Загальний відділ


Канцелярія

Керівник загального відділу  БІЛОШИЦЬКА Оксана Юріївна
Завідувач архіву загального відділуПАШИНСЬКА Анна Федорівна
Фахівець загального відділуМАТВІЄВСЬКА Ірина Ярославівна
Провідний фахівець загального відділуШВАЛЮК Тетяна Володимирівна
Провідний фахівець загального відділуГИРИЛО Лілія Петрівна

Загальний відділ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка є самостійним структурним підрозділом Університету.
Відділ створений з метою документного забезпечення діяльності Університету та всіх його підрозділів, організації діловодства та архівної справи, здійснення контролю за рухом і вчасним виконанням документів, зберігання документів, надання консультативної допомоги з питань діловодства структурним підрозділам Університету.

У своїй роботі Відділ керується Конституцією та законами України; наказами та розпорядженнями Міністерства освіти та науки України; постановами Кабінету Міністрів України; Статутом Університету; наказами та розпорядженнями ректора та проректорів Університету; рішеннями Вченої ради Університету; правилами внутрішнього розпорядку Університету; інструкцією з діловодства ТНПУ із змінами і доповненнями затвердженими вченою радою університету протокол № 3 від 26.09.2023 р., уведене в дію наказом ректора від 26.09.2023 р. № 280-р; зведеною номенклатурою справ погодженою ЕПК державного архіву Тернопільської області затвердженої ректором університету; посадовими інструкціями тощо.

Відділ підпорядковується ректору Університету.

Відділ співпрацює з усіма структурними підрозділами й органами студентського самоврядування Університету, державними органами управління, вітчизняними та міжнародними організаціями, в межах повноважень, що стосуються ведення діловодства та архівної справи.

Основними завданнями Відділу є:
 • Встановлення єдиного порядку роботи з документами в Університеті.
 • Організація руху документів, реєстрація, попередній розгляд, передача документів на розгляд керівництву та на виконання в структурні підрозділи Університету.
 • Здійснення реєстрації та відправлення створюваної кореспонденції Університету засобами поштового зв’язку, електронною поштою, факсом.
 • Розроблення інструкції з діловодства.
 • Перевірка стану організації діловодства та контролю за рухом і термінами виконання документів в структурних підрозділах Університету.
 • Оперативний пошук документів за розпорядженням ректора, проректорів за напрямами діяльності.
 • Ведення обліку та забезпечення контролю за вчасним розглядом усних і письмових звернень громадян.
 • Ведення реєстрації наказів та розпоряджень ректора Університету.
 • Забезпечення належного зберігання документів та їх формування справ для подальшої передачі в архів Університету.
 • Доведення до виконавців наказів та розпоряджень керівництва Університету, доручень та інших документів, що створюються в процесі діяльності Університету.
 • Надання консультативної допомоги структурним підрозділам з питань організації роботи з документами.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси