Степанюк Алла Василівна

Степанюк А.В.


Доктор педагогічних наук, професор

Професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін

e-mail: alstep@tnpu.edu.uaПрофілі:

     Google Scholar 

     ORCID

     ResearcherID

     Scopus

                


Біографія
.  Народилась 4.12.1956 року, м.Скалат, Підволочиського району, Тернопільської обл. в сім’ї вчителів. Протягом 1964-1974 років навчалась у спеціалізованій ЗОШ № 3 з поглибленим вивченням англійської мови м. Тернополя, яку закінчила з золотою медаллю.

У 1979 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний інститут, природничий факультет (тепер Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м.Тернопіль). Одружена, має дочку.


Досвід наукової та науково–педагогічної діяльності

Після закінчення інституту протягом 1979-1982 рр. працювала вихователем групи продовженого дня, вчителем біології та хімії ЗСШ № 16 м.Тернополя. З 1985р. по даний час працює в Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка: у 1990-1993 рр. та у 2002-2013 рр. обіймала посаду завідувача кафедри теорії і методики навчання природничих дисциплін, з 01.09.2013 р. – професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін та здійснює керівництво Науково-методичним центром природничої освіти та науки ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Паралельно з основною роботою із навчання студентів з 1999 по 2008 р. працювала на кафедрі педагогіки та психології Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, де обіймала посаду завідувача кафедри, а  потім – професора, та у 2002 -2012 рр. – директором Тернопільської філії Університету економіки та права «КРОК» (м.Київ).


У 1982-1985 рр. навчалась а аспірантурі з відривом від виробництва при Науково-дослідному інституті педагогіки (тепер Інститут педагогіки АПН України, м. Київ). де в 1985 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Дидактичні умови озброєння школярів методами наукового пізнання» зі спеціальності 13.00.01.– теорія та історія педагогіки.


Протягом 1993-1996 рр. навчалась у докторантурі Інституту педагогіки АПН України (м. Київ) з відривом від виробництва. У 1999 році захистила докторську дисертацію на тему “Методологічні основи формування цілісності знань школярів про живу природу” зі спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки. В 2001 році присвоєно наукове звання «професор кафедри педагогіки та психології».


Працювала членом спеціалізованої вченої ради К. 26.053.11 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова та
К. 26.053.11 в Інституті вищої освіти НАПН України. Нині є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 та членом спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. Під її керівництвом захищено 11 кандидатських дисертацій.


 Опублікувала більше 350 наукових праць,  серед них:
9 монографій (2 одноосібних),
4 підручників з біології та природознавства для учнів середньої школи  та біля 100 посібників для вищої та середньої школи.


Протягом 2011-2015 рр. успішно здійснювала керівництво колективною науковою темою «
Теоретичні та методичні засади професійної підготовки вчителів природничого профілю» (№ держреєстрації 0111U001327).

З 2016 р. є керівником колективної теми «Навчально-методичне забезпечення вивчення біології в умовах неперервної освіти» (№ держреєстрації 0116U002133).


Життєвий шлях науковця описано у публікації Кузьменко В.В. Знайомтеся з колегою: професор А.В.Степанюк / В.В. Кузьменко, Н.В.Слюсаренко. // Таврійський вісник освіти. Науково-методичний журнал. – 2011. – № 4 (36). – С.224–227.


Сфера наукових інтересів
 

Сфера наукових інтересів складає проблема формування наукового світогляду підростаючого покоління, природничо-наукової картини світу, яка реалізується через конструювання змісту біологічної освіти школярів і студентів, технологій  імплементації його на рівень особистісного надбання.


Відзнаки

Нагороджена знаком «Відмінник освіти України», Почесною грамотою МОН України, Грамотою Вищої атестаційної комісії України, відзнакою Національної академії педагогічних наук України – знаком «Ушинський К.Д.», відзнакою Міністерства освіти та науки –
знаком «Василь Сухомлинський», відзнакою Інституту педагогіки НАПН України – «М.Д.Ярмаченко».


Основні публікації


Монографії

Степанюк А. В. Методологічні основи формування цілісних знань школярів про живу природу: Монографія.– Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 1998.– 164 с.

Степанюк А. В. Відображення цілісності життя в змісті шкільного курсу біології: Монографія. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан. –2001. –188 с.

- Степанюк А. В. Біо(еко)етичне виховання: теорія і практика: монографія / А. Степанюк, І. Назарко, О. Троцька. – Тернопіль : Вид-во «Вектор», 2011. – 267 с.

- Степанюк А.В. Біо(еко)етичне виховання: теорія і практика: монографія / А. Степанюк, І. Назарко, О. Троцька. Вид. 2-ге, переробл.й доповн. – Тернопіль:Вид-во «Вектор», 2012. – 244 с.

- Степанюк А. В. Формування професійно значущих якостей медичних сестер у процесі фахової підготовки : монографія /А.Степанюк, М. Данюк – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – 224 с.

- Степанюк А. В. Висвітлення тенденції інтеграції природничих наук та етики в змісті біологічної освіти старшокласників: монографія / А. Степанюк, В. Бак, М. Данюк М.І.– Тернопіль: Вектор, 2015. –  184 с.

- Олендр Т. М. Моніторинг якості природничої освіти в університетах США : монографія / Т. Олендр, А. Степанюк – Тернопіль : Вид-во «Вектор», 2018. – 276 с.

   
  Підручники:

- Біологія людини. 9 кл. Підручник. / А. Степанюк, Н. Міщук, Г. Жирська  та ін.. Тернопіль: Підручники й посібники. 2009. – 288 с.

- Степанюк А.В. Природознавство. Підручник для 1 кл. / А.В.Степанюк, Т.В.Гладюк, Н.О.Будна. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. – 144 с.

- Біологія : підр. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. Міщук Н., Г. Жирська , Л. Барна, А. Степанюк – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 280 с.

     Посібники

- Степанюк А.В. Біоетика. / А. В. Степанюк, І. І. Герц : Навчально-методичний посібник. Тернопіль: ТДПУ. – 2001.—144 с.

-Загальна методика навчання біології (посібник для студентів)/ Мороз І., Гончар А., Степанюк А. та ін. Київ: Либідь, 2006. – 368 с.

- Біологія. 9 кл. Контроль навчальних досягнень : навчальний посібник / А. Степанюк, Г. Жирська, Н. Міщук, Л. Барна Л,   Гладюк Т – Тернопіль: Підручники й посібники. 2011. – 64 с.

- Степанюк А.В. Уроки природознавства : посібник для вчителі : 1 кл./ А.В.Степанюк, Т.В.Гладюк, Н.О.Будна. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. – 260 с.

     
      Статті у фахових виданнях

- Степанюк А.В. Нові парадигми вивчення біології в школі //Рідна школа. – 1999. – № 9. – С.38-41.

- Степанюк А.В. К вопросу о формировании целостных знаний школьников //Новые исследования в педагогических науках. – М.: Педагогика, 1991. – С. 36-39.

- Степанюк А.В.До питання світоглядних орієнтирів молоді// Шлях освіти. — №1. —2002. – С.6-9.

- Степанюк А.В. Система пізнавальних завдань як засіб формування цілісних знань школярів про живу природу / А.В.Степанюк. // Педагогічний альманах – Херсон, 2011. – № 8. – С. 59-65

- Сутність та структура природничої освіти в університетах США / Т. Олендр, А. Степанюк //Науковий вісник Чернівецького універ. Випуск 570. Частина 1: Педагогіка і психологія. – Чернівці: Рута, 2011 . С. 139-145.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси