Решетуха Тетяна Василівна 
Кандидат наук із соціальних комунікацій, викладач кафедри журналістики

Решетуха Тетяна Василівна
Закінчила факультет економіки і управління Тернопільського інституту народного господарства (1992); філологічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка (1996); аспірантуру Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Теорія та історія видавничої справи та редагування» (2011).  
У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію «Видавнича справа Тернопілля кінця ХІХ – першої третини ХХ століття (на матеріалі українськомовних видань)».

Автор понад 20 наукових праць, навчально-методичних рекомендацій для студентів. Учасник міжнародних та всеукраїнських наукових, науково-практичних конференцій. 

Викладає дисципліни: «Теорія та основи видавничої справи», «Проблематика ЗМІ», «Медіабезпека», «Міжнародна журналістика».

Сфера наукових інтересів: історія та сучасний стан видавничої справи Тернопільщини, історія журналістики Тернопільщини кінця ХІХ – першої третини ХХ століття.  

Основні публікації: 
1. Решетуха Т. В. Видання Олександром Барвінським «Руської історичної бібліотеки» в Тернополі: передумови, видавничі принципи, рецепція / Т. В. Решетуха // Українська журналістика : умови формування та перспективи розвитку : зб. наук. праць / МОН України ; Черкаський нац. у-нт ім. Б. Хмельницького ; відп. ред. С. М. Квіт, Т. Г. Бондаренко.  – Черкаси, 2007. – С. 453-456.
2. Решетуха Т. В. А. Річинський: перше видання книги «Проблеми української релігійної свідомості» 1933 року (за матеріалами фондів Тернопільського обласного державного архіву) / Т. В. Решетуха // Арсен Річинський і проблеми помісної Української Церкви : наук. зб. міжнародних Річинських читань / за ред. А. Колодного, А. Гудими. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ; Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола, 2008. – С. 100-102. 
3. Решетуха Т. В. Видавнича діяльність викладачів цісарсько-королівської гімназії Франца-Йосипа І в Тернополі на межі ХІХ і ХХ століть як приклад служіння суспільному поступу / Т. В. Решетуха // Теоретичні засади і практика реалізації безпосередньої демократії в Україні : зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль : Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола ; Підручники & посібники, 2009. – С. 129-131.
4. Решетуха Т. В. Видавнича діяльність викладачів Української гімназії імені Франца-Йосипа І в Тернополі / Т. В. Решетуха // Теле- та радіожурналістика. – 2010. – Вип. 9. – Ч. 1. – С. 77-83.  Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/faculty/jur/vypusk7/n9/tele-and_radio_journalism-9-12.pdf
5. Решетуха Т. Діяльність видавничої секції кременецького повітового товариства «Просвіта» у 20-х роках ХХ століття / Т. Решетуха // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / МОН України ; Черкаський нац. у-нт ім. Б. Хмельницького ; Інститут Медіа Права ; Могилянська школа журналістики НАУКМА ; відп. ред. Т. Г. Бондаренко, С. М. Квіт.  – Черкаси : Видав. Ю. Чабаненко, 2010. – С. 471-474.
6. Решетуха Т. Українські молодіжні часописи Кременеччини 20-х років ХХ століття / Т. Решетуха // Український інформаційний простір : науковий журнал Інституту журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв / гол. редактор М. С. Тимошик. Вип. 1 : у 2-х ч. – Ч. 1. – К. : КНУКІМ, 2013. – С. 260-264.
7. Решетуха Т. Українськомовне книговидання в Тернополі у 20-30-х роках XX століття в умовах посилення утисків та цензурних обмежень / Т. Решетуха // Український інформаційний простір : науковий журнал Інституту журналістики і міжнародних відносин КНУКІМ  / гол. ред. М. С. Тимошик. – Вип. 2. – К. : КНУКІМ, 2014. – С. 164-171.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси