Кафедра педагогіки та менеджменту освіти

Кафедра педагогіки та менеджменту освіти

Завідувач: Мешко Галина Михайлівна

       доктор педагогічних наук, професор,

Поштова скринька:kafedrapedtnpu@tnpu.edu.ua

Історія кафедри

Кафедра педагогiки та менеджменту освіти (до 1983 року – кафедра педагогiки та психологiї) є однiєю з найстарiших кафедр унiверситету. Вона була створена як самостiйний загальновузiвський пiдроздiл одночасно зі створенням нашого навчального закладу – учительського iнституту у Кременцi. Перед колективом  кафедри було поставлено головне завдання – здiйснювати належну психолого-педагогiчну пiдготовку майбутнiх учителiв. Пiзнiше на її базi було створено кафедри психологiї (1983 р.) та педагогiчної майстерностi (1987 р.).

До листопада 1951 р. кафедру очолював Козеко Iван Кiндратович, а згодом – доцент, кандидат педагогiчних наук Оплавський Iван Григорович. З жовтня 1953 р. протягом 9 рокiв кафедрою керував доцент, кандидат педагогiчних наук Харкевич Володимир Хрисонфович. У 1962 р. виконувати обов’язки завiдувача кафедри почав доцент, кандидат педагогiчних наук Смолiй Iван Павлович. На цiй посадi вiн перебував до травня 1971 р.

На початку 1971 р. кафедра педагогiки i психологiї складалася з шести чоловiк. Крiм завiдувача I.П. Смолiя до неї ще входили доцент, кандидат фiлологiчних наук Тихоход Захар Юхимович, доцент, кандидат фiлологiчних наук Андрiєвський Вiктор Петрович, асистенти Андрiєвська Євгенiя Федорiвна, Анiщенко Олена Михайлiвна i Хмурич Роман Миронович.

У серпнi 1971 р. на кафедру прийшов i став на її чолi доцент, кандидат педагогiчних наук Фiцула Михайло Миколайович, який визначав роботу кафедри на цiй посадi з невеликими перервами 19 рокiв.

У рiзнi роки на кафедрi працювали: Вихрущ Анатолiй Володимирович – нинi професор, доктор педагогiчних наук, завідувач кафедри психологічний та педагогічних дисциплін ТНЕУ; Єфiмова Людмила Григорiвна – доцент, кандидат педагогiчних наук; Мешко Олександр Iванович – доцент, кандидат психологiчних наук; Янкович Олександра Iванiвна – доцент, кандидат педагогiчних наук; Камiнська Надiя Дмитрiвна – асистент; Купина Надiя Миронiвна – асистент, магiстр педагогiчних наук.

У 2011 році кафедру педагогіки було переіменовано на кафедру «Педагогіки та ґендерної рівності».

З 2013 по 2014 роки кафедра мала назву «Кафедра педагогіки».В кінці 2014 року кафедру було перейменовано на кафедру «Педагогіки та менеджменту освіти».

 

Викладачами кафедри читаються такі дисципліни :

 • Підготовка учнівської молоді до сімейного життя
 • Гендерна педагогіка
 • Історія педагогіки
 • Загальна педагогіка
 • Основи педагогічних досліджень
 • Порівняльна педагогіка
 • Дидактика
 • Педагогіка
 • Педагогіка вищої школи
 • Спецкурс з педагогіки
 • Підручник для початкової школи: дидактично-методичний аспект
 • Актуальні проблеми теорії виховання
 • Основи загальної і гендерної педагогіки
 • Історія педагогічної думки
 • Гендерні проблеми ЗМІ
 • Вступ до педагогічної професії
 • Державна освітня політика
 • Основи інклюзивної педагогіки
 • Теорія і методика виховної роботи
 • Управління трудовими ресурсами
 • Управління навчальною та виховною діяльністю

Склад кафедри

В даний час на кафедрi працює 10 викладачiв, з них 3 професори (Кравець В. П., Чайка В. М., Мешко Г. М.), 7 доцентів (Винничук О.Т., Вихор С. Т., Груць Г. М., Нестайко І. М., Боднар О. С., Радченко О. Я., Удич З. І.).

           Кравець Володимир Петрович - доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, ректор ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Народився в смт. Гусятин Тернопільської області. У 1965 р. закінчив Кременецьку середню школу із золотою медаллю. У 1970 р. з відзнакою закінчив фізико-математичний факультет Тернопільського педінституту. Працював учителем математики СШ № 14 м. Тернополя.

У 1971 р. розпочав науково-педагогічну роботу в Тернопільському педагогічному інституті асистентом кафедри математичного аналізу. З 1975 р. до 1978 р. навчався в аспірантурі науково-дослідного Інституту педагогіки Міністерства освіти Української Радянської Соціалістичної Республіки.

У 1978 році захистив кандидатську дисертацію. У 1982 році присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки. З 1983р. до 1985р. - декан фізико-математичного факультету Тернопільського державного педагогічного інституту. З 1985р. до 1990р. - проректор з навчальної роботи Тернопільського державного педагогічного інституту.

З 1990 р. - ректор Тернопільського державного педагогічного інституту, тепер Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. З 1994 року - професор кафедри. У 1997 р. - захистив докторську дисертацію. З 1997 р. - заслужений працівник народної освіти України. З 1999 р. - член-кореспондент Академії педагогічних наук України. У 2008 р. - нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. З 2010 р. - академік НАПН

В. П. Кравець - фахівець у галузі теорії та історії педагогіки. Протягом останніх 20 років наукова діяльність присвячена проблемам дошлюбної підготовки учнівської молоді, реалізації гендерного підходу у вихованні.

Професор В.П. Кравець здійснює значну науково-педагогічну діяльність: під його керівництвом захищено 1 докторська дисертація, 16 кандидатських дисертацій з проблем теорії виховання та історії педагогіки, він очолює спеціалізовану вчену раду із захисту докторських і кандидатських дисертацій у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, є членом редакційних колегій низки фахових видань. Під його науковим керівництвом була зреалізована державна бюджетна тема «Психолого-педагогічні основи підготовки майбутніх педагогів до статевого виховання дітей та юнацтва як передумова формування особистості сім’янина", науковий проект «Психологія статі та сексуальності» (фонд «Відродження»), науковий проект «Підтримка та збереження репродуктивного здоров’я дітей-сиріт, планування родини», проведено низку наукових конференцій зі статусом Міжнародних та Всеукраїнських з ґендерної проблематики та збереження репродуктивного здоров’я.

В. П. Кравець – відомий громадський діяч. З 2003 року він член Президії НАПН, з 2004 р. до нині – член атестаційної колегії МОН України, з 2005 р. – голова ради ректорів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Тернопільщини; з 2007 р. – позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, член президії спілки ректорів ВНЗ України, з 2010 року – член Комітету з присудження державних премій в галузі освіти.

Багатопланова робота професора В. П.Кравця відзначена урядовими та відомчими нагородами, зокрема званням «Заслужений працівник освіти України» (1997 р.), нагрудним знаком МОН України «Петро Могила» (2007 р.), медаллю АПН України «Костянтин Ушинський» (2007 р.), орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2008 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2010 р.), численними грамотами МОН України, Тернопільської обласної державної адміністрації та обласної ради, визнавався «Людиною року» в м. Тернополі, мадаллю НАПН «Сковорода». У 2015 році увійшов до складу 100 кращих тернополян. Нагороджений медаллю "За жертовність та любов до України" Української православної церкви Київського Патріархату та Відзнакою Президії Федераціі Футболу України.

Чайка Володимир Мирославович – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти

Народився у с. Немиринці, Волочиського р-ну, Хмельницької обл. Доктор педагогічних наук (2006), професор (2008), відмінник освіти України (2005), директор Інституту педагогіки і психології (2003), учений секретар, голова спеціалізованої вченої ради Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка (з 1999 р. – 2012р. ). Вищу освіту здобув у Вінницькому державному педагогічному інституті ім. М. Островського, 1979-1983 рр. (спеціальність – учитель музики). З 1983 до 1987 працював учителем Маначинської середньої школи Волочиського р-ну Хмельницької обл. З 1990 р. працює в Тернопільському національному педагогічному університеті (асистент, доцент, професор).

У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування готовності майбутнього вчителя до педагогічного аналізу». У 1993 р. присвоєно вчене звання доцента.

У 2006 р. захистив докторську дисертацію на тему «Теорія і технологія підготовки майбутнього вчителя до саморегуляції педагогічної діяльності».

Сфера наукових зацікавлень охоплює проблеми дидактики вищої школи, теорії і методики професійної освіти, діагностики процесу і результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів.


Мешко Галина Михайлівна  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти.

У 1984 році закінчила з відзнакою Чортківське педагогічне училище й отримала кваліфікацію вчителя початкових класів. Протягом 1984-1989 років навчалася на педагогічному факультеті Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького (нині Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова), де отримала кваліфікацію «Викладач-дослідник з педагогіки і психології». Після закінчення з відзнакою педагогічного інституту була направлена за державним розподілом працювати асистентом кафедри педагогіки Тернопільського педагогічного інституту імені Я. Галана (нині Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка). Відтоді і до теперішнього часу незмінно працює на цій кафедрі. У 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування індивідуального стилю педагогічного спілкування у майбутніх учителів». У 2001 році присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки. У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему «Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я». У 2014 році присвоєно вчене звання професора. У цьому ж році очолила кафедру педагогіки, яку невдовзі було перейменовано в кафедру педагогіки та менеджменту освіти. Мешко Г.М. учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03, член спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, член редакційної колегії журналу «Наукові записки (серія «Педагогіка») Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка». Як викладач читає курси педагогічних дисциплін («Вступ до педагогічної професії», «Педагогіка», «Історія педагогіки») для студентів географічного факультету. Коло наукових інтересів: формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя, педагогіка і психологія професійного здоров’я. У науковому доробку Мешко Галини Михайлівни близько 140 публікацій, серед яких одна монографія, понад 60 статей у вітчизняних фахових та зарубіжних наукових виданнях. Вона автор 12 навчальних і навчально-методичних посібників для вищої школи, рекомендованих МОН України, а також розробила 9 програм навчальних курсів, з яких 5 мають гриф МОН України.


Груць Галина Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

Народилася у смт. Козлів Тернопільської обл. 1985 року закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я. Галана. Цього ж року почала працювати асистентом кафедри педагогіки і методики початкового навчання ТДПІ ім. Я. Галана, читаючи такі курси: історія педагогіки, педагогіка, методика народознавства і обрядової культури, практикум з російської мови.

1999 року закінчила аспірантуру при Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка і захистила кандидатську дисертацію «С. Русова і просвітницький рух в Україні» зі спеціальності 13.00.01 — теорія та історія педагогіки. З 1999 року працює доцентом кафедри. У науковому доробку понад 45 наукових праць. З 2012 року до 2016 року – докторант кафедри. Працює над проблемою формування духовної культури студентської молоді. Як викладач читає курси педагогічних дисциплін («Вступ до педагогічної професії», «Педагогіка», «Педагогіка і психологія вищої школи», «Методологія та організація науково-педагогічних досліджень») для студентів факультету іноземних мов.

Життєве кредо: « В усьому я і все в мені, і швидкоплинне, й невмируще, йти по житті як по вогні і не стоптати білі ружі. І зберегтися в чистоті, в отій високій, в тій єдиній, щоб у кінці мого путі промовив клен: «Пройшла людина».

Захоплення: духовність, культура, мистецтво, література, поезія, живопис, музика, театр.

Вихор Світлана Теодозіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

Народилася в м. Тернополі. У 1987 р. з відзнакою закінчила фізико-математичний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я.Галана. З серпня 1987 р. по червень 2003 р. працювала вчителем математики Тернопільської ЗОШ №5.

У 2002-2005 рр. навчалася у аспірантурі Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію «Ґендерне виховання учнів старшого підліткового і раннього юнацького віку» зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання.

З листопада 2005 р. по лютий 2010 р. працювала асистентом кафедри, доцентом – з лютого 2010 р. – по даний час. 2008 - 2011 рр. – Національний експерт та тренер Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН. Член редакційної колегії журналу "Гендерна парадигма освітнього простору" Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Тематика наукових досліджень: гендерне виховання учнівської та студентської молоді, гендерний аналіз підручників та посібників для середньої школи, вплив гендерних стереотипів на соціалізацію школярів, гендерні проблеми ЗМІ. За час роботи в університеті опублікувала більше 45 наукових праць.

Нестайко Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

Народилася в місті Тернополі. У 1998 р. закінчила Тернопільську середню загальноосвітню школу № 12. У 2003 р. з відзнакою закінчила філологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка та отримала диплом спеціаліста української та польської філології; повна вища освіта за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література", кваліфікація вчителя української мови та літератури, польської мови, зарубіжної літератури. У 2001 р. за рекомендацією університету навчалася на курсах польської мови та культури для іноземців в м. Жешові (Польща).Протягом 2004-2007 р. навчалася в аспірантурі при Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (спеціальність „Теорія та методика виховання”). За час навчання в аспірантурі неодноразово була на стажуваннях у Республіці Польща (м. Ярослав, м. Жешів, м. Краків) для вивчення досвіду із запровадження предмета «Підготовка учнівської молоді до життя в сім’ї» до навчальних закладів Польщі. У 2008 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підготовка учнівської молоді до життя в сім'ї у Республіці Польща». Практичний досвід роботи. У 2002-2003 рр. працювала вчителем польської мови(факультативні заняття) в СЗОШ № 12.Протягом 2003-2008 р. працювала викладачем польської мови в Тернопільському українсько-польському інституті соціальних та інформаційних технологій на посаді старшого викладача кафедри гуманітарних дисциплін ТІСІТ.У 2004 р. нагороджена подячним листом Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій в номінації „Кращий викладач Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій 2004/2005н.р.” за успішне виховання молодої української генерації та активну педагогічну діяльність.У 2003-2008 р. працювала за сумісництвом вчителем польської мови в Тернопільській СЗОШ № 24. У 2005 р. нагороджена подякою ТЗОШ № 24 за добру підготовку учнів до участі у XII конкурсі читців поезій Адама Міцкевича польською мовою, що проходив у м. Львові.З 2008 р. – асистент, з 2011 р. - викладач, з 2015 р. - доцент кафедри.Наукові інтереси: - Польський досвід підготовки учнівської молоді до життя в сім’ї; порівняльна педагогіка.- Активізація навчальної діяльності учнів на уроках польської мови.Зацікавлення: культура і традиції різних країн світу; зарубіжна література.

Радченко Ольга Яківна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти.Народилася 12 серпня 1977 р. у м. Кременці Тернопільської обл. У 1994 році закінчила Тернопільську загальноосвітню школу № 9 із золотою медаллю. У 1999 році з відзнакою закінчила Тернопільський державний педагогічний університет імені  Володимира Гнатюка за спеціальністю «Початкове навчання і образотворче мистецтво».Працювала вчителем початкових класів у загальноосвітній школі I–III ступенів № 30 м. Тернополя. У 2002-2005 рр. навчалася у аспірантурі Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. У 2006 р. в Інституті педагогіки АПН України захистила кандидатську дисертацію «Формування у молодших школярів уміння працювати з підручником» зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання. З листопада 2005 р.  – асистент, з 2008 р. - викладач, а з 2014 року – доцент  кафедри.Коло наукових інтересів: підготовка майбутніх учителів до організації роботи з підручником. Автор 20 публікацій із окресленої проблеми. Є членом науково-дослідної лабораторії шкільного підручника.


Боднар Оксана Степанівна - доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освітиНародилась 29 серпня 1955 року у м. Самборі Львівської області у сім‘ї робітників. Закінчила у 1974 році Самбірське педагогічне училище, а в 1980 році Львівський державний університет ім. І. Франка філологічний факультет за спеціальністю «викладач української мови та літератури».З 1974 по 2000 рік працювала на різних посадах у школі: педагогом-організатором, учителем початкових класів, учителем музики, вихователем групи продовженого, учителем української мови та літератури Самбірської гімназії. За результатами атестації  у 1999 році отримала вищу кваліфікаційну категорію та звання «учитель-методист».З травня 2001 року  до сих пір – у Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти. Спочатку отримала посаду завідувача лабораторії атестаційно-експертної оцінки, згодом очолювала лабораторію моніторингу якості освіти, з 2006 року – доцент кафедри менеджменту освіти ТОКІППО, а з 2012  до сих пір – завідувач кафедри методики викладання навчальних предметів та освітнього менеджменту ТОКІППОУ 2003 році вступила в аспірантуру Університету менеджменту освіти НАПН України, у якому захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління освітою на тему «Організаційно-педагогічні засади експертного оцінювання навчально-виховної діяльності загальноосвітніх шкіл».У 2013 році у тому ж Університеті менеджменту освіти НАПН України захистила докторську дисертацію на тему «Теоретичні та методичні засади управління аналітико-експертною діяльністю у сфері загальної середньої освіти регіону» (спеціальність 13.00.06).За час роботи у ТОКІППО ініціювала та була науковим керівником Школи експерта, Школи  моніторингу, двох регіональних експериментальних майданчиків «Самоаналіз та самооцінка освітньої діяльності школи» на базі Лозівської ЗОШ І-ІІІст. та «Підготовка менеджера освіти» на базі Теребовлянського району Тернопільської області. З 2010 по 2012 рік була науковим керівником всеукраїнського проекту «Критеріальний підхід до оцінювання методичних кабінетів як науково-методичних установ», в ході якого розроблені критерії оцінювання методичних кабінетів, які отримали гриф Міністерства освіти і науки.З вересня 2012 року до сих пір здійснює науковий супровід всеукраїнського проекту «Всеукраїнська школа методиста-експерта позашкільного навчального закладу», яка проводиться за авторською методикою. З 2001 року є активним членом регіональної експертної ради. З 2015 р. – доцент кафедри.Боднар О. С. автор понад 100 наукових праць та науково-методичних розробок, серед них 11 посібників, 2 монографії, 35 фахових статей з проблем управління загальною середньою освітою.
Винничук Олег Теофілович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти.Народився в с.Улашківці, Чортківського району, Тернопільської області.У 1986 році закінчив Ягільницьку середню школу (Чортківський р-н).Вищу освіту здобув у Тернопільському державному педагогічному інституті ім.Я.Галана, 1989-1993 (факультет фізичного виховання). У 1997 році, після завершення навчання в аспірантурі, захистив кандидатську дисертацію.З 1997 р.  по 1999 р.  – асистент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання.З 1999 року – по даний час, - доцент кафедри педагогіки.З 2009 по 2014 – заступник директора інституту педагогіки і психології.Автор понад 50 наукових праць. Сфера наукових інтересів охоплює проблеми  теорії виховання, історико-педагогічних основ розвитку фізичної культури.  

 

Наукова робота.

Кафедра працює над колективними темами:

 

Гендерно-освітні технології у гуманітарному знанні:  досвід і перспективи.

№ держреєстрації — 0112U000276.

Керівник – д.п.н., проф. Кравець В.П.

Метою проекту є аналіз гендерних відносин в українському часопросторі, розробка та впровадження стратегій і тактик гендерної ідеології у практику школи, формування егалітарної свідомості молодої людини з метою її успішного життєвого та професійного самоздійснення.

Вивчення шляхів еволюції системи гендерної освіти залежно від вимог ринкової економіки, духовних потреб суспільства, задач реформування освітньої і наукової систем країни сприятиме розвитку вітчизняної гендерології.

Основні завдання проекту:

1. Дослідження проблем гендерної соціалізації молоді: умови, шляхи, механізми.

2. Дослідження соціально-психологічних механізмів впливу на гендерну свідомість молоді з метою гармонізації її особистісного та громадянського зростання.

3. Дослідження підліткової і молодіжної субкультури: етнокультурні та соціально-нормативні фактори, вікові особливості та самовизначення в сфері сексуального та репродуктивного здоров`я.

4. Визначити концептуальні засади педагогічно спрямованої гендерної просвіти та виховання дітей та юнацтва у сучасних умовах, роль сім`ї, дитячих освітніх закладів, засобів масової інформації.

5. Гендерний підхід до формування у студентів лідерських якостей керівника в освіті.

6. Гендерні особливості дошлюбної підготовки учнівської та студентської молоді.

7. Підготовка молоді до паритетних шлюбних стосунків та взаємозамінності сімейних ролей та обов’язків.

8. Гендерні аспекти взаємовідносин в сім`ї.

9. Гендерні особливості стилів виховання у батьківській сім`ї.

10. Дослідження гендерних особливостей педагогічної культури вчителя.

11. Крос-культурне дослідження змісту гендерної освіти та виховання в країнах Заходу.

12. Гендерні аспекти підтримки і збереження здоров`я молоді в сучасних екосистемах.

Удосконалення змісту й методики фахової підготовки майбутніх учителів технологій в умовах реформування педагогічної освіти.

№ держреєстрації — 0112U000274.

Керівник – д.п.н., проф. Терещук Г.В.

Мета дослідження полягає в удосконаленні професійної підготовки вчителів технологій у вищих навчальних закладах педагогічної освіти.

Практичні задачі, на вирішення яких спрямовано проект:

1. проаналізувати сучасні проблеми підготовки вчителів технологій, пов’язані з модернізацією змісту трудового навчання (технологій), реалізацією програми профільного навчання у 10–11 класах загальноосвітньої школи;

2. виявити тенденції вдосконалення підготовки майбутніх учителів в умовах вищого навчального закладу педагогічної освіти;

3. обґрунтувати і спроектувати модель підготовки вчителів технологій із урахуванням принципів і основних напрямів модернізації шкільного предмету “Трудове навчання” та освітньої галузі “Технології”;

4. розробити зміст і методику підготовки майбутніх учителів технологій з дисциплін професійної та практичної підготовки, дисциплін за вибором навчального закладу і студентів для закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Значимість проекту для розв’язання економічних і соціальних проблем полягає у забезпеченні якісної підготовки майбутніх учителів технологій, здатних реалізувати сучасні завдання загальноосвітньої школи.

Підготовка майбутнього вчителя до інноваційної діяльності в сучасній школі.

№ держреєстрації – 0111U001321.

Керівник – д.п.н., проф. Чайка В.М.

Мета дослідження полягає у розробленні технології навчального процесу на основі компетентнісного підходу та відповідного контрольно-діагностичного інструментарію, який передбачає комплекс індикаторів для виявлення стану готовності майбутнього вчителя до інноваційної діяльності на рівні знань, умінь та навичок, інших компетенцій.

Практичні задачі, на вирішення яких спрямовано проект:

1. Запропонувати шляхи та засоби включення сучасних освітніх, педагогічних, інформаційних та комп’ютерних технологій у систему підготовки майбутнього вчителя.

2. Створити комплекси індикаторів, які дозволять перевірити стан підготовки майбутнього вчителя до інноваційної діяльності на рівні знань, умінь, навичок та інших компетенцій.

3. Ознайомитись із станом якості підготовки майбутнього вчителя до інноваційної діяльності та виявити тенденції його удосконалення.

4. Здійснити апробацію і впровадити у практику діяльності педагогічного університету систему індикаторів якості освіти: експертні та тестові методики оцінки; багатоступеневу систему контролю навчальних досягнень студентів. Забезпечити доступність інформації про результати моніторингу для педагогічної громадськості та громадян.

5. Розробити контрольно-діагностичний інструментарій щодо управління якістю педагогічної освіти, яка включає такі елементи: кадрове забезпечення навчального процесу; вироблення вимог до контингенту студентів та магістрів; визначення характеристик і умов системи атестації студентів і магістрів; розробку показників навчально-методичного забезпечення навчального процесу; визначення рівня і характеристик навчально-лабораторної бази; розробку видів і характеристик інноваційних технологій, які використовуються в навчанні (включаючи самостійну та індивідуальну роботу студентів).

Успішність інноваційної діяльності передбачає, що педагог усвідомлює практичну значущість різних інновацій у системі освіти не лише на професійному, а й на особистісному рівні. Своєчасне, об’єктивне з’ясування рівня сформованої готовності конкретного педагога до інноваційної діяльності дає змогу спланувати роботу щодо розвитку його інноваційного потенціалу, який є важливим компонентом структурних професійних якостей.

Сфера наукових інтересів членів кафедри:

1.         Кравець В.П. «Підготовка майбутнього вчителя до роботи з тендерного виховання».

2. Чайка В.М. «Формування інтелектуальної культури майбутнього вчителя».

3. Груць Г.М. «Теоретичні основи розвитку системи духовної культури студентів у вищих педагогічних закладах України».

4. Мешко Г.М. «Формування творчої індивідуальності педагога; гармонізація особистості педагога; професійне здоров’я учителів”.

5. Винничук О.Т. «Історико-педагогічні основи розвитку фізичної культури».

6. Вихор С.Т. «Проблеми гендерної соціалізації».

7. Радченко О.Я. «Організація роботи з підручником».

8. Сеньовська Н.Л. «Застосування методів тренінгу та проблемних ситуацій у процесі підготовки майбутніх педагогів».

9. Нестайко І.М. «Проблема підготовки учнівської молоді до життя в сім’ї на сучасному етапі”.

10. Удич З.І. «Інклюзивна освіта – виклик сьогодення»; «Проблема самовиховання школярів».

11.    Гречин І.М. «Підготовка учнівської молоді до виконання батьківських обов’язків у позашкільній практиці Німеччини».

 

Основні публікації членів кафедри:

Монографії

2010

1. Кравець В.П. «Гендерна соціалізація учнівської та студентської молоді в контексті нової парадигми освіти» Дніпропетровськ, Вид-во Маковецький, 2010. – С.187-198.

2. Чайка В.М. «Формування навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів: теорія і практика». ТНПУ,2010. – 349 с.

2011

1. Кравець В.П. «Статева соціалізація та підготовка учнівської молоді до сімейного життя в педагогіці та шкільній практиці зарубіжних країн» 2011

2. Кравець В.П. « Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку (Тернопільська область). Авторський колектив. Київ. – Знання України, 2011. – 279 с.

2012

1. Мешко Г. М. Підготовка майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я : монографія / Галина Михайлівна Мешко; за ред. д. пед. наук, проф., дійсного члена НАПН України В.П. Кравця. — Тернопіль : ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2012. — 460 с.

2.     Кравець В.П. Більшовицькі гендерні та шлюбно-сімейні проекти у роки становлення радянської влади / В. Кравець // Філософсько-антропологічні виміри глобальних трансформацій : Монографія колективу авторів. – Дніпропетровськ : Вид-во Маковецький, 2012. – С. 210 – 230.

2014

Чайка В. М. Інтелектуальна культура вчителя як фактор інновацій у педагогічній діяльності: монографія / В. М. Чайка, Н. М. Петрова. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 308 с.


Підручники, посібники

1. Мешко Г.М. «Вступ до педагогічної професії». К.: Академвидав, 2010. – 200 с. Серія «Альма-матер».

2. Мешко Г.М. у співавторстві «Культура здоров’я особистості”. Курс лекцій. Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2010. – 196 с. С.26-40, 181-187.

3. Вихор С.Т. у співавторстві «Гендерні стандарти сучасної освіти: збірка рекомендацій. ПРООН. 2011, 260 с.

4. Вихор С.Т. з колективом авторів «Як навчати школярів долати гендерні стереотипи: конспекти занять» К.: ТОВ «Дорадо-Друк», 804 с.

5. Чайка В.М. «Основи дидактики». – К.: Академвидав, 2011. – 350 с.

6. Кравець В.П., Говорун Т.В., Кікінежді О.М. «Гендерна соціалізація молодших школярів». – Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2011.

7. Кравець В.П., Говорун Т.В., Кікінежді О.М. «Гендерне виховання молодших школярів». – Тернопіль, 2011.

8.       Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії: навчальний посібник / Галина Михайлівна Мешко. — 2-ге видання, стереотипне. — К.: Академвидав, 2012. — 200 с.

Програми

1. Кравець В.П., Говорун Т.В., Кікінежді О.М. «Гендерна освіта: теорія і практика». Навчальна програма з інтегрованого курсу для студентів в педагогічних ВНЗ. Програма розвитку ПРООН в Україні. Гендерні стандарти сучасної освіти: Ч.ІІІ. – К., 2012.- 60 с.

 

Досягнення: винаходи, переможці в олімпіадах

Кожного року в університеті відбувається І тур олімпіади з педагогіки, в якому  беруть активну участь студенти всіх факультетів та інститутів, а переможці відстоюють честь на Всеукраїнській олімпіаді. Серед них:

2003 рік – ІІ місце зайняла Войтюк Надія Леонідівна, студентка філологічного ф-ту ( Вінницький державний педагогічний університет). Керівник Камінська Н.Д.;

2004 рік – ІІ місце зайняла Войтюк Надія Леонідівна, студентка філологічного ф-ту ( Вінницький державний педагогічний університет). Керівник Камінська Н.Д.;

2005 рік – ІІІ місце зайняла Денчик Ірина, студентка факультету іноземних мов (м.Переяслав-Хмельницький). Керівник доц. Груць Г.М.;

2006 рік – І місце зайняла Денчик Ірина, студентка факультету іноземних мов (м.Переяслав-Хмельницький). Керівник доц. Груць Г.М.;

2007 рік – ІІІ місце зайняла Терещук Діана Григорівна, студентка факультету іноземних мов (м.Переяслав-Хмельницький). Керівник доц. Груць Г.М.;

2008 рік – ІІІ місце зайняла Корковецька Світлана Михайлівна, студентка хіміко-біологічного факультету (м.Переяслав-Хмельницький). Керівник доц.Винничук О.Т.

2009 рік – І місце зайняла Корковецька Світлана Михайлівна, студентка хіміко-біологічного факультету (Уманський державний педагогічний університет ім. П.Тичини). Керівник доц.Винничук О.Т.

2011 рік – Соляк О. М., ст.філологчного факультету. Участь у Всеукраїнській олімпіаді з педагогіки в Уманському державному педагогічному університеті ім.. П.Тичини – 2 місце; Євстратова Ю.А., ст. інституту педагогіки і психології. Участь у конкурсі студентських наукових робіт «Ген рівності» у м.Києві.

2012 рік – Гродська О.М., ст.філологчного факультету. Участь у Всеукраїнській олімпіаді з педагогіки в Кримському гуманітарному університеті – 3 місце; Топоренко О.Ю., ст. інституту педагогіки і психології. Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських творчих робіт у м.Києві – 1 місце.

Menu
Гаряча лінія
телефон: 43-58-80 email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси