Навчально-науковий центр якості освіти

Навчально-науковий центр якості освітиНавчально-науковий центр якості освіти (далі - Центр) є структурним підрозділом Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. У своїй діяльності Центр керується законодавством України, Законом України «Про вищу освіту», нормативно-правовими документами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, рішеннями вченої ради, Положенням про навчально-науковий центр якості освіти, наказами і розпорядженнями ректора та проректорів, діяльність яких безпосередньо пов’язана із освітнім процесом. 

Діяльність Центру базується на принципах науковості, демократизму, колегіальності, наступності, інформаційної відкритості й толерантності.

Метою діяльності центру є забезпечення якості освітніх послуг, професійного розвитку науково-педагогічних та педагогічних працівників, методичного та консультаційного супроводу процедур ліцензування та акредитації, реалізації стратегічних цілей Університету щодо підвищення якості освіти відповідно до вимог Національного агентства забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) та стейкхолдерів, стандартів вищої освіти та Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси