Бабій Ірина Михайлівна 

Бабій.Кандидат філологічних наук,

доцент

e-mail:
 
babij-i@tnpu.edu.ua        


Профіль  ORCID
                Google Scholar 
                ResearcherID
                youtube

 Біографія          

Народилася на Чернігівщині. Закінчила середню школу №15 у м.Тернополі.


З 1986 по 1991 рр. навчалася на філологічному факультеті  Тернопільського державного педагогічного інституту ім.Я.Галана, який закінчила з відзнакою та направленням в аспірантуру.

З 1991 по 1994 рр. працювала вчителем української мови та літератури у Тернопільській середній школі №22 та асистентом кафедри української мови і методики її викладання.

З 1992  по 1996 рр. навчалася в аспірантурі в Інституті української мови НАН України (м.Київ).


У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Семантика, структура та стилістичні функції назв кольорів у сучасній українській  мові (на матеріалі малої прози В. Стефаника, М. Коцюбинського , М. Хвильового) зі спеціальності «українська мова» в Інституті української мови НАН України.

У 2001 р. присвоєно вчене звання доцента.


2001- 2004 рр. – заступник декана філологічного факультету. 


Була стипендіатом Кабінету Міністрів України.


2015–2017 рр. – член спецради Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника (м. Івано-Франківськ).


У науковому доробку близько 120 праць, серед яких 14 навчально-методичних посібників, фразеологічні словники.


2018р. – лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені братів Лепких.


Багаторічний голова журі обласного етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. 


2003 – 2007 рр. – голова профбюро філологічного факультету. 


З 2005  р. – заступник голови профкому ТНПУ ім. В.Гнатюка.


За час науково-педагогічної роботи читала такі курси:
 «Сучасна українська літературна мова. Морфологія»,
«Сучасна українська літературна мова. Морфеміка і словотвір»,
«Сучасна українська літературна мова. Синтаксис»,
«Сучасна українська літературна мова. Лексика  і фразеологія»,
«Вступ до мовознавства»,
«Українська діалектологія»,
«Українська неологія і неографія».

Підготувала навчально-методичні комплекси та матеріали в системі MOODLE для дистанційного навчання. 


Опонувала 5 кандидатських дисертацій, підготувала близько 30  відгуків на автореферати, рецензувала навчально-методичні посібники та монографії.

У науковому доробку 110 праць, опублікованих у фахових українських та закордонних виданнях ( є зареєстровані у науковометричних базах). Має міжнародні публікації у Польщі, Німеччині, Австрії, Великобританії, Білорусі.

Автор 14 навчально-методичних посібників, серед яких:
«Сучасна українська літературна мова. Морфологія»,
«Сучасна українська літературна мова. Морфеміка і словотвір»,

 «Службові частини мови в українській мові»,
«Морфеміка і словотвір сучасної української літературної мови. Самостійна та індивідуальна робота»,
«Тестові завдання з морфеміки і словотвору»,
«Синтаксис сучасної української літературної мови. Самостійна та індивідуальна робота»,
«Українська мова. Тести (5-11 класи)» та інші (одноосібних та у співавторстві).

Брала участь в укладанні фразеологічних словників («Фразеологізми у творах Богдана Лепкого» (2010 р., 2018 р.), «Фразеологія творів Бориса Харчука» (2012 р.).

Співавтор монографії «Підготовка вчителя-філолога у педагогічному вищому навчальному закладі» (2017 р.).

З 2013 р. по 2017 р. керувала науковою темою «Актуальні проблеми лексикології і граматики української мови» (номер державної реєстрації 0113 U000121) на кафедрі загального мовознавства і слов’янських мов.

Неодноразово була головою журі обласного етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, членом журі шкільних міських та обласних олімпіад, у Малій академії наук України. Консультувала слухачів Малої академії наук щодо написання конкурсних наукових робіт, а також проводила заняття з української мови у Малій академії.

Стажувалась у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

З 2003 р. по 2007 р. очолювала профбюро філологічного факультету. З 2005 р. є заступником голови профкому ТНПУ ім. В.Гнатюка, член профкому університету.

Наукові інтереси – лінгвостилістика, неологія, неографія, граматика і словотвір сучасної української мови.


Основні публікації:

1.Маніфестація образно-символічних уживань назв кольорів  у художній прозовій мові. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна. Острог, 2016. Вип. 60. С. 91-94.


2.Художньо-зображальна роль авторських неологізмів у формуванні письменницького ідіостилю . Studia Ukrainica Poznaniensia/ red. T. Kosmeda, L. Malecki/ – Zeszyt III. Poznań, 2015. C. 1–18.


3.Одоративна лексика у сучасній українській мові: семантико-прагматичний аспект. Наукові праці: науково-методичний журнал.– Філологія. Мовознавство. Вип. 266. Т. 278. Миколаїв, 2016. С. 11-15.


4.Фраземіка як компонент письменницького ідіостилю (на матеріалі прози П. Куліша). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. № 910. Серія: Філологія.  Вип. 60. Ч. І. Харків, 2010. С. 633-637.


5.Дієслівна індивідуально-авторська номінація у творах Михайла Стельмаха. Українське мовознавство: міжвідом. наук. зб. Вип. 42/1. Київ, 2012. С. 10-13.


6.Індивідуально-авторські неологізми – концептуальний елемент стилю  Миколи Вінграновського (на матеріалі малої прози). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна.  Вип. 41.  Острог, 2014. С 207-211.


7.Індивідуально-авторська номінація осіб у неологічному словнику Володимира Винниченка. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Мовознавство.  Вип. 2 (24). Тернопіль, 2014. С. 18-24.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси