Лещук Галина Василівна
 Лещук.j


Кандидат педагогічних наук, доцентДоцент кафедри
е-mail: h.v.leshchuk@gmail.com

Профіль Google Scholar  

                ORCIDДата народження

18 травня 1977 р.Тема дисертації

«Система професійної підготовки фахівців соціальної сфери у Франції»Навчальні  дисципліни


  1. Основи профорієнтаційної роботи

  2. Основи демографії

  3. Соціально-педагогічна робота в закладах освіти

  4. Основи професійної комунікації

  5. Соціальний фандрайзингСфера наукових інтересів 


Професійна комунікація та соціальний фандрайзинг, саморозвиток
Основні публікації 

  • Лещук Г.В. Соціалізація особистості. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль. – 2011. – 76 c.

  • Соціальна робота у Франції // Соціальна робота: Підручник / В.А. Поліщук, О.П. Бартош-Пічкар, Н.М. Горішна, Г.В. Лещук, О.Ю. Пришляк / За ред. Н.Г. Ничкало. – Тернопіль, 2010. – С. 173-230.

  • Лещук Г.В. Форми і методи соціально-педагогічної підтримки дитячих об’єднань у Франції // Зарубіжний досвід підтримки діяльності дитячих громадських об’єднань: навчальний посібник / Н. М. Горішна, Г.В. Лещук, О. Ю. Пришляк, Л.І. Романовська, Г.І. Слозанська / За заг. ред. В. А. Поліщук. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – 273 с. (гриф МОН №1/11 Г–42 від 09.03.2010 р.)

  • Łeszczuk H. Praca socjalna we Francji // Praca socjalna. Część druga. Redakcja N.G.Nyczkało, D.Szeligiewicz-Urban, M. Kopsztejn. – Siemianowice Śląskie, 2015. – 206 s. (власний внесок – 3,6 др.арк.)

  • Лещук Г.В. Соціальна робота з  дітьми із розладами аутистичного спекру: комунікативний аспект / Г.В. Лещук //Social work and education. – 2016. –  Vol.3, № 2. – Р. 26-33.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси