Плавуцька Ольга Петрівна

Посада: доцент кафедри теорії і практики перекладу

Науковий ступінь: Кандидат педагогічних наук

e-mailoplavutska@gmail.com


Профілі   Google Scholar          ORCID         Publons        Scopus

Народилася 3 травня 1983 року у м.Тернопіль.

У 2005 році закінчила магістратуру Тернопільського національного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)», здобувши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови, вчителя французької мови та зарубіжної літератури.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Педагогічні умови розвитку духовних цінностей студентів гуманітарного циклу”.

З 2012 року розпочала роботу на кафедрі романо-германської філології ТНПУ ім. В.Гнатюка.

В 2016 році здобула сертифікат IELTS експерта та опанувала метод Каллана.

В 2018 році отримала авторське право на методику вивчення англійської мови OPLA.

З 2018 року бере безпосередню участь в організації та проведенні міжнародного іспиту IELTS в Тернополі в партнерстві з міжнародною організацією Students International.

З вересня 2020 року – викладач кафедри теорії і практики перекладу ТНПУ ім. В. Гнатюка, а з вересня 2021 року – доцент цієї ж кафедри.

Автор наукових та навчально-методичних праць. Учасник низки всеукраїнських конференцій, а також міжнародних наукових конференцій.


Стажування

У 2011 році переможець програми Ronald and Eileen Weiser Professional Development Awards на науковий візит до Мічиганського університету, США.

В 2016 році пройшла 28-денне навчання в LTTB від Кембриджського університету в м. Брюсель та здобула сертифікат CELTA.

З 11 жовтня 2019 року по 22 листопада 2019 року пройшла Oxford TEFL teacher training (онлайн). Teaching IELTS Course. Сертифікат від 22 листопада 2019 р.

З 18 січня по 18 серпня 2020 пройшла курс по інклюзивному навчанню у The Interdisciplinary Council on Development and Learning (Австралія, онлайн). Підхід DIRFloortime (для роботи з дітьми та дорослими з особливими потребами). Сертифікат N 23249711 від 18 серпня 2020.


Сфера наукових інтересів

Методика викладання англійської мови, переклад з англійської на українську, розвиток духовних цінностей студентів


Основні публікації

1. Плавуцька О. П. Використання вправ, спрямованих на розвиток духовних цінностей студентів / О. П. Плавуцька // Вища освіта України. – К., 2009. – № 3 : Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. – С. 255−258.
2. Плавуцька О. П. Розвиток духовних цінностей студентів у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу: результати експериментального дослідження / О. П. Плавуцька // Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації : український науковий журнал. – К. ; Рівне, 2010. – № 2. – С.149−153.
3. Плавуцька О. П. Актуальні проблеми духовного розвитку сучасного суспільства / О. П. Плавуцька // Нові технології навчання : зб. наук. пр. – К. ; Вінниця, 2009. – Спец. вип. № 48 : Духовно-моральне виховання і професіоналізм особистості в сучасних умовах : матер. VI Міжнар. наук.-метод. конф. (Вінниця, 9-11 листопада 2009 р.), ч. 1. – С. 375−379.

4. Nataliya Pasichnyk, Nataliia Hotsa, Anna Kosenko, Olga Plavutska, Ihor Bloshchynskyi. Lexico-grammatical Paradigm of the Category of Negation in Diachrony. ALRJournal. 2021; 5(1): 7-18 (WOS) (дата виконання: лютий 2021).

5. Nataliya Pasichnyk, Anna Kosenko, Olga Plavutska, Nataliia Zakordonets, Ihor Bloshchynskyi. Evolution of the category of modality as a component of speech tactics. ALRJournal. 2021; 5(4): 71-83 (WOS) (дата виконання: квітень 2021).

6. Halyna Hruts, Olga Plavutska, Nataliia Zakordonets. The Role of Pedagogical Disciplines in the Spiritual Self-actualisation of Student Youth С. Інноваційна педагогіка. Випуск 32 Том 1. РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ. С. 184-187 (дата виконання: квітень 2021).

7. Ольга Плавуцька, Наталія Пасічник. Лексико-семантичні особливості функціонування дидактичної лексики в спеціальних текстах. Studia methodologica, ISSN 2304-1222, No. 51. 2020. – С. 70-78 (Index Copernicus International), (дата виконання: квітень, 2021).

8. Плавуцька О. П., Закордонець Н. І., Обіход І. В. Особливості передачі українською мовою англійських фразеологізмів освітньої тематики. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021 - Сер.: Філологія. No 47. - том 3. C. 144-147. (категорія «Б», Index Copernicus International), (дата виконання: травень, 2021).

9. Плавуцька О. П., Закордонець Н. І., Обіход І. В. Лексико-семантичні особливості фразеологізмів з компонентом “EDUCATION” в англійській мові. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021 – Том 32 (71) № 2 Ч. – С. 44-51. (категорія «Б», Index Copernicus International), (дата виконання: травень, 2021).

10. Пасічник Н., Плавуцька О. Сполучуваність як спосіб функціонування дидактичної лексики в спеціальних текстах. Modern scientific challenges and trends: a collection scientific works of the International scientific conference (25th January, 2020) - Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", 2021 - Pp. 202-204

11. Закордонець Н.І. Плавуцька О.П. Learner-centredness in IELTS preparation / Закордонець Н.І. Плавуцька О.П. // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу: збірник тез II Міжнародної науково-практичної конференції / Тернопільський націоналний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2020.- С.361-364.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси