Столяр Оксана Борисівна
Столяр О.Б


Доктор біологічних наук

Професор кафедри хімії та методики її навчанняe-mail: Oksana.Stolyar@tnpu.edu.ua
             
http://biochemlab.tnpu.edu.ua


Профілі: 

     Google Scholar

     ORCID
     ResearchGate 
     ResearchID 

     Scopus
               

Дата і місце народження – 7.12.1955. м. Кременець Тернопільської обл., Україна.

В 1977р. закінчила біологічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка та здобула кваліфікація біолог, викладач біології і хімії.

1977-1979 рр. – лаборант кафедри біохімії Львівського державного університету ім. І. Франка.


1979 – 1982 рр. навчання в аспірантурі Львівського державного університету ім. І. Франка.


З 1982 р. працюю у Тернопільському національному педагогічному університеті на посадах асистента, старшого викладача, доцента, а з 2005 р. по даний час – професора кафедри хімії та методики її навчання.


У 2004 р захистила докторську дисертацію за спеціальністю 03.00.04 – «Біохімія». Здійснюю керівництво науково-дослідною лабораторією порівняльної біохімії та молекулярної біології з 2008р.Наукові проекти


 2018-2019 НДР МОН України №
132Б. Екотоксикологічна оцінка впливу гідроелектростанцій на довкілля (Керівник проекту);


НДР МОН України № 133.Б Дослідження системної ендокринної активності цинку та чинників її оптимізації на моделях холоднокровних тварин (Відповідальний виконавець проекту);


2017-2018. НДР МОН України № М/70-2017 «Мультимаркерний підхід для оцінки впливу гідроелектростанцій на довкілля» спільно з Латвійським університетом, Латвія, 0117U003263 (Керівник від України).


 З 2006 р. завершено 3 національних НДР МОН України (№№130Б; 125В; 118В керівник), науковий проект ДФФД України НАН України (Інститут біології клітини НАН України, виконавець).


Керувала 9-ма міжнародними білатеральними проектами МОН України або ДФФД України спільно з Фондом цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global), Університетом Інсбруку, Австрія (2 проекти), Індійським інститутом хімічної технології (CSIR), Хайдарабад, Індія, Міжнародним державним екологічним університетом імені О.Д. Сахарова . Мінськ, Республіка Білорусь, Лімнологічним Науковим інститутом Балатону, Угорська Академія Наук, Національним університетом Пукійонга, Пусан, Республіка Корея, університетом Реймса, Реймс, Франція, Університетом Аристотеля, Салоніки, Греція.Стажування 
2010р. – відділ регуляції проліферації клітин та апоптозу Інституту біології клітини НАН України, м Львів (05.05–31.07);


2011. - S2B: Роуд-шоу та навчальна конференція «Взаємодія науки та бізнесу» УНТЦ. Львів, 13-15.11.2011;

2011. - Технічний семінар. 34 AMOP Technical Seminar on Environmental Contamination and Response, УНТЦ, Банф, Канада,

2011.- Міжнародний Семінар «Екологічні прогнози. Екологічний моніторинг: Дослідження 09.2011, УНТЦ. Тбілісі, Грузія; Навчання по програмі «Effective scientific and business presentations skills» - 2011 A.B.C. Training Center. Київ (Сертифікат).Апробація результатівВиступала з доповідями на 30-му конгресі Нового Європейського товариства Порівняльної фізіології та біохімії (ESCPB 2016), Барселона, Іспанія,

6-му симпозіумі Федерації Європейських товариств мікроелементів та мінералів (FESTEM), 2016,. Катанія, Італія,

9-му Міжнародному конгресі порівняльної фізіології та біохімії (ICCPB 2015), Краков, Польща,

Міжнародній науковій конференції в рамках Програми прикордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна, 2014, Перемишль (Красичин), Польща.

Читала цикл лекцій в Університеті Брно (Чеська Республіка, за підтримки грантуМіністерства Освіти, Молоді та спорту Чеської республіки «Інноваційні лекції»  (програма INNOLEC, 2016 р).

Брала участь у наукових конференціях Європейської федерації біохімімічних товариств (Париж, 2014), PRIMO17 (2013, Фаро, Португалія),
26 конгресі
ESCPB (2009, Іннсбрук, Австрія), 4-му міжнародному симпозіумі Біометали (2004, Гарміш-Шпатен-Кірхен, Німеччина).

Член спеціалізованої вченої ради Д 76.051.05 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю 04.00.03 –“Біохімія”.


Член
редколегій «Біологічні Студії» та «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія».

Редактор розділу (Section Editor) журналу Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (TrJFAS) [www.trjfas.org; www.twitter.com/trjfas].

Є рецензентом українських та міжнародних наукових журналах, в тому числі більше 10 видань у видавництвах Elsevier та Springer.

На кафедрі читає навчальні дисципліни «Біоорганічна хімія», «Біологічна хімія», «Молекулярна біологія».


 
Була консультантом однієї докторської та керівником шести кандидатських захищених дисертацій.

Щороку є керівником дипломних/магістерських робіт (з 1985 р.), конкурсних студентських робіт, у тому числі призерів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі „Біологічні науки” у 2009, 2010, 2011, 2012, 2017 рр. та низки школярів-слухачів Малої академії наук України в рамках науково-дослідної лабораторії «Екологічна хімія» та лауреата Стокгольмської Премії Води у 2005 році.Сфера наукових інтересівМолекулярні адаптації водних тварин на прикладі
металотіонеїнів та інших стресочутливих та детоксикаційних молекулярних систем прісноводних тварин, пошук біохімічних маркерів для оцінки екологічних ризиків.


Відзнаки


Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (03.11.2005, № 75625);

Грамота Міністерства освіти і науки України (10.06.2009; № 498);
Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» (03.05.2017, № 75625).Основні публікації


Опублікувала близько 200 наукових праць як перший або відповідальний за публікацію автор, в тому числі
58 публікацій, зареєстрованих у базі даних Scopus, h-індекс 12;
11 посібників (8 з грифом МОН України),
8 патентів,
6 оглядів або глав у монографіях.


1.                  Falfushynska H., Gnatyshyna L., Ivanina A., Sokolova I., Stoliar O. 2018. Detoxification and cellular stress responses of unionid mussels Unio tumidus from two cooling ponds to combined nano-ZnO and temperature stress, Chemosphere, 193, 1127-1142. IF 4,39.


2.                  Falfushynska, H.I.,Gnatyshyna, L.L.,Horyn, O.,Stoliar, O.B. 2017. Vulnerability of marsh frog Pelophylax ridibundus to the typical wastewater effluents ibuprofen, triclosan and estrone, detected by multi-biomarker approach. Comp Biochem Physiol. Vol. 202C,  P. 26-38. IF 2,416.


3.                           Falfushynska H., Gnatyshyna L., Horyn O., Sokolova I., Stoliar O. 2017. Endocrine and cellular stress effects of zinc oxide nanoparticles and nifedipine in marsh frogs Pelophylax ridibundus. Aquat Toxicol. Vol. 185: P. 171-182.. IF 4,129.


4.                  Endocrine activities and cellular stress responses in the marsh frog Pelophylax ridibundus exposed to cobalt, zinc and their organic nanocomplexes / H. Falfushynska, L. Gnatyshyna, O. Fedoruk, I.M. Sokolova, O. Stoliar // Aquat. Toxicol. – 2016. – Vol. 170. – P. 62‑71. IF 4,113.


5. Stoliar O. B., Lushchak V. I. Environmental pollution and oxidative stress in fish // Oxidative Stress – Environmental Induction and Dietary Antioxidants / ed. Dr. Volodymyr Lushchak. – 2012. – P. 131–166. http://www.intechopen.com/books/oxidative-stress-environmental-induction-and-dietary-antioxidants/environmental-pollution-and-oxidative-stress-in-fish

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси