Олійник Ірина Дем’янівна


Oliynyk Iryna
Доцент, кандидат філологічних наук

е-mail: iren_english@yahoo.com

 

Профіль Google Scholar 
                ORCID

Закінчила факультет іноземних мов Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2002), спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, французька); кваліфікація: вчитель англійської мови, французької мови та зарубіжної літератури2003-2009 рр. навчалася в аспірантурі Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю: 10.01.05 – «Порівняльне літературознавство».


2009 року захистила кандидатську дисертацію «Україномовні переклади збірки Редьярда Кіплінга “Just So Stories”: рецепція, інтерпретація, оцінювання» (10.01.05).
Сфера наукових інтересівПроблеми перекладу дитячої літератури, проблеми тексту в психолінгвістиці, онтолінгвістика.У науковому доробку близько 30 публікацій.
 

Стажування


1.      Проект «Шкільний вчитель нового покоління», Британська Рада в Україні.

2.      Програма «Активні Громадяни», Британська Рада в Україні.

3.      «Всеукраїнська асоціація з мовного тестування та оцінювання».

4.      European Week – 2014” програма стажування в сфері освіти, Ченстохова, Польща, 2014 рік.

5.      «Відкритий світ» програма з розвитку лідерського потенціалу у галузі вищої освіти ВашингтонКлівленд, США, 2014 рік.

6.      Член комітету проекту «Викладання англійської мови як іноземної» Корпусу Миру США в Україні.

 
Основні публікації
1.  Tutor-less Learning in Classroom Setting: A Prospective Challenge or Weak Plausibility // Актуальні проблеми іноземної філології та освітній соціокультурний процес: матеріали ІІІ Міжнародної конференції (Тернопіль, 8-9 грудня 2017 р.) / За ред. Задорожної І.П. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017. – С.263‑265.2.  The Living Library as an Educational Tool for Language Development // Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики, перспективи. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми: 23-24 листопада 2017 року / за ред. В.А.Глущенко – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С.244‑247.3.  Task-based Learning: the World Café Format Discussion // Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 травня 2016 р., ТНЕУ/ за заг. ред. Н.С.Лисої. - Тернопіль: Астон, 2016. С. 163-165.4.  Giving and Receiving Constructive Feedback: Team Teaching Experience // Peace Corps Ukraine: Team Teaching Manual, – Peace Corps Ukraine, 2014. – P. 58-69.5.   Translation: Interpretation or Violation? (A Case of Children’s Literature) // Studia Anglica Resoviensia (Literary and Cultural Studies) ; [ed. by Oksana Weretiuk; Małgorzata Martynuska, Language Consultants: Donald Trinder, Ian Upchurch]. – Vol. 7. – Comparative Literary Studies. – Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2010. – P. 126-135.6.  Developing Reading Skills: Strategies for Activating Schemata. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2012. – №4. С. 107-112.7.  Інтерпретація дитячої літератури: погляди – переклади – трансформації // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 36.–2013. – С. 343-346.8.   «Недитячі» концепти у дитячій літературі: американська версія // Наукові записки. – Випуск 116. – Серія Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2013. – С. 460-465.9.  Ілюстрація як переклад: компаративний аналіз літературної казки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / За ред. д.ф.н., проф. М.П.Ткачука. – Вип. 37. – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2013. – С. 328-339.10.  Bridging the Ideological Divide: Meeting Challenges of Reading // The European Conference on Language Learning 2013, Official Conference Proceedings. – P. 279-286.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси