Крижановська Маргарита Анатоліївна


Крижановська Маргарита АнатоліївнаКандидат сільськогосподарських наук,


Доцент кафедри ботаніки та зоології
e-mail: kryganovska@chem.bio.com.uaПрофілі:

Google Scholar

ORCID

ResearcherID


Біографія

Народилась у 1968 році у м. Тарту (Естонія). Середню освіту здобула у ЗОШ № 52 м. Львова, яку закінчила у 1986 році. З 1986 по 1991 рр. навчалась у Тернопільському державному педагогічному інституті. З 1996 року працювала у Тернопільському державному педагогічному університеті на кафедрі зоології, а у період з 1999 по 2003 рр. навчалась у аспірантурі.


У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Використання ріпакової олії у годівлі молодняка сріблясто-чорної лисиці звіроферм Західного Поділля» (науковий керівник – проф. Кваша В.І.).  


З 2005 по 2008 рр. працювала асистентом кафедри зоології, а з 2008 р. – доцент цієї кафедри. Вчене звання отримала в 2012 році. Читає загальні курси "Генетика з основами селекції", Генетика з основами еволюції (бакалавр), Генетика популяцій (магістр).


Науково-педагогічний стаж – 22 років. 


Стажування

в Тернопільському державному медичному університеті ім. І. Горбачевського (м. Тернопіль, 2006р); 

у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнології ім. С.З. Гжицького (м. Львів, 2012р); 

у Львівському національному університеті ім. І. Франка (м. Львів, 2018р).

у lubelskiej Szkoli Wyzszej w Rykach (Польща, м. Рики, 2021р).

у Львівському національному університеті ім. І. Франка (м. Львів, 2023р).


Сфера наукових інтересів

Головним напрямком наукових досліджень є експериментальний мутагенез (вивчення мутагенної активності іонізуючого опромінення та хімічних речовин на біологічні показники у Drosophila melanogaster та с.-г. культур), поліморфізм природних популяцій, спадкові захворювання людини та їх моніторинг. Публікації

Авторка понад 90 наукових та науково-методичних праць.


Основні публікації

1. Крижановська М.А. Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на кількісні та якісні показники продуктивності гороху посівного Pisum sativum. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль, 2011. № 3(48). С. 74–79.

2. Крижановська М.А. Індивідуальне науково-дослідне завдання з генетики: навчальний посібник. Тернопіль: ТНПУ, 2013. 78 с.

3. Крижановська М. А. Вивчення мутагенного впливу формаліну на окремі показники ярої пшениці м’якої Tritikum aestivum сорту Рання 93. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль, 2014. № 2(59). С. 34-37.

4. Бігуняк Т.В., Крижановська М.А Методи генетики у діагностиці захворювань людини  Zbiór raportów naukowych „Nauka dziś: teoria, metodologia, praktyka, problematyka (30.07.2014 - 31.07.2014) – Warszawa, 2014. С.5-9.

5. Kryzhanovska M.A., Bihunyak T.V. Hereditary diseases screening in the population of Ivano-Frankivsk and Ternopil regions Zbiór raportów naukowych. «Informacja naukova i techniczna w planowaniu oraz realizacji badan i wdrozen projektow» (29.09.2014 - 30.09.2014) – Warszawa, 2014. С.47-50.

6. Крижановська М.А Вплив іонізуючого опромінення на показники продуктивності кукурудзи цукрової та кременистої Наукові записки. Серія: біологія, Тернопіль, 2016.  3-4(67). С.69-73.

7. Крижановська М. А Генетичний аналіз на Drosophila melanogaster. Зошит для індивідуальної науково-дослідної роботи: методичні рекомендації. Тернопіль: вид-во ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2016. 41 с.

8. Крижановська М. А Заміна родзинок на водну витяжку сушені у поживному середовищі Drosophila Melanogaster. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль, 2017. № 2(69). С. 51–56.

9. Бігуняк Т. В., Редько О. С., Бігуняк К. О., Чумак Т. Ю., Крижановська М. А. Хвороба Лайма: етіологія та епідеміологія. Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты / Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki: міжнар. наук.-прак. конф. (Гданськ, 30-31.трав. 2017 р.). Гданськ, 2017. С. 23–25.

10. Крижановська М.А Організація самостійної роботи студента під час вивчення курсу генетика: методичні рекомендації. Тернопіль: вид-во ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2017. 76 с.

11. Крижановська М. А. Вплив різних доз іонізуючого опромінення на окремі показники гороху посівного (Рisum sativum L.) сорту Цетріс. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль, 2018. № 3-4 (74). С. 67–70.

12. Шамро О. А., Боднар Л. С., Гарбулінська С. М., Крижановська М А, Шербакова О. В. Залежність тривалості життя Drosophila Melanogaster від надекспресії та функціонального нокауту гена dNOS у нейронах. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль, 2018. № 2 (73). С. 209–212.

13. Крижановська М. А., Бевсюк Ю. Р. Вплив ароматизаторів м’ясних продуктів харчування на чисельність Drosophila melanogaster. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матер. міжнар. наук-прак. інтер.-кон.: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019.  Вип. 47. C.18-20.

14. Крижановська М.А. Робочий зошит для лабораторних занять та самосійної роботи. Генетика з основами селекції. Тернопіль: вид-во ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2020. 81 с.

15. Крижановська М. А., Голуб Н. Я. Зміна чисельності Drosophila melanogaster на фоні використання кондитерського ароматизатора «Ванілін». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль, 2020. № 1-2 (97). С. 68–73.

16. Орлов Т. К., Горбулінська С. М., Клепач Г. М., Крижановська М. А., Голуб Н. Я. Вплив таурину на фенотиповий прояв м’язової дистрофії у мутантів Drosophila melanogaster. Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. Київ, 2020. Т.27. С. 202-207.Крижановська М.А 

17. Крижановська М.А., Голуб Н.Я., Прокоп’як М.З., Голіней Г.М. Вивчення внутрішньопопуляційного поліморфізму Trifolium repens L. м. Ланівці в умовах антропогенного навантаження різної інтенсивності. Фактори експериментальної еволюції організмів: Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. Київ : Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, 2021. Т. 29. С. 185–190.

18. Крижановська М. А. Генетика. Навчальна практика : навальний посібник. Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2021. 71 с.

19. Крижановська М.А. Генетика. Збірник задач : навч.-метод. посіб. Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2022. 91 с.

20. Крижановська М.А. Генетика популяцій : метод. реком. Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2023. 39 с.

21. Behavioural adaptation of domestic animals on the example of different breeds of domestic cat (Felis silvestris catus L., 1758) / L. Shevchyk, I.Grod, N. Kravets [et al.]  Scientific Horizons.  Zhytomyr : Polissia National University, 2023. Vol. 26, іssue 2. P. 9-18.

22. Крижановська М.А., Прокоп’як М.З., Голіней Г.М., Шевчик Л.О. Оцінка фенотипічної мінливості малюнка передньоспинки колорадського жука в умовах м. Кам’янка-бузька Львівської області. Фактори експериментальної еволюції організмів: Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. Київ : Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, 2023. Т. 33. С. 180–186.
Крижановська М.А. Генетика з основами селекції: [Електронний ресурс]. Центр дистанційного навчання Тернопільського національного педагогічного університету. – Режим доступу:

(014.05 Середня освіта (Біологія) 

(для спеціальності «202 Захист і карантин рослин»)


Крижановська М.А. Генетика з основами еволюції: [Електронний ресурс]. Центр дистанційного навчання Тернопільського національного педагогічного університету. – Режим доступу:

https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=1894 


Крижановська М.А. Генетика популяцій: [Електронний ресурс]. Центр дистанційного навчання Тернопільського національного педагогічного університету. – Режим доступу:

https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=3100


Крижановська М.А. Насінництво: [Електронний ресурс]. Центр дистанційного навчання Тернопільського національного педагогічного університету. – Режим доступу


Крижановська М.А. Генетичні ресурси рослин: [Електронний ресурс]. Центр дистанційного навчання Тернопільського національного педагогічного університету. – Режим доступу


Крижановська М.А. Технологія зберігання та переробки продуктів рослинництва: [Електронний ресурс]. Центр дистанційного навчання Тернопільського національного педагогічного університету. – Режим доступу

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси