Дробик Надія Михайлівна

 Дробик Надія Михайлівна

Доктор біологічних наук, професор 

e-mail
: drobyk.n@gmail.com
                drobyk@tnpu.edu.ua

                drobyk@chem-bio.com.ua


Профілі:  
     Google Scholar
     ORCID

     ResearchGate
     ResearcherID

     Scopus


Народилася в с. Погрібці Зборівського району Тернопільської області. У 1984 р. закінчила Зборівську середню школу (із золотою медаллю). У 1989 р. закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут, спеціальність «Вчитель біології і хімії» (диплом з відзнакою). У 1989 р. вступила до аспірантури Київського державного університету імені Тараса Шевченка, де виконувала наукову роботу на кафедрі клітинної біології та генетичної інженерії біологічного факультету під керівництвом д.б.н. Я.Б. Блюма. У 1993 р. на спеціалізованій вченій раді в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Одержання та аналіз мутантів Nicotiana plumbaginifolia, стійких до дії сполук з антимікротрубочковою активністю» за спеціальністю 03.00.15 – генетика.У 2005 р. вступила до докторантури при кафедрі загальної біології ТНПУ і виконувала дисертаційне дослідження на базі лабораторії екології та біотехнології ТНПУ і відділу генетики клітинних популяцій Інституту молекулярної біології та генетики НАН України; науковий консультант завідувач цього відділу член-кор. НАНУ, доктор біол. наук, професор В.А. Кунах. У 2009 р. на спеціалізованій вченій раді в Інституті молекулярної біології та генетики НАНУ захистила докторську дисертацію на тему «Фізіолого-біохімічні та генетичні основи біотехнології рослин видів роду Gentiana L.» за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. Стаж науково-педагогічної діяльності – 30 років. Асистент кафедри ботаніки – з 1989 р., доцент кафедри загальної біології – з 1996 р., професор цієї ж кафедри – з 2010 р. З вересня 2013 р. – декан хіміко-біологічного факультету, за сумісництвом – професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Завідувач лабораторії екології та біотехнології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка – з 1998 р. Досвід наукової та науково-педагогічної діяльності, стажуванняЧитає навчальні курси: «Біотехнологія та генна інженерія», «Екологія» «Цитологія та гістологія з основами ембріології», «Біотехнологія», «Молекулярна генетика», «Генетична та клітинна інженерія»; «Досягнення, проблеми та перспективи сучасної біологічної науки» для підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії, магістра та бакалавра на хіміко-біологічному факультеті.Керівник чотирьох держбюджетних тем і відповідальний виконавець чотирьох держбюджетних наукових тем та чотирьох науково-технічних проектів. Авторка більше 450 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 6 патентів України, близько 240 статей у провідних фахових наукових виданнях, включно 40 – за кордоном, більше 25 навчальних посібників та методичних рекомендацій; учасник більше 160 наукових конференцій, з’їздів і симпозіумів. У складі творчого Міжнародного колективу взяла участь у написанні монографії у 2-х томах: The Gentianaceae. Vol. 1. Characterization and Ecology. – Springer Heidelberg, New York, Dordrecht, London, 2014; The Gentianaceae. Vol. 2. Biotechnology and Applications. – Springer Heidelberg, New York, Dordrecht, London, 2015.Дробик Н.М. – керівник 1 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук, 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, 3 з яких захищені, а також магістерських, дипломних та курсових робіт. Головний редактор журналу «Наукові записки» Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія», заступник головного редактора журналу «Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів» та фахового збірника наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів». Член спеціалізованої вченої ради Д 26.237.01 при Інституті молекулярної біології та генетики НАН України.Експерт секції 15 «Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук» Науково-технічної ради МОН України, член конкурсної комісії з розгляду, відбору та висунення кандидатів на іменну стипендію Тернопільської міської ради, член робочої групи із розвитку заповідної справи в Тернопільській області, член науково-технічної ради природного заповідника «Медобори» (Тернопільська область). Віце-президент Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова.Кожні п’ять років проходила стажування у закладах вищої освіти або науково-дослідних установах. Останнє стажування пройшла на кафедрі молекулярної генетики та біотехнології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на тему: «Підвищення ефективності навчання дисциплін генетико-біотехнологічного спрямування» (01.12. 2016–31.01.2017 рр.).Сфера наукових інтересів


Наукові інтереси: біотехнологія рослин, цитогенетика та молекулярна генетика, каріосистематика та геносистематика, популяційна біологія, екологія рослин, екологічна освіта і виховання. Основні наукові проблеми: розробка наукових основ біотехнології рідкісних лікарських рослин на прикладі видів роду Gentiana L.; використання біотехнологічних методів з метою збереження генофонду рідкісних видів рослин; вивчення біохімічних та молекулярно-генетичних характеристик різних за типом росту культур in vitro рослин; вивчення структури популяцій рідкісних видів рослин; дослідження в культурі in vitro вищої судинної антарктичної рослини Deschampsia antarctica Е. Desv., розробка універсальної багатоступінчастої біотехнології «in vitro – ex vitro – in situ» для стабілізації популяцій рідкісних видів рослин. Персональні нагороди, відзнаки 


За успіхи у навчальній і науковій роботі удостоювалася стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених (1994–2002 рр.); Соросівський молодий вчений і викладач – 1998 р. Неодноразово виборювала Міжнародні гранти: індивідуальний грант фонду Дж. і К. Макартурів для проведення наукових досліджень (1999 р.), гранти для участі у роботі Міжнародних симпозіумів (м. Лейпціг, Німеччина, 1999 р., м. Гамбург, Німеччина, 2000 р. та м. Стокгольм, Швеція, 2003 р.). Нагороджена грамотою відділу у справах сім’ї та молоді Тернопільської міської ради (2000 р.); подякою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (2004 р.) за підготовку призерів ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України; грамотами Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2010 р., 2011 р.); Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2011 р.), грамотами Тернопільської обласної державної адміністрації (2014 р., 2017 р.); грамотою Тернопільської обласної ради (2015 р.), подякою Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації (2016 р.). грамотами Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова за активну участь у роботі Товариства та вагомі досягнення у науковій діяльності (2012 р., 2017 р.), грамотою Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської обласної ради за вагомі здобутки у науковій діяльності та з нагоди 100-річчя НАН України (2018 р.). У 2017 році за успіхи у навчально-виховній та науковій роботі нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти», у 2019 р – Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.


 

Основні публікації

 

Розділи у монографіях

  1. Karyology of European species of genus Gentiana L. / [Drobyk N.M., Mel’nyk V.M., Twardovska M.O., Kunakh V.A.] // In: The Gentianaceae, Vol. 1 Characterization and Ecology. Ed. by Jan J. Rybczyński, Michael R. Davey and Anna Mikuła. – Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 2014. – Chap. 8. – P. 219–230.

  2. In vitro Manipulation and Propagation of Gentiana L. Species from the Ukrainian Flora / Drobyk N.M., Grytsak L.R., Mel’nyk V.М., Kravets N.B., Konvalyuk I.I., Twardovska M.O., Kunakh V.A. // In: The Gentianaceae. Vol. 2. Biotechnology and Applications. / Ed. by. Rybczyński J.J., Davey M.R., Mikula A. – Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer, 2015. – P. 45–79.

  3. Genetic Variation Induced by Tissue and Organ Culture in Gentiana Species / Kunakh V.A., Mel’nyk V.М., Drobyk N.М., Andreev I.O., Spiridonova K.V., Twardovska M.O., Konvalyuk I.I., Adonin V.I. // In: The Gentianaceae. Vol. 2. Biotechnology and Applications. / Ed. by. Rybczyński J.J., Davey M.R., Mikula A. – Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer, 2015. – P. 199–238.

  4. Tissue and Organ Cultures of Gentians as Potential Sources of Xanthones and Flavonoids / Drobyk N.M., Mel’nyk V.М., Twardovska M.O., Konvalyuk I.I., Kunakh V.A. // In: The Gentianaceae. Vol. 2. Biotechnology and Applications. / Ed. by. Rybczyński J.J., Davey M.R., Mikula A. – Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer, 2015. – P. 307–317.


Посібники та методичні рекомендації 1. Галантюк С.І., Грубінко В.В., Страшнюк (Дробик) Н.М., Волошин О.С., Герц А.І., Яковлєв В.О. Організація наукової, навчально-дослідної та індивідуальної роботи з «Вікової фізіології та шкільної гігієни». Методичний посібник. — Тернопіль: В-во ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2004. — 68 с.


2. Шуст І. Цитологія. Посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів / Шуст І., Грубінко В., Дробик Н. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2012. – 128 с.

 

3. Шуст І.В., Дробик Н.М. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з цитології. – Тернопіль: В-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2012. – 56 с.


4. Дробик Н.М. Лабораторний практикум із загальної екології (для студентів біологічних та екологічних спеціальностей денної форми навчання вищих педагогічних навчальних закладів): навч. посіб. / Н.М. Дробик, Л.Р. Грицак, Г.Б. Гуменюк. – Тернопіль: В-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2015. – 130 с. (видання 2-ге доповнене).


5. Гуменюк Г.Б. Лабораторний практикум з екології людини (для студентів біологічних та екологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів): навч. посіб. / Г.Б. Гуменюк, Н.М. Дробик.   Тернопіль: В-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2015. – 147 с.


6. Виконання курсових та магістерських робіт студентами спеціальностей 014.05 Середня освіта (Біологія), 091 Біологія, 014.06 Середня освіта (Хімія), 102 Хімія: навч.-метод. посібник / [Грубінко В. В., Пида С. В., Степанюк А. В., Дробик Н.М.. Грищук Б.Д., Барна М.М., Москалюк Н.В.]; за ред. А. В. Степанюк. – Тернопіль: Вектор, 2017. – 95 с.


7. Дробик Н.М. Лабораторний практикум з біотехнології (видання 2-ге перероблене і доповнене) / Дробик Н.М., Гуменюк Г.Б., Грубінко В.В. – Тернопіль: В-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2018. – 124 с. 


8. Грубінко В.В., Дробик Н.М., Волошин О.С., Гуменюк Г.Б., Герц А.І., Чень І.Б. Біологія. Комплексний кваліфікаційний державний екзамен: для самостійної роботи студентів спеціальностей 014.05 Середня освіта (Біологія) та 014.06 Середня освіта (Хімія) / В.В. Грубінко, Н.М. Дробик, О.С. Волошин, Г.Б. Гуменюк, А.І. Герц, І.Б. Чень // для самостійної роботи студентів спеціальностей 014.05 Середня освіта (Біологія) та 014.06 Середня освіта (Хімія) Вектор, 2018. – 212 c.


Наукові статті 


1. Mel'nyk V.M., Spiridonova K.V., Andreev I.O., Strashniuk (Drobyk) N.M., Kunakh V.A. The investigation of genomes of some species of the genus Gentiana in nature and in vitro cell culture // Cytology and Genetics. – 2002. – V.36, №6. – P.28-34.


2. Mel'nyk V.M., Spiridonova K.V., Andreev I.O., Strashniuk (Drobyk) N.M., Kunakh V.A. Variability of nuclear 18S-25S rDNA of Gentiana lutea L. in nature and in tissue culture in vitro // Cytology and Genetics. – 2004. – V.38, №3. – P. 16-21. 


3. Changes in 18S-25S rDNA in a tissue culture of some Gentiana L. species / V. M. Mel’nyk, I. O. Andreev, K. V. Spiridonova, N. M. Strashnyuk (Drobyk), V.A. Kunakh // Cytology and Genetics. – 2007. – V.41, №2. – P. 82-85.


4. Chromosomal variability in a tissue culture of rare species of the genus Gentiana L. / M.O. Twardovska, N.M. Strashniuk (Drobyk), V. M. Mel’nyk, V. I. Adonin, V.A. Kunakh // // Cytology and Genetics. – 2008. – V.42, №4. – P. 224-228.


5. Страшнюк (Дробик) Н.М., Твардовська М.О., Мельник В.М. Каріологія європейських видів роду Gentiana L. // Український ботанічний журнал. – 2008. – Т.65, №6. – C. 836-848.  


6. Твардовська М.О., Страшнюк (Дробик) Н.М., Мельник В.М., Конвалюк І.І., Кунах В.А. RAPD-аналіз геномного поліморфізму деяких видів роду Gentiana L. флори України // Доповіді Національної академії наук України. – 2009. – №5. – С. 200-204.


7. Твардовська М.О., Дробик Н.М., Мельник В.М., Конвалюк І.І., Кунах В.А. Геномна мінливість деяких видів роду Gentiana L. в природі та в культурі in vitro: RAPD-аналіз // Biopolymers and cell. – 2010. – V 26, N 6. – Р. 499-507. 


8. Конвалюк І.І., Кравець Н.Б., Дробик Н.М., Мельник В.М., Кунах В.А. Прямий органогенез in vitro тирличу жовтого (Gentiana lutea L.) // Біотехнологія. – 2010. – Т.3, №5. – C. 66-73.


9. Введення в культуру in vitro Deschampsia antarctica з двох районів прибережної Антарктики / Загричук О.М., Дробик Н.М., Козерецька І.А., Парнікоза І.Ю., Кунах В.А. // Український антарктичний журнал. – 2011/ 2012. – № 10. – C. 289-295.


10. Калюсогенез та регенерація рослин Deschampsia antartctica Desv. (Poaceae) в культурі in vitro / О.М. Загричук, А.І. Герц, Н.М. Дробик, В.А. Кунах // Біотехнологія. – 2013. – Т. 6, №5. – C. 61–70.


11. Genetic polymorphism of Gentiana lutea L. (Gentianaceae) populations from the Chornohora ridge of the Ukrainian Carpathians / M.Z. Mosula, I.I. Konvalyuk, V.M. Mel’nyk, N.M. Drobyk, Y.V. Tsaryk, Yu.Y. Nesteruk, V.A. Kunakh // Cytology and Genetics. – 2014. – Vol. 48, № 6. – P. 371–377.


12. Аналіз генетичної різноманітності популяцій Gentiana lutea L. методом маркування міжретротранспозонних послідовностей (IRAP-ПЛР) / М.З. Мосула, І.І. Конвалюк, В.М. Мельник, О.М. Бублик, І.О. Андрєєв, Н.М. Дробик, В.А. Кунах // Физиология растений и генетика. – 2014. – Т. 46, № 1. – С. 45-55. 


13. Mosula M.Z., Mayorova O.Yu., Hrytsak L.R., Drobyk N.M., Mel’nyk V.M., Kunakh V.A. Ecological and genetic analisys of Gentiana lutea L. populations from Ukrainian Carpathians // Ecology and noospherology. – 2014. – Vol. 25, № 3–4. – P. 5-13. 


14. Генетична структура і диференціація популяцій Gentiana lutea L. (Gentianaceae) в Українських Карпатах / М.З. Мосула, В.М. Мельник, І.І. Конвалюк, Н.М. Дробик, І.О. Андрєєв, В.А. Кунах // Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. – 2014. – Т. 13, № 2. – С. 174 183.


15. Molecular markers to assess genetic diversity of Gentiana lutea L. from the Ukrainian Carpathians / М.Z. Мosula, I.O. Andreev, V.M. Mel’nyk, I.I. Konvalyuk, N.M. Drobyk, V.A. Kunakh // Plant Genetic Resources. – 2015. – Vol. 13 (3). – P. 266–273. 


16. Mayorova O.Yu. The strategy of Gentiana lutea L. populations in the Ukrainian Carpathians / O.Yu. Mayorova, L.R. Hrytsak, N.M. Drobyk // Russian Journal of Ecology. – 2015. – Vol. 46, №1. – Р. 43–50. 


17. New forms of chromosome polymorphism in Deschampsia antarctica Desv. from the Argentine Islands of the Maritime Antarctic region / D.O. Navrotska, M.O. Twardovska, I.O. Andreev, I.Yu. Parnikoza, A.A. Betekhtin, O.M. Zahrychuk, N.M. Drobyk, R. Hasterok, V.A. Kunakh // Ukrainian Antarctic Journal. – 2014/2015 – № 13. – P. 185–191.


18. Маyorova О. Yu. Adaptation of Gentiana lutea L. plants obtained in vitro to ex vitro and in situ condition / О.Yu. Маyorova, L.R. Hrytsak, N.М. Drobyk // Biotech. Acta. – 2015. – Vol. 8, No 6. – P. 77–86. 


19. Генетична стабільність отриманих мікроклональним розмноженням рослин Deschampsia antarctica Desv. за тривалого культивування in vitro / К.В. Спірідонова, І.О. Андрєєв, О.М. Загричук, Д.О. Навроцька, М.О. Твардовська, Н.М. Дробик, В.А. Кунах // Физиология растений и генетика. – 2016. – Т.48, №6. – С. 498-507. 


20. Підвищена стійкість Deschampsia antarctica Desv. до мутагенної дії іонів кадмію / К.В. Спірідонова, І.О. Андрєєв, О.М. Загричук, Н.М. Дробик, В.А. Кунах // Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. – 2016. – Т. 14, № 1. – С. 63–71. 


21. Comprehensive characterization of cultivated in vitro Deschampsia antarctica E. Desv. plants with different chromosome numbers / D.O. Navrotska, I. O. Andreev, I.Yu. Parnikoza, K.V. Spiridonova, O.O. Poronnik, N.Yu. Miryuta, G.Yu. Myryuta, O.M. Zahrychuk, N.M. Drobyk, V.A. Kunakh // Cytology and Genetics. – 2017. – Vol. 51, No. 6. – P. 422–431.


22. Drobyk N.M., Mel’nyk V.M., Hrytsak L.R., Kravets N.B, Konvalyuk I.I., Twardovska M.O., Kunakh V.A. Establishment and analysis of tissue and fast-growing normal root cultures of four Gentiana L. species, rare highland medicinal plants / N.M. Drobyk, V.M. Mel’nyk, L.R. Hrytsak, N.B. Kravets, I.I. Konvalyuk, M.O. Twardovska, V.A. Kunakh // Biopolymers and Cell. – 2018. – Vol. 34.,N 6. – P 448–463.


23. Грицак Л.Р., Герц А.І., Нужина Н.В., Крук М.М., Шевченко В.В., Дробик Н. М. Вплив світлового режиму на ростові параметри та пігментний склад культивованих in vitro рослин Gentiana lutea / Л.Р. Грицак, А.І. Герц, Н.В. Нужина, М.М. Крук, В.В. Шевченко, Н. М. Дробик // Regul. Mech. Biosyst., 9(2), 258–266.Патенти 


1. Страшнюк (Дробик) Н.М., Мельник В.М., Грицак Л.Р., Леськова О.М., Кунах В.А. Спосіб мікроклонального розмноження видів тирличу жовтого (Gentiana lutea L.) та тирличу безстеблового (Gentiana acaulis L.). Патент України на корисну модель № 21499 від 15.03.2007. Бюл. №3.


2. Страшнюк (Дробик) Н.М., Леськова О.М., Мельник В.М., Твардовська М.О. Cпосіб вирощування калюсної тканини тирличу крапчастого (Gentiana punctata L.). Патент України на корисну модель № 23470 від 25.05.2007. Бюл. №7.


3. Пат. 36436 Україна, МПК(2006) А01H 4/00 С12N 5/00 C12N 5/04. Спосіб отримання культури ізольованих коренів тирличів (Gentiana L.) / Страшнюк (Дробик) Н. М., Грицак Л. Р., Мельник В. М., Твардовська М. О., Конвалюк І. І., Кунах В. А.; заявники і патентовласники Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. – № u 2008 06630; заявл. 15.05.2008; опубл. 27.10.2008, Бюл. №20.


4. Пат. 85377 Україна, МПК (2013) С12 N 5/00, 5/04; А 01 Н 4/00. Спосіб укорінення in vitro та адаптації до умов ex vitro рослин тирличу жовтого Gentiana lutea L. / Майорова О.Ю., Грицак Л.Р., Мельник В.М., Дробик Н.М., Кунах В.А.; заявники і патентовласники Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. – № u 2013 11328; заявл. 24.09.2013; опубл. 11.11.2013, Бюл. №21.


5. Пат. 99003 Україна, МПК (2015) С12 N 5/00, 5/04; А 01 Н 4/00 Спосіб оцінки генетичного різноманіття популяцій Gentiana lutea L. за допомогою розробленої системи ДНК-маркерів / Мосула М.З., Андрєєв І.О., Мельник В.М., Бублик О.М., Конвалюк І.І., Дробик Н.М., Кунах В.А.; заявники і патентовласники Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. – № u 2014 13607; заявл. 18.12.2014; опубл. 12.05.2015, Бюл. № 9.


6. Пат. 116640 Україна, МПК (2017.01) С12 N 5/00, 5/04 (2006.01); А 01 Н 4/00 Спосіб укорінення in vitro рослин видів Carlina сirsioides Klok. та Carlina оnoрordifolia Bess. exSzaf., Kulcz. Et Pawl. / Кравець Н.В., Мосула М.З., Герц А.І., Дробик Н.М.; заявник і патентовласник Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – № u 2016 13335; заявл. 26.12.2016; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси