Прийдун Степан Васильович
Прийдун Степан Васильович
Кандидат історичних наук

Доцент


Профілі: Google Scholar
               ORCID
               ResearchGate
               Web of Science
               Scopus
     

Народився 14 жовтня 1992 р. в смт. Козова Тернопільської області. У 2010 р. з відзнакою закінчив Козівську ЗОШ І–ІІІ ст. №2. 

Цього ж року вступив на історичний факультет ТНПУ ім. В. Гнатюка. З третього курсу бере активну участь у розробці Освітнього порталу «Академія», співавтор курсів «Підготовка до ЗНО з історії України» та «Підготовка до ЗНО з всесвітньої історії» на цій онлайн-платформі.

У 2015 р. з відзнакою закінчив історичний факультет, здобувши кваліфікацію «Історик, викладач історії».

Трудову діяльність розпочав у 2015 р. у Ценівській ЗОШ І–ІІІ ст. Козівської районної ради на посаді вчителя історії. 1 листопада цього ж року вступив на навчання в аспірантуру ТНПУ ім. В. Гнатюка за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. 

З січня 2016 р. працює в ТНПУ ім. В. Гнатюка на посаді організатора екскурсійної та музейної діяльності відділу у справах молоді, а з 1 вересня 2017 р. переведений на посаду методиста цього ж структурного підрозділу. За сумісництвом займався науково-педагогічною діяльністю на посаді асистента кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка.

З 2018 р. Степан Прийдун заступник голови ГО «Інститут модернізації суспільства», яка займається вивченням та дослідженням проблем сучасної освіти, пошуком ефективних способів здобуття знань та інформації, сприяє розвиткові освітнього процесу в Україні.  

4 червня 2019 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Трансформація зовнішньої політики України: європейсько-атлантичний аспект (1991–2015)».

З вересня 2019 р. асистент кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства, член вченої ради історичного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Протягом вересня 2019 р. – лютого 2020 р. заступник декана історичного факультету з виховної роботи. З січня 2020 р. заступник відповідального секретаря приймальної комісії ТНПУ. 

З 1 січня 2022 р. доцент кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства.

С. В. Прийдун досліджує проблеми формування та реалізації зовнішньої політики незалежної України в умовах трансформації постбіполярної системи міжнародних відносин. 

Сфера наукових інтересів також включає геополітику, міжнародні відносини та політологію.

Вибрані публікації:
1. Прийдун С. Будапештський меморандум в контексті ядерного роззброєння України // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. 2016. Вип. 17: 25-ій річниці Незалежності України присвячено. С. 106–114.

2. Прийдун С. Роль України в інституалізації Співдружності Незалежних Держав // Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції “Історія України: сучасні виклики”. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка. С. 154–163.

3. Прийдун С. Інституційно-правове забезпечення реалізації зовнішньої політики України // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. 2016. Вип. 18: присвячено 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського. С. 99–106.

4. Прийдун С. Політико-правова основа реалізації мінського процесу 2014–2015 рр.: деякі особливості та проблеми // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації: матеріали Всеукраїнської молодіжної наукової конференції. (Київ, 10 березня 2017 р.). К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. С. 157–165.

5. Прийдун С. Історико-геополітичні передумови та основні етапи формування зовнішньополітичної діяльності України // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. 2017. Вип. 19. С. 79–90. 

6. Прийдун С. Концепція багатовекторності у зовнішній політиці України: основні здобутки та прорахунки української дипломатії // Актуальні проблеми зовнішньої політики України: матеріали ХІ Міжнародної науковопрактичної конференції студентів та молодих вчених. Чернівці, 2017. С. 14–18. 

7. Прийдун С. Особливості та проблеми становлення України як суб’єкта нової системи міжнародних відносин // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2018. Вип. 51. С. 65–73.

8. Прийдун С. Проблема розподілу Чорноморського флоту СРСР у зовнішній політиці України (1991–1997 рр.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. 2018. Вип. 2. Ч. 1. С. 113–120. 

9. Прийдун С. Вплив «Перезавантаження» відносин США і РФ на геополітичне становище України  // Стратегія розвитку держави в умовах новітніх викликів міжнародному порядку: політичний, правовий, економічний, гуманітарний, екологічний виміри: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. (Тернопіль, 5 травня 2020 р). Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. С. 40–45.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси