Олексюк Вікторія Романівна

 

Олексюк

Кандидат психологічних наук


Доцент кафедри психології розвитку та консультування

 

mail: vita_alex@ukr.net

 

Профілі
GoogleScholar
ORCID
ResearcherID


Народилася 16 липня 1971 року в смт. Гусятин Тернопольської області

У 1989 році закінчила з відзнакою Львівську школу-інтернат спортивного профілю.

У 1994 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання та психологія». 

У вересні 2009 року успішно захистила в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника кандидатську дисертацію на тему: «Особливості усвідомлення молодшими школярами власного життєвого шляху». 


З 2001 року працює на кафедрі практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка. 


У 2015 році Олексюк В.Р. присвоєно вчене звання доцента. 

Викладає навчальні курси:
 «Психологія розвитку»,
«Основи патопсихології»,
«Методика викладання психології»,
«Основи сугестопедії» для студентів бакалаврату,
«Психологія мотивації»,
«Психосоматика» для магістрів, які навчаються за спеціальністю «Психологія». 


Здійснює керівництво написанням курсових, бакалаврських та магістерських робіт з психології.


Автор наукових та навчально-методичних праць, серед них – 1 монографія (колективна), 14 статей у наукових фахових виданнях України, 6 навчально-методичних посібників (2 – одноосібних, 4 – колективних).


Стажування

У 2018 році пройшла міжнародне заочне стажування в університеті Південної Богемії у м. Будейовіце (Чехія).


Відзнаки


Грамота ТНПУ ім.В.Гнатюка (2018 р.); 

Подяка Тернопільського міського голови С. Надала (2018 р.). Сфера наукових інтересів

 

Психологія розвитку, клінічна психологія, психологічне консультування, психотерапія, психосоматика.

Закінчила міжнародну освітню програму «Базовий-курс за напрямком «Позитивна психотерапія», завершила навчання  у всеукраїнській освітній програмі «Базовий курс за напрямком «Sandplay-психотерапія», член Української спілки психотерапевтів.Основні публікації


1. Олексюк В.Р. Психолого-педагогічні засади оптимізації процесу усвідомлення молодшими школярами власного життєвого шляху / В.Р. Олексюк// Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. / За ред. академіка С.Д. Максименка. Том Х. Випуск 4.  – К.: Главник, 2008. – С.117-125.


2. Олексюк В.Р. Психологічні передумови діалогізації педагогічної взаємодії як ключової у сучасній освіті / В.Р. Олексюк// Психологічні виміри розвитку сучасної освіти України в умовах євроінтеграції, 19-20 жовтня 2018 р. : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 20-річчя кафедри практичної психології / упорядники Г.К. Радчук, З.М.Адамська, І.П. Андрійчук. – Тернопіль, ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2018. –270 с. – С.63-66.


3. Олексюк В.Р. Рефлексивні компоненти педагогічної діяльності. / В.Р. Олексюк//  Сучасні соціокультурні та психолого-педагогічні координати розвитку дитини: Матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції / за заг.ред. Б.Б.Буяка, В.М.Чайки,  М.О.Орап. – Тернопіль : Вид-во Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2018. С. 122-125.

4. Олексюк В.Р. Особливості уявлень старшокласників про майбутню сім’ю. / В.Р. Олексюк//   Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» Випуск 2 Том 2. Херсон, 2018.  С.62-66

5.  Олексюк В.Р. Самоуправління у професійному становленні особистості. / В.Р. Олексюк//    Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції "Психологія бізнесу та управління: виклики сьогодення", 16-17 березня 2018 р. / за ред. В. П. Мельник; відповід. за вип. Н. І. Жигайло, М. О. Кохан, Ю. В. Максимець. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – 236 с. – С.156-158.

6. Олексюк В.Р. Поняття життєвого самовизначення у психологічному дискурсі / В.Р. Олексюк//  Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика. Монографія [за ред. Г.К.Радчук]. – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2016. – С. 13-28.

7. Олексюк В.Р. Розвиток професійної рефлексії як детермінанти становлення майбутнього психолога суб'єктом життєвого самовзначення. Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика. Монографія [за ред. Г.К.Радчук]. – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2016. – С. 294-324.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси