Альтгайм Любов Богданівна

Альтгайм Л.Б

Кандидат географічних наук, доцент

Доцент кафедри географії Україниі туризмуe-mail: altheim@ukr.net 
Профіль ORCID 

                 Google Scholar


Біографія
Народилася 21 травня 1972 року у селі Золотники Теребовлянського району, Тернопільської області. Із 1979 року до 1989 року навчалася у Золотниківській середній школі, яку успішно закінчила із срібною медаллю.
У цьому ж році вступила на природничий факультет Тернопільського державного педагогічного інституту на спеціальність «Географія і біологія», а у 1994 році його закінчила. 

Досвід наукової та науково–педагогічної діяльності
Із 1994 року до 1999 року працювала у Золотниківській ЗОШ І-ІІІ ступенів на посаді педагога-організатора, а також у 1995-1997 роках вчителем географії у 
ЗОШ І-ІІІ ступенів села Вишнівчик Теребовлянського району Тернопільської області.  

Із 2000 року працювала старшим лаборантом кафедри географії України Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, а у 2005 році переведена на посаду асистента цієї ж кафедри. 

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук на тему «Територіальна організація сільського населення Хмельницької області» на засіданні спеціалізованої ради Д. 35.051.08 у Львівському національному університеті імені Івана Франка. 

Із грудня 2012 року – доцент кафедри географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.  

Навчальні дисципліни 
Впродовж роботи на кафедрі географії України і туризму читала у студентів, що навчаються на спеціальності «Туризм» та «Географія» у різні роки такі навчальні дисципліни: 
«Демографічна і етнічна географія України» 
«Математичні методи у географії» 
«Економічна географія України» 
«Географічне краєзнавство» 
«Основи музеєзнавства» 
«Основи музейної і екскурсійної діяльності» 
«Стандартизація, сертифікація туристичних послуг та ліцензування туристичної діяльності». 

Нею розроблено навчально-методичні комплекси і електронні комплекси у системі MOODLE університету із таких навчальних дисциплін: «Методики викладання у вищій школі» для магістрантів спеціальності «Туризмознавство»; «Туристичне краєзнавство», «Рекреалогія», «Основи страхування», «Організація екскурсійних послуг», «Менеджмент туризму», «Соціологія туризму» для бакалаврів спеціальності «Туризм»; «Педагогіка туризму» і «Управління персоналом» для спеціалістів спеціальності «Туризмознавство»; «Туристичний менеджмент» для спеціалістів спеціальності «Географія», кожні із яких забезпечені надрукованими навчально-методичними посібниками і працями: робочими і навчальними програмами, курсами лекцій, методичними рекомендаціями для проведення практичних і лабораторних занять, завданнями для індивідуальної і самостійної роботи та ін.  

Приймає активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових та науково-методичних конференціях, семінарах та з’їздах. 

Є постійним модератором та організатором щорічних науково-практичних студентських конференцій із “Соціології туризму” та “Страхування” 

Здійснювала керівництво польовими, виробничими, технологічними, навчально-педагогічними практиками бакалаврів, спеціалістів та магістрантів, що навчаються на спеціальності «Туризм» і “Географія”.


Сфера наукових інтересів:
Наукові інтереси спрямовані на дослідження: теоретичних і методологічних особливостей туристичного краєзнавства, розвитку рекреалогії та її прикладне значення для туристичної діяльності, ролі страхування у туризмі, актуальних питань методології теорії і практики організації екскурсійних послуг, теоретичних засад та стратегій розвитку менеджменту туризму та туроперейтингу, соціологічних та педагогічних аспектів туристичної діяльності, проблем підготовки кваліфікованих фахівців для туристичної сфери. 

Стажування:
15-24 серпня 2016 р., пройшла стажування за програмою підвищення кваліфікації у Празькому інституті підвищення кваліфікації (Чехія).

Член Наукового товариства ім. Шевченка і Українського географічного товариства.

Основні публікації:
Є автором понад 120 наукових і науково-методичних праць. Серед них є одноосібним автором 115 наукових та науково-методичних праць, із яких 12 курсів лекцій та 10 методичних рекомендацій для проведення практичних і лабораторних занять, навчально-педагогічної практики для студентів і магістрантів спеціальності «Туризм» та «Географія», решта наукові статті у фахових виданнях і тези конференцій. А також 5 наукових статей надруковано у співавторстві, серед них і у закордонному видані, а саме журналі “Journal of Geography, Politics and Society”.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси