Столяр Оксана Борисівна
Столяр Оксана Борисівна


Доктор біологічних наук,

професор кафедри хімії та методики її навчання

Е-mail: Oksana.Stolyar@tnpu.edu.ua

Профілі: 

     Google Scholar

     ResearchGate 
     ResearchID

     Scopus

     Web of Science Researcher
               

Біографія


Дата і місце народження – 7.12.1955. м. Кременець Тернопільської обл., Україна.


В 1977 р. закінчила біологічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка та здобула кваліфікація біолог, викладач біології і хімії.


1977-1979 рр. – лаборант НД проблемної лабораторії радіаційної та фізико-хімічної біології Львівського державного університету ім. І. Франка.


1979 – 1982 рр. навчання в аспірантурі Львівського державного університету ім. І. Франка.


З 1982 р. працює у Тернопільському національному педагогічному університеті на посадах асистента, старшого викладача, доцента, а з 2005 р. по даний час – професора кафедри хімії та методики її навчання.


У 2004 р захистила докторську дисертацію за спеціальністю 03.00.04 – «Біохімія». Здійснює керівництво науково-дослідною лабораторією порівняльної біохімії та молекулярної біології з 2008р.


Наукові проекти

національні

 • 2018-2019 НДР МОН України № 132Б. Екотоксикологічна оцінка впливу гідроелектростанцій на довкілля № 0118U003123 (Наук. керівник);  
 • 2016-2017 НДР МОН України № 130Б Розробка оціночних критеріїв стійкості водних екосистем за комбінованого впливу новітніх пошкоджуючих чинників, № 0112U002535  (Наук керівник)
 • 2014-2015 НДР МОН України № 125В Біомолекулярний скринінг ксеномодуляторів ендокринної активності у прісних водоймах, № 0114U003077 (Наук керівник)
 • 2012-2013. НДР МОН України № 118В «Оцінка біоризиків ксеногормонів з використанням мульти-маркерного набору водних тварин», № 0112U002535 (Наук керівник);
 • 2010–2014 р.р. «Нові біохімічні підходи для оцінки екотоксичності металвмісних наноматеріалів на основі визначення характеристик металотіонеїнів у водних тварин» – науковий проект ДФФД України НАН України # 34-10, 0110U005317 (Інститут біології клітини НАН України, виконавець).

міжнародні

 • 2021-2022 НДР МОН України №М/84-2021, (0121U113543) Спільний проект МОН України № M/13-2022 (No. 0122U002428) "Імунологічне та біохімічне порівняння резистентності інвазивних і природних двостулкових молюсків до впливу викликів довкілля" з Університетом Реймса Шампань-Арденни (URCA) (Франція), 
 • 2020-2021 . НДР МОН України №М/70-2021 Спільний науково-дослідний проєкт, «Розробка набору біопроб-біомаркерів для оцінки впливу фармацевтичних препаратів на водні екосистеми» спільно з лабораторією Водної екотоксикології Центру природних досліджень, Вільнюс, Литва, № державної реєстрації НДР МОН України №М/70-2021, 0120U103537. (наук керівник). 
 • 2017-2018. НДР МОН України №М/70-2017, №М/35-2018 ‘(24.05.2018) «Мультимаркерний підхід для оцінки впливу гідроелектростанцій на довкілля» з Латвійським університетом, Латвія, # 0118U004954 0117U003263 (Керівник від України)
 • 2014–2015. UKB1-7109-TE-13 “Інтегральна оцінка впливу довкілля у ставах-охолоджувачах електростанцій на природних та інвазивних двостулкових молюсків з використанням молекулярних та фізіологічних маркерів” (0112U002535) у межах конкурсу “Вплив виробництва енергії в Україні на навколишнє середовище: оцінки та рекомендації” Фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global) (Керівник від України)
 • 2013–2014. НДР МОН України № М/4-2013 «Металотіонеїн молюсків як біомаркер для новітніх біоризиків довкілля» спільно з Університетом Інсбруку, Австрія. (Керівник від України); # 0113U0040304.
 • 2009-2010 – НДР МОН України) „Токсична дія нових інсектицидів на прісноводних риб” М/567-2009 з Індійським інститутом хімічної технології (CSIR), Хайдарабад, Індія, № держреєстрації 0109U006404, (Керівник від України);
 • 2009-2010 – НДР Фонду фундаменальних досліджень НАН Україги "ДФФД - БРФФД – 2009 (#F29/321-2009) «Оцінка систем антистресорної відповіді прісноводних двостулкових молюсків в Україні і Республіці Білорусь» з Міжнародним державним екологічним університетом імені О.Д. Сахарова . Мінськ, Республіка Білорусь, № держреєстрації 0109U003768, (Керівник від України);
 • 2009-2010   НДР МОН України «М/13-2009 Біомаркери двостулкових молюсків для оцінки і моніторингу біологічної дії антропогенної діяльності в Україні» з Університетом Інсбруку, Відділ Зоології / Екофізіології, Австрія, № держреєстрації 0109U003767, (Керівник від України);
 • 2009-2010   НДР МОН України «Біотестування забруднення води потенційно токсичними субстанціями» М/25-2009 спільно з Лімнологічним Науковим інститутом Балатону, Угорська Академія Наук, № держреєстрації 0109U003769, (Керівник від України);
 • 2008-2010   НДР МОН України «Металотіонени Карпових. Оцінка адаптації до природного і модельного стресу» № M/256-2008; спільно з Національним університетом Пукійонга, Департамент аквакультури, Коледж наук про рибництво, Пусан, Республіка Корея, № держреєстрації 0108U007541, (Керівник від України);
 • 2007-2008   НДР МОН України «Використання металотіонеїнів молюсків для оцінки забруднення прісних водойм»; № М-93/2007 з університетом Реймса, лабораторія екотоксикології, Реймс, Франція, № держреєстрації 0107UO01948, (Керівник від України);
 • 2006-2007   НДР МОН України “Оцінка забруднення водного середовища існування важкими металами в Греції та Україні за допомогою біоіндикації з використанням жаби Rana ridibunda і риби Cyprinus carpio» М-65/2006 з Університетом Аристотеля, біологічний факультет, Салоніки, Греція, № держреєстрації 0106U012431 (Керівник від України).

Стажування

 • 2022-2023 – Університет Мессіни, Visiting Researcher (UniME) 03.10.2022-03-02.2023 (Месіна, Сицилія, Італія)
 • 2022 - Львівський національний університет імені Івана Франка Стажування (підвищення кваліфікації 9.02.2022 – 25.03.2022
 • 2019 - Національний Інститут Досліджень Довкілля (NIES, м. Цукубі, Японія), Відділ досліджень впливів на екосистеми  23-25.0.2019 р.  
 • 2016 - Університет Масарика (м. Брно, Чеська Республіка), цикл лекцій «Металотіонеїни – незвичайні протеїни незвичайних тварин – у фокусі їх адаптивної відповіді на дію несприятливих чинників довкілля» на факультеті науки (Faculty of Science) у межах програми INNOLEC (грант Міністерства Освіти, Молоді та спорту Чеської республіки «Інноваційні лекції»).
 • 2016. Інститут біології тварин НААН України, підвищення кваліфікації за спеціальністю «Фізіологія та біохімія тварин» (10.05.2016-10.06.2016)
 • 2010 – Стажування, Відділ регуляції проліферації клітин та апоптозу Інституту біології клітини НАН України, м Львів (05.05–31.07).
 • 2011 - S2B: Роуд-шоу та навчальна конференція «Взаємодія науки та бізнесу» УНТЦ. Львів, 13-15.11.2011.
 • 2011 - Технічний семінар. 34 AMOP Technical Seminar on Environmental Contamination and Response. УНТЦ, Банф, Канада. 4.10–6.10.2011.
 • 2011- Міжнародний Семінар «Екологічні прогнози. Екологічний моніторинг: Дослідження (International Workshop: Environmental Forensics. Environmental Monitoring: Investigation) 09.2011, УНТЦ. Тбілісі, Грузія;
 • 2011 - Навчання по програмі «Effective scientific and business presentations skills» - липень 2011 A.B.C. Training Center. Київ (Сертифікат).
 • 2010 – відділ регуляції проліферації клітин та апоптозу Інституту біології клітини НАН України, м Львів (05.05–31.07).

Апробація результатів


Лекція «Біохімічні реакції водних тварин на виклики довкілля» у Національному Інституті Досліджень Довкілля (NIES, м. Цукубі, Японія), 24.10.2019 р


Доповіді на щорічній конференції Італійської асоціації вивчення мікроелементів у живих організмах (Університет Болонії, Італія, 2018), 30-му конгресі Нового Європейського товариства Порівняльної фізіології та біохімії (ESCPB 2016), Барселона, Іспанія, 6-му симпозіумі Федерації Європейських товариств мікроелементів та мінералів (FESTEM), 2016, Катанія, Італія,-му Міжнародному конгресі порівняльної фізіології та біохімії (ICCPB 2015), Краків, Польща, Міжнародній науковій конференції в рамках Програми прикордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна, 2014, Перемишль (Красичин), Польща.


Брала участь у наукових конференціях Європейської федерації біохімічних товариств (Париж, 2014), PRIMO17 (2013, Фаро, Португалія), 26 конгресі ESCPB (2009, Іннсбрук, Австрія), 4-му міжнародному симпозіумі Біометали (2004, Гарміш-Шпатен-Кірхен, Німеччина).


Член редколегій «Біологічні Студії» та «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія»


Редактор рецензент (Review Editor) у редакційній колегії Aquatic Physiology (Frontiers in Marine Science and Frontiers in Physiology,


Редактор розділу (Section Editor) журналу Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (TrJFAS) 


Є рецензентом українських та міжнародних наукових журналах, в тому числі більше 10 видань у видавництвах Elsevier та Springer.


На кафедрі читає навчальні дисципліни «Біоорганічна хімія», «Біологічна хімія», «Молекулярна біологія», «Супрамолекулярна хімія».


Була консультантом однієї докторської та керівником восьми кандидатських захищених дисертацій.


Щороку є керівником дипломних/магістерських робіт (з 1985 р.), конкурсних студентських робіт, у тому числі призерів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі „Біологічні науки” у 2009, 2010, 2011, 2012, 2017 рр. та низки школярів-слухачів Малої академії наук України, зокрема трьох переможців (2021, 2022 рр.) міжнародного конкурса учнівських наукових робіт конкурсу Genius Olympiad та лауреата Стокгольмської Премії Води (2005 р).


Сфера наукових інтересів


Молекулярні адаптації водних тварин на прикладі металотіонеїнів та інших стрес-реактивних та детоксикаційних молекулярних систем водних тварин, пошук біохімічних маркерів для оцінки екологічних ризиків.


Відзнаки

 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (03.11.2005, № 75625);
 • Грамота Міністерства освіти і науки України (10.06.2009; № 498);
 • Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» (03.05.2017, № 75625);
 • Грамоти Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської обласної ради.

Основні публікації


Опублікувала близько 200 наукових праць, у тому числі 84 публікації, зареєстровані у базі даних Scopus, h-індекс 20; 17 посібників (8 з грифом МОН України), 11 патентів, 5 оглядів або глав у монографіях, більше 150 тез на національних та міжнародних симпозіумах.


1. Martyniuk v., Khoma V., Matskiv T., Yunko K., Gnatyshyna L., Stoliar O., Faggio C. 2023. Combined effect of microplastic, salinomycin and heating on Unio tumidus. Environmental Toxicology and Pharmacology (ETAP), Vol 98: 104068, https://doi.org/10.1016/j.etap.2023.104068


2. Impellitter F., Yunko K., Martyniuk V., Matskiv T., Lechachenko S., Khoma V.,  Mudra A., Piccione G., Stoliar O., Faggio C. 2023 Physiological and biochemical responses to caffeine and microplastics in Mytilus galloprovincialis. Science of the Total Environment (STOTEN)  890. 164075. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164075


3. Gnatyshyna L, Khoma V, Martinyuk V, Matskiv T, Pedrini-Martha V, Niederwanger M, Stoliar O, Dallinger R. 2022. Sublethal cadmium exposure in the freshwater snail Lymnaea stagnalis meets a deficient, poorly responsive metallothionein system while evoking oxidative and cellular stress. Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol.: 109490. doi: 10.1016/j.cbpc.2022.109490.


4. Martyniuk V, Khoma V, Matskiv T, Baranovsky V, Orlova-Hudim K, Gylytė B, Symchak R, Matciuk O, Gnatyshyna L, Manusadžianas L, Stoliar O. Indication of the impact of environmental stress on the responses of the bivalve mollusk Unio tumidus to ibuprofen and microplastics based on biomarkers of reductive stress and apoptosis. Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol. 2022.;261:109425. doi: 10.1016/j.cbpc.2022.109425.


5. Khoma V., Martinyuk V., Matskiv T., Gnatyshyna L., Baranovsky V., Gladiuk M., Gylytė B., Manusadžianas L., Stoliar O. 2022. Environmental concentrations of Roundup in combination with chlorpromazine or heating causes biochemical disturbances in the bivalve mollusc Unio tumidus. Environ. Sci Pollut. Res. Int. 29(10): 14131–14142. https://doi.org/10.1007/s11356-021-16775-1


6. Stoliar O. B., Stoika R. S. Metallothioneins’ Responses on Impact of Metal-Based Nanomaterials for Biomedical Use. In: Biomedical Nanomaterials: From Design and Synthesis to Imaging, Application, and Environmental Impact / Ed. by R. S. Stoika. P. 263–302 Editor Springer ISBN 978-3-030-76234-6 ISBN 978-3-030-76235-3 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-030-76235-3 © https://www.springer.com/gp/book/9783030762346

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси