Кафедра теорії і практики перекладу

Кафедра теорії і практики перекладу

Завідувач кафедри:

к. філол. н., доц. Цепенюк Тетяна Олегівна


Старший лаборант:

Вишинська Наталія Ігорівна


Інженер:

Господарисько Оксана Миколаївна


Контакти:

м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2, каб. 148 (5 поверх)

pereklad.tnpu@gmail.com


Ми в соцмережах:
Instagram
Facebook


Історія кафедри


Підготовку студентів спеціальності «Переклад» на факультеті іноземних мов ТНПУ ім. В. Гнатюка було розпочато у 2003 році при кафедрі англійської філології. Юридичною підставою для надання освітніх послуг з перекладу була видача Міністерством освіти і науки України відповідної ліцензії (Серія АА №521623 на підготовку бакалавра, напрям 0305 Філологія, спеціальність 6.030500 Переклад), згідно з якою підготовка фахівців здійснюється у рамках ліцензованого прийому, що складає 50 осіб (Рішення Державної Атестаційної Комісії від 25 лютого 2003 р., протокол №43).


Професійну підготовку студентів ОПП «Англійсько-український переклад» проводить кафедра теорії і практики перекладу. Її було створено у 2004 р. – через рік після відкриття спеціальності «Переклад». Завідувачем кафедри було призначено канд. філол. наук, доцента Олійник Тетяну Сергіївну, яка перебувала на цій посаді до березня 2015 року. Доц. Кравець Світлана Володимирівна виконувала обов’язки завідувача кафедри до серпня 2015 р., а з серпня 2015 р. кафедру очолює кандидат філологічних наук Цепенюк Тетяна Олегівна. 


Зараз на кафедрі працює 18 викладачів, з яких 9 – кандидати філологічних наук, 2 – кандидати педагогічних наук, 1 – кандидат філософських наук, 6 – асистенти:


1. Ваврів Ірина Ярославівна – асистент

2. Вітяк Юрій Миколайович - асистент

3. Головацька Юлія Богданівна – кандидат педагогічних наук, доцент

4. Гоца Наталія Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент

5. Дзюбановська Інна Вікторівна – асистент

6. Заболотна Марта Володимирівна – асистент

7. Загородня Людмила Зеонідівна – кандидат філологічних наук, доцент

8. Іванців Орислава Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент

9. Караневич Мар’яна Ігорівна – кандидат філологічних наук, доцент

10. Конкульовський Володимир Вікторович – кандидат філологічних наук, доцент

11. Кравець Світлана Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент

12. Куца Оксана Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент

13. Сачковська Юлія Ігорівна – асистент

14. Панченко Валерій Валерійович – кандидат філологічних наук, доцент

15. Пасічник Наталія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент

16. Сеньків Ірина Дмитрівна – асистент

17. Цепенюк Тетяна Олегівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри

18. Чумак Галина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент


Навчально-виховна робота кафедри


Кафедра теорії і практики перекладу здійснює підготовку перекладачів за двома ступенями:


Бакалавр (освітня кваліфікація: бакалавр філології за спеціалізацією 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша   англійська);


Магістр (освітня кваліфікація: магістр філології за спеціалізацією 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша   англійська).


Колектив кафедри забезпечує викладання практичного курсу англійської мови, теоретичних дисциплін із порівняльної лінгвістики та перекладу, літератури та лінгвокраїнознавства англомовних країн, спецкурсів із перекладознавчих дисциплін. Заняття з практичного курсу англійської мови проводять також викладачі-носії мови зі США (на основі угоди про співробітництво із науково-дослідним центром «Райан»). Практичні навички усного і письмового перекладу студенти покращують шляхом участі у різноманітних заходах і проєктах, які відбуваються в місті та області. Сприяє цьому тривала співпраця з органами місцевого самоврядування, благодійними фондами, громадськими організаціями. 


Відповідальний за виховну роботу на кафедрі Конкульовський В.В. та куратори забезпечують участь студентів у різноманітних виховних заходах, таких як Міжнародний день перекладача, День першокурсника, День факультету, Тиждень англійського кіно. Студенти разом з кураторами та викладачами ходять у театр, кіно, бібліотеки, відвідують літературні читання і зустрічі з відомими людьми. На кафедрі регулярно проводиться конкурс на кращий художній переклад, за результатами якого видається збірка студентських перекладів «Пегас». Студенти кафедри теорії і практики перекладу є активними учасниками різноманітних перекладацьких конкурсів, які проводяться у провідних ЗВО України, стають призерами і переможцями.


Наукова робота кафедри


Викладачі кафедри постійно беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та вузівських наукових конференціях. Шляхами підвищення кваліфікації є стажування, участь у наукових та методичних семінарах, онлайн-конференціях тощо. Результатом наукової роботи та стажувань є випуск навчальних посібників, методичних посібників, монографій, публікація статей тощо.


Активними учасниками наукової роботи є також студенти: вони працюють у проблемних групах за різними напрямами філологічних досліджень, беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт, виступають зі статтями чи тезами на студентських наукових конференціях різного рангу, виконують бакалаврські та магістерські роботи. Щорічно студенти-перекладачі представляють кафедру теорії і практики перекладу на Всеукраїнській олімпіаді з перекладу. У 2021 році студентка 4 курсу Черненька Ольга Олегівна здобула диплом ІІІ ступеня за ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Переклад» (науковий керівник – канд. філол. наук, доцент, завідувач кафедри теорії і практики перекладу Цепенюк Тетяна Олегівна). У тому ж році магістрантка 1 року навчання Заболотна Марта Володимирівна виборола диплом І ступеня в ІІ турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 035 «Філологія» (науковий керівник – канд. пед. наук, доцент кафедри теорії і практики перекладу Куца Оксана Ігорівна). У травні 2022 р. магістрантка  Височанська Соломія здобула 1 місце на Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт з роботою на тему: «Засоби вираження стратегії хеджування в англомовних промовах» (науковий керівник – канд. філол. наук, доцент, завідувач кафедри теорії і практики перекладу Цепенюк Тетяна Олегівна).


Викладачі кафедри співпрацюють із Тернопільським відділенням Малої Академії Наук України, де керують науковими роботами слухачів та проводять практичні заняття з англійської мови.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси