Скорейко-Свірська Ірина Павлівна

Скорейко-Свірська І.П.


Кандидат філологічних наук

Доцент


e-mail: iryna.skoreiko@gmail.com
У 2002 році закінчила з відзнакою факультет іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Освоєння англомовних запозичень в українській науково-технічній термінології».

Автор монографії «Англомовні запозичення в українській науково-технічній термінології: структурно-функціональний аспект освоєння» (2013 рік).

Коло наукових зацікавлень: типологічне мовознавство, когнітивна лінгвістика, лексикологія.

У науковому доробку понад 30 публікацій (4 навчально-методичні посібники).

Основні публікації

1. Морфемне освоєння науково-технічних термінів англомовного походження в українській мові // Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 14. – 2010. – С. 479 – 484.

2. Освоєння англомовних науково-технічних термінів в українській мові в контексті явищ полісемії та омонімії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки : Філологічні науки. Матеріали V міжнародної наукової конференції «Пріоритети германського та романського мовознавства» 3-5 червня 2011 року. – Луцьк : Вид-во Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2011. – №6. Частина 2. – С. 202-206.

3. Вплив англомовних запозичень на становлення та розвиток української науково-технічної термінології у 18-19 століттях // Науковий вісник Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка; Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 4 ч. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 29-30 березня 2012 року «Мови і світ: дослідження та викладання» – Вип. 104 (2). – С. 27–31.

4. Англійська мова. 9 клас: Відповіді на завдання державної підсумкової атестації. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2012. – 160 с.

5. Особливості орфографування термінів англомовного походження на україномовному ґрунті // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 32. Матеріали VII Міжнародної конференції 7-8 травня 2013 року, Чернівці «Актуальні проблеми германської філології та прикладної лінгвістики» – Кам'янець-Подільський : "Аксіома", 2013. – С. 364 – 367.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси