Кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства


Завідувач: Куца Ольга Павлівна

                      доктор філологічних наук, професор

Диспетчер: Смолин Соломія Григорівна

Поштова скринька: hromyak@gmail.com

 

Історія кафедри

Кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства під такою назвою вперше в нашому ВНЗ створена в серпні 1995 року (наказ № 91 від 31 серпня 1995 року). До сьогодні вона діє як міжкафедральна і міжфакультетська спільнота викладачів, які спеціалізувалися в галузі чотирьох наукових дисциплін «теорія літератури», «порівняльне літературознавство», «зарубіжна література» і «дитяча література».

За період 1995-2001 рр. під керівництвом проф. Гром'яка Р.Т. було захищено 12 кандидатських дисертацій у спеціалізованих вчених радах Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2001 р. при кафедрі було відкрито спеціалізовану вчену раду по захистах кандидатських дисертацій (голова ради проф. Гром'як Р.Т.), у якій упродовж 2001-поч.2010 рр.) захищено 88 кандидатських дисертацій працівниками нашого університету та інших ВНЗ різних реґіонів України. Далі...

Нині в складі кафедри працює 5 докторів наук (Гром’як Р. Т., Куца О. П., Веретюк О. М., Лановик З. Б., Лановик М. Б.), 6 кандидатів наук, доцентів (Папуша І.В., Кучма Н. З., Сорока П. І., Чуловський Б. С., Боднар В. Т., Лабащук О. В.), 2 лаборанти. Кафедра здійснює перепідготовку-стажування вчителів зарубіжної літератури середніх шкіл, гімназій, коледжів, інших ВНЗ.

При кафедрі відкрита аспірантура (з 1995 р.) за спеціальностями 10.01.05 – порівняльне літературознавство та 10.01.06 – теорія літератури; та докторантура (з 2003 р.) за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури. Двоє випускників докторантури (Лановик М.Б., Лановик З.Б.) вчасно захистили докторські дисертації; ще 6 докторантів – І. В. Папуша, М. М. Шимчишин (з Тернопільського економічного університету), С. В. Луцак (з Прикарпатського університету), І. М. Зимомря та О.Бистрова (з Дрогобицького університету) та С.Філоненко (з Бердянського державного університету) працюють над своїми дослідженнями. Таким чином, наукова діяльність колективу кафедри теорії літератури і порівняльного літературознавства, відбиваючи індивідуальні зацікавлення її членів, зміну і співіснування парадигм у гуманітаристиці періоду глобалізації суспільно-інтелектуального життя, дає достатні підстави говорити про наявність Тернопільської наукової школи як інтерпретативної спільноти з виразним власним обличчям.

 

На факультеті кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

·         Вступ до літературознавства

·         Основи теорії літератури

·         Теорія літератури

·         Порівняльне літературознавство

·         Історія літературної критики

·         Дитяча література

·         Зарубіжна література (періоди – Античність, Середні віки та Відродження, література ХVІІ – ХVІІ століть, література ХІХ ст., література зламу віків – кін.ХІХ – поч. ХХ ст., ХХ ст.)

·         Методика викладання зарубіжної літератури

·         Спецкурси та спецсемінари

 

Навчально-виховна робота

Викладачі кафедри проводять навчально-виховні заходи різного типу, і не лише у межах проведення щорічних тижнів кафедри. Традицією кафедри стало проведення заходів з нагоди ювілейних дат письменників (зокрема на всеукраїнському та міжміському рівнях проводилися конференції, урочисті академії, літературно-мистецькі програми, приурочені до ювілеїв Уласа Самчука, Богдана Лепкого, Володимира Гнатюка, Дмитра Павличка та ін.). Систематично проводяться зустрічі із відомими письменниками, членами Спілки Письменників України, представниками української письменницької діаспори. При кафедрі діє літературно-мистецька студія.

 

Наукова робота

З поповненням професорсько-викладацького складу кафедри новими докторами наук з теорії літератури щорічно зростає цільова аспірантура, а керівництво аспірантами здійснюють уже, крім професорів також і доценти кафедри: І. Папуша, О. Лабащук, Н. Кучма, Б. Чуловський, П. Сорока. Здобувачі і цільовики з інших навчальних закладів співпрацюють у форматі міжкафедральної лабораторії славістично-методологічних студій, на засіданнях якої обговорюються напрацювання молодих учених, заслуховуються доповіді наукового семінару. Наслідком діяльності членів кафедри з участю членів лабораторії опубліковані колективні монографії: «Літературознавча компаративістика»(2002), «Літературознавча рецепція і компаративістичний дискурс» (2004), «Міжнаціональні горизонти і компаративістичний дискурс сучасних літературознавчих студій» (2005), «Терміносистеми сучасного літературознавства: досвід розробки і проблеми» (2006), «Герменевтика і проблеми літературознавчої інтерпретацій» (2006).

Назва і проблеми цих праць, як бачимо, перегукуються і корелюють з дослідженнями докторів наук і кандидатів наук, що тривалий час працюють у складі кафедри, розробляють різні аспекти колективної теми «Проблеми рецептивної поетики, наратології і трансляторики в українсько-зарубіжних літературних зв’язках» (номер державності реєстрації 0105U000718), яка з 2008 року розширюється і на сферу літературної антропології після проведення пошукової Всеукраїнської наукової конференції «Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології» (квітень, 2008). Кафедра є організатором та співорганізатором наукових семінарів та конференцій різного рангу.

Гордістю кафедри є знана в Україні та поза її межами наукова школа професора Р.Т.Гром'яка, під чиїм керівництвом захищено понад 30 кандидатських та 2 докторські дисертації. За редакцією цього непересічного вченого укладено Літературознавчий словник-довідник (К.1997), який витримав кілька перевидань; підготовлено до друку та видано низку одноосібних та колективних монографій.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси