Кафедра філологічних дисциплін початкової освітиЗавідувач: Гузар Олена Володимирівнакандидат філологічних наук, доцентДиспетчер: Зелененька Тетяна ВасилівнаПоштова скринька: kaf.fil.po@gmail.comВикладацький склад кафедри

Гузар Олена Володимирівна

Васильківська Надія Адамівна  – кандидат педагогічних наук, доцент

Одинцова Галина Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент

Лушпинська Лілія Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент

Юрків Мирослав Михайлович

 Турко Ольга Василівна – кандидат філологічних наук, доцент

Куца Лариса Петрівна – кандидат філологічних наук, викладач

Білоус Юлія Володимирівна

Нацюк Мар’яна Богданівна – кандидат педагогічних наук, доцент  

Історія кафедри

Кафедра філологічних дисциплін початкової освіти (до 2011 року – кафедра рідної мови і методики її викладання) створена у жовтні 1996 року. Очолює кафедру від часу її заснування доцент Гузар О.В. Колектив кафедри забезпечує фундаментальну філологічну підготовку фахівців зі спеціальності «Початкова освіта» освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». На кафедрі філологічних дисциплін початкової освіти працює 10 викладачів, зокрема 5 доцентів, кандидатів наук (Гузар О.В., Васильківська Н.А., Лушпинська Л.П., Демченко О.Й., Одинцова Г.С.); 4 кандидати наук ( Юрків М.М., Яцук О.В., Куца Л.П., Будій Н.Д.); асистент Білоус Ю.В. навчається в аспірантурі. Тривалий час на кафедрі плідно працювала кандидат педагогічних наук, доцент Наумчук Марія Михайлівна. З 1996 по 2000 рік курс сучасної української літературної мови викладав кандидат філологічних наук, доцент Сокіл Богдан Миколайович.

Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 • Сучасна українська літературна мова з практикумом – кандидат філологічних наук, доцент Гузар О. В., кандидат філологічних наук, доцент Одинцова Г. С., кандидат філологічних наук, доцент Лушпинська Л. П.
 •  Українська мова (за професійним спрямуванням) – кандидат філологічних наук, асистент Яцук О. В.
 •  Формування орфографічних і пунктуаційних навичок - кандидат філологічних наук, доцент Одинцова Г.С., кандидат філологічних наук, доцент Лушпинська Л.П.
 •  Формування мовної особистості молодшого школяра засобами цікавого мовознавства - кандидат філологічних наук, доцент Одинцова Г.С.
 •  Теорія і методика розвитку рідної мови дітей дошкільного віку - кандидат філологічних наук, доцент Лушпинська Л.П.
 •  Каліграфія – кандидат філологічних наук, доцент Одинцова Г.С.
 •  Мовознавчі компетенції майбутніх учителів початкових класів кандидат філологічних наук, доцент Лушпинська Л.П.
 •  Основи культури і техніки мовлення – кандидат філологічних наук, асистент Юрків М. М.
 •  Методика навчання української мови у початкових класах – кандидат педагогічних наук, доцент Васильківська Н. А.
 •  Виразне читання – кандидат філологічних наук, асистент Юрків М. М.
 •  Теорія і практика ораторського мистецтва – кандидат філологічних наук, асистент Юрків М. М.
 •  Практикум із розвитку зв’язного мовлення – кандидат філологічних наук, асистент Яцук О. В.
 •  Актуальні проблеми сучасного мовознавства - кандидат філологічних наук, доцент Гузар О. В.
 •  Лінгвістичний аналіз тексту - кандидат філологічних наук, доцент Гузар О. В.
 •  Сучасне українське наукове мовлення - кандидат філологічних наук, асистент Юрків М. М.
 •  Основи лінгвостилістики - кандидат філологічних наук, доцент Лушпинська Л. П.
 •  Методика викладання у вищих навчальних закладах курсу «Методика викладання української мови в початковій школі» - кандидат педагогічних наук, доцент Васильківська Н. А.
 •  Педагогічні технології викладання рідної мови в початкових класах - кандидат філологічних наук, асистент Яцук О. В.
 •  Методика навчання іноземної мови – кандидат педагогічних наук, доцент Демченко О.Й.
 •  Англійська мова фахового спрямування – кандидат педагогічних наук, доцент Демченко О.Й.
 •  Іноземна мова з практикумом - кандидат педагогічних наук, доцент Демченко О.Й., асистент Білоус Ю.В.
 •  Практика усного і писемного мовлення (іноземна мова) – асистент Білоус Ю.В.
 •  Дитяча література – кандидат філологічних наук, асистент Куца Л.П.
 •  Література для дітей дошкільного віку - кандидат філологічних наук, асистент Куца Л.П.
 •  Поетика творення образу дитини в українській літературі ХХ – поч. ХХІ століття – кандидат філологічних наук, асистент Куца Л.П.
 •  Методика навчання російської мови – кандидат педагогічних наук, асистент Будій Н.Д.

З усіх дисциплін кафедри розроблено навчально-методичний супровід: робочі програми, завдання для індивідуальної і самостійної роботи студентів, завдання для поточного, модульного і підсумкового контролю, критерії і норми оцінювання знань студентів. Розроблені й активно використовуються електронні версії дисциплін у програмі MOODLE. Навчально-методичні комплекси дисциплін постійно вдосконалюються й оновлюються, впроваджуються інноваційні методи навчання. Викладачі кафедри підготували й видали 5 монографій, понад 50 навчально-методичних посібників для школи і вищих навчальних закладів та навчально-методичних рекомендацій.

На кафедрі навчальна робота поєднується з виховною. Уже традиційними стали Шевченківські дні, Дні кафедри, День української писемності, лінгвістичні двобої, випуск кафедральної стінгазети, зустрічі з відомими людьми нашого краю.

 Наукова робота

Викладачі кафедри проводять свої наукові дослідження з колективної кафедральної теми «Мовна підготовка як засіб формування професійних умінь і навичок учителя початкових класів», індивідуальних тем «Роль епістолярію другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в унормуванні правописної системи української літературної мови» (Лушпинська Л.П.), «Формування мовної особистості молодшого школяра засобами цікавого мовознавства» (Одинцова Г.С.), «Культура і техніка усного мовлення вчителя початкових класів» (Юрків М.М.), «Поезія шістдесятників у дитячому читанні: особливості суб’єктної організації» (Куца Л.П.); «Історико-теоретичні проблеми в сучасному українському правописі» (Гузар О.В.), «Ознайомлення молодших школярів із засобами зв’язності тексту» (Васильківська Н. А.), «Стилістична граматика української мови» (Яцук О. В.), «Розвиток творчих здібностей молодших школярів у навчально-виховному процесі» ( Будій Н.Д.), «Когнітивно-комунікативний зміст і глибинна структура соматизмів німецької мови» (Білоус Ю.В.), «Професійна підготовка майбутніх вчителів початкової школи в Україні та за кордоном» (Демченко О.Й.).

 Кафедра співпрацює з відділами та кафедрами такого ж профілю наукових інститутів та провідних вузів України, зокрема з Інститутом української мови НАН України, Інститутом педагогіки і психології НПУ імені М.П.Драгоманова, Саскачеванським університетом та університетом Ватерлоу (Канада). Здійснюється співробітництво кафедри філологічних дисциплін початкової освіти з кафедрою філології і методики початкової освіти Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. Викладачі беруть участь у спільних засіданнях кафедри з органами народної освіти, проведено науково-методичний семінар «Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках рідної мови». Кафедра спільно з методичним об’єднанням вчителів початкових класів в ЗОШ № 3 провела на базі цієї школи науково-методичний семінар на тему «Оновлення цілей і змісту початкової освіти у сучасній школі» за участю академіка Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора Вашуленка М.С.

 Проведено семінар на тему «Сучасний стан функціонування української мови в Україні» для вчителів школи Саскатун (Канада); разом із магістрами інституту викладачі кафедри працюють у щорічній Літній україномовній школі, що є складовою українсько-канадської програми ТНПУ ім. В.Гнатюка про співпрацю із Саскачеванським Університетом (Канада) та Університетом Ватерлоу (Канада).

 Під керівництвом доц., кандидата філологічних наук Гузар О. В. здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів. Викладачі кафедри викладають курс української мови як іноземної для канадських студентів, створено українсько-канадську літню мовну школу.

Викладачі кафедри керують проблемними студентськими групами. На кафедрі реалізується принцип «навчання через дослідництво», який забезпечує науковий підхід до процесу організації самостійної та індивідуальної роботи зі студентами.

 Викладацький склад кафедри

Гузар Олена Володимирівна кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри філологічних дисциплін початкової освіти, заступник Голови науково-методичної ради університету, Директор Україномовної літньої школи університету (україно-канадський проект співпраці).

У 1990-1994 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі української мови Львівського національного університету ім. Івана Франка, після закінчення якої захистила кандидатську дисертацію (1994 р.).

З 1987 року й дотепер працює в Тернопільському національному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка.

Читає курси: сучасна українська літературна мова з практикумом (синтаксис), лінгвістичний аналіз тексту, актуальні проблеми сучасного мовознавства.

Сфера наукових інтересів охоплює проблеми історії української мови, питання унормування правописних систем, які відображено в монографії (Правописна система Галичини 2-ої пол.ХІХ – поч.ХХст..- Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – 144с.) та понад 70 публікаціях. Апробація наукових досліджень відображена в численних виступах на міжнародних та всеукраїнських конференціях, була номінантом міжнародних грантів. Зокрема, Petro Jacyk Visiting Professor, University of Toronto, 2013; координатор проекту «ELITE», програма Темпус , 2013; учасник проекту «Словаччина - посередник на шляху української академічної науки до Європейського університету», Братислава (Словаччина), 2010; співавтор “European Languages Portfolio Translation Project’’, Ukrainian Language Version: Dr.Olena Huzar, Ternopil National Pedagogical University (Ukraine) and Nadia Prokopchuk, Saskatchewan Ministry of Education (Canada), 2006-2008; професор-лектор Саскачеванського Університету (Канада), Університету Ватерлоу (Канада), Neporany Fellowship, Canadian Institute of Ukrainian Studies, доповідач, ICCEES VII World Congress “Europe – our Common Home?”, Берлін (Німеччина), 2005. Одинцова Галина Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент.

У 1979 році вступила на філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту, який закінчила в 1983 році з відзнакою. Працювала вчителем української мови та літератури в школах № 13 м. Донецька та № 3 м. Тернополя. З 1985 року й дотепер працює в Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка. У 1995 році захистила дисертацію на тему « Атрибутивні словосполучення в структурі інформаційного тексту (на матеріалі української періодичної преси, теле- і радіопередач)», здобувши ступінь кандидата філологічних наук, а згодом (2000р.) – вчене звання доцента кафедри рідної мови і методики її викладання. За час роботи на кафедрі розробила і читає такі навчальні курси: «Сучасна українська літературна мова з практикумом. Фонетика. Лексикологія», «Формування орфографічних і пунктуаційних навичок», «Каліграфія», «Формування мовної особистості молодшого школяра засобами цікавого мовознавства». Сфера наукових інтересів охоплює проблеми цікавого мовознавства та мови творів дитячих письменників. Автор понад 40 наукових та науково-методичних праць.

 Лушпинська Лілія Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Із 1986 – 1991 рр. навчалася на філологічному факультеті Тернопільського державного педагогічного інституту імені Ярослава Галана, який закінчила з відзнакою. У 1991 р. зарахована на посаду асистента кафедри українського та загального мовознавства.

У 2000 р. Л. Лушпинська захистила кандидатську дисертацію на тему «Проблема нормалізації української літературної мови в епістолярії другої половини ХІХ – початку ХХ століття». Із 2000 р. працює доцентом кафедри рідної мови та методики її викладання Інституту педагогіки та психології відділення «Початкова освіта». Займається проблемами історії мови й українського правопису; фонетики, морфології, морфеміки та словотвору. Загалом є автором понад 30 наукових та науково-методичних праць. Читає курси: сучасна українська мова з практикумом, основи лінгвостилістики, формування орфографічних і пунктуаційних навичок, мовознавчі компетенції майбутніх учителів початкових класів.

 Васильківська Надія Адамівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Після закінчення школи вступила на факультет ПВПК Тернопільського державного педагогічного інституту. Закінчила навчання у вузі в 1982 році, отримавши диплом з відзнакою зі спеціальності «Педагогіка і методика початкового навчання». За направленням працювала вчителем початкових класів у ЗОШ с. Плотича Тернопільського району . З 1986 р. почала працювати викладачем ТДПІ. З 1990 р. до 1993 р. навчалася в аспірантурі при Інституті педагогіки АПН України. У 1993 році захистила дисертацію на тему «Формування у молодших школярів умінь використовувати засоби зв’язності тексту» зі спеціальності 13. 00. 02 – методика викладання (української мови), здобувши науковий ступінь кандидата педагогічних наук. У 1996 р. Васильківській Н. А. присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки і методики ТДПІ. На посаді доцента кафедри філологічних дисциплін початкової освіти викладач працює зараз у ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Читає курси: методика навчання української мови, методика викладання у ВНЗ «Методики навчання української мови в початкових класах». Сфера наукових інтересів: актуальні питання методики навчання української мови. Автором підготовлено багато статей у фахових виданнях, видано посібники для вчителів початкових класів. Васильківська Н. А. Є одним із авторів підручника для 3 класу «Українська мова» (2011, 2013), співавтором навчально-методичного посібника для студентів вищих навчальних закладів «Методика навчання української мови в початковій школі» (2010, 2011 р.). Також у співавторстві науковцем розроблено загальноукраїнську програму «Методика викладання української мови». Науковий доробок Васильківської Н. А. нараховує понад 50 праць, у тому числі монографію, 10 посібників, 3 методичні рекомендації.

 Юрків Мирослав Михайлович – кандидат філологічних наук.

У 1983 році закінчив Львівський державний університет імені Івана. Франка. Після навчання працював викладачем української мови і літератури в професійно - технічних училищах м. Єнакієвого Донецької області та м. Тернополя. З 1989 року і дотепер працює в Тернопільському національному університеті імені Володимира Гнатюка, закінчив аспірантуру, а у 2000 році захистив кандидатську дисертацію. Читає курси: основи культури і техніки мовлення, виразне читання, сучасне українське наукове мовлення, теорія і практика ораторського мистецтва. Сфера наукових інтересів: ономастика, культура мови, виразне читання. Видано монографію „Гідронімно-ойконімні паралелі в українській ономастиці”, низку науково-методичних статей у фахових виданнях.

Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць.

 Будій Надія Дмитрівна - кандидат педагогічних наук, асистент кафедри філологічних дисциплін початкової освіти, заслужений вчитель України, заступник директора з навчально-виховної роботи Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов.

У 2003-2007рр. навчалася в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. У 2011 році захистила дисертацію на тему «Розвиток творчих здібностей молодших школярів у роботі над текстом на уроках української мови» (13.00.02 - теорія та методика навчання). З 2012р. й дотепер працює в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

Читає курси: «Методика навчання української мови», «Методика навчання російської мови». Здійснює керівництво неперервною педагогічною практикою та практикою зі спеціалізації. Надія Дмитрівна вдало працює над тим, щоб навчально-виховний процес у виші був орієнтований на сучасну школу. Значна частина студентів проходить педагогічну практику на базі ТСШ №3, де працюють 4 педагоги – переможці та призери Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року». У квітні 2013року за ініціативи Будій Н.Д. був проведений Всеукраїнський науково-практичний семінар «Оновлення цілей і змісту початкової мовної освіти у сучасній школі» за участю академіка Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора М.С.Вашуленка.

 У 2012 році громадськістю міста Тернополя Будій Н.Д. визнано переможцем у номінації «Лідер початкової освіти». Надія Дмитрівна – активний учасник численних семінарів і конференцій, тісно співпрацює з Інститутом обдарованої дитини НАПН України, здійснює керівництво авторською творчою майстернею вчителів – переможців Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року». Сфера наукових інтересів охоплює проблеми розвитку творчих здібностей молодших школярів у навчально-виховному процесі. Будій Н.Д. – автор кількох методичних посібників та численних статей з означеної проблеми.

Уже 5 років поспіль (квітень, 2009 – 2013рр.) Надія Дмитрівна виступає ініціатором проведення Відкритих Педагогічних Читань з гуманної педагогіки.

 Демченко Олександра Йосипівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

У 1986 році закінчила Львівський державний університет імені І. Франка. У 2001 році захистила кандидатську дисертацію «Сімейне виховання у Великій Британії (історико-педагогічний аспект)». З 1986 по 2000 рік працювала викладачем англійської мови у Тернопільській державній медичній академії імені І. Горбачовського. З 2001 року працює в Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка.

Читає курси: методика навчання іноземних мов, англійська мова фахового спрямування, іноземна мова з практикумом. Сфера наукових інтересів охоплює проблеми сімейного виховання у Великій Британії, професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в Україні та за кордоном, які відображено в монографії (Сімейне виховання у Великій Британії. – Тернопіль: ТДПУ, 2002. – 108 с.) та в численних публікаціях.

Автор понад 25 наукових та науково-методичних праць, з них 3 навчальні посібники.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси