Кафедра психології розвитку та консультування

Кафедра практичної психології

Завідувач:
 Радчук Галина Кіндратівна
                   доктор психологічних наук, професор 


Старший лаборант:
Чех Марія Володимирівна

Електронна
пошта:   kafprps.tnpu@gmail.com

Адреса: 
вул. В. Винниченка, 10, каб. 228, м. Тернопіль, 46027.


Історія кафедри


Кафедра  практичної психології створена у  вересні 1998 року в період організації психолого-педагогічного факультету. Однак підготовка фахівців з практичної психології була започаткована ще у 1991 році, коли на факультет було набрано групу студентів зі спеціальності «Вчитель початкових класів і практичний психолог».

У 1996 році здійснено набір за спеціальністю «Практична психологія», а з 2003 року ведеться підготовка фахівців за спеціальністю «Психологія». У межах згаданих спеціальностей кафедра здійснює підготовку:
 • бакалаврів психології (спеціалізації: практичний психолог і організатор з персоналу);
 • магістрів психології (спеціалізація: психолог-дослідник. Викладач психологічних дисциплін. Кваліфікація – науковий співробітник-консультант (психолог), викладач вищого навчального закладу). 


На кафедрі психології розвитку та консультування працюють 15 викладачів

9 доцентів, кандидатів наук:
Адамська Зоряна Михайлівна 
Андрійчук Іванна Петрівна
Кормило О.М.,
Олексюк Вікторія Романівна     
Свідерська Галина Мирославівна
Сіткар Віктор Ілліч
Шпак Марія Мирославівна 
Чопик Соломія Володимирівна               
Чорна Ірина Михайлівна  

В аспірантурі навчаються:  Слободянюк О.Л., Козак О.В., Несух А.Ю.


Організаційно-методичну роботу здійснює старший лаборант  – Чех М.В.

В аспірантурі навчаються: Вовк В.О., Несух А.Ю.,Чіп Р.С. та Слободянюк О.Л. та Козак О.В.

На факультеті кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 • Основи науково-психологічних досліджень (доц. Кормило О.М., доц. Андрійчук І.П., ас. Воронкевич О.М.);
 • Математичні методи в психології (доц. Андрійчук І.П.);
 • Вступ до спеціальності (проф. Радчук Г.К.);
 • Психологія педагогічної праці (проф. Радчук Г.К.);
 • Загальна психологія (доц. Кормило О.М., ас. Воронкевич О.М.);
 • Практикум з загальної психології (викл. Шевченко О.М.);
 • Основи волонтерської діяльності (доц. Чорна І.М.);
 • Психологія розвитку (доц. Олексюк В.Р.) ;
 • Соціальна психологія (доц. Адамська З.М.);
 • Експериментальна психологія (доц. Чопик С.В.);
 • Диференційна психологія (доц. Кормило О.М., проф. Радчук Г.К., ас. Воронкевич О.М.);
 • Педагогічна психологія (доц. Шпак М.М.);
 • Історія психології (викл. Шевченко О.М.);
 • Психологія особистості (доц. Кормило О.М., доц. Свідерська Г.М.);
 • Юридична психологія (доц. Сіткар В.І.);
 • Психологія управління (доц. Андрійчук І.П.);
 • Політична психологія (доц. Андрійчук І.П.);
 • Інженерна психологія (доц. Сіткар В.І.) ;
 • Психодіагностика (проф. Радчук Г.К.);
 • Психологічна корекція (викл. Шевченко О.М.);
 • Психологічна служба в системі освіти (доц. Шпак М.М.);
 • Основи дефектології (ас. Пацула І.Н.) ;
 • Патопсихологія (доц. Олексюк В.Р.);
 • Клінічна психологія (викл. Гончаровська Г.Ф.);
 • Методика викладання психології (доц. Олексюк В.Р.) ;
 • Основи психотерапії (доц. Чорна І.М., ас. Ямельська Р.О.); 
 • Основи психологічного консультування (викл. Шевченко О.М.);
 • Психологічний спецпрактикум по спецкурсах (доц. Адамська З.М.); 
 • Психологія спілкування (викл. Гончаровська Г.Ф.);
 • Філософія психології (проф. Радчук Г.К.).
 • Психологія творчості та обдарованості (доц. Шпак М.М.);
 • Екстрена психологічна допомога (доц. Свідерська Г.М.);
 • Психологія конфлікту (доц. Адамська З.М.);
 • Психолого-педагогічна профілактика девіантної поведінки  (доц. Чорна І.М.);
 • Психологія профорієнтаційної діяльності (доц. Чорна І.М.);
 • Комп’ютерна психодіагностика (викл. Гончаровська Г.Ф.);
 • Психологія релігії (доц. Свідерська Г.М.);
 • Психологія спорту (доц.Сіткар В.І.);
 • Психологія стресу (доц. Чопик С.В.);
 • Основи теорії і практики арт-терапії (ас. Ямельська Р.О.);
 • Етнопсихологія (доц. Свідерська Г.М.);
 • Психологічний супровід дітей з особливими потребами (викл. Гончаровська Г.Ф.);
 • Основи психосоматики (доц. Олексюк В.Р.);
 • Психологія успіху (викл. Шевченко О.М.);
 • Основи сугестопедії (доц. Олексюк В.Р.);
 • Психологія материнства (доц. Свідерська Г.М.);
 • Ігрова психотерапія (доц. Чопик С.В.),
 • Методика викладання психології у вищій школі ( проф. Радчук Г.К.);
 • Психологічна допомога в кризових ситуаціях (доц. Свідерська  Г.М.);
 • Інноваційні підходи до проблеми професійного самовизначення в психології (доц. Чорна  І.М.);
 • Методика науково-психологічних досліджень (доц. Кормило О.М., ас. Воронкевич О.М.);
 • Психологічна служба вищої школи (доц. Шпак М.М.);
 • Експериментальні методи в сучасній психології (доц. Чопик С.В.);
 • Аксіопсихологія (проф. Радчук Г.К.);
 • Гуманістичні технології освіти (доц. Андрійчук І.П.)
 • Методологія і теорія активного соціально-психологічного навчання (доц. Адамська З.М.)
 • Інформаційно-комунікаційні технології у психології (доц. Адамська З.М.);
 • Психологія мотивації (доц. Олексюк В.Р.);
 • Психологія маніпулювання (доц. Адамська З.М.);
 • Психодидактика (доц. Шпак М.М.);
 • Психологічна профілактика булінгу (ас. Воронкевич О.М.).

За період функціонування кафедри здійснено ґрунтовну  роботу з формування бази навчально-методичного забезпечення дисциплін: створено і постійно поновлюється банк бланкової та комп’ютерної психодіагностики, розроблено навчально-методичні посібники з усіх дисциплін фундаментальної та фахової підготовки, відеотека діагностичних, корекційних та тренінгових занять.

Викладачі кафедри активно використовують у навчальному процесі інноваційні комп’ютерні технології (Іntel, Moodle, GoogleApple), а також впроваджуються інноваційні освітні технології, діалогічні інтерактивні методи, тренінгові форми роботи (просвітницькі, комунікативні, арт-терапевтичні) тощо. Створено та обладнано за сучасними зразками кабінет практичної психології (ауд. 219) для проведення практичних занять з психодіагностики, психокорекції, соціально-психологічного тренінгу, консультування, психотерапії.

З метою вирішення проблем психологічної адаптації студентів до навчання у ВНЗ, розвитку комунікативних та перцептивних навичок у майбутніх психологів студенти вже з першого курсу залучаються до роботи у тренінгові заняття, які проводяться старшокурсниками під керівництвом викладачів кафедри.
Інформаційною та методичною базою для підготовки фахівців з психології є бібліотека кафедри.  До послуг – найновіша   література, близько 5000 найменувань вітчизняних та зарубіжних джерел.

Зусиллями викладачів  проведені

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні засади становлення особистості майбутнього психолога та соціального педагога» (26 – 28 лютого 2003 року),
 • Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів «Актуальні напрямки психологічних досліджень на сучасному етапі розвитку суспільства»     (22-23 жовтня 2010 року),
 • Друга Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика» (17-18 травня 2013 року).


Кафедра психології розвитку та консультування налагодила співпрацю  із Інститутом психології НАПН України імені Г.С.Костюка, кафедрою психології освіти Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, кафедрою практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка, кафедрою педагогічної і вікової психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,  кафедрою психології Університету економіки і права «Крок», кафедрою педагогіки і психології Східноєвропейського слов’янського  університету та ін. Здійснюється  реалізація угод про співпрацю із  Східно-Європейською асоціацією  артерапії  (м. Софія, Болгарія) та Південно-Чеським університетом (м.Чеське Будейовіце, Чехія).    

Викладачі забезпечують читання понад 60 психологічних дисциплін теоретичного, прикладного та практичного характеру. На допомогу студентам викладачами кафедри видано більш як 20 навчально-методичних посібників, з них 4 з грифом Міністерства освіти і науки України.

На кафедрі розроблено цілісну концепцію практичної підготовки майбутніх фахівців, яка передбачає проходження студентами таких видів практики:

 • ознайомлювальна (1 семестр), 
 • профілактична (3 семестр), 
 • діагностико-корекційна (4 семестр),
 • реабілітаційна (5 семестр)
 • консультаційна  (6 семестр), 
 • педагогічна (магістратура),
 • науково-педагогічна (магістратура). 

Колектив кафедри активно працює над розробкою актуальної проблеми “Психолого-педагогічні засади діалогічної компетентності  особистості”   


Водночас викладачами досліджуються  різні аспекти цієї теми

 1. Психологія аксіогенезу особистості у контексті вищої професійної освіти (професор Радчук Г.К.).
 2. Теорія і практика фасилітативної діяльності майбутнього психолога (доцент Адамська З.М.).
 3. Особливості особистісно-орієнтованого підходу в професійній підготовці студентів-психологів (доцент Андрійчук І.П.).
 4. Формування готовності майбутніх психологів до корекції емоційного розвитку дітей дошкільного віку (викладач Гончаровська Г.Ф.).
 5. Оптимізація емоційно-ціннісної сфери молодших школярів (доцент Кормило О.М.)
 6. Вікові аспекти життєвого шляху особистості (доцент Олексюк В.Р.).
 7. Психолого-педагогічні чинники розвитку чуйності у юнацькому віці (доцент Свідерська Г.М.). 
 8. Дитяча субкультура в системі соціогенезу (доцент Сіткар В.І.).
 9. Психологічні особливості розвитку особистісної ідентичності підлітків в системі сімейної взаємодії (асистент Чіп Р.С).
 10. Рівень домагань як психологічна детермінанта особистісного розвитку молодшого школяра (доцент Чопик С.В.).
 11. Формування психологічної готовності майбутніх психологів до профорієнтаційної роботи в школі (доцент Чорна І.М.).
 12. Психологічні особливості розвитку особистісної компетентності старшокласників (викладач Шевченко О.М.).
 13. Психологія емоційного інтелекту особистості (доцент Шпак М.М.).
 14. Психологічна профілактика шкільного насильства в початкових класах (асистент Воронкевич О.М.).
 15. Освітній діалог як чинник становлення соціального інтелекту у майбутніх психологів (асистент Слободянюк О.Л.).


Кращі студенти-психологи постійно беруть участь і стають переможцями Всеукраїнських олімпіад з психології.
Зокрема:

 •      І місце  у м. Києві, 2003 р.
 •      ІІІ місце у м. Івано-Франківськ, 2004 р.
 •      І місце у м. Києві, 2005 р.
 •      ІІ місце у м. Івано-Франківськ, 2005 р.
 •      ІІІ місце у м. Одеса, 2010 р.
 •      ІІ місце у м. Одеса, 2011 р.
 •      ІІ місце у м. Києві, 2015 р.
 •      ІІ місце у м. Києві, 2016 р.
 •      ІІІ місце у м. Переяслав-Хмельницький, 2017 р.


Викладачі постійно працюють над підвищенням своєї професійної компетенції, проходячи навчання з різноманітних курсів та програм: позитивної психотерапії, гештальттерапії, арттерапії, гуманістичної терапії, психологічної реабілітації військовослужбовців з посттравматичним стресовим синдромом  тощо. 

Кормило Оксана Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Кормило Оксана Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

У 1996 році закінчила Чортківське педагогічне училище. У 1999 році – Тернопільський державний педагогічний університет ім. В.Гнатюка за спеціальністю «Початкове навчання та практична психологія».  

З 1999  року працює асистентом кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.  Викладає загальну психологію, диференціальну психологію, практикум з психології. У 2001-2004 роках навчалась в аспірантурі. У листопаді 2004 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Емоційно-ціннісні чинники учіння молодших школярів».

У 2001-2002 роках закінчила базовий курс з Позитивної психотерапії.

Є автором робочих програм з низки психологічних дисциплін «Загальна психологія», «Основи науково-психологічних дисциплін», «Психологія особистості», «Психологія емоцій». Співавтор колективної монографії «Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика».

Працює над розробкою тренінгових  програм для школярів. Є автором наукових статей, навчально-методичних праць, навчально-методичного посібника «Оптимізація емоційно-ціннісного ставлення до учіння молодших школярів»; співавтором навчально-методичних посібників: «Загальна психологія.  Порівняльна психологія» та  «Диференціальна психологія», співавтором колективної монографії «Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика».

Олексюк Вікторія Романівна

Олексюк Вікторія Романівна –  кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

У 1994 році закінчила з відзнакою  Тернопільський державний педагогічний інститут за  спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання і психологія».

З 1994 по 2003 рік працювала асистентом кафедри психології Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти. 

З 2003 року працює асистентом, а з 2015 року – доцентом кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. У вересні 2009 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості усвідомлення молодшими школярами власного життєвого шляху».

Є автором робочих програм з теоретичних та практично-орієнтованих психологічних дисциплін: «Вікова психологія», «Основи патопсихології», «Психологія мотивації», «Основи сугестопедії», «Патопсихологічна діагностика відхилень у розвитку дітей». 

Автор близько 11 наукових та навчально-методичних праць, з них два навчально-методичних посібники, співавтором колективної монографії «Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика». Постійно здійснює керівництво науковою роботою студентів.

У 2014-2015 роках закінчила базовий курс з Позитивної психотерапії.

Пацула Ірина Несторівна – асистент кафедри практичної психології


Пацула Ірина Несторівна
 – асистент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, логопед установи Тернопільської обласної ради «Петриківський обласний комунальний дитячий будинок-інтернат». 
Пацула І.Н. розпочала свою трудову діяльність у системі соціального захисту населення області в 1967 році на посаді вчителя Петриківського дитячого будинку-інтернату. Після закінчення Київського державного педагогічного інститут ім. М.Горького із спеціальності «Дефектологія» (1969-1974 рр.), працювала понад 30 років заступником директора з навчально-виховній роботи. Посильну допомогу, як теоретичну так і практичну, вже 35 років надає студентам кафедр початкового навчання, практичної психології та післядипломної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Розробила програму навчальної дисципліни «Основи дефектології» за сучасними вимогами кредитно-модульної системи; методичні рекомендації для проходження психологічної реабілітаційної практики, соціально-психологічний тренінг на тему: «Розвиток здатності до подолання професійних і особистих обмежень». Сім років практично допомагає студентам волонтерам університету Ватерлоо (Канада) за спеціальністю соціальна робота. У 1991 році атестаційною комісією присвоєно «вищу» кваліфікаційну категорію логопеда. У 1987 р. нагороджена медаллю «Ветеран праці», двома подяками Міністерства соцзахисту населення (2000р.), подякою обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (2003р.),неодноразово нагороджувалася грамотами обласного управління соціального захисту населення. У 2015 році Пацулі І.Н. присвоєно почесне звання «Заслужений працівник соціальної сфери України». 

Шевченко Ольга Миколаївна – кандидат психологічних наук, викладач кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Шевченко Ольга Миколаївна – кандидат психологічних наук, викладач кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

У 1996 році закінчила з відзнакою Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти за спеціальністю «Психологія».

З 1993 по 2002  роки працювала на посаді практичного психолога Тернопільської загальноосвітньої школи №18 м. Тернополя. З 2002 по 2006 роки – викладачем гуманітарних дисциплін в Галицькому інституті імені В’ячеслава Чорновола.

З 2006 по 2008  роки працювала на посаді практичного  психолога Тернопільської загальноосвітньої школи №10 м. Тернополя.  У червні 2007 року з відзнакою закінчила магістратуру за спеціальністю «Психолог, викладач психологічних дисциплін» Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

З 2008 року працює асистентом кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка.

 У 2009-2012 роках навчалася в аспірантурі в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У травні 2013 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психологічні особливості розвитку особистісної компетентності старшокласників».

Є автором робочих програм: «Сучасні теорії глибинної психології», «Психолого-педагогічне консультування в реабілітаційних центрах», «Психологія успіху» та наукових статей за темою дисертації, також співавтором колективної монографії «Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика».

 У 2006-2007 роках закінчила базовий курс, зараз навчається за освітньою програмою «Майстер-курс» за напрямком позитивна психотерапія (Український інститут позитивної транскультурної психотерапії і менеджменту). 

Чех Марія Володимирівна – старший лаборант кафедри практичної психології.

Чех Марія Володимирівна – старший лаборант кафедри практичної психології.

У 2016 році закінчила з відзнакою Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Вчитель української мови та літератури,  зарубіжної літератури» . У 2016-2017 р.  працювала вчителем української мови та літератури у Долинській ЗОШ І-ІІ ступенів Теребовлянського району Тернопільської області. . З червня 2017 року працює старшим лаборантом кафедри практичної психології.

Сфера зацікавлень: антропоніми сучасної української мови.


 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси