Шевчик Любов ОмелянівнаШевчик Любов Омелянівна

Кандидат біологічних наук, доцент


Доцент  кафедри ботаніки та зоологіїe-mail: shevchyk.lubov@i.uaПрофілі:
Народилася 15 травня 1960 року в м.  Осінники Кемеровської обл., Росія. У 1965 році сім’я повернулася в Україну. У 1967 році пішла у перший клас ЗОШ № 8 І–ІІІ ст. м. Тернополя. В зв’язку з зміною місця проживання  у 1972 році була переведена у ЗОШ № 9 І–ІІІ ст. м. Тернополя, яку і закінчила у 1977 році із золотою медаллю. Протягом року працювала на посаді лаборанта Тернопільської фармацевтичної фабрики. У 1978 р. вступила на природничий факультет Тернопільського державного педагогічного інституту, котрий закінчила з відзнакою у 1983 році, здобувши кваліфікацію учителя біології та хімії. 


Трудову діяльність в університеті розпочав 01.09.1983 р. на посаді лаборанта, а відтак старшого лаборанта кафедри зоології Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я. Галана. У 1986 році була зареєстрована в якості пошукувача кафедри зоології, науковим керівником призначено доцента кафедри Пилявського Богдана Романовича.


У 1989 році переведена на посаду асистента кафедри зоології цього ж закладу вищої освіти.


У 1994 року в Національному Інституті Екології республіки Молдова успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі біології (за спеціальністю Д 03.93.50 – екологія тварин). У 1996 році  рішенням спеціалізованої вченої ради Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України  була здійснена нострифікація  диплому на науковий ступінь –  кандидата біологічних наук (спеціальності 03.00.16 – екологія тварин).


У 2000 році рішенням Атестаційної колегії  Міністерства освіти і науки України було  присвоєно вчене звання доцента.

 


Станом на 01.10.2023 р. є автором 149 наукових і навчально-методичних праць.


На кафедрі забезпечую викладання курсів «Зоологія»,  «Систематика тварин», «Еволюційне вчення» для студентів спеціальності 014. 05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 014. 06 Середня освіта (Хімія), 014. 15 Середня освіта (Природничі науки).

«Сільськогосподарська зоологія» та «Родентологія» для студентів спеціальності  202 Захист і карантин рослин.


Магістратура: 014. 05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 091 Біологія : «Еволюція життя», «Біогеографія».


Досвід науково–педагогічної діяльності – 34 роки.


Стажування


Останнє стажування проходила на кафедрі зоології Львівського  національного  університету  імені Івана Франка у 2018 році.

Сфера наукових інтересів: регіональна фауна хребетних тварин Західної України, етологія тварин, природничі музеї:  навчальна  та виховна роль.


Відзнаки


Грамота управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації (2019 р)


Основні публікації


1. Шевчик Л. О. Видовий склад мишоподібних гризунів (Muroidea, Mammalia) Західного Поділля (України). Вісник зоології. 1998. Т. 32. № 5-6. С.127–132.


2. Шевчик Л. О. Біогеографія : навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей  вищих навчальних закладів України. Тернопіль: вид. центр ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2012.  179 с. 


3. Кравець  Н. Я., Грод І. М., Шевчик Л. О. Застосування методу моделювання в процесі навчання мікробіології.  Науково-практичний журнал «Медична освіта». 2014. 1(67). С.44–48. 


4. Шевчик Л. О., Грод І. М. Оцінка таксономічного різноманіття колекції ряду Горобцеподібні (Passeriformes) фондів кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Асta Carpathica 24.  Rzeszow - Drohobych : Publishing Department Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2015. Вип.4. С.97-107.


5. Shevchyk L.O., Kravets N. Ya. Ecological analysis of the diversity in the elements of melanized picture in the integument of a red soldier bug  (Pyrrhocoris apterus L.) in the urbanized ecosystem of Ternopil. Deutscher Wissens chaftsherold. German Science Heraid. 2016. № 4. Р. 31 – 33.


6. Шевчик Л. О., Грод І.М. Порівняльна характеристика іхтіофауни водойм м. Тернополя. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Тернопіль, 2017. № 4 (71).  С.122–130.


7. Кравець Н. Я., Грод І. М., Шевчик Л.О. Спроба прогнозування динаміки чисельності популяції антофільних комах методом комп’ютерного моделювання. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Тернопіль, 2018. № 3-4 (74). С.47–52.


8. Грод І. М., Кравець Н. Я., Шевчик Л. О. Прогнозування зміни чисельності комах-запилювачів в залежності від кількості груп рослин виділеної території. Фізико-математична освіта. 2018. Вип. 4(18). С. 37–44.


9. Бойко М. П., Вікирчак О. К., Голіней Г. М., Шевчик Л. О. Характеристика чисельності та просторового розподілу популяцій зеленої ящірки  (Lacerta viridis Laurenti, 1768) на території НПП «Дністровський каньйон». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія. Тернопіль,  2019.  № 2 (76). С.20–26.


10.Грод І. М., Загороднюк І. В., Шевчик Л. О., Ємельянов І. Г. Оцінка таксономічного різноманіття іхтіофауни та екологічна характеристика водойм антропогенних ландшафтних комплексів Західного Поділля. Гідробіологічний журнал. 2020. Т. 56. № 4. С. 34 – 46. URL : http://www.dl.begellhouse.com/journals/38cb2223012b73f2,688968ed14e2ce9e,740b506966f18b78.html


11. Шевчик Л.О., Кравець Н.Я., Грод І.М. Вплив стресу на вагові та гематологічні показники пацюків Rattus norvegicus f. domesticus в умовах біологічного експерименту. Медичні перспективи. 2021. Т. 26, № 1. С. 69-77. URL : https://medpers.dmu.edu.ua/issues/2021/N1/69-77.pdf


12. Нариси фауни Західного Поділля : монографія / Голіней Г.М., Грод І.М., Кравець Н.Я. та ін. ; за редакцією Л. О. Шевчик. Тернопіль : Прінт-копі-центр "Вектор" СПД Осадца Ю. В., 2022. 164 с. URL:http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26923


13. M Tsidylo,, L O Shevchyk , I M Hrod , H V Solonetska and S B Shabaga. A computer simulation of population reproduction rate on the     basis of their mathematical models. l 202   J. Phys.: Conf. Ser. 2288 012014. URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221284248  (останнє звернення 24.07.22))

14. Еволюційне вчення : в 2 ч. Тернопіль: Прінт-копі-центр "Вектор" СПД Осадца Ю. В., 2022. Ч.1: Основи філогенії рослин і тварин (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)) / Л. О. Шевчик, О. Ю. Майорова. 100 с. URL : http : //catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/e-lib/DocDownload?doc_id=254519


15. Шевчик Л.О., Грод І.М., Кравець Н.Я., Стравський Я.С., Крижановська М.А. Етологічна адаптивність домашніх тварин на прикладі різних порід кота свійського (Felis silvestris catus L., 1758). Наукові горизонти. Том 26, № 2, 2023, с. 9-18 та доступна за посиланням: https://sciencehorizon.com.ua/uk/journals/tom-26-2-2023/yetologichna-adaptivnist-domashnikh-tvarin-na-prikladi-riznikh-porid-kota-sviyskogo-felis-silvestris-catus-l-1758


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси