Гладюк Микола Миколайович

Гладюк Микола Миколайович

Кандидат педагогічних наук


Доцент кафедри хімії та методики її навчанняe-mail:  nnglad
@gmail.com

Профілі:

     Google Scholar
     ORCID

     ResearcherID

     Scopus
Біографія


Народився 27 лютого 1963 року в м. Полонне Хмельницької області. В 1985 році закінчив з відзнакою природничо-географічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені М. Горького за спеціальністю "Вчитель хімії і біології".


1985 –1989 рр. – вчитель хімії та біології ЗОШ І–ІІІ ступенів с. Ківшовата Таращанського району Київської області.


З вересня 1989 р. по серпень 1990 р. – агрохімік І категорії Тернопільської обласної проектно-вишукувальної станції хімізації сільського господарства.


З 1990 р. по 1991 р. – асистент кафедри методики викладання природничих дисциплін Тернопільського державного педагогічного інституту.


1991 – 1994 рр. – аспірант Інституту педагогіки АПН України.


У 1994 р. захистив дисертацію на тему «Допрофесійна підготовка школярів у спеціалізованих класах агрохімічного профілю» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.


1994 – 2001 рр. – асистент, а з 2001 р. і по даний час – доцент кафедри хімії та методики її навчання Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка.


На кафедрі читає навчальні дисципліни «Методика навчання хімії», «Методика навчання хімічних дисциплін у ЗВО», «Методика розв’язування розрахункових задач», «Техніка хімічного експерименту», відповідає за організацію та проведення педагогічної практики студентів та магістрів.


М.М. Гладюк є автором та співавтором понад 50 наукових та науково-методичних праць, зокрема 5 підручників для середньої загальноосвітньої школи з грифом МОН України, 2 навчальних програм, навчально-методичних посібників для вищої школи («Практичні роботи з курсу «Хімічна технологія»») та ін.


Стажування

Кафедра харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2016р.).


Кафедра хімії та методики навчання хімії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2019 р.).


Сфера наукових інтересів

Хімія, методика навчання хімії, природознавство, підготовка вчителя.

Основні публікації

1. Завдання для семінарських занять з курсу « Хімічна технологія» /Гладюк М.М. – Тернопіль: Вектор, 2018. – 60 с.

2. Хімія: підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч.закл. /Дячук Л.С.,Гладюк М.М. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2016. – 240 с.

3. Хімія: підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. /Дячук Л.С., Гладюк М.М. – Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2015. — 240 с.; іл.

4. Педагогічна практика (виробнича): методичні рекомендації для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія), (Хімія, біологія та здоров’я людини) / А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, Барна Л.С., Гладюк М.М. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. 60 с.

5. Гладюк Т., Гладюк М. Зміст природничо-наукової освіти у початковій школі в контексті вимог програми міжнародного дослідження TIMSS. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2022. № 2. С.98-106.

6. Матіяш В.В., Гладюк Т.В., Гладюк М.М. Еколого-краєзнавче виховання дітей старшого дошкільного віку та молодших школярів. Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка». Серія «Психологія». Серія «Медицина». Київ, 2023. № 16 (34). С. 214-226.

7. Ляврін Б.З., Хоменчук В.О., Гладюк М.М., Курант В. З. Особливості ліпідного складу м’язів риб із малих річок Західного Поділля. Гідробіологічний журнал. 2020. Том 56 . №5 (335). С. 38-50.

8. Khoma V., Martinyuk V., Matskiv T., Gnatyshyna L, Baranovsky V., Gladiuk M, Gylytė B., Manusadžianas L., Stoliar O. Environmental concentrations of Roundup in combination with chlorpromazine or heating causes biochemical disturbances in the bivalve mollusc Unio tumidus. Environmental Science and Pollution Research. 2022. Vol. 29, Issue 10. P. 14131–14142.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси