Андрійчук Іванна Петрівна

Андрійчук Іванна Петрівна


Кандидат психологічних наукДоцент кафедри 
 психології розвитку та консультуванняe-mail:  ivanna_andriychuk@tnpu.edu.ua

Профілі
Google Scholar
 ORCID
ResearcherIDНародилася 6 липня 1974 року в смт. Козова Тернопільської області. У 1997 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Математика та основи інформатики».

З 1997 по 1998 рік працювала шкільним психологом у Великоходачківській ЗОШ Козівського району Тернопільської області.

У 1998–2002 роках навчалась в аспірантурі.

У травні 2003 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування позитивної Я-концепції особистості майбутніх практичних психологів у процесі професійної підготовки».

У 2012 році закінчила з відзнакою магістратуру Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю «Адміністративний менеджмент».


З листопада 2002 р. працює на кафедрі практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Є автором робочих програм із психологічних дисциплін: «Математична статистика», «Математичні методи у психології», «Психологія управління», «Політична психологія», «Гуманістичні технології освіти». Опубліковано понад 50 наукових та навчально-методичних праць, методичний посібник «Математична статистика для психологів» та співавтор навчально-методичного посібника «Практика в системі професійної підготовки психологів», колективної монографії «Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика».

У 2001 – 2002 рр. закінчила базовий курс з Позитивної психотерапії та отримала сертифікат консультанта в напрямку позитивної психотерапії.


Стажування

З метою поглиблення науково-методичних, педагогічних, психологічних компетентностей, у тому числі вивчення нового досвіду, проходила стажування при кафедрі психології Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова жовтень-листопад 2009 року, при кафедрі педагогічної та вікової психології в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника листопад-грудень 2014 року.Сфера наукових інтересів

Педагогічна та вікова психологія, гуманістичні технології в контексті підготовки майбутніх фахівців психологів, стратегія управління персоналом організації та освітніми закладами.


За сумлінну працю на освітянській ниві, підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів нагороджена грамотами Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


Основні публікації

  1. Андрійчук І.П. Математична статистика для психологів. Навчально-методичний посібник. - Тернопіль: ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2011. – 132 с.

  2. Андрійчук І.П. Феномен самоставлення у структурі особистості підлітка // Проблеми гуманітарних наук: зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка. Серія «Психологія»/ ред..кол.Н. Скотна та ін. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Випуск 37. Психологія. – С. 4 – 15.

  3. Андрійчук І.П. Самостійна робота студента як засіб формування активності особистості // Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору / Ред. кол. В. Кремень, І.Маноха та ін.- Додаток 1 до Вип. 35, Том VIII (59). – К.: Гнозис, 2015. – С.17 – 23.

  4. Андрійчук І.П. Професійна мотивація у контексті фахової підготовки студентів-майбутніх психологів // Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика. Монографія [за ред. Г.К.Радчук]. – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2016. – С. 295-316.

  5. Андрійчук І.П. Типологічні особливості стилів управлінської діяльності державних службовців // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Херсон, 2016. - С. 136-141.

  6. Андрійчук І.П. Консультаційна практика // Система практик у професійній підготовці психологів. Навчально-методичний посібник /за заг. ред. Г.К.Радчук. – Тернопіль: ТНПУ, 2017. – С.260-283.

  7. Андрійчук І.П. Математичні методи у психології. Психологія управління. Політична психологія // Державна атестація бакалаврів психології: збірник тестових завдань / Автори: З.М.Адамська, І.П.Андрійчук та ін. / за заг. ред. Г.К.Радчук. – Тернопіль, ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2017. – С.31-37, 140-145, 158-162.

  8. Андрійчук І.П. Технології управління соціально-психологічними процесами в умовах вищої школи // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - Вип. 37-1, Том VІ (74): Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". - К.: Гнозис, 2017. - С.112-122.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси