Дацків Ольга Павлівна


Дацків О.П.

Кандидат педагогічних наук


Доцент

 
mail: olhadatskiv@gmail.com

 
П
рофілі
Google Scholar      
Закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту (1992), спеціальність: російська мова і література; англійська мова, кваліфікація: учитель російської мови і літератури, англійської мови.


У
2009-2011 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету, за спеціальністю 13.00.02 – «Теорія і методика навчання: германські мови».2012 року захистила кандидатську дисертацію «Методика формування вмінь говоріння у майбутніх учителів англійської мови засобами драматизації» (13.00.02).


Отримала вчене звання доцента у 2015 році.


Член спеціалізованої вченої ради К 58.053.05 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 13.00.02 – «теорія та методика навчання: германські мови, 13.00.02 – теорія та методика навчання: українська мова» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка.


Учасник проекту Еразмус+: CBHE (Розвиток потенціалу вищої освіти) «Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration (610427-EPP-1-20191-EE-EPPKA2-CBHE-JP)».Стажування 

2019 р. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

 Сфера наукових інтересів  


Методика навчання іноземних мов і культур, навчання іншомовного говоріння, драматизація у навчанні іноземних мов; новітні технології навчання іноземної мови. Основні публікації


1. Datskiv O. Developing future English teachers’ emotional intelligence via dramatization. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2017. № 4. С.49-56. 


2. Дацків О.П. Удосконалення вмінь читання майбутніх учителів англійської мови із застосуванням драматизації. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.  Педагогічні науки.  2017. № 2( 57). С. 171-177.

http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/Nauk_visnik-2-57-2017.pdf

 

3. Datskiv O. Developing Future English Teachers’ Writing Skills Using Checklists. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2018. №2. С. 58-65. DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.2.8

4. Zadorozhna I., Datskiv O., Levchyk N. Development of pre-service foreign languages teachers’ emotional intelligence by means of reflection. Advanced Education.  2018. Issue 10. P. 62-68. DOI: https://doi.org/10.20535/2410-8286.144538

  

5.  Nikolaeva S., Zadorozhna I., Datskiv O. Development of Pre-Service English Teachers’ Language Skills and Learner Autonomy via Blended Learning. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2019. Vol.11. No 2. P. 222-239. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/126

   

6. Zadorozhna I., Datskiv O., Shon O. Exploring Students’ Expectations of the University Course. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2020. 12(1Sup1). P. 293-303. https://doi.org/10.18662/rrem/12.1sup1/236


7. Zadorozhna I., Datskiv O., Shepitchak V. Pre-service English teachers’ attitudes to co-teaching. Advanced Education. 2020. 7(15). P. 41-46. https://doi.org/10.20535/2410-8286.197576


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси