Дацків Ольга Павлівна

Дацків О.П.


Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови

 
mail: olhadatskiv@gmail.com

 
П
рофілі
Google Scholar 


     
Закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту (1992), спеціальність: російська мова і література; англійська мова, кваліфікація: учитель російської мови і літератури, англійської мови.


У
2009-2011 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету, за спеціальністю 13.00.02 – «Теорія і методика навчання: германські мови».2012 року захистила кандидатську дисертацію «Методика формування вмінь говоріння у майбутніх учителів англійської мови засобами драматизації» (13.00.02).


Отримала вчене звання доцента у 2015 році.


Брала участь у роботі спеціалізованої вченої ради К 58.053.05 для захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 13.00.02 – «теорія та методика навчання: германські мови, 13.00.02 – теорія та методика навчання: українська мова» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка. Здійснює рецензування дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» зі спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки та 014 Середня освіта у разових спеціалізованих вчених радах.

З 2023 р. працює у редколегії наукового видання ТНПУ імені Володимира Гнатюка “Studia Methodologica”.


Учасниця робочої групи проєкту Еразмус+: CBHE «Модернізація університетських освітніх програм з іноземних мов на основі інтеграції з інформаційними технологіями / DigiFLEd» (2024-2026 рр.).


Стажування 


2019 р. – підвищення кваліфікації у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

2021 р. – підвищення кваліфікації у Тартуському університеті, Естонія.

2022 р. – навчальний візит до Гейдельберзького університету, Німеччина 

2023 р. – міжнародне онлайн стажування “Digital Future: Blended Learning”.Сфера наукових інтересів  


Навчання іноземних мов і культур, навчання іншомовного говоріння, драматизація у навчанні іноземних мов, технології навчання іноземної мови. 

Основні публікації


1. Datskiv O. Developing future English teachers’ emotional intelligence via dramatization. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2017. № 4. С.49-56. 


2. Дацків О.П. Удосконалення вмінь читання майбутніх учителів англійської мови із застосуванням драматизації. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.  Педагогічні науки.  2017. № 2( 57). С. 171-177.

http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/Nauk_visnik-2-57-2017.pdf

 

3. Datskiv O. Developing Future English Teachers’ Writing Skills Using Checklists. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2018. №2. С. 58-65. DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.2.8

4. Zadorozhna I., Datskiv O., Levchyk N. Development of pre-service foreign languages teachers’ emotional intelligence by means of reflection. Advanced Education.  2018. Issue 10. P. 62-68. DOI: https://doi.org/10.20535/2410-8286.144538

  

5.  Nikolaeva S., Zadorozhna I., Datskiv O. Development of Pre-Service English Teachers’ Language Skills and Learner Autonomy via Blended Learning. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2019. Vol.11. No 2. P. 222-239. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/126

   

6. Zadorozhna I., Datskiv O., Shon O. Exploring Students’ Expectations of the University Course. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2020. 12(1Sup1). P. 293-303. https://doi.org/10.18662/rrem/12.1sup1/236


7. Zadorozhna I., Datskiv O., Shepitchak V. Pre-service English teachers’ attitudes to co-teaching. Advanced Education. 2020. 7(15). P. 41-46. https://doi.org/10.20535/2410-8286.197576


8. Дацків О., Чернявська С. Особливості інклюзивного навчання іноземної мови в початковій школі. Науково-методичний журнал «Іноземні мови». Київ, 2021. № 3. С. 44-50. DOI: https://doi.org/10.32589/1817-8510.2021.3.241160


9. Zadorozhna I., Datskiv O. Motivation of pre-service English teachers to learn English as a foreign language in challenging circumstances. Advanced Education. 2022. Vol. 9(21). P. 86-99. DOI: https://doi.org/10.20535/2410-8286.261715


10. Дацків О. Комплекс вправ і завдань для вдосконалення професійно орієнтованого говоріння англійською мовою. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. Тернопіль, 2022. Том 1. № 1. С. 149-161. DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.1.18


11. Zadorozhna I., Datskiv O. Motivation of pre-service English teachers to learn English as a foreign language in challenging circumstances. Advanced Education. 2022. Vol. 9(21). P. 86-99. DOI: https://doi.org/10.20535/2410-8286.261715


12. Datskiv O. Teaching professionally oriented reading strategies to pre-service English teachers. Studia methodologica. 2023. No. 56. P. 26-36. DOI 10.32782/2307-1222.2023-56


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси