Древніцький Юрій Романович
Древніцький Юрій Романович

Кандидат історичних наук

Доцент

Відповідальний секретар приймальної комісії 


Профілі: 
     ORCID
     ResearcherID
     Scopus


Біографія
Народився 7 травня 1980 р. в смт. Козлів Козівського району Тернопільської області. У 1997 році закінчив Козлівську ЗОШ І–ІІІ ступенів із золотою медаллю.

Закінчив історичний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2002). 

У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук “Громадсько-політична і наукова діяльність Володимира Старосольського (1878–1942 рр.)” за спеціальністю 07.00.01 – історія України у Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника. Науковий керівник – д.і.н., проф. І. Я. Райківський. 

З 2002 р. – інженер 2 категорії з комп’ютерного обслуговування історичного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка, з вересня 2008 р. – асистент кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії, з 2011 р. – доцент кафедри. 

З 2015 по 2018 рік працював помічником ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

У 2018 році призначений на посаду доцента кафедри філософії та економічної теорії, з листопада 2018 р. – доцент кафедри філософії та суспільних наук.

З 1 січня 2018 р. – заступник відповідального секретаря приймальної комісії, а з 2020 р. – відповідальний секретар приймальної комісії ТНПУ.

Автор понад 40 наукових і науково-методичних праць з проблем історичної біографістики, історичної інформатики, організації навчальної діяльності студентів-істориків.

Заступник головного редактора Міжнародного збірника наукових праць “Україна–Європа–Світ”.

Голова профбюро історичного факультету.

Стажування:
У 2014 р. стажувався у Східній літній школі при Варшавському університеті, а у 2018 р. в Інституті філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України.

Відзнаки:
Неодноразово нагороджений грамотами і подяками Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Тернопільської міської ради, Тернопільської обласної ради.

Сфера наукових інтересів: історична біографістика, історична інформатика, міжпартійні взаємини в українській історії, інформаційно-комунікаційні технології, медіаграмотність

Вибрані публікації:
1. Древніцький Ю. Володимир Старосольський: громадсько-політична та наукова діяльність (1878–1942) / Ю. Древніцький. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 304 с.

2. Древніцький Ю. Комп’ютерні технології у наукових дослідженнях: [Навчально-методичний посібник для студентів історичних факультетів за вимогами європейської кредитно-трансферної системи] / Ю. Древніцький. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 221 с.

3. Древніцький Ю. Діяльність В. Старосольського в молодіжних організаціях на початку ХХ століття / Ю. Древніцький // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип. 12. –  Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – С. 138 – 146.

4. Древніцький Ю. Володимир Старосольський – соціал-демократичний діяч другої половини 1920-х – 1930-х рр. / Ю. Древніцький // Українська біографістика. – К., 2012. – Вип. 9. – С. 168 – 191.

5. Древніцький Ю. Громадсько-політична діяльність Володимира Старосольського / Ю. Древніцький // Українська біографістика. – К., 2008. – Вип. 4. – С. 192 – 203.

6. Древніцький Ю. Наукова діяльність Володимира Старосольського / Ю. Древніцький // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку “Рада”, 2008. – Т. ХІХ. – С. 138 – 150.

7. Древніцький Ю. Громадсько-політична та наукова діяльність В. Старосольського: історіографія проблеми / Ю. Древніцький // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – Вип. 5. У 2 ч.:  Україна–Європа–Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку / Міжнародний збірник наукових праць на пошану проф. М. М. Алексієвця. – Ч. 1. – С. 283 – 291 та ін.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси