Дячук Наталія Михайлівна 

дячук


Доктор філософії

Викладач кафедри англійської філології та методики навчання іноземних мовПрофілі
ORCIDЗакінчила факультет іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2008) зі ступенем магістра, спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська); кваліфікація: викладач англійської мови, вчитель німецької мови та зарубіжної літератури. 

 

У 2017-2021 рр. навчалася в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю 014 «Середня освіта».

 

З 2008 року працювала у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка спершу на кафедрі англійської філології, а з 2021 року працює на кафедрі англійської філології та методики навчання англійської мови.

Посада 
 викладач кафедри англійської філології та методики навчання іноземних мовСфера наукових інтересів

Методика навчання англійської мови.
 
У науковому доробку близько 30 публікацій.

Основні публікації

1. Дячук Н. М. Особливості аудіювання як виду мовленнєвої діяльності учнів / Н. М. Дячук // Актуальні проблеми іноземної філології та освітній соціокультурний процес: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 8-9 грудня 2017 р.) / За ред. Задорожної І. П. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017. – С. 232-234.

2. Дячук Н. Особливості формування англомовної аудитивної компетентності старшокласників // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2017. - №4. – С. 27–33.

3. Дячук Н. Особливості формування англомовної аудитивної компетентності старшокласників на основі використання подкастів // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 35. Том 2. – с.  285-291.

4. Дячук Н. Психолінгвістичні особливості формування аудитивних умінь старшокласників // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота»: зб.наук.пр. – 2019. – №2(45). – С. 52–56.

5. Дячук Н. М. Сучасні інформаційні технології у навчанні аудіювання іноземною мовою / Н. М. Дячук // Філологічні науки в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 27-28 грудня 2019 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2019. – Ч. 1. – С.72–75.

6. Дячук Н. М. Труднощі формування англомовної адитивної компетентності старшокласників / Н. М. Дячук // Теорія і практика сучасної науки: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції м.Київ, 15-16 травня 2019 року. – Київ: МЦНД, 2019. – С.12–14.

7. Diachuk N. Principles of Selection of Educational Material for Developing English Listening Skills of High School Students // Pedagogika. Studia I Rozprawy. – 2020. – T. XXIX. – P. 113-126.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси