Гуменюк Галина Богданівна

Гуменюк Галина Богданівна

Кандидат біологічних наук, доцент


Доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін.

Профілі:
     ORCID
     ReseachGate   
     ReseacherID
     Scopus
               
Біографія

Народилась 19.10.1975 року в м.Тернопіль в сімї вчителів. У 1993 році закінчила Тернопільську загальноосвітню школу №20 I-III ст. із золотою медаллю. У період з 1993 по 1998 рік навчалась Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. Отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Вчитель хімії і біології».

 З 1996 по 1998 рік викладала хімію та біологію в Боківській загальносвітній школі I-II ст. (с. Боків, Підгаєцький район, Тернопільська область).

З 1998 року по 2004 рік працювала вчителем хімії і біології, а також педагогом-організатором в Тернопільській загальноосвітній школі №9
I-III ст.

У 2003 році у Чернівецькому національному університеті імені Ю.Федьковича захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.16 – екологія на тему "Розподіл важких металів (на прикладі Тернопільського ставу)".

З 2003 року – молодший науковий співробітник та асистент кафедри загальної біології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

У 2010 році присвоєне вчене звання доцента кафедри загальної біології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

З 2017 року голова профбюро хіміко-біологічного факультету.

У науковому доробку понад 80 публікацій. Співавтор 1 монографії, 5 навчальних посібників та 50 наукових статей у фахових та закордонних виданнях.

Була учасником численних всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Є членом Гідроекологічного товариства України та Українського товариства генетиків та селекціонерів імені В.І. Вавилова.

З 2018 року голова обласної громадської екологічної організації «Галицька екологічна асоціація».

Сфера наукових інтересів

Екологія, екологія людини, соціальна екологія, екологічний моніторинг, біосферологія, біотехнологія, математичне моделювання в біології, біоінформатика, комп’ютерне програмування, історія науки, екотоксикологія, гідроекологія, біохімія, гідрологія, гідрохімія.

Основні публікації


1. Волошин О.С., Гуменюк Г.Б., Волошин М.В., Сморщок Ю.С., Зіньковська Н.Г. Особливості функціонального стану організму осіб юнацького віку з різним резервом працездатності серця. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2020. № 2. С.65-70.


2. Чень І.Б., Гуменюк Г.Б. Видатний вчений-бактеріолог Володимир Хавкін. Фактори експериментальної еволюції організмів. 2020. Том 26, С.338-343

http://utgis.org.ua/journals/index.php/Faktory/article/view/1291


3. H. Humeniuk, O. Voloshyn, V. Voloshyn. Seasonal dynamics of cadmium and plumbum in the Turia and Pripyat rivers. Eighth International Symposium “Monitoring of Mediterranean Coastal Areas. Problems and Measurement Techniques” : Livorno (Italy) June 2020 / a cura di Laura Bonora, Donatella Carboni, Matteo De Vincenzi. – Firenze University Press, 2020. 540-547


4. Продуктивні якості гібридів ріпаку озимого (Brassica napus L.) / Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук, О. Б. Мацюк [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 3 (81). – С. 39-43. – DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.3.6


5. Complex assessment and forecasting of chemical pollution of small rivers by economic and mathematical modelling methods / H.B. Humeniuk, V. O. Khomenchuk, N. M. Harmatiy [et al.] // Journal of geology geography and geoecology. – 2021.  – Vol.30, issue 3. – P. 460–469. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000709453300006


6. Yastremska S. THE INFLUENCE OF EXOGENOUS XENOBIOTICS ON ADSORPTION OF IRON IONS AND HEMATOPOIESIS / S. Yastremska, N. Petryk, H. Humeniuk, O. Krekhovska-Lepiavko, B. Lokai, I. Yastremska // Pharmacologyonline. – Vol.3. – P. 1585-1596. –https://www.scopus.com/record/display.uri?eid


7. Чень І. Б. Ґ. Й. Мендель : життя і наукова діяльність (до 200-річчя від дня народження) / І. Б. Чень, Г. Б. Гуменюк // Фактори експериментальної еволюції організмів : збірник наукових праць. – Київ : Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, 2022. – Т. 30. – С. 8-12. – DOI : https://doi.org/10.7124/FEEO.v30.1453


8. Волошин О. С. Оцінка адаптаційних можливостей осіб юнацького віку з різним рівнем ефективності функціонування серця / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк, В. Д. Волошин, Ю. С. Сморщок // Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2022. – № 4. – С. 83-88


9. Influence of Phosphorus Compounds on Phytoplankton, Aquatic Plants / O. I. Skyba, V. V. Hrubinko, H. B. Humeniuk [et al.] // International Journal on Algae. – 2022. – Vol. 24, Issue 2. – P. 195-208. – URL.: https://www.scopus.com


10. Assessment of the hydro-ecological situation of the Verkhno-Ivachivsk Reservoir in Ternopil using the fuzzy logic apparatus / V. V. Hrubinko, H. B. Humeniuk, V. V. Humeniuk [et al.] // JOURNAL OF GEOLOGY GEOGRAPHY AND GEOECOLOGY. - DNIPRO : OLES GONCHAR DNIPRO NATL UNIV, 2023. – Vol 32. – Issue 2. – P. 254-265 URL.: https://www.webofscience.com

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси