Сивий Мирослав Якович


СИВИЙ МИРОСЛАВ ЯКОВИЧ

Доктор географічних наук, професор  

e-mail: 
smy287840@tnpu.edu.ua
syvyjm@ukr.net 


Профілі 
 Google Scholar
 ORCIDНародився 16 лютого 1950 року у с.Клебанівка Підволочиського району Тернопільської області. Вчився спочатку у Клебанівській восьмирічній, потім – у Тернопільській СШ № 6, яку закінчив у 1967 р. У цьому ж році вступив до Львівського державного університету імені І.Франка (геологічний факультет), який закінчив у 1972 р. за спеціальністю “Геологія і розвідка родовищ корисних копалин”.


Був спрямований на роботу в геологорозвідувальну експедицію “Уралвуглерозвідка”, де працював у Кизеловській геологорозвідувальній партії на посаді дільничного геолога до 1974 р. У цьому ж році вступив до аспірантури при відділі геології вугілля Інституту геології та геохімії горючих копалин АН УРСР (м.Львів). 


У 1980 р. захистив у Дніпропетровському гірничому інституті ім.Артема кандидатську дисертацію на тему “Особливості регіонального метаморфізму вугілля Львівсько-Волинського басейну”(науковий керівник – доктор геолого-мінералогічних наук В.О.Кушнірук). 


Працював на посаді молодшого наукового співробітника в Інституті геології та геохімії АН УРСР, а з 1982 р. – на посаді старшого викладача кафедри географії (пізніше – фізичної географії) Тернопільського державного педагогічного інституту ім.Я.Галана. 


У 1988 р. затверджений на посаду доцента кафедри фізичної географії.  


В 2005 р. у Львівському національному університеті імені І.Франка захистив докторську дисертацію на тему “Теорія і практика конструктивно-географічного аналізу мінерально-сировинних ресурсів Подільського регіону” за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. 


З 20 грудня 2007 р. – професор, а з 1 липня 2008 р. – професор-завідувач кафедри фізичної географії Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка, з вересня 2013р. - завідувач кафедри географії та методики її навчання. 


Член редколегій наукових часописів: 

 «Історія української географії», 

«Наукові записки ТНПУ імені В. Гнатюка. Серія: Географія», 

«Екологічна безпека та збалансоване природокористування», 

Тернопільського енциклопедичного словника та ін.   


Член Українського географічного товариства, член Наукового товариства імені Т. Шевченка, член Спілки геологів України. 


Навчальні курси:

«Геологія»,  

«Геологія з основами геоморфології»,  

«Екологічна геологія»,  

«Інженерна геологія з основами механіки ґрунтів» (за сумісництвом),  

«Географія мінеральних ресурсів України»,  

«Екологічна геологія»,   

«Світоглядні основи сучасного природознавства»"(магістерські курси). 


Відзнаки:

У 1982 році став лауреатом Львівської обласної премії для молодих вчених в галузі науки, техніки і виробництва (I місце) за цикл робіт “Метаморфізм вугілля Львівсько-Волинського басейну”. 


У 2004 р. нагороджений Дипломом ректорату ТНПУ ім.В.Гнатюка за кращу монографію 2004 року “Мінеральні ресурси Поділля”, у 2008 році – Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, у 2012 р. Грамотою Тернопільської обласної державної адміністрації, у 2015 р. – Грамотою ТНПУ імені В. Гнатюка. 


Сфера наукових інтересів: 

Наукові інтереси пов’язані з конструктивно-географічними дослідженнями природно-ресурсного потенціалу Поділля, мінерально-сировинних ресурсів України, проблемами оптимізації природокористування, геологією вугільних басейнів, регіональною геологією західної околиці Східно-Європейської платформи. 


Основні публікації:

Опублікував понад 320 наукових та науково-методичних праць, з них 10 монографій, у тому числі: 

1. «Угленосные формации карбона юго-западной окраины Восточно-Европейской платформы, 1983» (у співавторстві), 


2. «Мінерально-ресурсний потенціал Тернопільської області, 1999» (у співавторстві), 


3. «Мінеральні ресурси Поділля конструктивно-географічний аналіз і синтез, 2005», 


4. «Природні умови і ресурси Тернопільщини, 2011» (у співавторстві),  


5. «Географія мінеральних ресурсів України, 2013 (у співавторстві),  


6. «Особливості природокористування в Подільських Товтрах, 2015» (у співавторстві), 


7. «Географія Тернопільської області. Т. 1, 2., 2017» (у співавторстві), 


8. «Ресурсний потенціал Теребовлянщини» (у співавторстві) та ін. 


 Підручники для ЗВО з грифом МОН України: 

1. «Геологія з основами палеонтології, 1997», 


2. «Геологія, 2003».


22 посібники для студентів вищих навчальних закладів та вчителів (у співавторстві та самостійних), з них 2 – з грифом МОН України: 


1. «Лабораторний практикум із геології з основами палеонтології, 1997», 


2. «Геологія. Практикум, 2006»),


3. «Геологія з основами геохімії та палеонтології, 2011», 


4. «Основи інженерної геології, 2013», 


5. «Регіональна фізична географія поверхні Землі: Ч. 1. Чинники диференціації природи й головні географічні закономірності поверхні Землі; Ч. 2. Водна поверхня Землі, 2013», 


6. «Основи й методи наукових досліджень у фізичній географії, 2014», 


7. «Географія мінеральних ресурсів України, 2015», 


8. «Інженерна геологія і основи механіки грунтів, 2016», 


9. «Регіональна фізична географія поверхні Землі: Ч.3. Суходільна поверхня Землі, 2018» та ін.; 


довідники:


1. «Кафедра географії і методики її навчання, 2016, 


2. «Мінерально-сировинна база та надрокористування в Тернопільській області, 2016», 


статті у виданнях, індексованих в наукометричних базах Scopys i Web of Science: 


Construction sands of Podillya: expansion distribution, resources, using // Journal of Geology, Geography and Geoecology. Vol. 27. N 3. Dn., 2018. P. 510-520, 


статті у фахових виданнях, енциклопедичних словниках, матеріали наукових форумів тощо.


Контакти: 

тел. (0352) 43-61-54

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси