Кафедра іноземних мов

Кафедра іноземних мов

Завідувач кафедри: доктор педагогічних наук,
професор  Сокол Мар'яна Олегівна

Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи: кандидат педагогічних наук, 

доцент Черній Людмила Віталіївна

Старший лаборант: Шиліга Оксана Степанівна

Інженер: Горобець Оксана Ярославівна

Контакти: вул. Винниченка 6/5, каб. №827, м. Тернопіль, 46027, Україна.

E-mail: inmova.tnpu@gmail.com

Наша сторінка: https :// www . facebook . com / inmova . tnpu
Історія кафедри

Кафедра іноземних мов була створена 1 листопада 1953 року на базі Кременецького педагогічного інституту. Кафедрою завідували ст. викл. Іванова Т.О., доц. Харсєкін О.І., ст. викл. Александрова З.Г., доц. Хруленко О.С., доц. Грибчук І.С., доц. Гінка Б.І., ст. викл. Мелех З.Д., доц. Роман Р.М., доц. Турчин А.І.


З 1 липня 2021 року  кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Сокол Мар'яна Олегівна.


На кафедрі іноземних мов працює 14 викладачів (з них – 2 доктори наук, 1 професор; 13 кандидатів наук, доцентів):

Сокол Мар'яна Олегівна - доктор педагогічних наук, професор,  завідувач кафедри.


Турчин Андрій Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент.


Деркач Галина Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент.


Драпак Галина Борисівна – кандидат філологічних наук, викладач.


Заблоцька Любов Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент.


Закордонець Наталія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент.


Кашуба Олександра Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент.


Кравчук Тетяна Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент.


Мазур Оксана Іванівна – кандидат педагогічних наук, викладач.


Мелещенко Віра Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент.


Навольська Галина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент.


Олендр Тетяна Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент.


Пришляк Оксана Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент.


Цар Ірина Олегівна – кандидат педагогічних наук, доцент.


Черній Людмила Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент.


Власюк Ірина ВолодимирівнаНавчальна робота


За кафедрою іноземних мов як структурним підрозділом факультету іноземних мов закріплено викладання таких дисциплін:


- англійської, німецької та латинської мови для студентів бакалаврату усіх факультетів університету;


- англійської та німецької мови за професійним спрямуванням для студентів магістратури;


- лексикології, порівняльної типології, історії англійської мови на філологічному факультеті;


- методики навчання іноземної мови на факультеті педагогіки і психології,


а також, відповідно до принципів Болонської системи, низки актуальних елективних навчальних курсів.


Окрім того, викладачі кафедри читають англійську та німецьку мову слухачам підготовчих курсів з іноземних мов до вступу на навчання за рівнем вищої освіти «магістр».


Навчальний процес на кафедрі здійснюється за принципами Болонської системи в руслі діалогічної освітньої концепції на основі інтегративного підходу до розвитку комплексної комунікативної компетенції студентів для досягнення головної мети навчання – підготовки високоосвіченого і всебічно підготовленого фахівця, який володіє високою компетенцією у різних сферах своєї професійної діяльності.


Основним методом навчання іноземних мов є комунікативний, суть якого полягає в тому, що процес навчання є моделлю процесу спілкування. Основна практична мета навчання іноземної мови формулюється як навчання іншомовного спілкування, що здійснюється в контексті діалогу культур.


Усі форми навчальних занять з іноземної мови мають інтерактивний і мультимедійний характер. Викладачами розроблено та впроваджено у навчальний процес електронні мультимедійні комплекси навчальних дисциплін на платформі «Moodle», які дають можливість навчатися дистанційно.


Для успішного оволодіння іноземними мовами до послуг студентів облаштовано комп’ютерний клас, який водночас є й телезалом з необхідною аудіо- та відеотехнікою, яка призначена для використання на заняттях відеофільмів, компакт-дисків, оскільки кафедра володіє укомплектованою навчальною медіатекою, що постійно поповнюються. Аудиторії кафедри укомплектовані наочними матеріалами: картами, схемами, роздатковими та демонстраційними таблицями тощо.


Наукова робота


Викладачі кафедри регулярно беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та вузівських наукових конференціях.


Кафедра була співорганізатором I, II, III міжнародних науково-практичних конференцій «Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес», проведених на факультеті іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2013, 2016, 2017 рр.).


Доцент Турчин А. І. упродовж 2012-2016 рр. брав участь у одному з найбільших європейських проектів TEMPUS IY «Крос-медіа та якісна журналістика» (530599-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPCR (2012 - 3046 / 001 - 001). 


Доцент Олендр Т.М. протягом 2017-2018 рр. була задіяна у міжнародному україно-австрійському проекті COLOSS. 


Доценти Турчин А.І., Заблоцька Л.М. є членами Всеукраїнської асоціації порівняльної педагогіки і міжнародної освіти (ВАППМО)


У рамках загальнокафедральної теми «Новітні освітні технології і методика їх реалізації у навчанні іноземних мов на неспеціальних факультетах» викладачі кафедри розробляють індивідуальні наукові теми за двома основними напрямками:


- філологічним (доц. Деркач Г.С., к. філол. наук, викл. Драпак Г.Б., доц. Кравчук Т.О., к. філол. наук, викл. Мелещенко В.О.);


- методико-педагогічним (асист. Ваврів І.Я., доц. Деркач Г.С., доц. Заблоцька Л.М., доц. Закордонець Н.І., доц. Кашуба О.М., доц. Левчик І.Ю., доц. Навольська Г.І., к. пед. наук, викл. Нагорнюк Л.Є., доц. Олендр Т.М., доц. Пришляк О.Ю., доц. Турчин А.І., к. пед. наук, викл. Цар І.О., к. пед. наук, викл. Черній Л.В.).


На кафедрі під керівництвом доц. Кашуби О.М. функціонує науково-методичний семінар, на якому розглядаються і обговорюються актуальні питання підвищення ефективності навчального процесу, забезпечення об’єктивності оцінювання навчальних досягнень студентів, навчально-методичні розробки викладачів кафедри, лінгвістичні, педагогічні і дидактико-методичні аспекти навчання іноземної мови тощо.


Педагогічний персонал кафедри традиційно співпрацює з Управління освіти і науки м. Тернополя, Тернопільським відділенням Малої Академії Наук України, навчальними закладами різного рівня м. Тернополя та області. На запрошення Управління освіти і науки м. Тернополя викладачі кафедри беруть участь у роботі журі міської та обласної учнівської олімпіад з англійської та німецької мови; керують науковими роботами слухачів МАН України; консультують студентів щодо складання іспитів IELTS, TOEFL, TOEIC, ESOL, TestDaF, DSH, GDS, ZOP, а також оформлення документів для участі в студентських програмах тощо.


Підрозділ співпрацює з кафедрами іноземних мов провідних ВНЗ України: Київського національного лінгвістичного університету, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Львівського національного університету імені Івана Франка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Житомирського державного університету імені Івана Франка, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Тернопільської обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка.


Кафедра підтримує контакти з Британською Радою, Корпусом Миру, Гете-інститутом в Україні, Німецькою академічною службою обміну (DAAD), Австрійською академічною службою обміну (OEAD).


Для підвищення фахового рівня, а також проведення наукових досліджень викладачі кафедри стажуються в закордонних ВНЗ, беруть участь у наукових та методичних семінарах, онлайн-конференціях тощо. Зокрема, упродовж останніх 3-х років стажування за кордоном пройшли:


Деркач Г.С., к. філол. наук, доцент – Вища школа лінгвістична, м. Ченстохова, Польща, квітень-липень 2016.


Закордонець Н.І., к. пед. наук, доцент – Вища школа лінгвістична, м. Ченстохова, Польща, квітень-липень 2016.


Кашуба О.М., к. пед. наук, доцент – Академічне товариство Міхала Балудянського, м. Кошице, Словаччина, лютий 2016;


Кравчук Т.О., к. філол. наук, доцент – Академічне товариство Міхала Балудянського, м. Кошице, Словаччина, лютий 2016;


Мелещенко В.О., к. філол.наук – Академічне товариство імені Міхала Балубянського. м. Кошице, Словаччина, вересень 2016.


Олендр Т.М., к. пед. наук, доцент – Академічне товариство Міхала Балудянського, м. Кошице, Словаччина, лютий 2016; Вища школа лінгвістична, м. Ченстохова, Польща, квітень-липень 2016.


Цар І.О., к. пед. наук – Вища школа лінгвістична, м. Ченстохово, Польща, квітень-липень 2016.


Черній Л.В., к. пед. наук – Академічне товариство Міхала Балудянського, м. Кошице, Словаччина, серпень 2017. 


Результатом наукової роботи та стажувань є пулікація навчально- методичних посібників, монографій, статей тощо.

Навчально- методичні посібники монографії кафедри іноземних мов ТНПУ ім. В. Гнатюка

Виховна робота


Викладачі кафедри на практичних заняттях та в позаурочний час проводять бесіди на морально-етичні теми, предметні бесіди з метою підвищення мотивації студентів до навчання та професійного виконання своїх обов'язків; на заняттях використовують додатковий матеріал виховного характеру. 


Викладачі кафедри залучають студентів неспеціальних факультетів до різноманітних виховних заходів, таких як Тиждень кафедри іноземних мов, Дні англійського кіно, Дні німецького кіно, конкурси знавців англійської та німецької мов, конкурс на кращий художній переклад, конкурс стінгазет, виставка мистецьких робіт студентів, тощо. Студенти у супроводі викладачів відвідують музеї, драматичний театр, кінопалац, бібліотеки, виставки, літературні читання, зустрічі з відомими людьми; здійснюють навчально-пізнавальні поїздки Україною.Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси