Чопик Соломія Володимирівна
 чопикКандидат психологічнихДоцент кафедри 
 психології розвитку та консультування
e-mail: Solomia_bodnar@ukr.net


Профіль  
GoogleScholar     

                 ORCID        

Народилася 1 лютого 1983 року у м. Тернополі.

У 2006 році з відзнакою закінчила магістратуру Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію магістра психології, викладача психологічних дисциплін.

З 2006 року працює асистентом, а з 2015 року - доцентом кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

Є автором робочих програм з таких навчальних дисциплін: «Психологія стресу», «Ігрова психотерапія», «Експериментальна психологія», «Експериментальні методи в сучасній психології».

Автор наукових статей, співавтор навчально-методичного посібника «Практика в системі професійної підготовки психологів»,  колективної монографії «Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика».

З 2005-2013 рр. відповідальна за роботу Ресурсного центру для фахівців соціальної сфери при Тернопільському національному педагогічному університеті ім В.Гнатюка.

У 2005-2008 рр. була активним учасником проектів «Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям у громадах», «Охорона здоров’я матері та дитини», «Покращення громадського здоров’я шляхом підвищення потенціалу місцевих громад» за підтримки Християнського дитячого фонду (нині – Український фонд «Благополуччя дітей» (Швейцарія), в рамках яких проводила просвітницькі семінари-тренінги щодо проблем профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі для психологів, соціальних педагогів, медиків та громадськості різних міст України. 

 

У 2008-2011 роках навчалася в аспірантурі.

У вересні 2012 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Рівень домагань як психологічна детермінанта особистісного розвитку молодшого школяра».  

У травні 2017 року пройшла міжнародне стажування в Південно-Чеському університеті у місті Чеське Будейовіце (Чехія) на тему: «Методи реалізації особистісно орієтованої педагогічної технології» (120 годин, 4 кредити ECTS). Сфера наукових інтересів

Психологія стресу, експериментальна психологія, психологія особистості, ігрова психотерапія.


Основні публікації


1. Чопик С.В. Взаємозв’язок самооцінки і рівня домагань як показник особистісного розвитку молодшого школяра / С.В. Чопик // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / ред. В.І. Судаков та ін. – К.: Логос, 2011. – Т. 3: Спецпроект: «Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність» з нагоди 85-ї річниці від дня народження фундатора вітчизняної історико-психологічної науки В.А. Роменця. Вікова та педагогічна психологія. – С. 15– 23.

2. Чопик С.В. Психолого-педагогічний супровід становлення адекватного рівня домагань в молодшому шкільному віці / С.В. Чопик // Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика. Монографія. – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2016. – С.153–170.

3. Приходько Ю.О. Рівень домагань як чинник особистісного розвитку молодшого школяра / Ю.О. Приходько, С.В. Чопик  // Учитель початкової школи: науково-методичний журнал. – №5 (36), травень, 2016. – С.5–9.

4. Система практик у професійній підготовці психологів: навчально-методичний посібник / за заг. ред Г.К.Радчук. – Тернопіль: ТНПУ, 2017. – С.143–145.

5. Державна атестація бакалаврів психології: збірник тестових завдань / [З.М. Адамська, І.П. Андрійчук та ін.]; за заг. ред. Г.К. Радчук. - Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – С.37–43, 168–172.

6. Чопик С.В. Вплив рівня домагань вчителя початкових класів на особистісний розвиток молодших школярів // Психологічне забезпечення інноваційних технологій підготовки фахівців у освітньо-професійному просторі вишу: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнського науково-практичного семінару (19 травня 2017 року, м. Кам’янець-Подільський) – Кам’янець-Подільський: «Медобори-2006», 2017. – 68 с. – С.63–65.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси