Керівник навчально-наукового центру якості освіти

Пежинська Ольга Михайлівна
Пежинська Ольга Михайлівна

 

Кандидат філологічних наук, доцент

 

Доцент кафедри романо-германської філології

 

e-mail: opezhynska@gmail.com

            pezhynska.olga@tnpu.edu.ua


Профіль Google Scholar

                ORCID

                Web of Science 

                Scopus

 


У 2005 році закінчила магістратуру Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (французька)», здобувши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача французької мови, вчителя англійської мови та зарубіжної літератури. 


З 2010 р. по 2013 р. навчалася у заочній аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 10.02.05 – романські мови. 


У 2014 р.  захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій Вченій Раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема дисертаційної роботи: «Топоніми французької мови: динаміка форм і функціональних ознак».


Асистент кафедри французької та другої іноземної мови – з 2006 р., викладач кафедри романо-германської філології – з 2016 р., доцент цієї ж кафедри – з 2018 р. 


З січня 2019 року – заступник завідувача навчально-методичного відділу. З 1 вересня 2023 року – керівник навчально-наукового центру якості освіти. 


Член редакційної колегії міжнародного наукометричного журналу «Social Work and Education»  (м. Тернопіль, Україна). 


Участь в атестації наукових кадрів як члена разових спеціалізованих вчених рад з галузі знань «Гуманітарні науки» за спеціальністю «Філологія».


Член асоціації викладачів французької мови.


Координатор програми професійних та лінгвістичних стажувань студентів і викладачів у Франції в рамках співробітництва ТНПУ ім. В. Гнатюка та Федерації «Обміни Франція-Україна» (FEFU). 


Нагороджена Грамотами Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2017 р., 2018 р., 2019 р.); Тернопільської обласної державної адміністрації (2019 р.); Тернопільської обласної ради (2020 р.); Подякою Міністерства освіти і науки України (2020 р.); Грамотою Міністерства освіти і науки України (2023 р.).Стажування


2018 р. –  Національний ліцей пілотних інновацій (м. Жоне-Маріні, Франція), за підтримки Асоціації Пуату-Шарант Україна (CPCU), члена «Федерації обміни Франція-Україна» (FEFU). 


2020 р. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Тема: «Актуальні проблеми та інноваційні методи викладання французької мови у сучасному мультикультурному просторі».


2021 р. – Університет Григорія Сковороди в Переяславі. Навчально-науковий центр забезпечення якості освіти. Тема: «Забезпечення якості вищої освіти в розрізі акредитації освітніх програм».


2022 р. – Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка. Підвищення кваліфікації за програмою «Проектування та реалізація освітніх програм за спеціальністю 014 «Середня освіта».


2022 р. – Міжнародне стажування "Digital Future: Blended Learning". DigIn.Net 2 за підтримки Університету прикладних наук Анхальт (Hochshule Anhalt, HSA) на базі DUDIZ (німецько-український центр цифрових інновацій).


Публікації

Автор та співавтор близько  80 публікацій, у тому числі 3 монографії, 14 посібників/навчально-методичних посібників, 3 публікації у періодичних виданнях, які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of science.


 

Сфера наукових інтересів

Онімний простір французької мови, лінгвокультурологічні аспекти топонімів та антропонімів, лексична семантика, етимологія, словотвір.


Посадові обов’язки керівника навчально-наукового центру якості освіти:


1. Несе відповідальність перед першим проректором за забезпечення якості освіти.


2. Здійснює реалізацію стратегічних цілей ТНПУ щодо підвищення якості освіти відповідно до вимог Національного агентства із забезпечення якості освіти та стейкхолдерів, стандартів вищої освіти та Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.


3. Координує діяльність структурних підрозділів університету щодо реалізації стратегії та цілей університету у сфері забезпечення якості освітніх послуг та професійного розвитку науково-педагогічних працівників.


4. Здійснює внутрішній аудит системи якості освіти в університеті спільно з іншими структурними підрозділами ТНПУ.


5.Координує технічний супровід процедур ліцензування та акредитації освітніх програм.


6. Забезпечує збереження матеріально-технічної та інформаційної бази Центру відповідно до нормативних вимог, дотримання правил внутрішнього розпорядку, охорони праці та техніки безпеки.    
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси