Тулайдан Галина Миколаївна
Тулайдан.jpg


Кандидат хімічних наук

Викладач кафедри хімії та методики її навчання


e-mail: tulaidan@tnpu.edu.ua
            tulajdan@chem-bio.com.ua  

Профілі: 

     Google Scholar                 

     ORCID 

     ResearchGate 
     ResearcheID  

     Scopus

 

Народилась 30 липня 1979 р в с Мильне Зборівського району Тернопільської області.

В 2001 році закінчила хіміко-біологічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю
«Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія і біологія» та здобула кваліфікацію вчителя хімії, біології, основ екології і безпеки життєдіяльності.

У 2002 р. одержала диплом магістра зі спеціальності „Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія” та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача хімії.

З 2002 по 2008 рр. – старший лаборант кафедри хімії. 2005 – 2009 рр. – аспірантка кафедри хімії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

У 2009 р. захистила дисертацію на тему: «Купрокаталітичне хлоро(бромо, тіоціанато)арилювання похідних пропену» (м. Львів, Національний університет “Львівська політехніка”)
на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.03 – органічна хімія.

З 2008 р. – асистент, а з 2014 року по даний час – викладач кафедри хімії та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

На кафедрі читає навчальні дисципліни «Загальна хімія», «Неорганічна хімія», «Фізична і колоїдна хімія», «Органічна хімія», «Неорганічний і органічний синтез»

Автор понад 55 наукових праць, зокрема 3 статті у міжнародних наукових журналах з імпакт –фактором.


Стажування

Кафедра загальної хімії та хімічного матеріалознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2017 р.).


Сфера наукових інтересів


Синтез нових біологічно активних сполук, дослідження реакційної здатності солей арилдіазонію в реакціях з ненасиченими сполуками.


Основні публікації

1.                  Взаимодействие тетрафтороборатов арилдиазония с аллилметакрилатом в присутствии роданид-аниона / Б. Д. Грищук, В. С. Барановский, Р. В. Симчак, Г. Н. Тулайдан, П. М. Горбовой // Журнал общей химии. – 2006. – Т. 76, Вып. 6. – С. 978–980.

2.                  Реакции тетрафтороборатов арилдиазония с 2-метил-3-хлорпропеном в присутствии хлорида (бромида, роданида) калия / П. М. Горбовой, Г. Н. Тулайдан, Б. Д. Грищук // Журнал общей химии. –2008. – Т. 78, Вып. 1. – С. 140–143.

3.                  Синтез та антимікробна активність продуктів хлоро-, бромо- та тіоціанатоарилювання галогеновмісних алільних сполук / Б. Д. Грищук, В. С. Барановський, Г. М. Тулайдан // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2008. – Т.6, Вип. 4(24). – С. 44–50.

4.                  Synthesis and antimicrobial properties of 2-chloro(bromo, thiocyanato)-1-aryl-2-methyl-3-chloropropanes / P. M. Gorbovoi, G. N. Tulaidan, B. D. Grishchuk, S. I. Klimnyuk, E. V. Pokryshko// Pharmaceutical Chemistry Journal. – 2008.V. 42, N. 9. – P. 520–522.

5.                  Хлор-, бром- та тіоціанатоарилювання 3-хлорбутену-1 / Б. Д. Грищук, Г. М. Тулайдан // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2008. – № 609. – С. 109–112.

6.                  Протимікробні властивості продуктів реакції хлор-, бром- і тіоціанатоарилювання 2-метил-3-хлорпропену / С. І. Климнюк, Б. Д. Грищук, П. М. Горбовий, Г. М. Тулайдан, О. В. Покришко // Фармацевтичний часопис. – 2008. – Вип. 1(5). – С. 40–44.

7.                  Синтез арилалкільних азидоамідів на основі продуктів бромарилювання акриламіду і метакриламіду / В. М. Яцюк, Р. В. Симчак, Г. М. Тулайдан, В. С. Барановський, Б. Д. Грищук // Вісник національного університету «Львівська політехніка»: Технологія речовин та їх застосування. – 2015. – № 812. – С. 3-7.

8.                   Cинтез та антимікробна активність продуктів аніонарилювання з сульфаніламідним фрагментом / З. І. Янів, Р. В. Симчак, О. В. Покришко, Г. М. Тулайдан, В. С. Барановський, С. І. Климнюк, Б. Д. Грищук // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2016. – Т. 14, вип. 2. – С. 60–64.

9.                  A study on biological activity of 2-aminothiazol-4(5H)-one derivatives / S.I. Klymnyuk, O.V. Pokryshko, M.O. Vynnychuk, R.V. Symchak, H.M. Tulaydan, V.S. Baranovskyi, B.D. Grischuk // Biomedical and biosocial anthropology. - 2016. – N. 26. - Р. 16-20.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси