Гавришок Богдан Борисович

Гавришок Богдан

Кандидат географічних наук,

викладач

e-mail: Gavrishok_B@ukr.net

 

Профілі:
     Google Scholar

     ORCID

     ResearcherID

     ScopusНародився 29 листопада 1986 р. у селі Денисів Козівського району Тернопільської області. У 2004 р. зі срібною медаллю закінчив природниче відділення Тернопільського педагогічного ліцею.

У 2009 р. закінчив географічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та здобув кваліфікую магістра педагогічної освіти, викладача географії, вчителя біології, організатора краєзнавчо-туристичної роботи.


Працював учителем біології в Купчинецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів Козівського району Тернопільської області.  


Протягом 2009 – 2012 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі фізичної географії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка під керівництвом професора М.Я.Сивого. 22 березня 2013 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Ретроспективний аналіз антропогенної трансформації природних геосистем Подільських Товтр» за спеціальністю 11.00.11. – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів (при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича). 


З лютого 2013 р. – асистент кафедри фізичної географії, з вересня 2013 р. – викладач кафедри географії та методики її навчання. З 1 жовтня 2022 року і до цього часу працює на посаді доцента кафедри географії та методики її навчання.


Гавришок Б.Б. активно впроваджує в навчальний процес новітні освітні технології. Він є розробником чи співавтором низки електронних навчально-методичних комплексів в системі Moodle.


Активно проводить громадську роботу із студентами факультету, зокрема навчальні та краєзнавчі екскурсії. Проводить профорієнтаційні екскурсії для школярів в геологічному музеї географічного факультету. 

Стажування

1. Міжнародне науково-педагогічне стажування з 01 жовтня до 20 листопада 2020 року в Європейському інституті спорту і освіти (м. Познань, Польща). Тема «Technologie nauczania online w zakladah edukacji wyzszej Rzeczypospolitej Polskiej». 6 кредитів ECTS (180 год), що засвідчено сертифікатом № 9671363728 від 23.11.2020

2. The use of distance tools of learning for training of specialists of such specialities as psychology on the example of zoom and moodle platforms», обсягом 1,5 кредити ECTS (45 год), що засвідчено сертифікатом ES№4165/2021 від 15.02.2021.

3. «Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження», Одеса 5-7 липня 2021, обсягом 1,5 кредити ECTS (45 год)

4. «Цирові інструменти Google для освіти» обсягом 2 кредити (60 год) з 25.11 до 28.12. 2022 року. Сертиффікати: №GDTfE-05-Б-02185; №GDTfE-05-C-00452; № GDTfE-05-П-00501

5. Стажування на тему «Вдосконалення методів і прийомів викладання дисциплін "Геологія" та "Фізична географія України» у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка з 29.09. до 20.11.2023 в обсязі 6 кр (180 год). Довідка №74/23 від 24.11.2023


Навчальні курси

Для студентів денної та заочної форми навчання
хіміко-біологічного факультету:

«Геологія з основами геохімії»

географічного факультету:

«Історична географія»

«Основи менеджменту»

«Сучасні концепції суспільної географії»

 

Веде лабораторні заняття з геології за професором М. Сивим на низці освітніх програм факультету. Під його керівництвом успішно захищено низка дипломних та 15 магістерських робіт.

Сфера наукових інтересів

Цікавиться проблематикою, пов´язаною з ретроспективно-географічним аналізом природокористування, вивченням лісів та лісових ресурсів, сільськогосподарським землекористуванням, проблемами розвитку геотуризму.


Автор понад 70 наукових і науково-методичних праць.

Здійснює керівництво постійно діючою студентською проблемною групою «Історико-географічні дослідження природокористування на території Тернопільської області».

У 2021 р під керівництвом Гавришка Б. Б. магістрантка Шмигельська Христина Василівна перемогла у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Географія».

Член Українського географічного товариства та національної спілки краєзнавців України.

Регулярно працює членом журі обласного етапу конкурсу-захисту наукових робіт учнів-членів МАН

Працював у журі Всеукраїнської олімпіади з географії.

Особисті відзнаки


У 2019 та 2020 та 2023 роках отримував подяки міського голови Тернополя за сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток та формування позитивного туристичного іміджу міста Тернополя і з нагоди Всесвітноього дня туризму та Дня туризму в Україні.


У 2023 році нагороджений грамотою Тернопільської обласної військової адміністрації.

Основні публікації

     Статті категорії А

 1. Havryshok B., Syvyi M., Demyanchuk P., Lisova N., Pytuliak M. Geospatial Features of Historical-Geographical Formation and the Current State of the Forest Massifs of Busk Forestry (Ukraine)  Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia. – Lublin, 2023. – P. 39-57. https://DOI:10.17951/b.2023.78.39-57;

 2. Havryshok B., Lisova N., Syvyj M., Sztangret I., Volik O. Retrospective and geographical features of forestry use of lands in Podilski Tovtry . IOP Conference Series: Earth and Environmental Science : 3rd International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (Kryvyi Rih, 24 May 2022 through 27 May 2022). 2022.  Vol. 1049, Issue 1. DOI:10.1088/1755-1315/1049/1/012040;

 3. Syvyj M., Dovhanyk O., Lisova N., Havryshok B., Panteleeva N.  The natural protection of aquifers of the ternopil oblast (Ukraine). International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM; Sofia,  Vol. 21, Iss. 5.1, (2021). DOI:10.5593/sgem2021/5.1/s20.065

 4. Miroslav Syvyi, Petro Demianzhuk, Bohdan Havrishok, Bohdan Zablotskyi. Phosphates of Ukraine as raw materials for the production of mineral fertilizers and ameliorants. Gospodarka surowcami mineralnymi – mineral resources management. Volume 35 Issue 4, 2019. Pages 5–30 DOI: 10.24425/gsm.2019.128543

 5. Syvyj M. Ya., Lisova N.O., Havryshok B. B. The regionalization of territorial combination mineral deposits and mining territories of Ukraine. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія», 2019. - Вип. 51(2). С.140-151 https://doi.org/10.26565/2410-7360-2019-51-12


Статті категорії Б

 1. Питуляк М. Р., Долопікула Г. М., Гавришок Б. Б. Еколого-географічні особливості сучасного стану лісів ДП «Берегівський лісгосп» Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2023. Вип. 39. С. 87-97: https://doi.org/10.26565/1992-4224-2023-39-08

 2. Варакута О., Гавришок. Б. Реалізація краєзнавчого принципу вивчення географії засобами навчальних екскурсій / О. Варакута, // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – Вип. 1. (54). – С. 200-209. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.1.21

 3. Заблоцький Б., Гавришок Б., Дем’янчук П. Облік площ земель сільськогосподарського призначення територіальних громад Тернопільської області: джерела, повнота та репрезентативність інформації. Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка, Серія Географія.  № 2. (2022). С. 76-83. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.22.2.10

 4. Гавришок Б., Сивий М. Ретроспективно-географічні особливості сільськогосподарського землекористування в Теребовлянському районі Тернопільської області. Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія Географія. Тернопіль: Тайп. № 2. 2018. С. 16 – 24.

 5. Гавришок Б. Б. Геопросторові особливості сільськогосподарського землекористування Гусятинського району Тернопільської області Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. Одеса: ОНУ, 2017. Том 22. Випуск № 30. С. 138 – 149.

 6. Havryshok B. Geospatial peculiarities of Radyvyliv district, Rivne region forest covered lands economic use. Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. Kosice, Slovakia, 2016. Volume 4, № 6. P. 32 – 35.

 7. Гавришок Б., Дем’янчук П., Саленко І. Конструктивно-географічний аналіз лісогосподарського землекористування Радивилівського району Рівненської  області. Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія Географія. – Тернопіль, 2016. - № 1. – С. 276 – 283.


Монографії та навчальні посібники

 1. Сивий М.  Гавришок Б., Дем’янчук П. Мінерально-сировинний потенціал Хмельниччини : монографія. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 332 с. 

 2. Гавришок Б., Сивий М. Особливості природокористування в Подільських Товтрах: Монографія. Тернопіль, 2015. 260 с.

 3. Сивий М. Я., Гавришок Б. Б., Кітура В. М. Ресурсний потенціал Теребовлянщини: Монографія Тернопіль: Осадца Ю. В., 2018. 232 с.

 4. Ковалишин Д., Гулик С., Гавришок Б. Географія ґрунтів з основами грунтознавства. Тернопіль, вид-во ТНПУ, 2017, 228 с.

 5. Ковалишин Д., Сивий М., Дем’янчук П., Гавришок Б., Гулик С. Регіональна фізична географія поверхні Землі.: в 4-х ч.: Посібник для студентів географічних спеціальностей. Ч. 3. : Суходільна поверхня Землі – Книга 1: Європа; Книги 2: Азія. Осадца Ю.В., 2020. 376 с.

 6. Географія Тернопільської області: монографія : в 2 т. Т. 1 : Природні умови та ресурси / за ред. М. Я. Сивого. 2-ге вид., перероблене і доповнене. Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2020. С. 266 – 278, 327 – 345

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси