Міщук Наталія Йосипівна

Міщук Н.Й.

Доцент

Доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін


e-mailmsschuk@tnpu.edu.ua
            mishchuk@chem-bio.com.ua 

Профілі:     
     Google Scholar
     ORCID
     ResearcherID

     ScopusНародилася 25 червня 1961 р. в селі Жорнава, Великоберезнянського району, Закарпатської області. У 1968 р. пішла у перший клас Збаразької СШ № 2 Тернопільської області. З 1974 р. продовжувала навчання у Теребовлянській СШ № 1 Тернопільської області, яку в 1978 р. успішно закінчила. Після закінчення школи рік працювала піонервожатою у Гусятинській СШ, Тернопільської області. У 1979 р. вступила на природничий факультет Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я. Галана (спеціальність біологія і хімія). У 1984 р. закінчила інститут і отримала диплом з відзнакою з присвоєнням кваліфікації вчитель біології та хімії.


Після закінчення інституту до липня 1987 р. працювала на посадах вчителя біології Краснянської СШ, Гусятинського району, Тернопільської області та Закупнянської СШ, Чемеровецького району Хмельницької області.


З серпня 1987 р. по листопад 1988 р. працювала на посадах старшого лаборанта кафедри анатомії та фізіології людини та тварин, асистента кафедри зоології Тернопільського державного педагогічного інституту ім.Я.Галана.


З листопада 1988 р. по грудень 1991 р. навчалася в очній цільовій аспірантурі у НДІ змісту та методів навчання АПН СРСР (м. Москва) за спеціальністю 13.00.02 — методика викладання біології.

У грудні 1991 р. була прийнята на посаду асистента кафедри методики викладання природничих дисциплін.

У червні 1993 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту загальноосвітньої школи РАО (м. Москва) захистила дисертацію на тему: «Формирование теоретических знаний в процессе обучения биологии (VIII кл.)» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.


З листопада 1993 р. була переведена на посаду старшого викладача кафедри методики навчання природничих дисциплін.


У 1995 р. рішенням вченої Ради Тернопільського державного педагогічного інституту було присвоєно вчене звання доцента.


З цього ж року по 2013 р. працювала на посаді доцента кафедри методики навчання природничих дисциплін.


З 2003 р. по 2006 р. — заступник декана хіміко-біологічного факультету.


З 2006 по 2009 рр. навчалася в очній докторантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


З 2013 р. працює на посаді доцента кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін.


Викладає навчальні дисципліни: методика навчання біології, методика навчання природознавства, інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності вчителя біології.

Досвід наукової та науково-педагогічної діяльності — 32 роки.


 Стажування


Кожні п’ять років проходила стажування у провідних педагогічних ВНЗ України. Останнє стажування — на кафедрі теорії та методики навчання природничо-географічних дисциплін Національному педагогічному університеті імені М. Драгоманова в березні–травні 2015 р.

Сфера наукових інтересів

Проблеми змісту шкільного навчального предмета біології та методичної підготовки майбутнього вчителя біології.Основні публікації


 Автор близько 200 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі:

підручники і посібники

1) Біологія: [підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / Міщук Н. Й., Жирська Г.Я., Степанюк А.В., Барна Л.С. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. – 288 с. Рекомендовано МОН України.

2) Біологія: [підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / [А. Степанюк, Н. Міщук, Т. Гладюк, Г. Жирська, Л. Барна]. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 288 с. Рекомендовано МОН України.

3) Загальна методика навчання біології: [навч. посібн. для студ. вищих навч. закл.] /І. В. Мороз, А. В. Степанюк, О. Д. Гончар, Н. Й. Міщук, Л. С. Барна, Г. Я. Жирська; за ред. І. В. Мороза. – К.: Либідь, 2006. – 592 с. Рекомендовано МОН України.


4) Методика викладання біології: [програма навч. курсу для студ. вищих пед. закл. освіти] /І. В. Мороз, А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук та ін.]. – Київ; Тернопіль: Вид. центр ТДПУ, 2004. – 35 с. Рекомендовано МОН України.


5) Міщук Н. Зошит для лабораторних і практичних робіт з біології. 9 клас / [Н. Міщук, Г. Жирська, Л. Барна та ін.]. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. – 64 с. Рекомендовано МОН України.


6) Міщук Н. Біологія. Зошит для лабораторних досліджень і робіт та дослідницького практикуму: 8 кл. / Н. Міщук, Г. Жирська, А. Степанюк, Л. Барна. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2017. — 32 с. Рекомендовано МОН України.


7) Міщук Н.
Біологія. Зошит для лабораторних досліджень, практичних та лабораторних робіт. 9 кл. / Н. Міщук, Г. Жирська. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. — 32 с. Рекомендовано МОН України.

Статті у фахових виданнях

1). Міщук Н. Й. Загальнонаукові аспекти становлення професіоналізму майбутнього вчителя біології / Н. Й. Міщук // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 4 до Вип. 31, Том ІІ (10): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2014. – С. 262–267.


2). Міщук Н. Й. Професійно-методична компетентність у контексті педагогічної діяльності вчителя біології/ Н. Й. Міщук // Вища освіта України. – Дод. 2 до № 3. – Т. ІІ (27). – 2011. Темат. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 540-545.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси