Кафедра практичної психології

Кафедра практичної психології

Завідувач:
 Радчук Галина Кіндратівна
                   доктор психологічних наук, професор 


Старший лаборант:
Чех Марія Володимирівна

Електронна
пошта:   kafprps.tnpu@gmail.com

Адреса: 
вул. В. Винниченка, 10, каб. 228, м. Тернопіль, 46027.


Історія кафедри


Кафедра  практичної психології створена у  вересні 1998 року в період організації психолого-педагогічного факультету. Однак підготовка фахівців з практичної психології була започаткована ще у 1991 році, коли на факультет було набрано групу студентів зі спеціальності «Вчитель початкових класів і практичний психолог».

У 1996 році здійснено набір за спеціальністю «Практична психологія», а з 2003 року ведеться підготовка фахівців за спеціальністю «Психологія». У межах згаданих спеціальностей кафедра здійснює підготовку:
 • бакалаврів психології (спеціалізації: практичний психолог і організатор з персоналу);
 • магістрів психології (спеціалізація: психолог-дослідник. Викладач психологічних дисциплін. Кваліфікація – науковий співробітник-консультант (психолог), викладач вищого навчального закладу). 


На кафедрі практичної психології працюють 15 викладачів

9 доцентів, кандидатів наук:
Адамська Зоряна Михайлівна 
Андрійчук Іванна Петрівна
Кормило О.М.,
Олексюк В.Р., 
Свідерська Галина Мирославівна
Сіткар Віктор Ілліч
Шпак Марія Мирославівна 
Чопик Соломія Володимирівна              
Чорна Ірина Михайлівна  

В аспірантурі навчаються:  Слободянюк О.Л., Козак О.В., Несух А.Ю.Організаційно-методичну роботу здійснює старший лаборант  – Чех М.В.

В аспірантурі навчаються: Вовк В.О., Несух А.Ю.,Чіп Р.С. та Слободянюк О.Л. та Козак О.В.

На факультеті кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 • Основи науково-психологічних досліджень (доц. Кормило О.М., доц. Андрійчук І.П., ас. Воронкевич О.М.);
 • Математичні методи в психології (доц. Андрійчук І.П.);
 • Вступ до спеціальності (проф. Радчук Г.К.);
 • Психологія педагогічної праці (проф. Радчук Г.К.);
 • Загальна психологія (доц. Кормило О.М., ас. Воронкевич О.М.);
 • Практикум з загальної психології (викл. Шевченко О.М.);
 • Основи волонтерської діяльності (доц. Чорна І.М.);
 • Психологія розвитку (доц. Олексюк В.Р.) ;
 • Соціальна психологія (доц. Адамська З.М.);
 • Експериментальна психологія (доц. Чопик С.В.);
 • Диференційна психологія (доц. Кормило О.М., проф. Радчук Г.К., ас. Воронкевич О.М.);
 • Педагогічна психологія (доц. Шпак М.М.);
 • Історія психології (викл. Шевченко О.М.);
 • Психологія особистості (доц. Кормило О.М., доц. Свідерська Г.М.);
 • Юридична психологія (доц. Сіткар В.І.);
 • Психологія управління (доц. Андрійчук І.П.);
 • Політична психологія (доц. Андрійчук І.П.);
 • Інженерна психологія (доц. Сіткар В.І.) ;
 • Психодіагностика (проф. Радчук Г.К.);
 • Психологічна корекція (викл. Шевченко О.М.);
 • Психологічна служба в системі освіти (доц. Шпак М.М.);
 • Основи дефектології (ас. Пацула І.Н.) ;
 • Патопсихологія (доц. Олексюк В.Р.);
 • Клінічна психологія (викл. Гончаровська Г.Ф.);
 • Методика викладання психології (доц. Олексюк В.Р.) ;
 • Основи психотерапії (доц. Чорна І.М., ас. Ямельська Р.О.); 
 • Основи психологічного консультування (викл. Шевченко О.М.);
 • Психологічний спецпрактикум по спецкурсах (доц. Адамська З.М.); 
 • Психологія спілкування (викл. Гончаровська Г.Ф.);
 • Філософія психології (проф. Радчук Г.К.).
 • Психологія творчості та обдарованості (доц. Шпак М.М.);
 • Екстрена психологічна допомога (доц. Свідерська Г.М.);
 • Психологія конфлікту (доц. Адамська З.М.);
 • Психолого-педагогічна профілактика девіантної поведінки  (доц. Чорна І.М.);
 • Психологія профорієнтаційної діяльності (доц. Чорна І.М.);
 • Комп’ютерна психодіагностика (викл. Гончаровська Г.Ф.);
 • Психологія релігії (доц. Свідерська Г.М.);
 • Психологія спорту (доц.Сіткар В.І.);
 • Психологія стресу (доц. Чопик С.В.);
 • Основи теорії і практики арт-терапії (ас. Ямельська Р.О.);
 • Етнопсихологія (доц. Свідерська Г.М.);
 • Психологічний супровід дітей з особливими потребами (викл. Гончаровська Г.Ф.);
 • Основи психосоматики (доц. Олексюк В.Р.);
 • Психологія успіху (викл. Шевченко О.М.);
 • Основи сугестопедії (доц. Олексюк В.Р.);
 • Психологія материнства (доц. Свідерська Г.М.);
 • Ігрова психотерапія (доц. Чопик С.В.),
 • Методика викладання психології у вищій школі ( проф. Радчук Г.К.);
 • Психологічна допомога в кризових ситуаціях (доц. Свідерська  Г.М.);
 • Інноваційні підходи до проблеми професійного самовизначення в психології (доц. Чорна  І.М.);
 • Методика науково-психологічних досліджень (доц. Кормило О.М., ас. Воронкевич О.М.);
 • Психологічна служба вищої школи (доц. Шпак М.М.);
 • Експериментальні методи в сучасній психології (доц. Чопик С.В.);
 • Аксіопсихологія (проф. Радчук Г.К.);
 • Гуманістичні технології освіти (доц. Андрійчук І.П.)
 • Методологія і теорія активного соціально-психологічного навчання (доц. Адамська З.М.)
 • Інформаційно-комунікаційні технології у психології (доц. Адамська З.М.);
 • Психологія мотивації (доц. Олексюк В.Р.);
 • Психологія маніпулювання (доц. Адамська З.М.);
 • Психодидактика (доц. Шпак М.М.);
 • Психологічна профілактика булінгу (ас. Воронкевич О.М.).

За період функціонування кафедри здійснено ґрунтовну  роботу з формування бази навчально-методичного забезпечення дисциплін: створено і постійно поновлюється банк бланкової та комп’ютерної психодіагностики, розроблено навчально-методичні посібники з усіх дисциплін фундаментальної та фахової підготовки, відеотека діагностичних, корекційних та тренінгових занять.

Викладачі кафедри активно використовують у навчальному процесі інноваційні комп’ютерні технології (Іntel, Moodle, GoogleApple), а також впроваджуються інноваційні освітні технології, діалогічні інтерактивні методи, тренінгові форми роботи (просвітницькі, комунікативні, арт-терапевтичні) тощо. Створено та обладнано за сучасними зразками кабінет практичної психології (ауд. 219) для проведення практичних занять з психодіагностики, психокорекції, соціально-психологічного тренінгу, консультування, психотерапії.

З метою вирішення проблем психологічної адаптації студентів до навчання у ВНЗ, розвитку комунікативних та перцептивних навичок у майбутніх психологів студенти вже з першого курсу залучаються до роботи у тренінгові заняття, які проводяться старшокурсниками під керівництвом викладачів кафедри.
Інформаційною та методичною базою для підготовки фахівців з психології є бібліотека кафедри.  До послуг – найновіша   література, близько 5000 найменувань вітчизняних та зарубіжних джерел.

Зусиллями викладачів  проведені

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні засади становлення особистості майбутнього психолога та соціального педагога» (26 – 28 лютого 2003 року),
 • Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів «Актуальні напрямки психологічних досліджень на сучасному етапі розвитку суспільства»     (22-23 жовтня 2010 року),
 • Друга Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика» (17-18 травня 2013 року).


Кафедра практичної психології налагодила співпрацю  із Інститутом психології НАПН України імені Г.С.Костюка, кафедрою психології освіти Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, кафедрою практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка, кафедрою педагогічної і вікової психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,  кафедрою психології Університету економіки і права «Крок», кафедрою педагогіки і психології Східноєвропейського слов’янського  університету та ін. Здійснюється  реалізація угод про співпрацю із  Східно-Європейською асоціацією  артерапії  (м. Софія, Болгарія) та Південно-Чеським університетом (м.Чеське Будейовіце, Чехія).   

Викладачі забезпечують читання понад 60 психологічних дисциплін теоретичного, прикладного та практичного характеру. На допомогу студентам викладачами кафедри видано більш як 20 навчально-методичних посібників, з них 4 з грифом Міністерства освіти і науки України.

На кафедрі розроблено цілісну концепцію практичної підготовки майбутніх фахівців, яка передбачає проходження студентами таких видів практики:

 • ознайомлювальна (1 семестр), 
 • профілактична (3 семестр), 
 • діагностико-корекційна (4 семестр),
 • реабілітаційна (5 семестр)
 • консультаційна  (6 семестр), 
 • педагогічна (магістратура),
 • науково-педагогічна (магістратура). 

Колектив кафедри активно працює над розробкою актуальної проблеми “Психолого-педагогічні засади діалогічної компетентності  особистості”   


Водночас викладачами досліджуються  різні аспекти цієї теми

 1. Психологія аксіогенезу особистості у контексті вищої професійної освіти (професор Радчук Г.К.).
 2. Теорія і практика фасилітативної діяльності майбутнього психолога (доцент Адамська З.М.).
 3. Особливості особистісно-орієнтованого підходу в професійній підготовці студентів-психологів (доцент Андрійчук І.П.).
 4. Формування готовності майбутніх психологів до корекції емоційного розвитку дітей дошкільного віку (викладач Гончаровська Г.Ф.).
 5. Оптимізація емоційно-ціннісної сфери молодших школярів (доцент Кормило О.М.)
 6. Вікові аспекти життєвого шляху особистості (доцент Олексюк В.Р.).
 7. Психолого-педагогічні чинники розвитку чуйності у юнацькому віці (доцент Свідерська Г.М.). 
 8. Дитяча субкультура в системі соціогенезу (доцент Сіткар В.І.).
 9. Психологічні особливості розвитку особистісної ідентичності підлітків в системі сімейної взаємодії (асистент Чіп Р.С).
 10. Рівень домагань як психологічна детермінанта особистісного розвитку молодшого школяра (доцент Чопик С.В.).
 11. Формування психологічної готовності майбутніх психологів до профорієнтаційної роботи в школі (доцент Чорна І.М.).
 12. Психологічні особливості розвитку особистісної компетентності старшокласників (викладач Шевченко О.М.).
 13. Психологія емоційного інтелекту особистості (доцент Шпак М.М.).
 14. Психологічна профілактика шкільного насильства в початкових класах (асистент Воронкевич О.М.).
 15. Освітній діалог як чинник становлення соціального інтелекту у майбутніх психологів (асистент Слободянюк О.Л.).


Кращі студенти-психологи постійно беруть участь і стають переможцями Всеукраїнських олімпіад з психології.
Зокрема:

 •      І місце  у м. Києві, 2003 р.
 •      ІІІ місце у м. Івано-Франківськ, 2004 р.
 •      І місце у м. Києві, 2005 р.
 •      ІІ місце у м. Івано-Франківськ, 2005 р.
 •      ІІІ місце у м. Одеса, 2010 р.
 •      ІІ місце у м. Одеса, 2011 р.
 •      ІІ місце у м. Києві, 2015 р.
 •      ІІ місце у м. Києві, 2016 р.
 •      ІІІ місце у м. Переяслав-Хмельницький, 2017 р.


Викладачі постійно працюють над підвищенням своєї професійної компетенції, проходячи навчання з різноманітних курсів та програм: позитивної психотерапії, гештальттерапії, арттерапії, гуманістичної терапії, психологічної реабілітації військовослужбовців з посттравматичним стресовим синдромом  тощо.


Професорсько-викладацький склад кафедри

Радчук Галина Кіндратівна - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри. Відмінник освіти України.

Радчук Галина Кіндратівна доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри. Відмінник освіти України.   

Сертифікований консультант у методі позитивної психотерапії (Basic Consultant of Positive Psychotherapy).

У 1985 році з відзнакою закінчила філософський факультет (спеціальність «Психологія», кваліфікація «Психолог, викладач психологічних дисциплін»)  Київського державного університету імені  Т.Г.Шевченка.

Після закінчення університету (з липня 1985 року) працює на кафедрі психології Тернопільського державного педагогічного інституту, з 1998 року перший завідувач кафедри практичної психології Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Загальний трудовий стаж у даному ВНЗ – 31 рік, науковий стаж – 31 рік.

У 2011 році захистила докторську дисертацію на тему: «Психологія аксогенезу особистості в контексті вищої професійної освіти». Сформувала свою наукову школу за проблемою дослідження «Становлення культури життєвого самовизначення сучасної студентської молоді». Здійснює наукове керівництво підготовкою кандидатських та докторських дисертацій здобувачами. На даний час під її керівництвом успішно захищено сім кандидатських дисертацій. Автор понад 150 наукових публікацій, у тому числі 2 монографій, 6 навчально-методичних посібників.

Здійснила теоретичне та експериментальне обґрунтування нового прикладного напрямку сучасної психології – аксіопсихологія вищої школи. Автор психологічної концепції культурно-феноменологічного конституювання аксіогенезу особистості у процесі вищої професійної освіти. Науково обґрунтувала і реалізує на практиці освітній діалог як інноваційну смислонасичену форму активного навчання, що фаси літує професійно-особистісне становлення студентів.

У 2005-2007 рр. була активним учасником проекту «Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям у громадах» за підтримки Християнського дитячого фонду (Швейцарія). Як тренер мобільної групи Західного регіону, провела більше як 20 просвітницьких семінарів-тренінгів щодо проблем профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі для психологів, соціальних педагогів та громадськості різних міст України. 

Розробила та активно впроваджує в життя просвітницький тренінг для батьків та майбутніх батьків на тему: «Діалог як умова становлення повноцінної особистості дитини у сім’ї». 

У 2016 році пройшла  міжнародне стажування в Південно-Чеському університеті на тему «Використання інтернет  технологій в індивідуальній роботі зі студентами» (160 год.) в м. Чеське Будейовіце (Чехія).  Сертифікат 025/2016/ 

Брала участь у програмі Еразмус + щодо академічної мобільності викладачів. Читала лекції в Південно-Чеському університеті у місті Чеське Будейовіце (Чехія) 9-13 травня 2016 року на тему: «Психологія педагогічного спілкування і особистості вчителя». 

Свою професійну кваліфікацію підвищувала 2 – 13 травня 2017 року  в Південно-Чеському університеті у місті Чеське Будейовіце (Чехія) на тему: «Методи реалізації особистісно орієтованої педагогічної технології» (120 годин, 4 кредити ECTS).

Коло професійних інтересів – соціальна психологія особистості, психологія освіти, психологічна діагностика, диференційна психологія, філософія психології, аксіопсихологія.

Адамська Зоряна Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології

Адамська Зоряна Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

У 1997 році закінчила Чортківське педагогічне училище. У 2000 році – Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка за спеціальністю «Початкове навчання та практична психологія».

У 2006-2009 роках навчалася в аспірантурі. У лютому 2010 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Психолого-педагогічні засади розвитку суб’єктності майбутніх психологів».

З 2000 року працює асистентом, а з 2013 року – доцентом кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

Є автором робочих програм з таких навчальних дисциплін: «Соціальна психологія», «Соціально-психологічний тренінг», «Інформаційно-комунікаційні технології у психології», «Психологія маніпулювання».

Розробляє та реалізує тренінгові програми за такими темами:

 • «Соціально-психологічна адаптація першокурсників до середовища вищого навчального закладу»;
 • «Особистісне та професійне становлення студентів-майбутніх психологів»;
 • «Соціально-психологічний тренінг для майбутніх тренерів»;
 • «Розвиток згуртованості групи».

Є автором наукових статей, навчально-методичного посібника «Соціально-психологічний тренінг професійно-особистісного самовизначення майбутніх психологів», співавтором навчально-методичного посібника «Практика в системі професійної підготовки психологів», колективної монографії «Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика».

Коло професійних інтересів – соціальна психологія, психологічна діагностика, психологія конфлікту, психологія маніпулювання, психологія освіти, психологія фасилітації і фасилітативної діяльності.

Андрійчук Іванна Петрівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Андрійчук Іванна Петрівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

     У 1997 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Математика та основи інформатики».

 З 1997 по 1998 рік працювала шкільним психологом у Великоходачківській ЗОШ Козівського району Тернопільської області. У 1998–2002 роках навчалась в аспірантурі. У травні 2003 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування позитивної Я-концепції особистості майбутніх практичних психологів у процесі професійної підготовки».

У 2001 – 2002 р.р. закінчила базовий курс з Позитивної психотерапії. У 2012 році закінчила з відзнакою магістратуру Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю «Адміністративний менеджмент».

З листопада 2002 р. працює на кафедрі практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Є автором робочих програм із психологічних дисциплін: «Математична статистика», «Математичні методи у психології», «Психологія управління», «Політична психологія», «Гуманістичні технології освіти», понад 50 наукових та навчально-методичних праць, методичного посібника «Математична статистика для психологів» та співавтором навчально-методичного посібника «Практика в системі професійної підготовки психологів», колективної монографії «Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика».

Сферою наукових інтересів є педагогічна та вікова психологія, гуманістичні технології в контексті підготовки майбутніх фахівців психологів, стратегія управління персоналом організації.


Воронкевич Оксана Миколаївна – кандидат психологічних наук, асистент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Воронкевич Оксана Миколаївна – кандидат психологічних наук, асистент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

У червні 2010 року з відзнакою закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Психолог, викладач психологічних дисциплін».

З вересня 2010 року працювала старшим лаборантом на кафедрі практичної психології, за сумісництвом – асистентом кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

З листопада 2012 року по жовтень  2015 року навчалася в аспірантурі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». У червні 2016 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологічна профілактика шкільного насильства в початкових класах». 

З листопада 2015 року працює асистентом кафедри  практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Є автором робочих програм: «Методика науково-психологічного дослідження», «Психологічна профілактика булінгу» та ряду наукових статей за темою дисертації, співавтор колективних монографій «Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика», «Аксіопсихологія людської деструктивності: від анатомії до профілактики» та навчально-методичного посібника «Система практик у професійній підготовці психологів».

Основні напрямки наукової роботи: методологічні і теоретичні проблеми психології, психологія особистості, психологія розвитку, впровадження структурної моделі психологічної профілактики насильства в середовищі дітей початкових класів. 

У 2009-2010 роках закінчила базовий курс з Позитивної психотерапії.

У 2017 році брала участь у тренінгу професійного розвитку в межах міжнародного науково-практичного форуму «Методи реалізації особистісно-зорієнтованого педагогічного спілкування» відповідно з Програмою педагогічного партнерства.

Гончаровська Галина Федорівна – кандидат психологічних наук, викладач кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету.

Гончаровська Галина Федорівна – кандидат психологічних наук, викладач  кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету.

У 2006 році закінчила Тернопільський державний педагогічний університет ім. В.Гнатюка за спеціальністю «Практична психологія».

З 1990 по 2006 рік працювала вихователем дошкільного закладу № 37 м. Тернополя. З 2006 по 2007  рік – практичний  психолог Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 м. Тернополя.

Є автором робочої програми з «Дитячої психології», співавтором таких дисциплін «Психологія спілкування», «Психологічний супровід дітей з обмеженими функціональними можливостями», «Психологічний супровід дітей з розладами в емоційній сфері».

Є автором наукових статей, співавтором навчально-методичного посібника «Практика в системі професійної підготовки психологів»,  колективної монографії «Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика».

Коло професійних інтересів: дослідження готовності майбутніх практичних психологів до професійної діяльності з дітьми дошкільного віку, організація і проведення практики у дошкільних освітніх закладах.  Є ініціатором та організатором створення «Центру психолого-педагогічного супроводу психічного  розвитку дитини» на базі Тернопільського дошкільного  навчального закладу № 34.

У лютому 2015 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування готовності майбутніх психологів до корекції емоційного розвитку дітей дошкільного віку».

Протягом 2015-2016р.р. навчалася у освітньому проекті Східно-Європейської асоціації  арт-терапії (ЕЕАТА) і захистила дипломну роботу на тему «Особливості використання лялько-терапії, як методу корекційної роботи з дітьми».

2016-2017 рр. пройшла навчання в Українському Інституті Позитивної крос-культурної психотерапії та менеджменту з курсу "Основи позитивної психотерапії" таотримала сертифікат консультанта в напрямку позитивної психотерапії.

Кормило Оксана Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Кормило Оксана Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

У 1996 році закінчила Чортківське педагогічне училище. У 1999 році – Тернопільський державний педагогічний університет ім. В.Гнатюка за спеціальністю «Початкове навчання та практична психологія».  

З 1999  року працює асистентом кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.  Викладає загальну психологію, диференціальну психологію, практикум з психології. У 2001-2004 роках навчалась в аспірантурі. У листопаді 2004 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Емоційно-ціннісні чинники учіння молодших школярів».

У 2001-2002 роках закінчила базовий курс з Позитивної психотерапії.

Є автором робочих програм з низки психологічних дисциплін «Загальна психологія», «Основи науково-психологічних дисциплін», «Психологія особистості», «Психологія емоцій». Співавтор колективної монографії «Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика».

Працює над розробкою тренінгових  програм для школярів. Є автором наукових статей, навчально-методичних праць, навчально-методичного посібника «Оптимізація емоційно-ціннісного ставлення до учіння молодших школярів»; співавтором навчально-методичних посібників: «Загальна психологія.  Порівняльна психологія» та  «Диференціальна психологія», співавтором колективної монографії «Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика».

Олексюк Вікторія Романівна

Олексюк Вікторія Романівна –  кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

У 1994 році закінчила з відзнакою  Тернопільський державний педагогічний інститут за  спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання і психологія».

З 1994 по 2003 рік працювала асистентом кафедри психології Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти. 

З 2003 року працює асистентом, а з 2015 року – доцентом кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. У вересні 2009 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості усвідомлення молодшими школярами власного життєвого шляху».

Є автором робочих програм з теоретичних та практично-орієнтованих психологічних дисциплін: «Вікова психологія», «Основи патопсихології», «Психологія мотивації», «Основи сугестопедії», «Патопсихологічна діагностика відхилень у розвитку дітей». 

Автор близько 11 наукових та навчально-методичних праць, з них два навчально-методичних посібники, співавтором колективної монографії «Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика». Постійно здійснює керівництво науковою роботою студентів.

У 2014-2015 роках закінчила базовий курс з Позитивної психотерапії.

Пацула Ірина Несторівна – асистент кафедри практичної психології


Пацула Ірина Несторівна
 – асистент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, логопед установи Тернопільської обласної ради «Петриківський обласний комунальний дитячий будинок-інтернат». 
Пацула І.Н. розпочала свою трудову діяльність у системі соціального захисту населення області в 1967 році на посаді вчителя Петриківського дитячого будинку-інтернату. Після закінчення Київського державного педагогічного інститут ім. М.Горького із спеціальності «Дефектологія» (1969-1974 рр.), працювала понад 30 років заступником директора з навчально-виховній роботи. Посильну допомогу, як теоретичну так і практичну, вже 35 років надає студентам кафедр початкового навчання, практичної психології та післядипломної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Розробила програму навчальної дисципліни «Основи дефектології» за сучасними вимогами кредитно-модульної системи; методичні рекомендації для проходження психологічної реабілітаційної практики, соціально-психологічний тренінг на тему: «Розвиток здатності до подолання професійних і особистих обмежень». Сім років практично допомагає студентам волонтерам університету Ватерлоо (Канада) за спеціальністю соціальна робота. У 1991 році атестаційною комісією присвоєно «вищу» кваліфікаційну категорію логопеда. У 1987 р. нагороджена медаллю «Ветеран праці», двома подяками Міністерства соцзахисту населення (2000р.), подякою обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (2003р.),неодноразово нагороджувалася грамотами обласного управління соціального захисту населення. У 2015 році Пацулі І.Н. присвоєно почесне звання «Заслужений працівник соціальної сфери України».

 Свідерська Галина Мирославівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

 Свідерська Галина Мирославівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, сертифікований консультант у методі позитивної психотерапії (BasicConsultantofPositivePsychotherapy).

З 1992 по 1996 рік навчалася у Чортківському педагогічному училищі, яке закінчила з відзнакою. У 1999 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Початкове навчання і практична психологія».

З 1999 по 2005 р. працювала практичним психологом у Педагогічному ліцеї м. Тернополя та викладала курс «Основи психології» для ліцеїстів 10-11 класів.

З 2005 по 2008 р. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова (м.Київ). У 2009 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Психолого-педагогічні чинники розвитку чуйності у ранньому юнацькому віці».  

З 2008 року працює на кафедрі практичної психології ТНПУ імені Володимира Гнатюка. З 2015 року доцент кафедри практичної психології. Є авторкою 35 наукових і навчально-методичних праць та монографії «Психологія чуйності», співавтором колективної монографії «Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика».

Викладає навчальні курси: «Психологія релігії», «Гендерна психологія», «Психологія особистості», «Екстрена психологічна допомога», «Етнопсихологія», «Психологічна допомога в кризових ситуаціях», «Психологія материнства»». У 2016-2017 закінчила базовий курс напрямку «Позитивна психотерапія» (Український інститут позитивної і транскультурної психотерапії)

Сіткар Віктор Ілліч – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


Сіткар Віктор Ілліч – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

В 1984 році з відзнакою закінчив факультет фізичного виховання Тернопільського державного педагогічного інституту. Після закінчення інституту працював в загальноосвітній школі вчителем фізичної культури. З 1990 року працює в Тернопільському державному педагогічному інституті (сьогодні національному педагогічному університеті) асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри психології. З 1992 по 1995 р. навчався (стаціонарно) в аспірантурі інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України.

У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю на тему «Психологічні особливості виникнення та прояву дитячих пустощів».

У 2001 р. обраний Вченим секретарем інституту педагогіки і психології ТДПУ (сьогодні ТНПУ) імені Володимира Гнатюка.

З 1 липня 2004 р. за результатами конкурсу обраний деканом факультету, на цій посаді перебував до липня 2009 року. 

Автор понад 130 наукових та навчально-методичних праць, є співавтором колективної монографії «Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика».

Читає навчальні курси з загальної психології, вікової та педагогічної психології, психології фізичного виховання та спорту, аутогенного тренування у спорті, юридичної психології, методики проведення психологічної експертизи в різних галузях психології.

Чіп Руслана Степанівна – асистент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


Чіп Руслана Степанівна – асистент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

У 1992 році закінчила Чортківське педагогічне училище. У 1995 році – Тернопільський державний педагогічний інститут імені Я.Галана за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання і психологія»).

З 1995 по 2008 рік працювала викладачем кафедри психології, завідувачем лабораторії практичної психології Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти. З 2008 працює асистентом кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Є автором робочих програм з «Порівняльної психології», «Геронтопсихології», «Основ психологічної практики», співавтором «Психології конфлікту». Співавтор колективної монографії «Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика».

З листопада 2015 року навчається в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Коло професійних інтересів: дослідження ролі ціннісних орієнтацій у професійному самовизначенні старшокласників, залучення студентів-психологів до проходження практики в реабілітаційних закладах.

Чопик Соломія Володимирівна – кандидат психологічних, доцент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Чопик Соломія Володимирівна – кандидат психологічних, доцент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

У 2006 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Психолог, викладач психологічних дисциплін».

З 2006 року працює асистентом, а з 2015 року - доцентом кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

Є автором робочих програм з таких навчальних дисциплін: «Психологія стресу», «Ігрова психотерапія», «Експериментальна психологія», «Експериментальні методи в сучасній психології». Автор наукових статей, співавтор навчально-методичного посібника «Практика в системі професійної підготовки психологів»,  колективної монографії «Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика».

З 2005-2013 рр. відповідальна за роботу Ресурсного центру для фахівців соціальної сфери при Тернопільському національному педагогічному університеті імені В.Гнатюка.

У 2005-2008 рр. була активним учасником проектів «Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям у громадах», «Охорона здоров’я матері та дитини», «Покращення громадського здоров’я шляхом підвищення потенціалу місцевих громад» за підтримки Християнського дитячого фонду (нині – Український фонд «Благополуччя дітей» (Швейцарія), в рамках яких проводила просвітницькі семінари-тренінги щодо проблем профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі для психологів, соціальних педагогів, медиків та громадськості різних міст України. 

 У 2008-2011 роках навчалася в аспірантурі. У вересні 2012 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Рівень домагань як психологічна детермінанта особистісного розвитку молодшого школяра».  

У травні 2017 року пройшла міжнародне стажування в Південно-Чеському університеті у місті Чеське Будейовіце (Чехія) на тему: «Методи реалізації особистісно орієтованої педагогічної технології» (120 годин, 4 кредити ECTS).

Чорна Ірина Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету.

Чорна Ірина Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету.

У 1984-1986 р.р. навчалася в Чортківському педагогічному училищі (нині Чортківськийгуманітарно - педагогічний коледж імені Олександра Барвінського (закінчила з відзнакою, ОКР: молодший спеціаліст, кваліфікація: вчитель початкових класів).                                                             

     У 1986-1991р. навчалася у Київському державному педагогічному інституті ім. О.М.Горького (нині НПУ ім. М.П.Драгоманова) (ОКР:спеціаліст, кваліфікація: викладач-дослідник з педагогіки і психології).

З 1991р. асистент кафедри психології Тернопільського державного педагогічного інституту.

1992-1994р.р. профорг кафедри психології Тернопільського державного педагогічного інституту.

З 1998р. асистент кафедри практичної психології та соціальної педагогіки психолого-педагогічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка.

З 2000р. асистент кафедри практичної психології, аспірант ТНПУ ім. В. Гнатюка.

У 2003р. достроково закінчила аспірантуру в зв’язку із успішним захистом кандидатської дисертації. 

З 2003 по даний час профорг психолого-педагогічного факультету ТНПУ імені В. Гнатюка (нині факультету педагогіки і психології). 

З  2003 по даний час член профспілкового комітету ТНПУ ім. В. Гнатюка.

У 2004р. ВАК України присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук.

З 2005р. по даний час доцент кафедри практичної психології ТНПУ імені В. Гнатюка.

У 2006р.  рішенням Атестаційної колегії  МОН України присвоєно вчене звання доцента. 

У 2006-2009р.р. заступник декана психолого-педагогічного факультету ТНПУ імені В. Гнатюка.

Липень-серпень 2009р. в.о. декана психолого-педагогічного факультету ТНПУ імені В. Гнатюка. Голова ДЕК по прийому абітурієнтів на навчання за ОКР  магістратур,  за спеціалістями: психологія, практична психологія, соціальна педагогіка, соціальна робота. 

2008р. член експертної комісії по проведенню акредитаційної та ліцензійної експертизи у Глухівському педагогічному університеті.

З 2009р. по даний час Член-кореспондент Української Академії Акмеології.

З 2009р. по даний час голова науково-методичної комісії психолого-педагогічного відділення Інституту педагогіки та психології ТНПУ імені В. Гнатюка (нині факультету педагогіки і психології). 

З 2009р. по даний час член науково-методичної ради ТНПУ імені В.Гнатюка.

З 2009 по даний час член вченої ради Інституту педагогіки та психології ТНПУ імені В.Гнатюка (нині факультету педагогіки і психології).

У 2010р. пройшла стажування та отримала сертифікат з курсу «Методика створення електронних курсів в системі MOODLE». 

З 2013р. по даний час координатор ЄКТС ТНПУ імені В. Гнатюка.

У 2015р. пройшла стажування та отримала сертифікат з курсу «Технології дистанційного он-лайн навчання».

Науково-методична робота.

Згідно результатів рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників за 2016 рік серед доцентів посіла перше місце по факультету педагогіки і психології та шосте місце серед доцентів ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Автор понад 80 наукових праць, методичних посібників, понад 30 науково-просвітницьких статей в ЗМІ. Науковий керівник по написанню курсових, дипломних та магістерських робіт. Керівник та автор програми ознайомлювальної практики для студентів психологів. Учасник Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференцій. В якості психолога експерта працювала в комісії ХVI Міжнародного медичного конгресу. Працювала у складі комісій по нострифікації дипломів; методичній перевірці роботи факультету фізвиховання, філологічного факультету; очолювала  комісію по перевірці навчально-методичної роботи на фізико-математичному факультеті. Згідно графіка, раз в п’ять років проходила стажування.Приймає активну участь в громадському обговоренні законопроектів.

Розробник навчальних планів, автор навчальних програм чотирьох дисциплін, розробник комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін та електронних версій комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін в програмі MOODLE, розробник макетів додатків до дипломів європейського взірця, автор трьох та співавтор восьми інформаційних пакетів спеціальностей. Має досвід опонування дисертації, готує відгуки на автореферати дисертацій, рецензії для підручників, методичних посібників, відгуки на  дипломні та магістерські роботи. Активно розробляє та впроваджує в практику інноваційні методи навчання.

Виховна робота. Приймала активну участь в організації та проведенні тематичних виховних заходів для студентів Інституту педагогіки і психології, автор сценаріїв та ведуча концертів, щорічних тематичних виховних заходів: «Дебют першокурсника», «Посвята в студенти», «Вертеп», «День психолого-педагогічного факультету», «День психолого-педагогічного факультету»,  «День інституту педагогіки та психології», «Урочиста академія  вручення дипломів випускникам психолого-педагогічного відділення ІПП», «Міфи стародавньої Греції», «Як козаки в майбутнє мандрували», «Парад зірок», «Подорож у казку», «Конкурс студентських плакатів», «Земний уклін Вам, дорогі жінки!» профком ТНПУ ім. В.Гнатюка  та інших.

Створила аматорський танцювальний колектив «Чайка» для студентів психолого-педагогічного  відділення. Заняття для студентів проводила безкоштовно. Костюми та аксесуари для виступів шила та виготовляла власноруч. Учасники танцювального колективу «Чайка» виступали на концертах: в ТНПУ імені В.Гнатюка,  в ЗОШ, до «Дня університету», до  «Дня ІПП», Тернопільському міському концерті до «Дня захисту дітей», в палаці «Березіль» до «Дня працівника освіти», в УМВСУ в Тернопільській області до «Дня міліції України»; приймали участь у зйомках  Тернопільського державного телебачення у Новорічному вогнику. За власні кошти організувала зйомки відео кліпу на одну із постановок колективу, яка також транслюється на ТТБ та ТV-4. Колектив нагороджений грамотою обласного управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації.

Організовувала науково-просвітницькі лекції для студентів, зустрічі з працівниками відділу кримінальної міліції у справах неповнолітніх, лікарями-наркологами, психотерапевтами, учасниками бойових дій, провідними волонтерами АТО, інші.

Член журі конкурсів: конкурс-захист науково-дослідних робіт гімназистів Тернопільської класичної гімназії, «Дебют першокурсників» ТНПУ ім. В.Гнатюка, «Феєрія краси» ТНПУ ім. В.Гнатюка, «Конкурс КВК» ТНЕУ, Всеукраїнський конкурс «Вчитель року»ТОІКППО. Голова журі конкурсу «Викладачів-наставників «Формула успіху» ТНЕУ, інші.

У складі оргкомітету приймала участь у підготовці та проведенні Міжрегіональної науково-методичної конференції «Культура безпеки»,регіональній конференції-методичному семінарі «Теорія і практика діяльності соціальних педагогів та соціальних працівників», Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року»ТОІКППО, інші.

Громадська робота.

2010р. координатор Тернопільського обласного комітету захисту України.

З 2014р. по даний час заступник голови  ГО «Самооборона Тернопільщини».

2014р.-2016р. Голова Громадської ради при департаменті освіти і науки ТОДА. 

З 2014р. по даний час член колегії управління освіти і науки Тернопільської ОДА.

З 2014р. по даний час член атестаційної комісії з атестації педагогічних працівників ВНЗ І-ІІ рівнів ПТНЗ ЗНЗ управління освіти Тернопільської ОДА.

З 2015р. член атестаційної комісії з проведення атестаційної експертизи навчальних закладів управління освіти Тернопільської ОДА.

З 2015р.по даний час заступник голови, член правління Громадської ради при Тернопільській ОДА.

З 2016р. по даний час член експертної комісії ТОКІППО з проведення експертизи психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах області.    

2016р. член атестаційної комісії в ГУНП Тернопільської області.

В рамках громадської роботи та співпраці із установами читала науково-популярні лекції по психології для керівного складу СБУ в Тернопільській області, УМВС України в Тернопільській області, психологів-практиків, вчителів шкіл, студентів психологічного клубу ТНЕУ «Гармонія», студентів коледжу ТНЕУ. За дорученням департаменту освіти і науки Тернопільської ОДА приймала участь у розробці обласної програми військово-патріотичного виховання  молоді, була членом робочої групи управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації по розробці програми по запобіганню корупції, членом експертної комісії / журі по визначенню опорних шкіл Тернопільської області.

Автор, режисер-постановник, сценарист, ведуча культурно-масових заходів. Писала сценарії та була ведучою на культурно-масових заходах для працівників УМВС України в Тернопільській області. Організувала та провела зустріч учасників АТО, бійців 2-го стрілецького батальйону військової  частини  3002 Національної Гвардії України з  викладачами та студентами ТНПУ імені В.Гнатюка, представниками громадських організацій Тернопілля». Автор пісень «Воля народу», «Україно моя», «Міліція», «Рідна мова», «Я захисник Вітчизни», «Любіть Україну», інших). Лауреат Премії Всеукраїнського конкурсу композиторських талантів «Спалахи багаття».

Виступає на радіо та телебаченні, організовує науково - просвітницькі заходи. Організувала майстер-клас по програмі психологічної реабілітації воїнів АТО, тренінг посттравматичногоросту. 

За сприяння Тернопільської облдержадміністрації провела круглі столи:«Проблеми медико - психологічної, духовної та соціальної реабілітації учасників АТО»,«Досягнення Української державності крізь призму європейських стандартів», інші.      

Впродовж 10-ти років керує соціально-просвітницькими проектами: «Твоє здоров’я – здоров’я нації», «Моя майбутня професія». Щорічно організовує проведення студентами профорієнтаційних та профілактичних уроків-бесід для школярів.  

Нагороджена грамотами та відзнаками загальноосвітніх навчальних закладів, обласного центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, Всеукраїнських пісенних конкурсів, ТНПУ, ТНЕУ, Тернопільської ОДА, СБУ, УМВС України в Тернопільській області, МОН України, Верховної ради України.

Активно займається волонтерською роботою та організовує волонтерську роботу студентів. В ГО «Самооборона Тернопільщини» на волонтерських засадах здійснює психологічний супровід учасників АТО та членів їх сімей. 

Шевченко Ольга Миколаївна – кандидат психологічних наук, викладач кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Шевченко Ольга Миколаївна – кандидат психологічних наук, викладач кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

У 1996 році закінчила з відзнакою Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти за спеціальністю «Психологія».

З 1993 по 2002  роки працювала на посаді практичного психолога Тернопільської загальноосвітньої школи №18 м. Тернополя. З 2002 по 2006 роки – викладачем гуманітарних дисциплін в Галицькому інституті імені В’ячеслава Чорновола.

З 2006 по 2008  роки працювала на посаді практичного  психолога Тернопільської загальноосвітньої школи №10 м. Тернополя.  У червні 2007 року з відзнакою закінчила магістратуру за спеціальністю «Психолог, викладач психологічних дисциплін» Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

З 2008 року працює асистентом кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка.

 У 2009-2012 роках навчалася в аспірантурі в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У травні 2013 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психологічні особливості розвитку особистісної компетентності старшокласників».

Є автором робочих програм: «Сучасні теорії глибинної психології», «Психолого-педагогічне консультування в реабілітаційних центрах», «Психологія успіху» та наукових статей за темою дисертації, також співавтором колективної монографії «Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика».

 У 2006-2007 роках закінчила базовий курс, зараз навчається за освітньою програмою «Майстер-курс» за напрямком позитивна психотерапія (Український інститут позитивної транскультурної психотерапії і менеджменту).

Шпак Марія Мирославівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Шпак Марія Мирославівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

У 1996 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю „Педагогіка і методика початкового навчання та музика”.

У 1997-2000 роках навчалась в аспірантурі. У жовтні 2001 року успішно захистила у спеціалізованій вченій раді при Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова кандидатську дисертацію на тему «Дидактичні умови забезпечення емоційності навчання молодших школярів».

З 2001 року працює на кафедрі практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. У 2002-2003 роках виконувала обов’язки заступника декана психолого-педагогічного факультету. У 2005 році Шпак М.М. присвоєно вчене звання доцента. У 2012 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія».

Викладає навчальні курси „Педагогічна психологія”, „Психологічна служба в системі освіти”, „Психологія сімейного виховання”, „Психологія творчості і обдарованості” для студентів бакалаврату, а також  „Психологічна служба вищої школи”, „Психодидактика”  для магістрів, які навчаються за спеціальністю „Психологія”. Розробила зміст і програму переддипломної практики для студентів V курсу. Здійснює керівництво написанням курсових і магістерських робіт з психології. Розробила навчальний план спеціальності «Практична психологія» за вимогами кредитно-трансферної системи та інформаційний пакет до неї. 

Є ініціатором та організатором створення «Центру психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини дошкільного віку» на базі ДНЗ №34 м. Тернополя. 

Автор 59 наукових та навчально-методичних праць, серед них – 2 монографії (1 – одноосібна, 1 – колективна), 22 статті у наукових фахових виданнях України (5 з яких у наукових виданнях України, що включені до міжнародних наукометричних баз), 4 статті в наукових періодичних виданнях іноземних держав, 10 навчально-методичних посібників (2 – одноосібних, 8 – колективних), зокрема, є співавтором навчально-методичного посібника «Практика в системі професійної підготовки психологів» (з грифом МОН), колективної монографії «Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика».

Відзначена Подякою Міністерства освіти і науки України, грамотами Тернопільської обласної державної адміністрації та ТНПУ імені В. Гнатюка.

Коло професійних інтересів: педагогічна та вікова психологія, психодидактика, психологічна служба в закладах освіти, психологія емоційного інтелекту.

Чех Марія Володимирівна – старший лаборант кафедри практичної психології.

Чех Марія Володимирівна – старший лаборант кафедри практичної психології.

У 2016 році закінчила з відзнакою Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Вчитель української мови та літератури,  зарубіжної літератури» . У 2016-2017 р.  працювала вчителем української мови та літератури у Долинській ЗОШ І-ІІ ступенів Теребовлянського району Тернопільської області. . З червня 2017 року працює старшим лаборантом кафедри практичної психології.

Сфера зацікавлень: антропоніми сучасної української мови.


 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси