Чень Ірина Богданівна

Chen


Кандидат біологічних наук


Доцент кафедри  загальної біології та методики навчання природничих дисциплін


e-mail: irynachen35@gmail.comПрофілі:   

     Google Scholar  
     ORCID
     Scopus

  Народилася 20 грудня 1982 року в с. Рудники Миколаївського району Львівської області. У 1989 році вступила  у Миколаївську загальноосвітню школу №1. У 1997 році стала студенткою Самбірського медичного училища за спеціальністю «Сестринська справа».

У 1998 році пройшла атестацію у Ново-Роздільській загальноосвітній школі №2 у формі екстернату, отримала атестат про повну загальну середню освіту та вступила на біологічний факультет Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка (заочна форма навчання).

Після успішного завершення навчання у медучилищі (2000 р.) переведена на денну форму навчання у пеуніверситеті, який закінчила з відзнакою у 2002 році. У цьому ж році стала магістрантом хіміко-біологічного факультету Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

Протягом 2003-2006 рр. навчалася на денній формі навчання в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка при кафедрі загальної біології. У 2007 році прийняття на посаду молодшого наукового співробітника держбюджетної теми.

У цьому ж році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розподіл населення західних областей України за групами крові у зв’язку зі злоякісними захворюваннями та екологічною ситуацією» і отримала диплом кандидата біологічних наук  за спеціальністю 03.00.16-екологія.
З 2008 року працювала асистентом кафедри загальної біології, а з 2018 року - викладачем кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
У 2019 році успішно склала міжнародний іспит FCE на знання англійської мови рівень В 2.
У 2022 році присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін.

У 2023 р. обрана за результатами конкурсу на посаду доцента кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Викладає навчальні дисципліни: фізіологія людини і тварин, цитологія та гістологія з основами ембріології, радіобіологія, основи нутриціології, людина і навколишнє середовище. 

Стаж науково-педагогічної діяльності – 14 років.

Стажування

2013 р. на кафедрі фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка,
2016-2017 рр. у Вищій школі лінгвістичний, м. Ченстохова (Польща),
2018-2019 рр. на кафедрі фізіології з основами біобезпеки та біоетики Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського,
2019-2021рр. участь у Програмі вдосконалення викладання у вищій освіті України (Ukraine Higher Education Teaching Excellence Programme), 

2021р. участь міжнародній програмі «Глобальні інновації через науку та технології» (GIST Innovates Ukraine), 
2023 р. міжнародне онлайн стажування «Цифрове майбутнє: Змішане навчання».

Сфера наукових інтересів

Дослідження функціонального стану організму людини, фізіолого-біохімічні маркери популяцій тварин у трансформованому довкіллі, історія біологічної науки.

Відзнаки
Грамота Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка – 2011 р.,
подяка міського голови м. Тернопіль – 2019 р., 
грамота Тернопільської міської ради – 2021 р.
Основні публікації
Навчальні посібники
1. Кваліфікаційний іспит з біології, основ здоров’я та методики їх навчання [Текст]: збірник завдань / Л.Барна, О.Волошин, А. Герц [et al.]; відп. ред.: Н. Дробик, М. Прокоп’як. Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., 2023. 212 с.

2. Волошин О.С., Чень І.Б. Фізіологія людини і тварин. Лабораторний практикум: навчально-методичний посібник для студентів біол. спец. вищ. пед. навч. закл. Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2019. 176 с.

3.Чень І.Б. Фізіологія людини і тварин: практикум для студ. біологічних спец. вищ. пед. навч. закл. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. 86с.

Наукові статті
1. Hrubinko V. V., Humeniuk H. B., Humeniuk V. V., Andrusushyn T. V., Khomenchuk V. O., Harmatiy N. M., Chen I. B. Assessment of the hydro-ecological situation of the Verkhno-Ivachivsk Reservoir in Ternopil using the fuzzy logic apparatus. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 2023. № 32(2), Р. 254-265. doi: 10.15421/112324 (Web of Science) 

2. Khomenchuk V.O., Balaban R. B., Kurant V. Z., Chen I.B. Comparative Characteristics of Glutamate Dehydrogenase Functioning in Cyprinus carpio and Unio pictorum under the Impact of Elevated Metal Ions Concentrations. Hydrobiological Journal, 2022. Volume 58, Issue 1, P. 45-55. doi: 10.1615/HydrobJ.v58.i1.50 (Scopus)

3. Humeniuk H.B., Khomenchuk V.O., Harmatiy N.M, Chen I.B. Complex Assessment and Forecasting of Chemical Pollution of Small Rivers by Econimic and Mathematical Modelling Methods. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 2021. № 30(3), Р. 460-469. doi: 10.15421/112142 (Web of Science)

4. Чень І.Б., Гуменюк Г.Б., Ястремська С.О. Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна (до 125-річчя від дня заснування). Фактори експериментальної еволюції організмів, 2023. Т. 32. С. 176-180. doi:10.7124/FEEO.v32.1557

5. Чень І.Б., Гуменюк Г.Б. Г.Й. Мендель: життя і наукова діяльність (до 200-річчя від дня народження). Фактори експериментальної еволюції організмів, 2022. Т. 30. С. 8-12. doi.10.7124/FEEO.v30.1453

6. Чень І.Б., Гуменюк Г.Б.. Видатний вчений-бактеріолог Володимир Хавкін. Фактори експериментальної еволюції організмів, 2020. Т. 26. С. 338-343. doi: 10.7124/FEEO.v26.1291

7. Гуменюк Г.Б., Чень І.Б., Волошин О.С. Чарльз Дарвін – вчений-еволюціоніст. Фактори експериментальної еволюції організмів, 2019. Т. 25. С. 348-354.  doi.org/10.7124/FEEO.v25.1189

8. Чень І.Б., Гуменюк Г.Б., Мосула М.З., Дробик Н.М. Вавилов М.І.: життя і наукова спадщина (до 130-річчя від дня народження). Фактори експериментальної еволюції організмів, 2017. Т. 21. С. 11-16.

9. Волошин О.С., Чень І.Б., Волошин В.Д. Характер психомоторних реакцій в осіб із різним рівнем фізичної працездатності. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки, 2015. № 2 (30). С.142-146.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси