Стецько Надія Петрівна

Стецько Надія Петрівна


Кандидат географічних наук,


доцент 


mail: stetzko@gmail.comПрофілі:
     Google Scholar

     ORCID

     ResearcherID

Біографія

Народилася в  Тернополі. Навчалась у середній школі №18 Тернополя. 

У 1992 році завершила навчання у Тернопільському державному педагогічному інституті на географічному факультеті за спеціальністю "Географія і біологія".

З 1992 р.  в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, спочатку на осаді старшого лаборанта на кафедрі географії України, географічного факультету (1992-1999рр.), асистента (1999-2004) і доцента (з 2004 р.) кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін.

У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Суспільно-географічні дослідження територіально-рекреаційних систем (на матеріалах Тернопільської області)" (м. Львів, Львівський державний університет імені Івана Франка) та здобула науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна і соціальна географія.


Стажування:
Проходила стажування у провідних закладах вищої освіти України, в тому числі при кафедрі конструктивної географії та картографії (2013), кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи (2018р.) Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2017 р. Проходила стажування під егідою Академічного товариства імені Міхала Балудянського (Кошице, Словаччина).


Є членом Українського географічного товариства, Наукового товариства ім. Шевченка. Член журі на Всеукраїнській олімпіаді з географії.

Спікер соціальної програми «Єднання поколінь» в рамках підписаного університетом Меморандуму про співпрацю.Сфера наукових інтересів:

Еколого-рекреаційні дослідження природних ресурсів України, геоекологічні проблеми природокористування  локального, регіонального та глобального рівнів, напрями практичного застосування ландшафтознавства, моніторингові дослідження.

 

Основні публікації : 

За період науково-педагогічної діяльності опублікувала одноосібно та в співавторстві понад 100 наукових та науково-методичних праць з яких понад 80 у фахових виданнях України та за кордоном, 3 колективних монографій,  навчальних посібників для вищої школи, 10 методичних розробок, брала участь у 70 наукових і науково-методичних конференціях, семінарах та з’їздах всеукраїнського та міжнародного рівня.


1. Екологічні проблеми транспорту. Прикладна екологія. Навчальний посібник. Ч.ІІ. Техноекологічний та соціоеклогічний виміри (за ред. проф. Царика Л.П.)..- Тернопіль. Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2017 – С.67-97.

2. Проблеми розвитку міських і сільських поселень. Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування Монографія. Тернопіль:  СМП «Тайп», - 2016 С.365-390

3. Транспорт і природокористування. Природокористування. Монографія. – Тернопіль: редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2015 - С. 150-186

4. Рекреаційна географія.  Рекреаційна географія: навч.–метод. осіб.(Пробне видання)- Тернопіль: Вектор. 2017. – 182 с

5. Моніторинг довкілля. Моніторинг довкілля: навч. – метод. посіб.(пробне видання) / - Тернопіль: Вектор. 2014. – 80 с.

6. Ландшафтознавство.  Ландшафтознавство: навч. – метод. посіб. / Н. Стецько – Тернопіль: Вектор. 2015.  102 с

7.  Регіональний екологічний моніторинг. Регіональний екологічний моніторинг: навч-метод. посібник / Н. Стецько – (Пробне видання) Тернопіль: Вектор. 2017.- 68 с

8. The formation of a regional environmental protective and recreational system for Ukraine.ProblematykabadawczaprzemianstrukturalnychprzemysluIuslugwukladachprzestrzennych. Problematika. Jubileuszowej Miẹdzynarodowej Konferencji Naukowejnt. – Cracow-Warsaw 2014. –Uniwersytet Pedagogicznyim. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. – S. 120-124.

9. CONCEPTUAL APPROACHES TO THE STRATEGY FORMATION FOR DEVELOPMENT OF TOURISM IN TERNOPIL REGION/ Scientific Letters of    Academic Society of Michal Baludansky. Volume 5, No. 5A/2017

10. LANDSCAPE-ECOLOGICAL INVESTIGATIONS OF THE SERET RIVER WITHIN TEREBOVLIA AREA. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП "Тайп". -№2 (випуск 49). – 2017.- С.150-153

11. TOURISM SECTOR OF ECONOMY OF THE WESTERN REGION OF UKRAINE: STATE AND PROSPECTS. Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volume 7, No. 6B/2019.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси