Гавришок Богдан Борисович

Гавришок Богдан

Кандидат географічних наук,

викладач

e-mail: Gavrishok_B@ukr.net

 

Профілі:
     Google Scholar

     ORCID

     ResearcherID

     ScopusНародився 29 листопада 1986 р. у селі Денисів Козівського району Тернопільської області. У 2004 р. зі срібною медаллю закінчив природниче відділення Тернопільського педагогічного ліцею. У 2009 р. закінчив географічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та здобув кваліфікую магістра педагогічної освіти, викладача географії, вчителя біології, організатора краєзнавчо-туристичної роботи.

Працював учителем біології в Купчинецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів Козівського району Тернопільської області.  

Протягом 2009 – 2012 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі фізичної географії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка під керівництвом професора М.Я.Сивого. 22 березня 2013 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Ретроспективний аналіз антропогенної трансформації природних геосистем Подільських Товтр» за спеціальністю 11.00.11. – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів (при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича). 

З лютого 2013 р. – асистент кафедри фізичної географії, з вересня 2013 р. – викладач кафедри географії та методики її навчання. 

Гавришок Б.Б. активно впроваджує в навчальний процес новітні освітні технології. До кожного з курсів, які веде викладач,  розроблений електронний навчально-методичний комплекс в системі Moodle.

Активно проводить громадську роботу із студентами факультету, зокрема навчальні та краєзнавчі екскурсії. Проводить профорієнтаційні екскурсії для школярів в геологічному музеї географічного факультету.

Навчальні курси

Для студентів денної та заочної форми навчання хіміко-біологічного факультету:

«Геологія з основами геохімії»

географічного факультету:

«Історична географія»

«Основи менеджменту»

«Сучасні концепції суспільної географії»

 

Сфера наукових інтересів

Цікавиться проблематикою, пов´язаною з ретроспективно-географічним аналізом природокористування, вивченням лісів та лісових ресурсів, сільськогосподарським землекористуванням, проблемами розвитку геотуризму.

Автор понад 50 наукових і науково-методичних праць.

Здійснює керівництво постійно діючою студентською проблемною групою «Історико-географічні дослідження природокористування на території Тернопільської області».

У 2021 р під керівництвом Гавришка Б. Б. магістрантка Шмигельська Христина Василівна перемогла у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Географія».

Член Українського географічного товариства та національної спілки краєзнавців України.

Регулярно працює членом обласного етапу конкурсу-захисту наукових робіт учнів-членів МАН

Працював як член журі на Всеукраїнській олімпіаді з географії.

У 2019 та 2020 роках отримував подяки міського голови Тернополя за сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток та формування позитивного туристичного іміджу міста Тернополя і з нагоди Всесвітноього дня туризму та Дня туризму в Україні.


Основні публікації

 1. Miroslav Syvyi, Petro Demianzhuk, Bohdan Havrishok, Bohdan Zablotskyi. Phosphates of Ukraine as raw materials for the production of mineral fertilizers and ameliorants. Gospodarka surowcami mineralnymi – mineral resources management. Volume 35 Issue 4, 2019. Pages 5–30  DOI: 10.24425/gsm.2019.128543

 2. Syvyj M. Ya., Lisova N.O., Havryshok B. B. The regionalization of territorial combination mineral deposits and mining territories of Ukraine. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія», 2019. - Вип. 51(2). С.140-151 https://doi.org/10.26565/2410-7360-2019-51-12

 3. Syvyj, M., Gavrychok, B. Construction sands of Podillya: patterns of distribution, resources and use. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 27(3), 510-519. https://doi.org/10.15421/111875

 4. Гавришок Б., Сивий М. Ретроспективно-географічні особливості сільськогосподарського землекористування в Теребовлянському районі Тернопільської області. Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія Географія. Тернопіль: Тайп. № 2. 2018. С. 16 – 24.

 5. Гавришок Б. Б. Геопросторові особливості сільськогосподарського землекористування Гусятинського району Тернопільської області Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. Одеса: ОНУ, 2017. Том 22. Випуск № 30. С. 138 – 149.

 6. Havryshok B. Geospatial peculiarities of Radyvyliv district, Rivne region forest covered lands economic use. Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. Kosice, Slovakia, 2016. Volume 4, № 6. P. 32 – 35.

 7. Гавришок Б., Дем’янчук П., Саленко І. Конструктивно-географічний аналіз лісогосподарського землекористування Радивилівського району Рівненської  області. Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія Географія. – Тернопіль, 2016. - № 1. – С. 276 – 283.

 8. Гавришок Б., Брелюс Н. Територіальні закономірності використання земель лісового фонду Гусятинського району Тернопільської області. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці:  Чернівецький  нац. ун-т, 2016. Вип. 775–776: Географія. C. 153 – 159.

 9. Гавришок Б., Сивий М. Особливості природокористування в Подільських Товтрах: Монографія. Тернопіль, 2015. 260 с.

 10. Сивий М. Я., Гавришок Б. Б., Кітура В. М. Ресурсний потенціал Теребовлянщини: Монографія Тернопіль: Осадца Ю. В., 2018. 232 с.

 11. Свинко Й.М., Дем’янчук П.М., Волік О.В., Гулик С. В., Гавришок Б.Б. Геологія міста Тернополя та його околиць: інженерно-геологічний та екологічний аспект: навч. посіб. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2017. 84 с.

 12. Ковалишин Д., Гулик С., Гавришок Б. Географія ґрунтів з основами грунтознавства. Тернопіль, вид-во ТНПУ, 2017, 228 с.

 13. Ковалишин Д., Сивий М., Дем’янчук П., Гавришок Б., Гулик С. Регіональна фізична географія поверхні Землі.: в 4-х ч.: Посібник для студентів географічних спеціальностей. Ч. 3. : Суходільна поверхня Землі (Євразія) - Книга 2: Азія. Осадца Ю.В., 2020. 376 с.

 14. Ковалишин Д., Сивий М., Дем’янчук П., Гавришок Б., Гулик С. Регіональна фізична географія поверхні Землі: в 4-х ч.: Посібник для студентів географічних спеціальностей. Ч. 3. : Суходільна поверхня Землі (Євразія) - Книга 1: Європа. Осадца Ю.В., 2020. 392 

 15. Географія Тернопільської області: монографія : в 2 т. Т. 1 : Природні умови та ресурси / за ред. М. Я. Сивого. 2-ге вид., перероблене і доповнене. Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2020. С. 266 – 278, 327 – 345

 16. Географія Тернопільської області: монографія: в 2 т. Т. 2: Населення. Господарство / за ред. М. Я. Сивого. – 2-ге вид., перероблене і доповнене. Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2020. С. 90 - 154.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси