Адамська Зоряна Михайлівна

Adamska

Кандидат психологічних наук

         
Доцент кафедри 
психології розвитку та консультування


mail: zoryanada@ukr.net 

Профілі
 
GoogleScholar   
ORCID 
ResearcherIDУ 1997 році закінчила Чортківське педагогічне училище.

У 2000 році – Тернопільський державний педагогічний університет ім. В.Гнатюка за спеціальністю «Початкове навчання та практична психологія».

У 2006-2009 роках навчалася в аспірантурі.

У лютому 2010 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Психолого-педагогічні засади розвитку суб’єктності майбутніх психологів».

З 2000 року працює асистентом, а з 2013 року – доцентом кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка.

Є автором робочих програм з таких навчальних дисциплін: «Соціальна психологія», «Соціально-психологічний тренінг», «Інформаційно-комунікаційні технології у психології», «Психологія маніпулювання».Розробляє та реалізує тренінгові програми за такими темами: «Соціально-психологічна адаптація першокурсників до середовища вищого навчального закладу»; «Особистісне та професійне становлення студентів-майбутніх психологів»; «Соціально-психологічний тренінг професійно-особистісного самовизначення майбутніх психологів», «Соціально-психологічний тренінг для майбутніх тренерів»; «Тренінг ефективного міжособистісного спілкування», «Розвиток згуртованості групи», «Тренінг згуртованості для підлітків» та ін.

 
Сфера наукових інтересів

Соціальна психологія, соціально-психологічний тренінг, психологія конфлікту, психологія маніпулювання, психологія суб’єктності, психологія фасилітативної діяльності.

Відзнаки

Нагороджена Грамотою від Тернопільської обласної державної адміністрації, з нагоди 77-річчя навчального закладу (квітень, 2017 р.)


Основні публікації


Адамська З. М. Соціально-психологічний тренінг професійно-особистісного самовизначення майбутніх психологів : навчально-методичний посібник. Тернопіль : ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2012. 84 с.

Адамська З. М. Соціально-психологічний тренінг як засіб адаптації першокурсників до середовища вищого навчального закладу. Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / ред. С.Д.Максименко.  Ч.1. К., 2013. С.7–15.

Адамська З. М. Вплив агресивного медіасередовища на свідомість дитини. Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім'я на захисті прав дітей : зб. матеріалів Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Тернопіль, 29-30 квітня 2014 р.). Тернопіль :  Стереоарт, 2014. С. 419 – 421.

Адамська З. М. Психологічні особливості розвитку комунікативної компетентності майбутніх психологів. Проблеми гуманітарних наук: зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип.37. Психологія. Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015.  С.92 – 105.

Адамська З. М. Психолого-педагогічні засади розвитку суб’єктності в майбутніх психологів. Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика. Монографія. Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2016.  С.264 – 295.

Адамська З. М. Фасилітація як чинник становлення особистості в контексті вищої професійної освіти.  Слов’янський світ: видатні дослдіники» у ВНЗ «Східно-Європейський слов’янський університет: матеріали VI міжнар. наук.-практ. конференції (м. Ужгород, 20-21 травня 2016 р.). Ужгород : ПРАТ «Видавництво «Закарпаття», 2016. С.3 –15.

Адамська З. М. Теоретико-методологічні засади розвитку фасилітативних здібностей майбутнього психолога в контексті вищої професійної освіти. Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. Київ : ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬ-ВЕЙС», 2017, № 1.  С. 28 – 33.

Адамська З. М. Фасилітативна діяльність у професійному становленні майбутнього психолога. Психологія національної безпеки : збірник тез науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Львів, 25 квітня 2017 р.), Львів : «СПОЛОМ», 2017. С.9-11

Адамська З. М. Викладач як фасилітатор професійно-особистісного становлення майбутнього психолога. Психологічне забезпечення інноваційних технологій підготовки фахівців у освітньо-професійному просторі вишу: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Кам’янець-Подільський, 19 травня 2017 р.), Кам’янець-Подільський : «Медоборои-2006», 2017.  С.5-8

Адамська З. М. Культурологічна парадигма як методологічна основа розвитку фасилітативних здібностей майбутнього психолога. Психологія особистості. Науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал.  Івано-Франківськ, 2017. № 1 (8). С.56-66.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси