Хоменчук Володимир Олександрович

Хоменчук Володимир Олександрович

Кандидат біологічних наук,

доцент кафедри хімії та методики її навчання,

заступник декана з наукової роботи хіміко-біологічного факультетуПрофілі:  

     Google Scholar

     ORCID 

     ResearchGate

     ResearcherID

     Scopus

              
Біографія


Народився 12 жовтня 1974 року в с.Країв Острозького району Рівненської області. 


У 1996 році закінчив природничий факультет Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю “Вчитель хімії і біології”. 


1996 – 1997 рр. – старший лаборант держбюджетної теми. 


1997-1998 рр. – служба в збройних силах України. 


З 1998 по 1999 рр. – молодший науковий співробітник держбюджетної теми. 


1999 – 2002 рр. - аспірант кафедри хімії Тернопільського державного педагогічного університету. 


2002 р. – асистент кафедри хімії. 


У грудні 2003 р. захистив дисертацію на тему: “Біохімічні особливості проникнення і розподілу деяких важких металів в організмі коропа лускатого” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.04 - біохімія.


З 2006 р. і по даний час – доцент кафедри хімії та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


На кафедрі читає навчальні дисципліни “Неорганічна хімія”, “Аналітична хімія”, “Статистичні та хемометричні методи в хімії”, “Природні та синтетичні високомолекулярні сполуки”, “Координаційна хімія”.


Стажування

  • кафедра загальної хімії та хімічного матеріалознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2018 р.).
  • кафедра хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка (2022 р.)

Сфера наукових інтересів


Механізми знешкодження дії металів у прісноводних риб. Особливості фіторемедіації ґрунтів. Хоменчук В.О. є автором понад 120 публікацій.


Основні публікації


1. Senyk Yu. I., Khomenchuk V. O., Kurant V. Z. Liavrin B. Z. Content of Non-polar Lipids in Liver of Fishes of Small Rivers of the Western Podillya (Ukraine). Hydrobiological Journal. 2015. Vol. 51. P. 53-59.


2. Сеник Ю.І., Хоменчук В.О., Курант В.З., Грубінко В.В. Роль фосфоліпідів зябер риб у формуванні токсикорезистентності до дії йонів кадмію. Гідробіол. журнал, 2016. Т. 52 (2). С. 83-90.


3. Protein-Nucleic Metabolism in Freshwater Fishes under Impact of Ferum Ions / Rabcheniuk O. O., Biyak V. Ya., Khomenchuk V. O., Kurant V. Z. Hydrobiological Journal. 2017. Vol. 53 (4). P. 85-93.


4. Спосіб якісного встановлення наявності у молоці формальдегіду / Сеник Ю.І., Хоменчук В.О., Курант В.З.: патент на корисну модель №  130651. Зар. у ДРП України на корисні моделі 26.12.2018 р. Опубл. 28.12.2018 р., Бюл. 24. – 4 с.


5. Grubinko V. Humeniuk H., Khomenchuk V., Garmatiy N., Voytiuk V., Barna M. Ecotoxicological Status And Prognosis Of The State Of An Urbanized Hydroecosystem (On The Example Of The Reservoir “Ternopil Pond”). J. Geol. Geograph. Geoecology. 2018. 27(2). P. 202-212. 


6. Rabcheniuk O. O., Khomenchuk V. O., Senyk Yu. I., Kurant V. Z. Lipid metabolism in carp and pike under impact of Fe (III) ions. Hydrobiological Journal. Vol. 55 (1), 2019. P. 66-74.


7. Khomenchuk, V.O., Rabcheniuk, O.O., Senyk, Yu.I., Goliney, G.M., Kurant, V.Z. Phospholipid lipid composition of carp and pike tissues under the impact of Fe3+ Ions. Hydrobiological Journal, 2020, 56(4). P. 60–70.


8. Lyavrin B.Z., Khomenchuk V.O., Gladyuk M.M., Kurant V.Z. The Peculiarities of the Muscles Lipid Composition of Fishes from Small Rivers of the Western Podillya. Hydrobiological Journal. 2021. Vol. 57 (1). P. 37-46.


9. Pidlisnyuk V, Herts A, Khomenchuk V, Mamirova A, Kononchuk O, Ust’ak S. Dynamic of morphological and physiological parameters and variation of soil characteristics during Miscanthus × giganteus cultivation in the diesel-contaminated land. Agronomy. 2021; 11(4):798. https://doi.org/10.3390/agronomy11040798


10. Humeniuk H.B., Khomenchuk V.O., Harmatiy N.M, Chen I.B.Complex Assessment and Forecasting of Chemical Pollution of Small Rivers by Econimic and Mathematical Modelling Methods. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 2021. № 30(3). Р. 460-469.


11. Khomenchuk, V.O., Balaban, R.B., Chen, I.B., Kurant, V.Z. Comparative Characteristics of Glutamate Dehydrogenase Functioning in Cyprinus carpio and Unio pictorum under the Impact of Elevated Metal Ions Concentrations. Hydrobiological Journal, 2022, 58(1). P. 45–55.


12. Andriy I. Herts, Volodymyr O. Khomenchuk, Oleksandr B. Kononchuk , Nataliia V. Herts, Viktor S., Markiv, Andrii О. Buianovskyi Use of visual-diagnostic color parameters of soils and optical reflectometry for determination of organic carbon content. Journ. Geol. Geograph. Geology, 2022. 31(2), P. 260–272.


13. Oleksandr Kononchuk, Valentina Pidlisnyuk, Aigerim Mamirova, Volodymyr Khomenchuk, Andriy Herts, Barbora Grycová, Kateřina Klemencová, Pavel Leštinský, Pavlo Shapoval Evaluation of the impact of varied biochars produced from M. × giganteus waste and application rate on the soil properties and physiological parameters of Spinacia oleracea L. Environmental Technology & Innovation, Volume 28, 2022, 102898, ISSN 2352-1864. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85138102714&origin=resultslist&sort=plf-f


14. Khomenchuk V.O., Balaban R.B., Herts N.V., Kurant V.Z. Peculiarities of Transamination Processes in Tissues of Cyprinus carpio and Unio pictorum under the Impact of Elevated Concentrations of Metal Ions in Water. Hydrobiological Journal. 2023. Vol. 59 (3). Р. 51-65. 


15. Хоменчук В.О., Горин О.І., Барановський В.С. Збірник тестових завдань та задач з аналітичної хімії : навчальний посібник. Тернопіль : Вектор. 2023.  148 с.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси