Аспірантура, докторантура

 

Завідувач аспірантурою – Постолюк Марія Іванівна

Адреса: м.Тернопіль, вул.М.Кривоноса, 2, відділ аспірантури, докторантури, каб.48. 

Телефон: (0352) 43-58-70

 

Аспірантура в університеті відкрита у 1991 році. Із 6 спеціальностей у 1991 році, зараз нараховується  21 спеціальність, на яких навчається 163 аспіранти денної і заочної форм навчання.

 

Спеціальності на яких навчаються аспіранти Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка:

·                    Органічна хімія –2.00.03

·                    Біохімія –03.00.04

·                    Гідробіологія– 03.00.17

·                    Історія України–07.00.01

·                    Всесвітня історія–07.00.02

·                    Українська література–10.01.01

·                    Порівняльне літературознавство–10.01.05

·                    Теорія літератури–10.01.06

·                    Українська мова–10.02.01

·                    Економічна та соціальна географія–11.00.01

·                    Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів–11.00.11

·                    Загальна педагогіка та історія педагогіки–13.00.01

·                    Теорія та методика навчання української мови–13.00.02

·                    Теорія та методика навчання (природничі науки) –13.00.02

·                    Теорія та методика трудового навчання–13.00.02

·                    Теорія та методика навчання (германські мови) –13.00.02

·                    Теорія та методика професійної освіти–13.00.04

·                    Теорія та методика виховання–13.00.07

·                    Теорія навчання–13.00.09

·                    Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення–24.00.02

·                    Електротехнології та електрообладнання в агропромисловому комплексі–05.09.16

 

В університеті функціонує спеціалізована вчена рада з 5 спеціальностей:

·                    13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;

·                    13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;

·                    13.00.07 – теорія і методика виховання;

·                    10.01.05 – порівняльне літературознавство;

·                    10.01.06 – теорія літератури.

                                                     

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка оголошує конкурс до докторантури на 2012 рік за спеціальностями:

1.Біохімія

2.Всесвітня історія

3.Теорія літератури

4.Загальна педагогіка та історія педагогіки

5.Теорія та методика професійної освіти

Перелік документів, які подають вступники: заява встановленої форми з письмовою згодою майбутнього наукового консультанта (доктора наук); особовий листок з обліку кадрів з наклеєною фотокарткою 4х6 см; автобіографія; завірений список опублікованих наукових статей з теми докторської дисертації; розгорнутий план докторської дисертації, підписаний докторантом та консультантом; ксерокопії (та оригінали) дипломів: про вищу освіту, кандидата наук, доцента; медична довідка; паспорт (лише пред'являється).

Заяви приймаються з 1 вересня по 1 жовтня 2012 р.  

За довідками звертатися за адресою: м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса 2, аспірантура, докторантура, каб. 48.

Телефон (0352) 43-58-70.

 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка оголошує набір до аспірантури на 2012 рік на платну форму навчання за спеціальностями:

·                    Органічна хімія

·                    Біохімія

·                    Гідробіологія

·                    Історія України

·                    Всесвітня історія

·                    Українська література

·                    Порівняльне літературознавство

·                    Теорія літератури

·                    Українська мова

·                    Економічна та соціальна географія

·                    Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

·                    Загальна педагогіка та історія педагогіки

·                    Теорія та методика навчання української мови

·                    Теорія та методика навчання (природничі науки)

·                    Теорія та методика трудового навчання

·                    Теорія та методика навчання (германські мови)

·                    Теорія та методика професійної освіти

·                    Теорія та методика виховання

·                    Теорія навчання

·                    Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення

·                    Електротехнології та електрообладнання в агропромисловому комплексі

Перелік документів, які подають вступники: заява; копія диплому про закінчення вищого учбового закладу; копія витягу з диплому; науковий реферат з обраної спеціальності; особовий листок установленої форми з наклеєною фотокарткою 4х6см; копія трудової книжки; медична довідка; 2 конверти.

Заяви приймаються з 1 вересня по 1 жовтня 2012 р.  

Вступні іспити з таких дисциплін: спеціальність, філософія, іноземна мова.

За довідками звертатися за адресою: м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса 2, аспірантура, докторантура, каб. 48.

Телефон (0352) 43-58-70.

 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка оголошує конкурс до аспірантури на 2012 рік зі спеціальностей:

з відривом від виробництва:

·                    02.00.03. Органічна хімія;

·                    03.00.04. Біохімія;

·                    03.00.17. Гідробіологія;

·                    10.01.01. Українська література;

·                    10.01.05. Порівняльне літературознавство;

·                    10.01.06. Теорія літератури;

·                    10.02.01. Українська мова;

·                    11.00.02. Економічна і соціальна географія;

·                    13.00.01. Загальна педагогіка та історія педагогіки;

·                    13.00.02. Теорія та методика навчання (трудового навчання; біології);

·                    13.00.04. Теорія і методика професійної освіти;

·                    13.00.07. Теорія і методика виховання;

·                    13.00.09. Теорія навчання;

·                    24.00.02. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

без відриву від виробництва:

·                    02.00.03. Органічна хімія;

·                    03.00.04. Біохімія;

·                    03.00.17. Гідробіологія;

·                    10.01.01. Українська література;

·                    10.01.05. Порівняльне літературознавство;

·                    10.02.01. Українська мова;

·                    11.00.02. Економічна та соціальна географія;

·                    13.00.01. Загальна педагогіка та історія педагогіки;

·                    13.00.02. Теорія та методика навчання (трудового навчання; біології);

·                    13.00.04. Теорія і методика професійної освіти;

·                    13.00.07. Теорія і методика вихованн

·                    13.00.09. Теорія навчання.

Перелік документів, які подають вступники: заява встановленої форми з письмовою згодою майбутнього наукового керівника дисертації; копія диплому про закінчення вищого учбового закладу; копія витягу з диплому; характеристика з місця роботи та направлення в цільову аспірантуру; список опублікованих праць і винаходів, а при їх відсутності - науковий реферат з обраної спеціальності з рецензією наукового керівника; особовий листок установленої форми з наклеєною фотокарткою 4х6 см; копію трудової книжки; копію посвідчення про кандидатські іспити (для осіб, які повністю або частково склали кандидатські іспити); медичну довідку 086-у; 2 конверти.

При вступі надається перевага особам, які мають досвід практичної роботи за обраним профілем не менше 2 років після закінчення вузу, а також тим, хто повністю або частково склав кандидатські іспити і затвердив теми дисертацій на вчених радах компетентних установ.

Заяви приймаються з 1 вересня по 1 жовтня 2012 року.  

Вступні іспити з 2 жовтня по 2 листопада з таких дисциплін: спеціальність, філософія, іноземна мова.

За довідками звертатись за адресою: м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса 2, аспірантура, каб.48.

Телефон (0352) 43-58-70.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси