Лісова Наталія Олегівна 
 кандидат біологічних наук, доцент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

Лісова Наталія Олегівна
Народилася 31.08.1981 року у місті Тернополі. У 1998 році закінчила Українську гімназію. Навчаючись у гімназії наполегливо вивчала природничі науки та дуже полюбляла подорожувати, тому поступила до Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, на географічний факультет. У 2003 році закінчує його та отримує диплом з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія та біологія». У цьому ж році поступає в стаціонарну аспірантуру за спеціальністю – 03.00.16 – екологія. 15 листопада 2006 року закінчує її. 

З 1 вересня 2006 року працює асистентом кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін. Кандидат  біологічних  наук  з  2009   року.  Дисертацію на тему «Екологічний стан і охорона рослинного покриву природно-заповідних територій (Опільсько-Кременецький округ)», захистила 25 листопада 2008 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.371.01 в Інституті агроекології УААН. 3 квітня 2014 року здобуває атестат доцента  кафедри геокології та методики викладання екологічних дисциплін.

Лісова Наталія Олегівна веде такі навчальні курси для студентів денної та заочної форми навчання географічного факультету: «Біологія», «Біогеографія з основами геоботаніки», «Екологічний бізнес», «Регіональні екологічні проблеми», «Основи регіональної екологічної політики», «Сучасні інформаційні технології викладання екології», «Історія науки про довкілля». Постійно вдосконалює їх методичне забезпечення, активно впроваджує в навчальний процес нові освітні технології. Нею розроблені навчально-методичні комплекси цих дисциплін (мультимедійні лекції, тести, контрольні та індивідуальні навчально-дослідні завдання за вимогами кредитно-трансферної системи навчання, тематика курсових та дипломних робіт). Активно проводить наукову та громадську роботу із студентами.

На даний час цікавиться проблематикою пов´язаною з якість продуктів харчування, екологічним бізнесом, маркетингом, менеджментом. Автор понад 40 наукових і науково-методичних праць. Член Тернопільського осередку НТШ.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси