Курант Володимир Зіновійович 
Курант Володимир ЗіновійовичДоктор біологічних наук,


професор кафедри хімії та методики її навчання
е-mail:  kurant@tnpu.edu.ua


Профілі: 
     ORCID
     Scopus


Біографія


Народився 30 вересня 1953 року в м. Тернополі в сім’ї службовців. В 1976 році закінчив з відзнакою природничий факультет Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Вчитель біології і хімії», який закінчив з відзнакою.


1976 – 1987 рр. – старший лаборант, асистент, старший викладач кафедри органічної і біологічної хімії.


У 1984 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.04 – біохімія.


1988р. – доцент кафедри хімії.


У 2003 р. захистив дисертацію на тему: “Роль білкового обміну в адаптації риб до дії іонів важких металів” на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук зі спеціальності 03.00.10 – іхтіологія.


У 2005 р. отримав вчене звання професора.


2006 – 2013 рр. – декан хіміко-біологічного факультету.


З 2013 року по даний час професор кафедри хімії та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


В. З. Курант є членом спеціалізованої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 26.213.01 Інституту гідробіології НАН України, членом редколегії збірника “Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія”.


В 1998 р. Володимира Зіновійовича обрано членом Нью-Йоркської академії наук.


В. 3. Курант є автором і співавтором близько 200 наукових та науково-методичних праць. Підготував 3 кандидатів наук.


На кафедрі читає навчальні дисципліни “Біохімія”, “Основи хімічної технології”, “Екологічна хімія”.


Стажування

  • кафедра загальної хімії та хімічного матеріалознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2018 р.).
  • кафедра хімії, кафедра ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Житомирського державного університету імені Івана Франка (2022 р.)

Сфера наукових інтересів


Вплив чинників  оточуючого водного середовища на процеси метаболізму в організмі гідробіонтів. Він є одним із засновників лабораторії екологічної біохімії, яка вже понад 30 років функціонує на хіміко-біологічному факультеті і на базі якої виконано низку докторських та кандидатських дисертацій.


В. 3. Куранта нагороджено Почесними грамотами МОН України (1979, 2007 р.р.)


Основні публікації


1. Способ приготовления искусственного корма для товарного карпа. А. с. 1567139 СССР, МКИ А 01 К 61/00 / Крутовский C.B., Лутцев А.В., Шандрук Р.Н., Барна Н.Н., Курант В.З., Столяр ОБ., Романишина Л.М., Середа Н. В. (СССР) — № 4189117/31 — 13; Заявлено 02.02.87. Опубл. 30.05.90, Бюл. № 20. — 6 с. 


2. Патент на корисну модель 86246 Україна, МПК G 01 N 33/12. Спосіб оцінки токсичності водного середовища за допомогою ліпідів організму риб / Сеник Ю.І., Хоменчук В.О., Курант В.З., Грубінко В.В. – № u 201306528; заявл. 27.05.2013; опубл. 25.12.2013, Бюл. №24. – 3 с. 


3. Курант В. 3. Біохімія спорту. Навчальний посібник. Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2005. 80 с.


4. Byyak V.Y., Kurant V.Z., Khomenchuk V.O. Composition of blood plasma proteins in fish as a quality of water environment // Abstracts of the 47th Congress of the European Societies of Toxicology (Paris, France, 28th–31st August 2011). Toxicology Letters.  Vol. 205S. 2011. P. S72.


5. Kurant V. Z., Senyk Y. I., Khomenchuk V. O., Byyak V. Ya., Hrubinko V. V. The evaluation of the metals toxicity in water using the lipid ratio/ // Journal of Aquaculture Research and Development. 2015. Vol. 6, №6. Р. 115.


6. Сеник Ю.І., Хоменчук В.О., Курант В.З., Грубінко В.В. Роль фосфоліпідів зябер риб у формуванні токсикорезистентності до дії йонів кадмію. Гідробіол. журнал, 2016. Т. 52 (2). С. 83-90.


7. Protein-Nucleic Metabolism in Freshwater Fishes under Impact of Ferum Ions / Rabcheniuk O. O., Biyak V. Ya., Khomenchuk V. O., Kurant V. Z. Hydrobiological Journal. 2017. Vol. 53 (4). P. 85-93.


8. Рабченюк О.О., Хоменчук В.О., Курант В.З., Грубінко В.В. Фосфоліпідний склад окремих тканин коропа та щуки за дії іонів Fe3+. Доповіді НАН України. 2017. № 1. С. 97 – 102. 


9. Protein-Nucleic Metabolism in Freshwater Fishes under Impact of Ferum Ions / Rabcheniuk O. O., Biyak V. Ya., Khomenchuk V. O., Kurant V. Z. Hydrobiological Journal. 2017. Vol. 53 (4). P. 85-93.


10. Спосіб якісного встановлення наявності у молоці формальдегіду / Сеник Ю.І., Хоменчук В.О., Курант В.З.: патент на корисну модель №  130651. Зар. у ДРП України на корисні моделі 26.12.2018 р. Опубл. 28.12.2018 р., Бюл. 24. – 4 с.


11. Rabcheniuk O. O., Khomenchuk V. O., Senyk Yu. I., Kurant V. Z. Lipid metabolism in carp and pike under impact of Fe (III) ions. Hydrobiological Journal. Vol. 55 (1), 2019. P. 66-74.


12. Khomenchuk, V.O., Rabcheniuk, O.O., Senyk, Yu.I., Goliney, G.M., Kurant, V.Z. Phospholipid lipid composition of carp and pike tissues under the impact of Fe3+ Ions. Hydrobiological Journal, 2020, 56(4). P. 60–70.


13. Lyavrin B.Z., Khomenchuk V.O., Gladyuk M.M., Kurant V.Z. The Peculiarities of the Muscles Lipid Composition of Fishes from Small Rivers of the Western Podillya. Hydrobiological Journal. 2021. Vol. 57 (1). P. 37-46.


14. Khomenchuk, V.O., Balaban, R.B., Chen, I.B., Kurant, V.Z. Comparative Characteristics of Glutamate Dehydrogenase Functioning in Cyprinus carpio and Unio pictorum under the Impact of Elevated Metal Ions Concentrations. Hydrobiological Journal, 2022, 58(1). P. 45–55.


15. Khomenchuk V.O., Balaban R.B., Herts N.V., Kurant V.Z. Peculiarities of Transamination Processes in Tissues of Cyprinus carpio and Unio pictorum under the Impact of Elevated Concentrations of Metal Ions in Water. Hydrobiological Journal. 2023. Vol. 59 (3). Р. 51-65.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси