Турчин Андрій Іванович

Турчин Андрій ІвановичКандидат педагогічних наук, доцент
      e-mail: andrijturchyn@tnpu.edu.ua


Профілі


Народився 13 грудня 1974 р. у селі Глинна, Козівського району, Тернопільської області. У 1997 р. закінчив Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Українська мова та література, німецька мова».


1992-1997 – навчання у Тернопільському державному педагогічному інституті за спеціальністю.

1999-2002 – аспірант Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


1995-2009 – учитель німецької мови Педагогічнного ліцею м.Тернопіль (за сумісництвом)

З 1997 р. по 1999 р. працював викладачем кафедри іноземних мов Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

З 1999 р. по 2002 р. навчався в аспірантурі ТДПУ імені Володимира Гнатюка.

2002-2005 – асистент кафедри іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

У 2003 р. захистив дисертацію на тему «Підготовка вчителів для закладів професійної освіти у Німеччині» (м. Тернопіль, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.) та здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

У 2005 р. отримав звання доцента кафедри іноземних мов. Член ради факультету іноземних мов ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Член Всеукраїнської асоціації порівняльної педагогіки і міжнародної освіти (ВАППМО).


    2005 – до цього часу – доцент кафедри іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


2015 – до цього часу – завідувач кафедри іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


Стажування

2015 – стажування у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (кафедра іноземних мов)

2012-2016 – участь у проекті TEMPUS IY «Крос-медіа та якісна журналістика» (530599-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPCR (2012 - 3046 / 001 - 001)

2009 – стажування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (кафедра германської філології)Сфера наукових інтересів 

М
етодика навчання іноземних мов, порівняльна педагогіка, медіаосвіта.


Відзнаки 


2009 – Подяка МОН України за підготовку призерів III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії Наук України у 2007-2009 роках (наказ МОН України від 18.06.2009 № 531) 

2007 – Почесна грамота МОН України за вагомий особистий внесок у розвиток обдарованої молоді, значні успіхи у справі виховання інтелектуального творчого потенціалу юних науковців, залучення їх до науково-дослідницької роботи (№ 125687, м.Київ, 2007 р.)

.


  Основні публікацї


 50 публікацій, з них 26 у фахових виданнях України та за кордоном, а також є автором і співавтором 8 посібників й 1 словника


1. Турчин А.І. Підготовка вчителів для закладів професійної освіти у Німеччині. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00. 04—теорія і методика професійної освіти. – Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, 2003. – 284 с.


2. Турчин А.І. Німецька мова для студентів магістратури неспеціальних факультеті: Навчальний посібник. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2009. – 112 с.


3. Турчин А.І. Система контролю й оцінювання навчальних досягнень студентів у ВНЗ Німеччини // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. — 2010. — №1. — С. 182-188.


4. Турчин А.І. Особливості практичної професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів професійної школи в Німеччині // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. — 2010. — №3. — С. 141-150.


5. Турчин А.І. Окремі аспекти удосконалення іншомовної підготовки студентів неспецііальних факультетів ВНЗ // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. — 2017. — №1. — С. 184-192.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси