Чумак Галина Василівна

Посада: доцент кафедри теорії і практики перекладу

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент


e-mailhalya_chumak@yahoo.com

Профіль  GoogleScholar  

               Research ID 
               ORCID


Закінчила Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича за спеціальністю «Романо-германська філологія» у 1995 р.

З 1999р. по 2003 р. навчалася в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.

У березні 2004 р. успішно захистила кандидатську дисертацію у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка на тему «Поет як критик: шляхи та рівні реалізації літературознавчої концепції Т.С. Еліота в його поетичній творчості» за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури.

На посаді викладача кафедри теорії і практики перекладу ТНПУ працювала з вересня 2005 року до листопада 2008р.

З 2008р. по 2013р. працювала на посаді доцента кафедри теорії і практики перекладу ТНПУ ім. В. Гнатюка.

У січні 2013 рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії і практики перекладу ТНПУ ім. В. Гнатюка.Сфера наукових інтересів

Літературні проблеми перекладу


Основні публікації

1. Функціонування українських реалій в англомовному постмодерному тексті роману М. Левицької «Коротка історія тракторів по-українському». – Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університет імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство /за ред. проф. М.Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2009. – Вип. 26. – С. 302-312.

2. Функції та способи передачі міфологічних реалій в українському перекладі роману Дж. Апдайка «Кентавр». – Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університет імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / за ред. проф. М.Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2012. – Вип. 34. – С. 331-337.

3. Способи передачі концепту страху в українському та російському перекладах «Падіння дому Ашерів» Е.А. По. – Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 29. Ч. 1. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – С. 114-121.

4. Перекладацька стратегія В. Морозова при передачі власних імен в українських перекладах авторських дитячих казок. – Теорія літератури і гуманітарні студії: Збірник наукових праць з нагоди 75-тиріччя доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи України Романа Гром’яка / Упорядник І. Папуша // Studia methodologica. – Вип. 34. – Тернопіль: ТНПУ, 2012. – С. 359-366.

5. Особливості відтворення американських реалій в українських перекладах Стівена Кінга. – Studia methodologica. – Вип. 35. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – С. 197-201.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси