 2012, 2015, 2018, 2020 рр. – грамоти ТНПУ ім. Володимира Гнатюка
  • 2022 р. –  грамота Тернопільської міської ради
  • 2023 р. – грамота Тернопільської обласної державної адміністрації 


Основні публікації

1. Vinyarskaya G., Bodnar O., Vasylenko O., Stanislavchuk G. Accumulation and effects of selenium and zinc on Chlorella vulgaris Beij. (Chlorophyta) metabolism. In Heavy Metals and Other Pollutants in the Environment. Biological Aspects / by ed. G.E. Zaikov. – Apple Academic Press, 2017. P. 293-315.


2. Grubinko V., Lutsiv A., Viniarska H. Adaptive role of lipids in algae under metal ions impact (A Review). Hydrobiological Journal. 2018. Vol. 54, No 6. P. 78-93.


3. Grubinko V. V., Bodnar O. I., Kovalska H. B. Regulation of biosynthesis of lipids in Chlorella vulgaris by compounds of Zinc, Chromium and Selenium. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2018. 9 (2). Р 267–274.


4. Horyn O., Khatib I., Bodnar O., Falfushynska H. Multibiomarker assessment in zebrafish Danio rerio after the effects of malathion and chlorpyrifos. Toxicol. Environ. Health Sci. 2021. Vol. 13. P. 165–174.


5. Bodnar O., Andreev I., Prokopiak M., Drobyk N., Grubinko V. The analysis of the genetic parameters of Chlorella vulgaris Beyer. culture growing in the presence of sodium selenite, zinc sulfate and chromium chloride. International Journal on Algae. 2021. Vol. 23, Is.3. P.257 – 268.


6. Falfushynska H., Bodnar O., Khatib I., Kovalska H., Hulyk S. Zebrafish as a suitable model for studying the mode of action and harmfulness of organophosphate pesticides. On Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters : II International Conference. Kryvyi Rih, Ukraine, 21-22 May, Kryvyi Rih, 2021. E3S Web Conf. 2021. Vol. 280. P 11005.


7. Falfushynska H., Bodnar O., Khatib I., Horyn O., Kasianchuk N. Oxidative damage in zebrafish exposed to environment realistic concentrations of roundup and chlorpyrifos. 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM –2021. 14 - 22 August, 2021, Albena, Bulgary. Р. 159–166.


8. Bodnar O., Horyn O., Soroka O., Khatib I., Falfushynska H. Assessing the effects of Roundup and malathion on the metabolic status of Danio rerio. Global challenges of the 21st century and the environment : International scientific and practical conference dedicated to the 10th anniversary of the UNESCO Chair for Sustainable Development. Kazakhstan. Almaty, Kazakhstan, 2-3 December 2021. Almaty: Kazakh University, 2021. Р. 104–108.

9. Bodnar O. I., Horyn O. I., Soroka O. V., Nimko K. I., Falfushynska H.I. Pesticide pollution of aquatic ecosystems: environmental risks and mechanisms of impact on aquatic organisms (a Review). Hydrobiological Journal. 2022. Vol. 58, No 2. P. 62 – 78.


10. Falfushynska H., Bodnar O., Poznanskyi D., Kasianchuk N., Horyn O. Multimarker Responses of Zebrafish to the Effect of Ibuprofen and Gemfibrozil in Environmentally Relevant Concentrations. Bull Environ Contam Toxicol. 2022. 109. рр.1010–1017.


11. Falfushynska H., Horyn O., Bodnar O., Khatib I., Rychter P. Molecular and Biochemical Evidence of the Toxic Effects of Terbuthylazine and Malathion in Zebrafish. Animals. 2023. Vol. 13(6): 1029.


12. Патент України, А61К 33/04, А61К 33/30, А61К 36/05. Спосіб отримання біологічно активного селенхромліпідного комплексу з хлорели / Боднар О. І., Лукашів О. Я., Вінярська Г. Я., Грубінко В.В. – № 122227,  заявл. 17.07.2017 № u201707524; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24.


13. Деклараційний патент на корисну модель UA 146584 U (заявка № u2020 06532) МПК A61K 36/00, A23L 1/30, A01H 13/00, A61K 36/05. Спосіб визначення біобезпеки дієтичних добавок на основі мікроводоростей / Боднар О. І., Фальфушинська Г. І., Лущак О. В., Касянчук Н. М., Осипенко І. О. – № u2020 06532; заявл. 09.10.2020, опубл. 03.03.2021. Бюл. № 9.


14. Деклараційний патент на корисну модель UA 149979 U (заявка № u2021 02664) C02F 3/00, C02F 1/00, C02F 3/34. Спосіб оцінки коригуючої здатності мікроводоростей щодо забруднення середовища пестицидами / Горин О.І., Боднар О. І., Фальфушинська Г.І., Ковальська Г.Б., Хатіб І. – № u2020 06532; заявл. 21.05.2021, опубл. 22.12.2021. Бюл. № 51.


15. Боднар О. І., Павх С. П. Фізіологія харчування. Практикум. Тернопіль : видав. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. 93 с.


16. Боднар О. І. «Індивідуальний розвиток і вікова фізіологія» : Навчальний посібник. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. 181 с.


Розроблено електронні навчально-методичні комплекси (ЕНМК) на базі ПЗ Moodle: «Вікова фізіологія та шкільна гігієна», «Людина і навколишнє середовище», «Індивідуальний розвиток та вікова фізіологія», «Структурно-функціональна організація клітини», «Екологічна фізіологія та біохімія», «Основи біофізики».

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси