Кафедра всесвітньої історії та релігієзнавства

Кафедра всесвітньої історії та релігієзнавстваЗавідувач: Бистрицька Елла Володимирівна,                    доктор історичних наук, професор
Старший лаборант: Лемішка Діана Михайлівна                
Телефон: (0352) 53-59-01  Поштова скринька: kaf_nn@tnpu.edu.ua  

 Історія кафедри

Відкриття історичного факультету Тернопільського державного педагогічного інституту зумовило необхідність створення нових кафедр. 31 серпня 1993 р. створено кафедру всесвітньої історії і методики її викладання (завідувач - професор Алексієвець М. М.). У 1998 р. внаслідок  поділу кафедри засновано кафедру стародавньої і середньовічної історії (завідувач – доцент Гонтар Т. М., професор Зуляк І. С.), а кафедру, очолювану професором Алексієвецем М. М., перейменовано у кафедру  нової і новітньої історії та методики викладання історії.Кафедра всесвітньої історії та релігієзнавства  створена у 2018 р. внаслідок реорганізації та об’єднання кафедр нової і новітньої історії та методики викладання історії і стародавньої та середньовічної історії. Завідувачем кафедри є доктор історичних наук, професор Бистрицька Е. В.На кафедрі працює 13 штатних викладачів, зокрема 3 доктори історичних наук, професори (Е. В. Бистрицька, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець), 8 кандидатів історичних наук, доценти (О. П. Валіон, Н. А. Григорук, Л. В. Костюк, Т. В. Лахманюк, Я. П. Секо, І. О. Федорів, С. В. Прийдун), 1 кандидат історичних наук, асистент (Н. В. Волік), 1 кандидат педагогічних наук, доцент (Н. В. Ігнатенко).


Професорсько-викладацький склад кафедри

Бистрицька Елла Володимирівна  доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри;Алексієвець Микола Миронович – доктор історичних наук, професор;Алексієвець Леся Миколаївна  – доктор історичних наук, професор;Валіон Оксана Павлівна  кандидат історичних наук, доцент;Григорук Наталія Анатоліївна  кандидат історичних наук, доцент;Ігнатенко Наталія Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент;Костюк Леся Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент;Лахманюк Тетяна Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент;Секо Ярослав Петрович – кандидат історичних наук, доцент;Федорів Ірина Олегівна – кандидат історичних наук, доцент;Филипович Людмила Олександрівна – доктор філософських наук, професор;Прийдун Степан Васильович – кандидат історичних наук, доцент;Волік Надія Володимирівна – кандидат історичних наук, асистент;

 

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

Освітній рівень «бакалавр»

 • Вступ до спеціальності;
 • Основи наукових досліджень;
 • Історія Стародавнього Сходу;
 • Історія Стародавньої Греції і Риму;
 • Історія слов’янських народів І курс;
 • Історія слов’янських народів ІІ курс;
 • Історія слов’янських народів ІІІ курс;
 • Етнографія;
 • Історія середніх віків (І-ІІ ч.);
 • Нова історія країн Європи та Америки (І-ІІ ч.);
 • Історія країн Азії та Африки (І-ІІ ч.);
 • Новітня історія країн Європи та Америки (І-ІІ ч.);
 • Етнографічна польова практика;
 • Теорія і методика навчання історії (Пропедевтична практика);
 • Теорія і методика навчання історії;
 • Шкільні курси історії та методика їх викладення;
 • Педагогічна практика;
 • Релігієзнавство;
 • Джерелознавство та історіографія;

Освітній рівень «магістр»

 • Міжнародні відносини: історія та сучасність;
 • Методика викладання історичних дисциплін у ЗВО;
 • Методологія історії;
 • Державотворчі процеси в сучасному світі;
 • Українська етнопедагогіка: історія і сучасність;
 • Україна в європейському цивілізаційному вимірі;
 • Релігії  сучасного світу;
 • Зовнішня політика України у сучасності;
 • Країнознавство;
 • Теорія масової комунікації;
 • Китай та країни Сходу у світовій політиці;
 • Міжнародна політика Святого Престолу.

Наукова роботаДо кола наукових інтересів кафедри належать актуальні питання і проблеми всесвітньої історії, релігієзнавства та методики навчання історичних дисциплін у закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО) та закладах вищої освіти (ЗВО). Зокрема, викладачі кафедри залучені до вивчення релігієзнавчих процесів у межах науково-дослідної теми «Релігія і Церква в Україні у контексті світових і суспільних трансформацій» (Е. В. Бистрицька, Н. А. Григорук, Н. В. Ігнатенко, Л. В. Костюк, Т. В. Лахманюк, С. В. Прийдун, М. П. Ревуцький, Я. П. Секо,  Р. Х. Халіков, О. І. Шама); проводять наукові дослідження з актуальних питань всесвітньої історії: історико-політичних, соціально-економічних та духовних аспектів розвитку України у світі (проф. Л. М. Алексієвець, проф. М. М. Алексієвець), виявлення закономірностей міжнародної політики країн Європи, Америки, Азії та Африки у минулому та сучасний період (О. П. Валіон, Н. А. Григорук, Л. В. Костюк, С. В. Прийдун, Т. В. Лахманюк, І. О. Федорів, О. І. Шама); займаються актуальними питання модернізації змісту та методики навчання історичних дисциплін ЗЗСО та ЗВО.На базі кафедри функціонує науково-дослідна лабораторія «Центр дослідження духовної культури» (керівник проф. Бистрицька Е. В.), котра співпрацює з The Istambyl Fundation for Science and Culture (Турецька республіка); Sinan Pasha  Center (Турецька республіка); Відділенням релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України; Кременецьким медичним училищем ім. А. Річинського; Департаментом культури, релігії та національностей Тернопільської ОДА; Міжконфесійною Радою Церков і релігійних організацій Тернопільської області; Тернопільською обласною універсальною бібліотекою; Обласним осередком Наукового товариства ім. Шевченка.В межах НДЛ діє релігієзнавчий клуб «Діалоги», створений сайт («Центр дослідження духовної культури Тернопілля») та інтерактивна карта («Культові пам’ятки Тенопілля»).При кафедрі функціонує аспірантура та докторантура зі спеціальності 07.00.02. – всесвітня історія.  Кафедра включена в реалізацію міжнародного договору, підписаного 01.10.2019 р. між Тернопільським національним педагогічним університетом імені В. Гнатюка і Стамбульським фондом науки і культури. Згідно з договором у жовтні 2019 р. викладачі кафедри та студенти взяли участь у навчальному курсі «Історія ісламу і духовної освіти в Туреччині», що проходив у Стамбулі.Кафедра є учасником грантової програми «Human and Moral Values» на платформі Erasmus +. При кафедрі видається міжнародний збірник наукових праць “Україна-Європа-Світ: Серія: Історія, міжнародні відносини (гол. ред. Л. М. Алексієвець), який індексується в міжнародних наукометричних базах даних. Члени кафедри беруть участь в українських та закордонних наукових і науково-практичних конференціях, з’їздах і семінарах.

Навчально-методична роботаКафедра всесвітньої історії та релігієзнавства є освітньо-науковим підрозділом університету, яка у своїй діяльності керується чинними Законами України, наказами МОН України, ректорату й деканату історичного факультету. Кафедра є випусковою з підготовки бакалаврів за спеціальністю 014.03 Середня освіта (Історія). З усіх дисциплін кафедри розроблено навчально-методичний супровід: робочі програми, завдання для індивідуальної і самостійної роботи студентів, завдання для поточного, модульного і підсумкового контролю, критерії і норми оцінювання знань студентів. Навчально-методичні комплекси дисциплін постійно вдосконалюються й оновлюються. Члени кафедри розробили електронні навчально-методичні курси у системі MOODLE. Усі  дисципліни кафедри підготовлені до дистанційної форми навчання.Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює модернізацію навчально-виховного процесу. На заняттях викладачі застосовують інноваційні технології навчання. Велика увага приділяється організації самостійної та індивідуальної роботи студентів.Під керівництвом викладачів кафедри активно працюють студентські наукові проблемні групи, проводиться написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт, у яких студенти мають змогу творчо реалізувати набутті знання, вміння і навички відповідно до своїх науково-пізнавальних інтересів.Налагоджено співпрацю з учителями, методистами міста та області: проводяться науково-методичні семінари, тренінги, педагогічна практика, круглі столи. Кафедра співпрацює з Малою академією наук, Тернопільським районим методичним кабінетом, міським управлінням освіти.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси