Керівництво

 

  Чайка Володимир МирославовичДекан факультету педагогіки і психології:

доктор педагогічних наук, професор
       Чайка Володимир Мирославович


        Поштова скринька: 
chaikavm2704@gmail.com

 

Біографія

Чайка Володимир Мирославович (народився в с.Немиринці, Волочиський р-н, Хмельницька обл.) - вчений у галузі педагогіки,теорії та методики професійної освіти, доктор педагогічних  наук (2006), професор (2008), відмінник освіти України (2005), директор Інституту педагогіки і психології (2003), учений секретар спеціалізованої вченої ради Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка (з 1999 р. -2010р.).

Вищу освіту здобув у Вінницькому державному педагогічному інституті ім. М. Островського, 1979-1983 рр. (спеціальність – учитель музики). З 1983 до 1987 працював учителем Маначинської середньої школи Волочиського р-ну Хмельницької обл. З 1990 р. працює в Тернопільському національному педагогічному університеті (асистент, доцент, професор). У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування готовності майбутнього вчителя до педагогічного аналізу».

У 1993 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2006 р. захистив докторську дисертацію на тему «Теорія і технологія підготовки майбутнього вчителя до саморегуляції педагогічної діяльності».

Сфера наукових зацікавлень охоплює проблеми дидактики вищої школи, теорії і методики професійної освіти, діагностики процесу і результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів.В. М. Чайка здійснює значну науково-педагогічну діяльність: під його керівництвом захищена 1 докторська і 5 кандидатських дисертацій з проблем теорії виховання та історії педагогіки.Очолює спеціалізовану вчену раду із захисту докторських дисертацій в Тернопільському педагогічному університеті, є членом редакційних колегій ряду фахових видань.

Наукові праці:

1. Чайка В. М. Підготовка майбутнього вчителя до саморегуляції педагогічної діяльності : монографія / за ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – 275 с.

2. Чайка В. М. Українська етнопедагогіка : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. / В. М. Чайка, Л. М. Цимбал, Т. Л. Пономаренко. – Миколаїв ; Тернопіль : ТНПУ, 2007. – 222 с.

3. Чайка В. М. Основи дидактики : тексти лекцій і завдання для самоконтролю : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Чайка В. М. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – 350 с. (Рекомендовано МОН України)

Загальна кількість публікацій : 75 (30 статей у фахових виданнях – Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка ; Молодь і ринок ; Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія ; Вісник Львівського університету ім. І. Франка. Серія Педагогічна)

Брав участь у Міжнародних конференціях з проблем педагогіки вищої школи (м. Київ, м. Донецьк, м. Зелена Гура (Польща)).
     Писарчук Оксана Тарасівна

Заступник декана факультету педагогіки і психології
 (відділення "Початкова освіта. Дошкільна освіта. Менеджмент")

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти


              Писарчук Оксана Тарасівна 

Поштова скринька: pysarchukoksana04@gmail.com

Біографія
Народилася в містечку Підволочиськ Тернопільської області.У 2005 році вступила на факультет підготовки вчителів початкових класів Тернопільська національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. У 2010 році закінчила з відзнакою Інститут педагогіки і психології за спеціальністю "Початкове навчання" та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача дисциплін початкового навчання, вчителя англійської мови. 2009-2010 рр. працювала художнім керівником у відділі виховної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. З  жовтня 2010 року працює  асистентом  кафедри природничих і математичних дисциплін інституту педагогіки і психології відділення "Початкова освіта" (зараз кафедра педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти).З 2011 року є аспірантом кафедри педагогіки інституту педагогіки і психології.Проводить практичні та лабораторні заняття з педагогічних технологій, методики навчання математики та трудового навчання  в початковій школі, методик дошкільної освіти. Розробила інтерактивний навчально-методичний комплекс із даних навчальних дисциплін.

У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до організації освітньо-розвивального середовища». У спеціалізованій вченій раді Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Сфера наукових інтересів охоплює проблему підготовки фахівців щодо організації освітньо-розвивального середовища початкової школи та дошкільних навчальних закладах. 

Чайковська Ганна БогданівнаЗаступник декана факультету інституту педагогіки та психології (психолого-педагогічне відділення)

кандидат біологічних наук, доцент

Чайковська Ганна Богданівна
Біографія

Народилася в с. Буданів Теребовлянського району Тернопільської області.

У 2001 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» і здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології.

У 2000-2001 рр. працювала лаборантом, згодом молодшим науковим співробітником держбюджетної теми у Тернопільському державному педагогічному університеті. З 2001 по 2005 рр.  – аспірант кафедри загальної біології цього ж університету.

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Роль ліпідів в адаптації мозку риб до дії важких металів». У спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

У 2006-2008 рр. працювала на посаді асистента, з 2008 року донині – доцента кафедри природничих і математичних дисциплін початкового навчання, згодом  кафедри  педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти Тернопільський національного педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

З 2007 по 2009 рр. – заступник декана факультету ПВПК, згодом інституту педагогіки і психології.

Сферою наукових інтересів є теоретичні засади процесу формування у студентів екологічної компетентності. Результати наукових досліджень впроваджено у навчальний процес у вищому навчальному закладі.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси