12346.jpgСиноруб Галина Петрівна  
Кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики

e-mail: sunoryb@ukr.net


Профіль   Google Scholar        ORCID       Publons


Закінчила психологічний факультет Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти, отримала диплом з відзнакою спеціаліста з практичної психології (1998). Здобула кваліфікацію магістра психології, викладача психологічних дисциплін у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2006). 

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію «Поняття конфліктного наповнення діяльності мас-медіа в теорії соціальних комунікацій (контекст формування поведінки аудиторії)».

У 2006-2007 рр. пройшла курси підвищення кваліфікації у м. Івано-Франківську за 170-годинною навчальною програмою для викладачів ВНЗ при Українському науково-методичному центрі практичної психології і соціальної роботи з курсу «Аналітична інтерпретація символів». Пройшла підвищення кваліфікації у Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича, стажування з курсу «Технології дистанційного онлайн-навчання» (1 кредит ECTS) (Центр дистанційного навчання та новітніх освітніх технологій ТНПУ ім. В. Гнатюка).
Була учасницею міжнародного проекту ТЕМПУС  IV «Кросмедіа і якісна журналістика». Відвідала серію кросмедійних семінарів «Teach-the Teacher» (м. Сібіу, Румунія; м. Пассау, Німеччина). 

Автор монографії «Поняття конфліктного наповнення діяльності мас-медіа в теорії соціальних комунікацій (контекст формування поведінки аудиторії)», понад 16 наукових праць, науково-практичних рекомендацій для студентів.
   
Учасниця понад 20 міжнародних та всеукраїнських наукових, науково-практичних конференцій.  

Керівник студентських комунікаційних проектів, що стали фіналістами на міжнародних та всеукраїнських конкурсах:
1. «Мас-Медіа Перспектива-2010» (м. Санкт-Петербург) з ПР-проектом «Залучення чоловіків-педагогів у школи».
2. «Мас-Медіа Перспектива-2011» (м. Санкт-Петербург) з волонтерським проектом «Соціалізація дітей-сиріт будинків-інтернатів».
3. Проект рекламної кампанії «Скажи енергетику "Ні!"» (Всеукраїнський медіа-фестиваль у ЗНУ, 2012).
4. Всеукраїнський молодіжний фестиваль реклами «Granart» з рекламними відео-роликами «Любов потрібна всім…» та «Чистий світ – чистий ти» (Запоріжжя, 2013).
5. Всеукраїнський конкурс для студентів-журналістів «Революція буквами» в номінації: «Кримське питання (аналіз подій, причини, наслідки, анексія півострова, нелегітимність дій самопроголошеної влади та РФ)».

Викладає дисципліни: «Соціальна масової комунікації», «Соціологія громадської думки», «Інтернет-журналістика», «Західноєвропейські комунікаційні системи», «Соціальна психологія», «Дисципліни спеціалізації (інтернет)».

Сфера наукових інтересів: конфліктне наповнення діяльності мас-медіа, особливості та типологія інформації в інтернет-медіа, міжособистісна інтернет-комунікація, онлайн-конференції та їх застосування у навчальному процесі, специфіка роботи кросмедійного ньюзруму, мультимедійні історії та їх формати. 

Основні публікації:
1.   Cиноруб  Г. П. Преса ВНЗ як модус абсолютного позитиву : психологічні прийоми налаштування студентської аудиторії  / Г. П. Cиноруб // Нова філологія. – Запоріжжя, 2008. – Вип. 5 (31). – С. 142-146.
2. Cиноруб Г. П. Соціально-психологічний тренінг як метод подолання конфліктних ситуацій у журналістській діяльності / Г. П. Cиноруб // Теле- та радіожурналістика: збірник наукових праць. – Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів, 2010. – № 9. – Ч. 1. – С. 247-252.
3. Синоруб Г. П. Конфліктне наповнення комунікативного середовища: погляд українських журналістикознавців / Г. П. Cиноруб // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2011.  – № 3. – С. 13-16.
4. Cиноруб Г. П. Роль журналіста в адекватному висвітленні конфліктів / Г. П. Cиноруб / Соціальні комунікації : спецвипуск журналу «Літературний Тернопіль». – Тернопіль. – 2012. – С. 25-29.
5.  Cиноруб Г. П. Асертивність як необхідна якість толерантної поведінки журналіста / Г. П. Cиноруб / Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: Филология. Социальные коммуникации. – 2012. – Том 25 (64). – № 4.– Ч. 1. – С. 131-134.
6. Синоруб Г. П. Особливості поділу медіа-аудиторії: комунікаційно-психологічний аспект / Г. П. Синоруб // Теле-та радіожурналістика : збірник наукових праць. – ЛНУ ім. І. Франка. – Випуск 12. – 2013. – С. 239-243.
7. Синоруб Г. П. Специфіка формування медійної компетентності інтернет-аудиторії / Г. П. Синоруб // Наукові записки Інституту журналістики : наук. зб. – К., 2013. – Т. 51. – С. 160-164.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси